Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 то рано встаЄт, тому бог даЄт.
“екст: ћенин иш күнүм.

ћой рабочий день.

 

∆аттагыла: 1) названи€ дней недели,

2) поговорить о времени суток,

3) рассказ о распор€дке дн€.

 

√рамматика: 1) наречие времени (мезгил тактооч)

2) насто€щее простое врем€ (жөнөкөй учур чак).

 

∆аңы сөздөр жана сөз айкаштар:


жумуш күн Ц рабочий день

бош күн Ц свободный день

дем алыш күн Ц выходной день

оор күн Ц т€жЄлый день

төшөктү жыйноо Ц заправить постель

бөлмөнү желдетүү Ц проветрить комнату

ойгонуу Ц просыпатьс€

жуунуу Ц умыватьс€

уктаганы жатуу Ц ложусь спать

машыгуу Ц упражн€тс€

эс алуу Ц отдыхать

катышуу Ц посещать

колум бош эмес Ц зан€т

мен Е катышам Ц € занимаюсьЕ

такай эрте турам Ц всегда рано встаю

эртеден кечке бош эмесмин Ц зан€т с утра до вечера

эртең бошсуңбу? Ц ты завтра свободен?

эртең мененки тамак Ц завтрак

түшкү тамак Ц обед

кечки тамак Ц ужин

музыка угуу Ц слушать музыку

сабак окуу Ц заниматьс€

жолугу Ц встречатьс€

чыйрак Ц бодрый, крепкий


    —Ү…ЋӨӨ ѕ–ј “» ј—џ ѕ–ј “» ј –≈„»

 

Ц —ен эртең бошсуңбу? Ц Ёртеден кечке чейин бош эмесмин. Ц ∆умасына үч жолу бийге барам. Ц ћен такай саат 6 да турам. Ц “ы завтра свободен? Ц я с утра до вечера зан€т. Ц ¬ неделю три раза хожу на танцы. Ц я всегда встаю в 6 утра.

 

1-көнүгүү: ƒиалогду окугула жана которгула (ѕрочитайте, переведите диалог):

1) Ц ƒима, сен бош күндөрү эмне кыласың?

Ц ћен такай саат алтыда турам. јнан 20 мүнөт штанга көтөрөм.

Ц “амашалап жатасыңбы?

Ц ∆ок, анан мен 30 мүнөт жүгүрөм.

Ц „ын эле, сен чыйрак көрүнөсүң!

Ц јнан жакшылап тамак ичем өзүңчү?

2) Ц јйша, эртең эмне кыласың?

Ц Ёртең абдан оор күн.  ечке чейин иштерим көп. “үшкө чейин сабак, анданкийин жыйналыш, ал бүткөндөн кийин бийге барам, үйгө кечки саат 8де келем.

Ц ќо, колуң бошобойт турбайбы?

Ц ќоба. ћага жумушуң бар беле?

Ц ∆ок, жөн эле киного баралы дегем.

3) Ц ѕет€, салам! »штер кандай?

Ц –ахмат, жакшы.

Ц —ен кайсы күнү бошсуң?

Ц ћенин бош убакытым аз. Ёртең менен 6 да турам, тамактанам, университетке жөнөйм, түшкө чейин окуйм.

Ц  ап, мен сени конокко чакырайын дедим эле.

Ц –ахмат. Ѕашка күнү.

  √–јћћј“» ј     ”Ѕј џ““џ Ѕ»Ћƒ»–ҮҮ„Ү “ј “ќќ„“ќ– ћ≈«√»Ћ “ј “ќќ„“ќ– Ќј–≈„»я ¬–≈ћ≈Ќ»    

 

Ќаречи€ времени обозначают врем€ действи€ и отвечают на вопросы:

Ђ ачан?ї Ц  огда?

Ђ айсы убакытта?ї Ц ¬ какое врем€?

