Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќпис ситуац≥њ в орган≥зац≥њ Ц баз≥ практики
«ћ≤—“

 

 

¬—“”ѕ 3

1. Ќазва результату практичноњ д≥€льност≥ (психокорекц≥йна програма) 5

2. ќпис ситуац≥њ в орган≥зац≥њ Ц баз≥ практики 5

3. ‘ормулюванн€ практичноњ профес≥йноњ проблеми 7

4. ѕошук та виб≥р профес≥йного р≥шенн€ 8

5. ќпис психокорекц≥йноњ програми 9

6. —амоанал≥з виконаноњ практичноњ роботи 10

¬»—Ќќ¬ » 13

—ѕ»—ќ  ¬» ќ–»—“јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћ 15

ƒќƒј“ » 17

 

 

¬—“”ѕ

 

ћета психокорекц≥йноњ практики: апробац≥€ на практиц≥ набутих знань та ум≥нь у галуз≥ психолог≥чноњ д≥агностики та психокорекц≥њ, використанн€ в профес≥йн≥й д≥€льност≥ метод≥в ≥ засоб≥в психорозвивальноњ роботи. «авданн€ психокорекц≥йноњ практики:

1. ќрган≥зац≥€ д≥агностичноњ роботи та практичне використанн€ методик д≥агностичного м≥н≥муму в закладах.

2. ќпануванн€ способами р≥зноб≥чного вивченн€ особист≥сних проблем ≥з метою њх розвТ€занн€ (постановка та перев≥рка г≥потези, п≥дб≥р метод≥в досл≥дженн€ та њх анал≥з).

3. ‘ормуванн€ навичок визначенн€ д≥йсноњ мети та завдань психокорекц≥њ (формулюванн€ психолог≥чного д≥агнозу та прогнозу розвитку особистост≥ за умов корекц≥њ й в≥дсутност≥ такоњ).

4. Ќабутт€ ум≥нь розробки психокорекц≥йних програм (визначенн€ зм≥сту, етап≥в психокорекц≥йних д≥й, њх плануванн€ та орган≥зац≥њ).

5. ѕрактичне оволод≥нн€ де€кими прийомами, психотехн≥ками та методами корекц≥йно-розвивальноњ роботи в кожному конкретному випадку в р≥зних в≥кових групах.

6. Ќабутт€ ум≥нь залученн€ найближчого соц≥ального оточенн€ особистост≥ до розвТ€занн€ њњ психолог≥чних проблем, плануванн€ за необх≥дност≥ корекц≥йноњ роботи з особами найближчого оточенн€.

“емою моЇњ практики Ї Ђќсобист≥сн≥ €кост≥ творчого потенц≥алу особистост≥ї.

ѕрактика проводилас€ з 17 жовтн€ по 13 листопада 2016 року. Ѕазою практики була обрана благод≥йна орган≥зац≥€:  ривор≥зьке м≥ське в≥дд≥ленн€ ¬Ѕќ Ђ¬сеукрањнська мережа людей, €к≥ живуть з ¬≤Ћї.

 ривор≥зьке м≥ське в≥дд≥ленн€ ¬сеукрањнськоњ благод≥йноњ орган≥зац≥њ "¬сеукрањнська мережа Ћ∆¬" - велика ≥ потужна орган≥зац≥€, що представл€Ї ≥нтереси людей, що живуть з ¬≤Ћ у  ривому –оз≥. ќсновними њњ прац≥вниками Ї спец≥ал≥сти, €к≥ зак≥нчили вищ≥ навчальн≥ заклади за спец≥альн≥стю Ђѕсихолог≥€ї або Ђѕедагог≥ка ≥ психолог≥€ї.

¬исокопрофес≥йн≥ психологи та педагоги в≥ддано та творчо п≥дход€ть до орган≥зац≥њ д≥€льност≥ та в≥дпочинку д≥тей, €ких торкнулась еп≥дем≥€ ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу, докладають максимум зусиль та фантаз≥њ, щоб перебуванн€ в центр≥ було ц≥кавим, зм≥стовно наповненим, забезпечувало гармон≥йний розвиток та спри€ло збереженню €кост≥ житт€ вс≥х вихованц≥в без вин€тку. ¬ центр≥ провод€тьс€ групов≥ та ≥ндив≥дуальн≥ зан€тт€ з психологами, на €ких д≥ти та доросл≥ можуть отримати психолог≥чну та соц≥альну допомогу.

 

 

1. Ќазва результату практичноњ д≥€льност≥ ( психокорекц≥йна програма )

ѕсихокорекц≥йна програма з розвитку креативност≥ та творчих зд≥бностей у п≥дл≥тк≥в, €ких торкнулась еп≥дем≥€ ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ (13-16 рок≥в).

