Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначенн€ в≥др€дних розц≥нок та додатковоњ оплати
Ќа п≥дстав≥ прийн€тих у господарств≥ тарифних ставок ≥ норм продуктивност≥ та в≥дпов≥дно до умов колективного договору може встановлюватис€ два види розц≥нок: за одиницю продукц≥њ в тоннах або за одиницю продукц≥њ та гектар з≥браноњ площ≥ (в цьому випадку 60-80% фонду оплати прац≥ доц≥льно направити дл€ розрахунку розц≥нки за намолочену тонну зерна). Ќа роботах при скошуванн≥ у валки оплата прац≥ зд≥йснюЇтьс€ за 1 га.

Ќаведемо розрахунок погодинноњ оплати прац≥ прац≥вник≥в Ќƒ√ —трийського коледжу на 2016р≥к.(механ≥затори)

1.  ≥льк≥сть робочих годин в 2014р. = 2002 год.

2002 год.: 12 м≥с. = 166,83 год.

 

≤≤ - розр€д господарства

1218,00: 166,83 год. = 7,301

(оплата за годину)

7,301 х 1,29 = 9,42

 

≤ - 9,42 х 1 = 9,42

≤≤ - 9,42 х 1,09 = 10,27

≤≤≤ - 9,42 х 1,20 = 11,30

≤V - 9,42 х 1,35 = 12,72

V - 9,42 х 1,55 = 14,60

V≤ - 9,42 х 1,80 = 16,02

–озц≥нки необх≥дно розрахувати перед початком масового збиранн€ урожаю, коли Ї змога з достатньою точн≥стю визначити врожайн≥сть, а отже ≥ сезонну норму продуктивност≥ по окремих видах збиральних агрегат≥в, у тому числ≥ шл€хом проведенн€ контрольних обмолот≥в.

ќсновою дл€ визначенн€ в≥др€дноњ розц≥нки Ї розм≥р годинноњ тарифноњ ставки. √алузевою угодою м≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики ≥ продовольства ”крањни на 2011-2013 р. в≥д 08.02.2011р. передбачено, що окремим висококвал≥ф≥кованим прац≥вникам, €к≥ зайн€т≥ на особливо складних, важких та в≥дпов≥дальних роботах, на пер≥од њх виконанн€ оплата прац≥ може встановлюватис€ на основ≥ п≥двищених тарифних ставок ≥з застосуванн€м вищих м≥ж розр€дних коеф≥ц≥Їнт≥в (до 2,7) до тарифноњ ставки роб≥тника 1 розр€ду в≥дпов≥дноњ категор≥њ прац≥вник≥в на умовах колективного договору.

 р≥м того, на збиранн≥ зернових традиц≥йно застосовуЇтьс€ рекомендована п≥двищена оплата у перш≥ дн≥ масового збиранн€.

Ќаприклад, оплату прац≥ тракторист≥в-машин≥ст≥в, що виконують зм≥нн≥ норми продуктивност≥ на обмолочуванн≥ зернових в перш≥ 10 дн≥в, а на скошуванн≥ зернових культур у валки в перш≥ 7 дн≥в масового збиранн€ рекомендуЇтьс€ проводити за розц≥нками, зб≥льшеними на 60%, ≥ншим прац≥вникам Ц на 15%.

ѕри невиконанн≥ норм продуктивност≥ в цей пер≥од, а також у решту обмежених дн≥в збиранн€ врожаю зернових культур оплату прац≥ рекомендуЇтьс€ зд≥йснювати за розц≥нками, зб≥льшеними на 30%.

 онкретн≥ обмежен≥ календарн≥ строки (в дн€х), на €к≥ встановлюютьс€ п≥двищен≥ розц≥нки на збиранн≥ врожаю, визначаютьс€ в господарств≥ залежно в≥д на€вност≥ машин ≥ кадр≥в механ≥затор≥в у межах оптимальних строк≥в, встановлених дл€ в≥дпов≥дних культур.

ѕ≥двищен≥ розц≥нки на збиральних роботах за р≥шенн€м кер≥вника (власника, правл≥нн€) с≥льськогосподарського п≥дприЇмства та профсп≥лкового ком≥тету можуть бути зменшен≥ або зовс≥м не застосовуватись при зниженн≥ €кост≥ збиральних роб≥т чи пог≥ршенн≥ €кост≥ продукц≥њ з вини прац≥вника.

