Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: јдамдын сырткы келбети.
ƒен-соолук.

¬нешность. «доровье.

∆аттагыла:


оорукана Ц больница

врач, доктур, дарыгер Ц доктор

тез жардам Ц скора€ помощь

дарыкана Ц аптека

дары Ц таблетка, лекарство

эмкана, бейтапкана Ц поликлиника

ийне Ц укол

оорулуу Ц больной, пациент

ооруЦболезнь


 

1-көнүгүү:ќкугула, которгула, маанисин түшүнгүлө:

 

  “ерапевт баш ооруну сасык тумоону ич ооруну   дарылайт
 ардиолог жүрөк ооруну карайт
’ирург операци€ларды жасайт
–евматолог сөөк ооруларды дарылайт
  Ћаринголог тамак кулакооруларды мурун   карайт
—томатолог тиш ооруну дарылайт
ќкулист көз ооруну дарылайт
ѕсихолог Ќевропатолог нерв ооруларды айыктырат

 

2-көнүгүү: ƒене мүчөлөрдү туура жазгыла жана ошолор менен 5Ц6 сүйлөм түзгүлө:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

  √–јћћј“» ј      јѕџ— џ Ө“ ӨЌ „ј  ѕ–ќЎ≈ƒЎ≈≈ Ќ≈ќ∆»ƒјЌЌќ≈ ¬–≈ћя    

 

Ёто врем€ глагола используетс€ дл€ выражени€ действи€, относ€щегос€ к прошлому, но факт свершени€ которого стал известен случайно, внезапно или всплыл
в пам€ти говор€щего неожиданно, в момент речи. Ёта форма образуетс€ при помощи аффикса -ып (-ип, -уп, -үп, -п) или при помощи сложного аффикса -ыптыр (-иптир,
-уптур, -үптүр) которые присоедин€ютс€ к основе, оканчивающейс€ на согласную.

 

ќснова глагола + ып + кал + ыптыр + личные аффиксы

 

ћисалы: ћен кечигип калыптыр мын Ѕиз кечигип калыптыр быз

—ен кечигип калыптыр сың —илер кечигип калыптыр сыңар

—из кечигип калыптыр сыз —издер кечигип калыптыр сыздар

јл кечигип калыптыр јлар кечигип калышыптыр

 

3-көнүгүү: —үйлөмдөрдөн капыскы этиштерди таап, астын сызгыла:

1) ћен бүгүн сабакка кечиктим себеби уктап калыптырмын.

2) Ёлина бир жылдын ичинде өзгөрүлүп, татынакай болуп калыптыр.

3) ƒима жүдөп, арык болуп калыптыр.

4) ћурункуга караганда, ¬иктор толуп калыптыр.

5) ћарина дептерин унутуп калыптыр.

6) ћари€ Ѕорисовна Ѕишкекте жашап калыптыр.

 

4-көнүгүү: —үйлөмдөрдү капыскы өткөн чакта жазып бүтүргүлө:

Үлгү: Ц ћира барбы?

Ц ∆ок, ал кетип калыптыр.

1)  сени€ сабакка келген жок. јл оор___.

2) —ен ћадинаны көрдүңбү? Ц ќоба, ал өзгөр.

3) ћен кечээ »раны көрдүм. јл арык, жүдө__.

4)  итепти алып келдиңби? Ц  ечирип кой, мен унут_____.

5) ∆ен€ китепканага келген жок. јл адаш.

6) ∆ылуу кийим кий. Үшү___.

 

5-көнүгүү:Үлгү боюнча суроого жооп бергиле:

Үлгү:ћиша толукпу?

ќоба, ћиша толуп калыптыр.

 

ћурат арыкпы? (арык)   ¬ан€ чоңойдубу? (чоң)  

 

¬лад кандай? (жаш)     јпаң жашпы? (кары)

 

6-көнүгүү: “өмөнкү сөздөрдү колдонуп, үлгүдөгүдөй комплимент айтып жазгыла:

Үлгү: ∆акшынакай болуп калыптырсыз!

татынакай, сулуу, жашарып, агарып, өзгөрүп

 

7-көнүгүү: “өмөнкү адамдар жөнүндө айтып бергиле:

Үлгү: Ц Ѕул ким?

Ц Ѕул …око.

Ц ”луту ким?

Ц ∆апон.

Ц  анча жашта?

Ц 20 жашта.

Ц ќкуйбу?

Ц ќоба. ”ниверситетте окуйт.

 

орус


кытай

 

 

 

кыргыз

 

8-көнүгүү:Үлгү боюнча иштегиле:

1) Үлгү:  өз айнек, мурут Ц көз айнекчен, мурутчан, сакалчан.

¬иктордун көз айнеги бар. јл көз айнекчен.

 

—акал, мурут Ц

 

 

2) Үлгү:  ыска, кара, көк.

јйгүлдүн чачы кыска, кара, көзү көк.