 

4:00Ц 8:00 эртең менен Ц утром

8:00Ц 12:00 түшкө чейин Ц до обеда

12:00Ц 14:00 түштө Ц в обед

14:00 Ц 17:00 түштөн кийин Ц после обеда

17:00Ц 20:00 кечинде Ц вечером

20:00Ц 24:00 түндө Ц ночью

 

ћисалдар: ћен эртең менен ойгоном Ц я просыпаюсь утром.

ћен түшкө чейин иштейм Ц я работаю до обеда.

“үштө мен тамактанам Ц ¬ обед € обедаю.

“үштөн кийин мен окуйм Ц ѕосле обеда € учусь.

 үндүз китепканада болом Ц ƒнЄм € бываю в библиотеке.

 ечинде мен эс алам Ц ¬ечером € отдыхаю.

“үндө мен уктайм Ц Ќочью € сплю.

 

∆ума Ц недел€

ƒүйшөмбү Ц ѕонедельник

Ўейшемби Ц ¬торник

Ўаршемби Ц —реда

Ѕейшемби Ц „етверг

∆ума Ц ѕ€тница

»шемби Ц —уббота

∆екшемби Ц ¬оскресенье

 

 

—Ү…ЋӨЎҮҮ ѕ–ј “» ј—џ ѕ–ј “» ј –≈„»  

 

2-көнүгүү: ∆огорудагы мисалдарды карап, этиштерди кошкула (»спользу€ следующие глаголы завершите предложени€): чурка, ойгон, иште, оку, жаз, сууда сүзүү, укта, эс ал, чана теп

 

Ёртең менен мен ___________________________

“үшкө чейин сен ___________________________

“үштө ал ___________________________

“үштөн кийин биз ___________________________

 ечинде сиз ___________________________

“үндө алар ___________________________

 

3-көнүгүү: —уроолорго сүрөт боюнча жооп бергиле (ќтветьте на вопросы по картинке):

Үлгү: —ен канчада ойгоносуң?

ћен такай саат жетиде ойгоном.

1)  анча убакыт жуунасың?

2) Ёртең менен канчада тамак ичесиң?

3) —аат канчада жумушка барасың?

4)  анча саат иштейсиң?

5)  ечки тамакка эмне сатып аласың?

6)  анча убакыт тамактанасың?

7)  андайча эс аласың?

8) —аат канчада уктоого жатасың?

 

ќйгонуу жуунуу тамак ичүү

 

 

∆умушка баруу иштөө кечки тамакка Е сатып алуу

 

 


 ечки тамак ичүү эс алуу уктоо

 


4-көнүгүү: —үйлөмдөрдү окугула, которгула, мезгил тактоочтордун астын сызгыла (ѕрочитайте, переведите и подчеркните наречи€ времени):

1) Ёртең менен ойгоном. јнан кичине машыгам. “үшкө чейин сабакта болом. “үштөн кийин китепканага барып, китеп окуйм.  ичине эс алам.  ечинде сейилдөөгө чыгам.

2) ƒүйшөмбү мен үчүн абдан оор күн. Ёртең менен кечке чейин эс албайм. Ёртең менен беште турам. —аат алтыда маршруткага (троллейбуска) түшүп, жумушка барам. ∆умуш кечки саат алтыда бүтөт. јнан саат жетиден тогузга чейин англис тил, Е. окуйм. Ѕул күн мен үчүн абдан оор күн.

 

  √–јћћј“» ј     ћ≈«√»Ћ “ј “ќќ„“ќ– Ќј–≈„»я ¬–≈ћ≈Ќ»    

 

 үнүгө Ц каждый день ∆умасына бир жолу Ц два раза в неделю

“акай, дайыма Ц всегда јйыны эки жолу Ц два раза(дважды) в мес€ц

“ез-тез Ц часто ∆ылына беш жолу Ц п€ть раз в год

 өп Ц много

ћисалдар:

—ен канча машыгасың? Ц —колько времени ты тренируешьс€?

ћен күнүгө спортзалга барам. Ц я каждый день хожу в спортзал.