Ќа роботах по скошуванню зернових культур у валки за умови полеглост≥ хл≥бостою до 25-30% рекомендуЇтьс€ норми продуктивност≥ знижувати, а витрати палива п≥двищувати до 20%.

ѕри скошуванн≥ зернових культур при рус≥ в одну сторону за умови сильноњ полеглост≥ хл≥бостою б≥льше 50% норми продуктивност≥ знижуютьс€, а витрати палива п≥двищуютьс€ до 40%.

Ќа обмолочуванн≥ зернових та зернобобових культур п≥дприЇмства самост≥йно визначають норму прац≥, за €ку провадитьс€ нарахуванн€ зароб≥тноњ плати: одиницю продукц≥њ у тоннах або за одиницю продукц≥њ та гектар з≥браноњ площ≥.

ќплату прац≥ тракторист≥в-машин≥ст≥в, зайн€тих на в≥двезенн≥ соломи, ≥ вод≥њв на в≥двезенн≥ зерна в≥д комбайна рекомендуЇтьс€ провадити в розм≥р≥ 80% в≥д середньоњ оплати комбайнер≥в, €ких обслуговують зазначен≥ прац≥вники.

“рактористам-машин≥стам, €ким атестац≥йною ком≥с≥Їю п≥дприЇмства присвоЇно ≤ та ≤≤ класи, в≥дпов≥дно до √алузевоњ угоди щом≥с€чно при нарахуванн≥ зароб≥тноњ плати до зароб≥тку на механ≥зованих роботах, €к≥ оплачуютьс€ по тарифних ставках тракторист≥в-машин≥ст≥в нараховуЇтьс€ надбавка: трактористам-машин≥стам ≤ класу Ц 20%, ≤≤ класу Ц 10%.

≈фективн≥сть роботи на збиранн≥ зернових культур значною м≥рою залежить в≥д додаткового матер≥ального стимулюванн€.  р≥м зазначеноњ оплати, п≥дприЇмства в≥дпов≥дно до умов колективного договору встановлюють ≥нш≥ види додатковоњ оплати. «окрема, ефективним видом матер≥ального стимулюванн€ Ї встановленн€ додатковоњ оплати за перевиконанн€ зм≥нних норм продуктивност≥ або сезонних завдань. ќкрем≥ п≥дприЇмства роботу, €ка виконуЇтьс€ €к≥сно понад установлену зм≥нну норму, оплачують за подв≥йними або ≥ншими п≥двищеними розц≥нками.

≈фективно зарекомендувала практика стимулюванн€ за виконанн€ сезонного завданн€ у визначен≥ строки. ѕриклад такого стимулюванн€ наведено в табл. 2.8. 2.8.

ѕриклад розрахунок додатковоњ оплати за виконанн€ сезонного завданн€ на збиранн≥ зернових

 

¬иконанн€ сезонно завданн€, % ƒоплата до загальноњ зароб≥тноњ плати, нарахованоњ на збиранн≥ зернових, %
   
ƒо 110  
ƒо 115  
ѕонад 120  

ѕри стимулюванн≥ механ≥затор≥в на збиранн≥ врожаю особливу увагу доц≥льно прид≥л€ти зац≥кавленост≥ прац≥вник≥в у зменшенн≥ втрат ≥ п≥двищенн≥ €кост≥ збиранн€ врожаю. ƒл€ цього можна застосовувати додатков≥ виплати за зниженн€ втрат зерна пор≥вн€но з контрольним обмолотом.

 онтрольн≥ показники врожайност≥ (на основ≥ акт≥в контрольноњ ≥ фактичноњ врожайност≥) та розм≥ри доплати встановлюють у кожному господарств≥

ѕрем≥юванн€ може бути включене в розрахунок комплексноњ розц≥нки або нараховуватис€ ≥ виплачуватис€ за ≥ндив≥дуальн≥ показники роботи кожному працюючому на жнивах.

—ума прем≥њ, визначена прац≥внику за виконанн€ певних показник≥в роботи, максимальними розм≥рами не обмежуЇтьс€.

≈фективним Ї застосуванн€ прогресивно зростаючих розц≥нок, коли розц≥нки за продукц≥ю (намолочену тонну) за рахунок прем≥й зростають пропорц≥йно до зб≥льшенн€ намолоту з 1 гектара пор≥вн€но з урожайн≥стю, визначеною контрольним обмолотом.