 

 ыска, кара, күрөң Ц

 

 

”зун, сары, кара Ц

 

9-көнүгүү: Ђќоруканадаї деген диалогду ролдоп ойногула:

ƒоктур: Ц Ёмнеңиз ооруйт?

ќорулуу: Ц ћенин тамагым, жүрөгүм, ашказаным ооруп жатат.

ƒоктур: Ц ќозуңузду ачыңыз, тамагыңызды көрсөтүңүз. “амагыңыз абдан кызыл.

ƒары жазып берем. „ечиниңиз. ƒем

алыңыз. Өпкөңүз таза, демек сиздики

ангина.

—өздүк: оозуңузду ачыңыз Ц откройте рот

тамагыңызды көрөйүн Ц посмотрю ваше горло

тамакты чайкаңыз Ц полоскайте горло

өпкөңүз таза Ц ваши легкие чистые

 

10-көнүгүү: Ђ“иш доктурдаї деген диалогду окугула, которгула:

ќорулуу: Ц ћенин тишим ооруп жатат.

ƒоктур: Ц  айсы тишиң ооруп жатат? џсык, муздак ичсең ооруйбу?

ќорулуу: Ц јбдан кыйналдым, тишимди сууруп салыңызчы.

ƒоктур: Ц Ѕул тишиңиз дагы ооруйбу?

ќорулуу: Ц ќоба, аны дагы дарылаш керек.

 

—өздүк: ысык Ц гор€чий муздак Ц холодный

кыйналдым Ц мучилс€ сууруп салыңыз Ц вырвите

дарылаш керек Ц нужно лечить

 

11-көнүгүү: —үйлөмдөрдү окуп, которгула жана этиштерди таап, чактарын аныктагыла:

1) —ен досторуңа жолугуп жүрөсүңбү?

2) јл чоң атасына дайыма барып жүрөт.

3)  андай жүрөсүң? Ц ∆акшы, рахмат.

4) —амат кайда? Ц јл ойноп жүрөт.

5) „оң апаң жакшы жүрөбү? Ц „оң апам жакшы жүрөт.

6) —ергей азыр кайда? Ц јл ѕекинде орус тилин окутуп жүрөт.

 

12-көнүгүү: Ѕерилген этиштерди терс формада жазгыла:

Үлгү: »ч Ц ичпе оору Ц

ук Ц же Ц

сал Ц бар Ц

дарылан Ц сура Ц

көрүн Ц сүйлө Ц

 

13-көнүгүү:  ашаанын ичиндеги сөздөрдү колдонуп, үлгү боюнча суроолорго жооп бергиле.

Үлгү: ћенин көзүм кара жана чоң.

ќкутуучунун

јпаңдын көзү кандай?

ƒосумдун

Ёжемдин

(чоң, кичине, ичке, тостойгон, алаң, бүтүк)

 

14-көнүгүү: —үрөттөгү адамдардын өңүн сүрөттөгүлө, диалог түзгүлө.

Ѕул менин теңтушум. јл жаш кыз. јл узун бойлуу, арык, чачы узун, мүнөзү шайыр, боорукер.

 

Ѕул менин доктурум. јл орто жаштагы а€л.

јнын чачы

јнын көзү

јнын боюу

јнын бети

 

Ѕул менин чоң атам. јл кары киши.

 

15-көнүгүү: —үйлөмдөрдү окугула жана которгула:

1) ћен бүгүм ооруп турам, эс алайынчы.

2) „оң апам чыйрыгып турат, ысык чай бериш керек.

3) јсель өзүн жаман сезип турат, кете берсин.

4) јнын башы ооруп жатат, тынч отургула.

5) јл кыйналып турат, суу бер.

 

16-көнүгүү: Ђ өз доктурдаї деген диалогду окугула, которгула:

ƒарыгер: Ц Ёмнеге келдиңиз?

ќорулуу: Ц  өз айнегимди сындырып алдым, көзүм көрбөй жатат.

ƒарыгер: Ц —из көптөн бери көз айнек кийип жүрөсүзбү?

ќорулуу: Ц ќоба, 5Ц6 жыл болду.

ƒарыгер: Ц  өзүңүз ооруйбу?

ќорулуу: Ц  өзүм көп оорубайт, бирок мен жакындан эле көрөм.

 

17-көнүгүү: ќкугула жана суроолорго жооп бергиле:

¬ова катуу ооруп калыптыр. јнын денеси ысык, башы ооруп жатат. ћен, Ђтез жардамї чакырдым. ƒоктур келип ¬ованы көрүп дары жазып берди.

¬ова жылуу жатышы керек, дары ичиши керек, ал муздак суу ичпеши керек.

—уроолор: 1) ¬овага эмне болду?

2) јнын ден-соолугу кандай?

3) Ђ“ез жардамдыї ким чакырды?

4) ƒоктур эмне кылды?

5) ¬ова эмне кылышы керек?

6) ¬ова эмне кылбашы керек?

 

18-көнүгүү: “екстти окугула, которгула жана суроолорго жооп бергиле:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1891 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

725 - | 645 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.