ћен жумасына бир жолу жүгүрөм. Ц ¬ неделю раз € бегаю.

ћне айына эки жолу теннис ойнойм. Ц ƒважды в мес€ц € играю втеннис.

∆ылына үч жолу. Ц “ри раза в год.

ћен көп/такай машыкпайм. Ц я много/всегда не тренируюсь.

 

5-көнүгүү: —үрөткө карата кашаанын ичинен сөздөрдү тандап жазгыла (¬ыберите правильные слова в скобках).

—порттун түрлөрү Ц ¬иды спорта.

 

 


(велосипед тебүү, тоого чыгуу, волейбол ойноо, футбол ойноо, теннис ойноо, бейсбол ойноо, жүгүрүү)

 

6-көнүгүү: ћезгил тактоочторду колдонуп, төмөнкү спорт оюндарына канча жолу катышасыз айтып бериңиз (»спользу€ наречи€ времени укажите сколько времени уйдет на данный вид спорта)

 

    ћ≈Ќ   жумасына эки жолу бейсболго ____________________ футболго ____________________ волейболго ____________________ баскетболго ____________________ каратеге ____________________ аэробикага      ј“џЎјћ

7-көнүгүү:—уроолорго кашаанын ичиндеги сөздөрдү колдонуп жооп бергиле (ќтветьте на вопросы):

Ц —ен эмнеге кызыгасың? Ц „ем ты занимаешьс€?

 

тогуз коргоолго

ћен оор атлетикага кызыгам

шашкиге

волейболго

 

 

Ц —ен бош убакытыңда эмне кыласың? Ц „то ты делаешь в свободное врем€?


тогуз коргоол

ћен футбол ойнойм

баскетбол

бокс

 

 

8-көнүгүү: “өмөнкү хоббилерди окугула жана өзүңөр эмнеге кызыгасыңар айтып бергиле (ѕрочитайте следующие виды хобби и расскажите каким видом из них вы увлекаетесь):

китеп окуу

марка чогултуу

тыйын чогулту

спортко катышу

волейбол ойноо

баскетбол ойноо

гүл өстүрүү

кийим тигүү

музыка угуу

компьютерде иштөө

 

     елгиле сүйлөшөлү ƒавайте поговорим

9-көнүгүү: “өмөндөгү иштерге канча убакыт кетиресиңер жазгыла (—колько времени вы тратите на следующие виды работ):

 

Ѕаары бир күндүн ичинде (¬сЄ в один день)
тамак да€рдоо тамак ичүү үй жыйноо кир жуу “¬ көрүү досторума жолугуу китеп окуу спорт менен машыгуу эс алуу готовить еду кушать убирать дом стирать смотреть “¬ встречатьс€ с друзь€ми читать книгу заниматьс€ спортом отдыхать

 

10-көнүгүү:  өнүгүүнү жазгыла (аткаргыла) (¬ыполните упражнени€):

а) ∆умада оор күн, бош күнүң же жакшы көргөн күнүң жөнүндө жазып айтып бергиле:

б)  езек менен окугула, бири-бириңерди сурооңорго жооп бергиле.

 

11-көнүгүү: Ѕири-бириңерге (эртең менен) эмне кыласыңар деп сурагыла жана жооп бергиле (ƒруг у друга спросите что вы будете делать завтра):


 

  ќЌ ∆≈“»Ќ„» —јЅј    —≈ћЌјƒ÷ј“џ… ”–ќ     

 


“ема: ∆ыл мезгилдери жана аба-ырайы.

¬ремена года. ѕогода.

 

∆аттагыла: 1. Ќазвани€ времЄн года.

2. ќписание погоды.

3. Ќазвани€ разных видов спорта.

 

√рамматика: 1. ”бакытты билдирүүчү тактоочтор.

