Лекции.Орг


Поиск:
Який зв'язок між технічними регламентами, стандартами та зводами правил?
Між стандартами і зводами правил, які в сфері технічного регулювання мають добровільний характер, є обов'язковими технічними регламентами, існує тісний зв'язок, так як останні використовують стандарти і зводи правил як основу для конкретизації своїх вимог і для підтвердження відповідності.

У будь-якому випадку всі наведені вище визначення та принципи технічного регламентування призводять до важливих висновків.

По-перше, обов'язковість технічних регламентів означає, що необхідно підтвердити, що ввозиться продукція відповідає цим регламентам, інакше ввезення її буде заборонений. При цьому регламенти повинні охоплювати два рівнозначні аспекти, а саме:

• характеристики продукції, яким вона повинна обов'язково відповідати;

• адміністративні процедури оцінки відповідності, які повинні виконуватись, щоб забезпечити підтвердження обов'язковим характеристикам.

 

По-друге, стандарти є добровільними для застосування і можуть розроблятися різними органами як державними, так і суспільними. Уряди країн-членів СОТ повинні забезпечити, щоб ці органи розробляли стандарти відповідно до вимог Додатка 3 до Угоди ТБТ «Кодекс усталеної (сталою) практики щодо підготовки, прийняття і застосування стандартів».

Ще одна дуже важлива обставина. Угода ТБТ у статті 2 чітко формулює, що характеристики продукції, що встановлюються технічними регламентами, повинні бути засновані на міжнародних стандартах, спеціально розроблених з цих питань. Фразу «засновані на» можна інтерпретувати різними способами, що і має місце реальне застосування в різних країнах:

• Пряме посилання на стандарт у технічному регламенті.

• Застосування змісту стандарту як основи для тексту технічного регламенту. При такому підході текст стандарту буде просто включений у текст регламенту. Регламент не буде в цьому випадку посилатися ні прямо, ні побічно на цей стандарт.

• Застосування стандарту за правилом «Вважається задоволенням вимог». В даному випадку національний регламент пропонує в окремій публікації ряд стандартів, які можна використовувати, щоб підтвердити відповідність їх вимогам, що буде вважатися задоволенням і вимог регламенту. Така методологія застосування стандартів ЄС.

• Виклад вимог, заснованих переважно на міжнародних стандартах, з необхідними уточненнями і доповненнями безпосередньо в регламенті без використання яких-небудь посилань на дані стандарти та інші документи – «пряме регламентування».

 

Законодавство країни, її історія і, іноді, переваги її законодавців визначають вибір конкретного рішення. Не існує єдиної міжнародної позиції з цього питання.

Зокрема, російський закон «Про технічному регулюванні» не передбачає можливості прямих посилань на стандарти в технічних регламентах, а також не використовує включення фрагментів текстів стандартів на своє утримання. До введення в 2007 році істотних змін в закон, у ньому була закладена правова форма прямого регламентування». Зараз в Росії і в Митному союзі, як і в ЄС застосовується принцип використання стандартів і зводів правил як доказової бази відповідності вимогам технічних регламентів. Згідно з новим підходом розробник технічного регламенту зобов'язаний протягом інтервалу часу між розробкою регламенту і його набранням чинності підготувати та забезпечити затвердження двох списків:

• переліку документів у галузі стандартизації, що містять правила і методи досліджень (випробувань) і вимірювань, у тому числі правила відбору зразків, необхідні для застосування і виконання прийнятого технічного регламенту та здійснення оцінки відповідності, який затверджується Урядом РФ або федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання (якщо він був розробником регламенту);

• переліку документів у галузі стандартизації, в результаті застосування яких на добровільній основі забезпечується дотримання вимог прийнятого технічного регламенту, який затверджується національним органом по стандартизації.

 

В обидва цих переліку можуть включатися також і документи з раніше перерахованих позицій 6 і 7. Обидва переліки повинні бути завчасно опубліковані в інформаційних системах загального користування.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 361 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

791 - | 727 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.