ћетою соц≥ально - психолог≥чноњ практики Ї д≥агностика особливостей творчих зд≥бностей та р≥вн€ особист≥сноњ креативност≥ учасник≥в групи, а також допомогти п≥дл≥ткам розкрити св≥й життЇтворчий потенц≥ал, розвивати п≥знавальн≥ ≥ творч≥ зд≥бност≥, спри€ти розвитку творчоњ у€ви, в≥льному самовираженню особистост≥, допитливост≥, см≥ливост≥ та гнучкост≥ мисленн€.

Ќа даний момент орган≥зац≥€ надаЇ послуги 100 ¬≤„-позитивним д≥т€м. ƒл€ проведенн€ психокорекц≥йноњ програми було в≥д≥брано 20 учасник≥в.

«авданн€ми практики Ї:

 

- провести досл≥дженн€ д≥агностичного досл≥дженн€ з використанн€м стандартизованих методик щодо визначенн€ особливостей творчих зд≥бностей та р≥вн€ особист≥сноњ креативност≥ д≥тей;

- оформити протоколи досл≥джень;

- зд≥йснити к≥льк≥сний анал≥з отриманих даних з застосуванн€м метод≥в математичноњ статистики;

- провести €к≥сний анал≥з отриманих даних з використанн€м ≥нтерпретац≥йних метод≥в (узагальненн€, класиф≥кац≥€, пор≥вн€нн€ тощо);

- надати психолог≥чн≥ рекомендац≥њ, що випливають ≥з узагальнених результат≥в отриманих психод≥агностичних даних;

- скласти та провести психокорекц≥йну програму.

 

ќпис ситуац≥њ в орган≥зац≥њ Ц баз≥ практики

«а оц≥нкою багатьох анал≥тик≥в ≥ прогнозист≥в, наше стол≥тт€ повинно в≥др≥зн€тис€ р≥зким зростанн€м попиту на творчий потенц≥ал людини, њњ здатн≥сть до самоорган≥зац≥њ, творчого самовираженн€. —учасне житт€ потребуЇ спец≥ал≥ст≥в, здатних не лише волод≥ти знанн€ми та ум≥нн€ми, оперативно ор≥Їнтуватис€ в динам≥ц≥ зм≥н ≥ ≥нформац≥йному простор≥, але й критично ≥ творчо мислити. “ому одн≥Їю з найактуальн≥ших проблем сьогоденн€ Ї розвиток ≥ формуванн€ творчоњ, всеб≥чно розвинутоњ особистост≥. “ворч≥сть Ч це д≥€льн≥сть, результатом €коњ Ї створенн€ матер≥альних ≥ духовних ц≥нностей, найвищий р≥вень п≥знанн€. ÷е процес розв'€занн€ завданн€, стан натхненн€ людини Ч спалах њњ енергетичного потенц≥алу, €кий розкриваЇ межу нев≥домого, виокремлюЇ його частину й перетворюЇ його на в≥доме. –озр≥зн€ють наукову творч≥сть, художню, л≥тературну, педагог≥чну та ≥нш≥ види творчост≥. “ворч≥сть Ч психолог≥чно складний процес. ” центр≥ його Ч у€ва, навколо нењ зад≥€н≥ ≥нш≥ псих≥чн≥ процеси: увага, пам'€ть, мисленн€, €к≥ ви€вл€ютьс€ в тих знанн€х, що Ї в людини. ”€ва доповнюЇтьс€ зд≥бност€ми ≥ вм≥нн€ми, мотивами ц≥леспр€мованоњ д≥€льност≥. ≤, безумовно, процес творчост≥ може в≥дбуватис€ лише за умови в≥дпов≥дного емоц≥йного тла. ¬часне ви€вленн€ креативних зд≥бностей допоможе розвивати њх у правильному русл≥. ¬ сучасному сусп≥льств≥ дуже високо ц≥нуютьс€ нов≥, нестандартн≥ погл€ди, креативн≥ ≥дењ, про€в творчост≥. “ому проблема досл≥дженн€ креативност≥ на даному етап≥ сусп≥льства Ї тим великим запитом, €кий потребуЇ детального досл≥дженн€.

ѕсиход≥агностичн≥ методики проводилис€ в благод≥йн≥й орган≥зац≥њ:  ривор≥зьке м≥ське в≥дд≥ленн€ ¬Ѕќ Ђ¬сеукрањнська мережа людей, €к≥ живуть з ¬≤Ћї.

ѕервинний анал≥з ≥нформац≥њ, отриманоњ в ход≥ бес≥ди з психологами групи показав що, ≥снуЇ проблема в≥льного самовираженн€ дитини, самоствердженн€, на€вн≥сть страху та тривожност≥, в≥дсутн≥сть впевненост≥ у соб≥ та ≥нш≥ проблеми з €кими зустр≥чаЇтьс€ п≥дл≥ток. ” раз≥ ¬≤Ћ-≥нф≥кованноњ дитини ситуац≥€ ускладнюЇтьс€ - позитивний ¬≤Ћ-статус змушуЇ п≥дл≥тка доросл≥шати Ц дуже гостро постають проблеми самоконтролю й особистоњ в≥дпов≥дальност≥. ќсобливоњ актуальност≥ набуваЇ проблема формуванн€ здатност≥ до творчого самовираженн€ €к зм≥стовного та адекватного засобу обТЇктивац≥њ особистост≥ п≥дл≥тка.