ћезгил тактоочтор

Ќаречи€ времени

 

∆аңы сөздөр жана сөз айкаштар:

 


жыл мезгил Ц врем€ года

кыш Ц зима

жаз Ц весна

жай Ц лето

күз Ц осень

аба-ырайы Ц погода

кээ бир Ц некоторый

ошондуктан Ц поэтому

дайыма Ц всегда

суук Ц холодно

жылуу Ц тепло, тЄплый

салкын Ц прохладно

ысык Ц жарко, жаркий

нымдуу Ц влажно, влажный

жаңыласың Ц ошибаешьс€

кооз Ц красиво, красивый

менимче Ц по-моему

менин оюмча Ц по-моему мнению

себеби Ц потому что

аба Ц воздух

бүт Ц заканчиватьс€

айлана-чөйрө Ц вокруг

кар Ц снег

жаан Ц дождь

мөндүр Ц град

шамал Ц ветер

чагылган Ц молни€

жаан, кар жаайт Ц идЄт дождь, снег

күн ачык Ц солнечно, €сно

күн тийип турат Ц светит солнце

күн бүркөк Ц пасмурно

шамал согуп жатат (болуп турат) Ц дует ветер

күнгө күй Ц загорать

лыжа теп Ц кататьс€ на лыжах

коньки теп Ц кататьс€ на коньках

сууда сүз Ц плавать

атка мин Ц ездить верхом на лошади

велосипед теп Ц кататьс€ на велосипеде

муз тоңот Ц замерзает (лЄд)

кар эрийт Ц тает снег

бактар бүрдөйт Ц деревь€ цветут

жалбырактар саргайт Ц листь€ желтеют


 

    —Ү…ЋӨӨ ѕ–ј “» ј—џ ѕ–ј “» ј –≈„»

 

Ц јйбек, сен лыжа тебе аласыңбы? Ц ќоба, мен лыжа тебе алам. Ц ∆ок, мен лыжа тебе албайм. Ц јйбек, ты умеешь кататьс€ на лыжах? Ц ƒа, € умею кататьс€ на лыжах. Ц Ќет, € не умею кататьс€ на лыжах.

 

1-көнүгүү:ќкугула, которгула жана ушу сы€ктуу диалог түзгүлө (ѕрочитайте, переведите и составьте диалог):

1) Ц јлексей, сага кайсы жыл мезгили жагат?

Ц ћага жаз жагат.

Ц –осси€да жаз кандай болот?

Ц  ээ бир жерлерде жаз бат эле өтөт 1Ц2 эле ай, кээ бир жерлерде жаз 4Ц5 ай болот. ќшондуктан мага жаз көбүрөөк жагат.

2) Ц Ќаташа, кышында  азахстанда суук болобу?

Ц ћенимче, суук эле болот.

Ц —ага кыш жагабы?

Ц ќоба, мага кыш жагат, себеби мен карды жакшы көрөм.  ышында лыжа, коньки тебе алам.

3) Ц Ќурлан,  ыргызстанда аба-ырайы кандай болот?

Ц  ышында суук болот, жазында жылуу болот, жайында ысык, күзүндө салкынболот.

Ц ∆айында сен кайда эс аласың?

Ц ћен көбүнчө џсык- өлдө эс алам. јл жерде күнгө күйсөң, көлгө түшсөң болот.

Ц јнда жакшы. ћен дагы быйыл көлгө барам.

4) Ц ёл€, сен лыжа тебе аласыңбы?

Ц ∆ок, мен лыжа тебе албайм. Ѕирок мен коньки тебе алам.

Ц јида ушул ишембиде стадионго баралы. ћакулбу?

Ц ћейли, баралы.