—≥льськогосподарськ≥ п≥дприЇмства ус≥х форм власност≥, виход€чи з ф≥нансових можливостей, кр≥м зазначеноњ оплати, можуть застосувати винагороди, стимулююч≥ виплати, прем≥юванн€ за окрем≥ показники роботи не передбачен≥ чинним законодавством, √алузевою угодою та цими рекомендац≥€ми.

ѕри оплат≥ прац≥ на жнивах (незалежно в≥д ф≥нансового стану) в≥дпов≥дно до ст. 106  «пѕ ”крањни повинна обовС€зково проводитис€ п≥двищена оплата за роботу в надурочний час у розм≥р≥ 100% годинноњ тарифноњ ставки роб≥тника в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥њ (в даному випадку VI розр€ду).

–озм≥р оплати прац≥ прац≥вникам ферми Ќƒ√ —трийського коледжу ЋЌј” на 2016 р≥к наведено в дод.4.

 

 

¬исновки

ќрган≥зац≥€ прац≥ на п≥дприЇмствах с≥льського господарства зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро оплату прац≥ї. ¬ державних п≥дприЇмствах орган≥зац≥€ оплати прац≥ зд≥йснюЇтьс€ ћ≥н≥стерством аграрноњ пол≥тики.

ќрган≥зац≥€ прац≥ Ч це спос≥б поЇднанн€ безпосередн≥х виробник≥в ≥з засобами виробництва з метою створенн€ спри€тливих умов дл€ одержанн€ високих к≥нцевих соц≥ально-економ≥чних результат≥в. ќрган≥зац≥€ прац≥ Ї об'Їктивною необх≥дн≥стю ≥ нев≥д'Їмною складовою трудовоњ д≥€льност≥ людини. ¬она маЇ спри€ти вдосконаленню вс≥х процес≥в прац≥, виробничих структур дл€ дос€гненн€ найвищоњ ефективност≥ сусп≥льного виробництва.

¬ робот≥ розгл€нуто орган≥зац≥ю оплати прац≥ на Ќƒ√ —трийського коледжу, що займаЇтьс€ вирощуванн€м зернових.

¬ид≥лено так≥ напр€ми пол≥пшенн€ умов прац≥ на п≥дприЇмств≥

1. удосконаленн€ технолог≥чних процес≥в;

2. механ≥зац≥€ та автоматизац≥€ виробничих процес≥в;

3. впровадженн€ дистанц≥йного управл≥нн€ виробничими процесами дл€ виведенн€ людини з зони неспри€тливих умов прац≥;

4. рац≥ональне плануванн€ та ≥нженерне забезпеченн€ виробничих процес≥в;

5. улаштуванн€ та реконструкц≥€ д≥ючих вентил€ц≥йних систем;

6. виготовленн€ та установка ефективних ≥нженерно-техн≥чних засоб≥в охорони прац≥ (огороджень, засоб≥в сигнал≥зац≥њ, контролю запоб≥жних пристроњв тощо).

ѕроанал≥зувавши систему оплати прац≥ в Ќƒ√ —трийського коледжу можемо зробити наступн≥ висновки:

позитивним Ї прем≥юванн€ прац≥вник≥в за перевиконанн€ завдань з виробництва продукц≥њ, п≥двищенн€ урожайност≥ с. г. культур проти р≥вн€ дос€гнутого в попередньому роц≥;

Ј оц≥нюючи р≥зн≥ вар≥анти розрахунк≥в сл≥д зауважити, що за ринкових умов доц≥льн≥ше використовувати оплату прац≥ в≥д валового доходу, адже така система дозволить певною м≥рою сп≥вв≥днести витрати ≥ доходи виробничих п≥дрозд≥л≥в;

Ј складовою частиною остаточного розрахунку Ї участь безпосередн≥х прац≥вник≥в у прибутку. —уть участ≥ прибутку в тому, що окрема наперед визначена частина чистого прибутку розпод≥л€Їтьс€ м≥ж членами трудового колективу залежно в≥д певних показник≥в (п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥, пол≥пшенн€ €кост≥ продукц≥њ тощо.)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 509 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1038 - | 669 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.