ѕ≥д час соц≥ально - психолог≥чноњ практики мною було проведен≥ наступн≥ методики:

1. ќпитувальник особист≥сноњ схильност≥ до творчост≥ за √. ƒев≥сом;

2. ƒ≥агностика невербальноњ креативност≥ ѕ. “орранса;

3. ƒ≥агностика вербальноњ активност≥ —. ћЇдн≥ка;

4. ќпитувальник. ¬изначенн€ тип≥в мисленн€ та р≥вн€ креативност≥. ƒ≥агностика по методу ƒж. Ѕрунера;

5. ћетодика ≈. ¬ертегга Ђ олаї.

ќбстежено 20 п≥дл≥тк≥в, в т.ч. хлопчик≥в 7, д≥вчаток 13.

¬икористан≥ методики: методика ≈. ¬ертегга, опитувальник ƒев≥са.

ћета досл≥дженн€: вивченн€ творчоњ обдарованост≥ п≥дл≥тк≥в.

¬становлено:

є з/п   ѕр≥звища ”чн≥в —т. ћетодика ¬артегга Ђ олаї ќпитувальник ƒев≥са
¬сього Ѕал≥в Ўвидк≥сть   ќриг≥нальн≥сть √нучк≥сть ћакс ƒ≥ап.  реативн≥сть Ќорм. ƒ≥ап.
1. ћарина  . ∆≥н.              
2. Ќаст€ ќ. ∆≥н.              
3. јндр≥й ќ. „ол.              
4. ¬ен≥ам≥н  . „ол.              
5. ярослав  . „ол.              
6. ћаргарита  . ∆≥н.              
7.  арина √. ∆≥н.              
8. ¬асил≥са —. ∆≥н.              
9. ¬≥ра —. ∆≥н.              
10. Ќаст€ –. ∆≥н.              
11. ¬лад ’. „ол.              
12. ƒар€на  . ∆≥н.              
13.  ат€ √. ∆≥н.              
14. “ать€на ћ. ∆≥н.              
15. ƒенис  . „ол.              
16. ≤рина ћ. ∆≥н.              
17. ¬≥ктор≥€ Ћ. ∆≥н.              
18. “ет€на –. ∆≥н.              
19. ™гор ћ. „ол.              
20.  ост€ –. „ол.              
—ередн≥й бал 20.60   12.55  
                     

≈мп≥ричне досл≥дженн€ проводилос€ в три етапи.

ќсновними завданн€ми першого етапу були в≥дб≥р д≥агностично ц≥нних тест≥в ≥ методик досл≥дженн€ особливостей креативних зд≥бностей ≥ особист≥сних особливостей п≥дл≥тк≥в. « ц≥Їю метою використовувалис€ описан≥ в л≥тератур≥ тестов≥ методики ≥ опитувальники.

Ќа другому етап≥ сформульована така задача: робота була спр€мована на ви€вленн€ особист≥сних аспект≥в креативних зд≥бностей п≥дл≥тк≥в за допомогою спец≥ально п≥д≥браного нами комплексу. ћетою даного етапу було вид≥ленн€ показник≥в ≥ндив≥дуально-особист≥сного розвитку п≥дл≥тк≥в. ÷≥ дан≥ допомогли мен≥ при орган≥зац≥њ корекц≥йно-розвивальноњ роботи.

Ќа третьому етап≥ досл≥дженн€ з'€совувавс€ характер зв'€зку м≥ж креативними зд≥бност€ми ≥ ви€вленими особист≥сними характеристиками п≥дл≥тк≥в.

ƒан≥, отриман≥ в ход≥ першого ≥ другого етап≥в психод≥агностичного досл≥дженн€, були п≥ддан≥ €к≥сному ≥ к≥льк≥сному анал≥зу. « метою ви€вленн€ статистично достов≥рних звТ€зк≥в м≥ж креативними зд≥бност€ми та ≥ндив≥дуально-психолог≥чними особливост€ми нами було проведено комплексний корел€ц≥йний та факторний анал≥з.

«а методикою √. ƒев≥са Ђќпитувальник особист≥сноњ схильност≥ до творчост≥ї ви€влено наступн≥ показники в груп≥:

Ќизький р≥вень креативност≥ Ц 3 уч.

—ередн≥й р≥вень креативност≥ Ц 13 уч.

¬исокий р≥вень креативност≥ Ц 4 уч.

«а методикою ≈. ¬ертегга Ђ олаїї ви€влено наступн≥ показники в груп≥:

Ќизький р≥вень креативност≥ Ц 6 уч.

—ередн≥й р≥вень креативност≥ Ц 10 уч.

¬исокий р≥вень креативност≥ Ц 4 уч.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 323 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

540 - | 467 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.