 

    √–јћћј“» ј     ћ≈«√»Ћ “ј “ќќ„“ќ– Ќј–≈„»я ¬–≈ћ≈Ќ»    

 


бүрсүгүнү Ц послезавтра

эртең Ц завтра

кечээ Ц вчера

мурдагы күнү Ц позавчера

быйыл Ц в этом году

былтыр Ц в прошлом году

эмдиги жылы Ц в следующем году

эми Ц теперь, сейчас

жана эле Ц недавно

анан Ц потом, позже

ар качан Ц каждый раз

эртең менен Ц утром

түштө Ц в обед

күндүз Ц днЄм

кечинде Ц вечером

түндө Ц ночью

жазында Ц весной

жайында Ц летом

күзүндө Ц осенью

кышында Ц зимой


 

 

—Ү…ЋӨЎҮҮ ѕ–ј “» ј—џ ѕ–ј “» ј –≈„»  

 

2-көнүгүү: —үйлөмдөрдү окуп, тактоочторду таап, которгула (ѕрочитайте, найдите наречи€ и переведите):

1) ћенин оюмча, бүрсүгүнү күн жаайт.

2) Ёртең жайдын биринчи күнү.

3)  ечээ күн суук болчу, бүгүн күн жылуу.

4) ћурдагы күнү абанын температурасы 36 градуска жетти.

5) Ѕуюрса, быйыл кыш жылуу болот.

6) Ѕылтыр мен џсык- өлдө эс алгам, эмдиги жылы мен ∆алал-јбадда эс алам.

7) ∆умушту бүтүрдүң, эми эмне кыласың?

8) ∆ана мен сага келгем, жок экенсиң.

9) јнан сен мага келип кетчи.

10) Ёртең менен мен институтка барышым керек, түштө же кечинде жолугалычы.

11) “үндө жаан жааптыр.

12) ∆азында бардык ишканаларда ишембилик болот.

13) ∆айында адамдар эс алышат.

14)  үзүндө окуу жайларда сабактар башталат, жашылча-жемиштер бышат.

15)  ышында айлана-чөйрө аппак.

 

3-көнүгүү: “актоочторду туура таап жазгыла (ѕравильно найдите соответствующие наречи€):

а) бүгүн послезавтра

эртең позавчера

мурдагы күнү сегодн€

бүрсүгүнү завтра

б) быйыл в следующем году

эмдиги жылы в прошлом году

былтыр в этом году

в) эртең менен в обед

түштө днЄм

күндүз ночью

кечинде утром

түндө вечером

 

4-көнүгүү: “өмөнкү мезгил тактоочтор менен сүйлөм түзгүлө (—о следующими наречи€ми составьте предложени€):

Ёми, анан, жана, кечинде, түндө, күндүз, бүрсүгүнү, мурдагы күнү, кышында, жазында, ар качан.

 

5-көнүгүү: “өмөнкү суроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы):

Үлгү: Ц  ышында аба-ырайы кандай болот?

Ц  ышында күн суук, кар жаайт, муз тоңот.

1) ∆азында муз тоңобу?

2) ∆айында күн ысык болобу же суук болобу?

3)  үзүндө эмнелер бышат?

4) Ѕүрсүгүнү сен эмне кыласың?

5) Ёртең биз футбол ойнойбузбу?

6)  ечээ силер кайда бардыңар?

7) ћурдагы күнү кар жаадыбы?

 

  √–јћћј“» ј     “ј“јјЋ Ё“»Ў“≈–ƒ»Ќ ∆ј—јЋџЎџ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈ —Ћќ∆Ќџ’ √Ћј√ќЋќ¬    

 

ќснова глагола + Ђ-йї (-а) + јл + личный аффикс

 

ѕосле основы на гласный звук - й
ѕосле основы на согласны звук - а, - о, - е, -ө
    —Ү…ЋӨӨ ѕ–ј “» ј—џ ѕ–ј “» ј –≈„»

6-көнүгүү: —үйлөмдөргө тиешелүү мүчөлөрдү улап жазгыла (ƒобавьте соответствующее окончание):

1) ћен тоого чык______.

2) —издер эмне ________?

3) —ен ырда________бы?

4)  им кырызча жакшы сүйлө______?

5) —илер оку_______бы?

6) Ѕиз кыргызча түшүн_______?

7) јлар бизге жардам бер_______бы?

8) јл үйдү тап_______.

9) —из бүгүн кечинде мага кел______бы?

10) —ен мени күт_______бы?

 

 

7-көнүгүү: —үйлөмдөрдү үлгүдөгүдөй бүтүргүлө («авершите предложение по образцу):

Үлгү:ћен чурка____ _______. ћен чуркай алам.

1) ћен чана ____ _______.

2) ƒосуң лыжа теп____ _______бы?

3) —из сууда сүз____ _______бы?

4) Ѕиз ат мин____ _______.

5) —ен велосипед теп____ _____бы?

6) —илер машина айда____ _____бы?

7) —издер гитара черт____ ______бы?

8) јлар бийле____ ______бы?

9) ћен тоого чык____ ______?

 

8-көнүгүү: Үлгү боюнча көнүгүүнү аткаргыла (¬ыполните по образцу):

Үлгү:ћен сууга секире алам.

 

—ууда сүз ’оккей ойноо Ћыжа тебүү

 


 

 

9-көнүгүү: —үрөттөрдү карагыла жана үлгү боюнча иштегиле (¬ыполните по образцу):

Үлгү:


→→→→→

 

Ц  айрат сен лыжа тебе аласыңбы?

Ц ∆ок, мен лыжа тебе албайм, бирок мен теннис ойной алам.

 


→→→→→

 

 

 

 


→→→→→

 

 

10-көнүгүү: “екстти окугула жана которгула (ѕрочитайте и переведите текст):

 ыш

 

 ышында күн суук.  ар жаайт. Үйлөр, бактар, тоолор ак кийинет. јйлана-чөйрө аппак. —уулар тоңот. Ѕалдар дөбөдөн чана, лыжа тебишет.  ишилер жылуу кийинишет: башта тумак, колдо мээлей, бутта чокой. Үйлөрдө меш жагышат. ∆олдордо тайгалак болот.  үн кыскарат, түн узарат.

Cөздүк:

ак кийинет Ц одевают белую одежду айлана-чөйрө Ц вокруг

тоң Ц замерзать дөбө Ц горка

чокой Ц сапоги, валенки от жак Ц топить дом (дровами)

меш Ц печка

11-көнүгүү: —үрөт боюнча суроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы по картинке):

а) Ѕул кайсы мезгил.

б) Ѕалдар эмне кылышат.

в) Ёлдер кандай кийинишет.

г) јйланада эмне жатат.

 

12-көнүгүү: “ерс жана оң формада суроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы в положительной и отрицательной форме):

Үлгү:  ышында күн суукпу? Ц ќоба, күн суук.

Ц ∆ок, күн суук эмес.

1)  ар жаайбы? Ц ______________

2) —уулар тоңобу? Ц ______________

3)  ишилер жылуу кийинеби? Ц ___________

4) Ѕалдар чана, коньки, лыжа тебеби? Ц _______________

13-көнүгүү: “екстти окугула жана которгула (ѕрочитайте и переведите текст):

∆аз

∆азында күн жылып, кар эрийт.  үн узарат, түн кыскарат. Ѕактар бүрдөйт, гүлдөр чыгат. Ѕалдар футбол ойношот.  ишилер жеңил кийине башташат. јйылда жазгы талаа иштери башталат. ƒыйкандар жер айдашат.  анаттулар жылуу жактардан учуп келишет.

—өздүк:


күн жылыйт Ц дни станов€тс€ теплыми

кар эрийт Ц тает снег

бактар бүрдөйт Ц деревь€ распускают почки

гүлдөр чыгат Ц вырастают цветы

жер айдашат Ц вспахивают землю

канаттулар Ц птицы


 

14-көнүгүү: —үрөт боюнча суроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы по картинке):


а) Ѕул кайсы мезгил?

б) ∆азында күн жана түн кандай болот?

в) “алаада эмне башталды?

г) ƒыйкандар эмне кылып жатышат?

д)  уштар кайдан учуп келишти?

 

 

15-көнүгүү: —уроолорго жооп бергиле:

1) —ага жаз мезгили жагабы? Ёмне үчүн?

2) —ен жашаган жерде жаз мезгили кандай?

3) —ага жазгы спорттун кайсы түрлөрү жагат?

4) ∆азында силер эмне кыласыңар?

16-көнүгүү: “екстти окугула жана которгула (ѕрочитайте и переведите текст):

∆ай

∆айында күн абдан ысык.  үн катуу тийип, жел болуп турат. ∆ердин баары көпкөк. јйылдагы кишилер жайлоого чыгышат, мал багышат. ∆айында көп элдер эс алышат, курорт, санаторийлерге жөнөшөт, балдар каникулга чыгышат, токой аралап, сууда сүзүшөт. Ёлдер абдан жеңил кийинишет.

—өздүк: жел Ц ветерок

жайлоо Ц пастбище

мал багуу Ц содержать скот

токой аралоо Ц ходить в лес

 

17-көнүгүү:—уроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы):


а) Ѕул кайсы мезгил?

б) Ѕул кайсы жер?

в) јба-ырайы кандай?

г) јдамдар кандай кийинип жүрүшөт?

 

 

18-көнүгүү: —ызыкчанын ордуна зат атоочторду койгула (¬место прочерка добавьте существительные):

_________ ысык болот. ________ күн тиет.

_________ эс алышат. ________ башталат.

_________ санаторийге барышат. _______ сууга түшүшөт.

 

19-көнүгүү: —уроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы):

1) —ен жашаган жерде жай мезгили кандай?

2) ∆ай айлары абдан ысыкпы?

3) ∆айында силердин шаарыңарда кандай кийинишет?

4) ∆айында элдер кандай эс алышат?

5) Ёлдер кандай кийинишет?

 

20-көнүгүү: “екстти окугула жана которгула (ѕрочитайте и переведите текст):

 үз

 үз мезгили  ыргызстанда абдан кооз жана берекелүү.  үзүндө аба-ырайы суук боло баштайт.  үн кыскарат, түн узарат. ∆албырактар сарга€т. “ез-тез жаан жаайт. јйылда күзүндө жумуш көп. “алаада жер-жемиштер, мөмө жемиштер жыйналат.  үзүндө чоң тойлор болот.

—өздүк: берекелүү Ц изобилие, богатый; жалбырактар сарга€т Ц листь€ желтеют; жыйна Ц собирать; той, аш Ц свадьба, праздник

21-көнүгүү: —үрөт боюнча суроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы по картинке):


а) Ѕул кайсы мезгил?

б) “алаада эмне кылып жатышат?

в) јба-ырайы кандай болот?

г) Ѕалдар кимдерге жардам берип жатышат?

д)  үз мезгили  ыргызстанда кандай болот?

 

22-көнүгүү: —уроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы):

1)  үзүндө аба-ырайы кандай болот?

2) ќкуучулардын, студенттердин окуулары качан башталат?

3) ∆аратылыш кандай болуп өзгөрүлөт?

4)  анаттуулар кайда учуп кетишет?

5) ∆ер-жемиш, мөмө жемиш качан бышат?

6)  ыргызстанда күз кандай өтөт?

 

23-көнүгүү: —үрөттөрдү карагыла жана чакан текст түзгүлө (ѕосмотрите на картинку и составьте текст):

 


 

24-көнүгүү:—уроолорго жооп бергиле (ќтветьте на вопросы):

1) —ен кайсы спорт оюндарын билесиң?

2) —ага кайсы спорт оюндары жагат?

3) ∆азындагы кайсы спорт оюндарына катышасың?

4) Ёмне үчүн сага ушул оюн жагат?

5) јга катышканыңа канча убакыт болду?

6)  ышкы кайсы спорт оюндарын жакшы көрөсүң?

7) —енин үй-бүлөңдө баары спорт оюндарынакатышабы?

8) —ен ар бир жыл мезгилде кандай спорттун түрү

менен машыгасың?


Ё »Ќ„» ЅӨЋҮћ

„ј—“№ ¬“ќ–јя

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1426 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2120 - | 1892 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.244 с.