Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«абезпеченн€ платоспроможност≥ страховик≥в
« ј   ќ Ќ ”   – ј ѓ Ќ »

ѕро страхуванн€

–озд≥л I

«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт€ 1. ѕон€тт€ страхуванн€

—трахуванн€ - це вид цив≥льно-правових в≥дносин щодо захисту майнових ≥нтерес≥в ф≥зичних ос≥б та юридичних ос≥б у раз≥ настанн€ певних под≥й (страхових випадк≥в), визначених договором страхуванн€ або чинним законодавством, за рахунок грошових фонд≥в, що формуютьс€ шл€хом сплати ф≥зичними особами та юридичними особами страхових платеж≥в (страхових внеск≥в, страхових прем≥й) та доход≥в в≥д розм≥щенн€ кошт≥в цих фонд≥в.

—татт€ 2. —траховики

—траховиками, €к≥ мають право зд≥йснювати страхову д≥€льн≥сть на територ≥њ ”крањни, Ї:

ф≥нансов≥ установи, €к≥ створен≥ у форм≥ акц≥онерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю зг≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства" (1576-12), з урахуванн€м того, що учасник≥в кожноњ з таких ф≥нансових установ повинно бути не менше трьох, та ≥нших особливостей, передбачених цим «аконом, а також одержали у встановленому пор€дку л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ страховоњ д≥€льност≥ (дал≥ - страховики-резиденти);

зареЇстрован≥ ”повноваженим органом в≥дпов≥дно до цього «акону та законодавства ”крањни пост≥йн≥ представництва у форм≥ ф≥л≥й ≥ноземних страхових компан≥й, €к≥ також одержали у встановленому пор€дку л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ страховоњ д≥€льност≥ (дал≥ - ф≥л≥њ страховик≥в-нерезидент≥в).

—траховиками-нерезидентами вважаютьс€ ф≥нансов≥ установи, що створен≥ та мають л≥ценз≥ю на провадженн€ страховоњ д≥€льност≥ в≥дпов≥дно до законодавства тих ≥ноземних держав, у €ких вони зареЇстрован≥.

«аборон€Їтьс€ зд≥йснювати страхову д≥€льн≥сть на територ≥њ ”крањни страховиками-нерезидентами, кр≥м таких вид≥в страховоњ д≥€льност≥:

виключно ≥з страхуванн€ ризик≥в, пов'€заних з морськими перевезенн€ми, комерц≥йною ав≥ац≥Їю, запуском косм≥чних ракет ≥ фрахтом (включаючи супутники), у раз≥, €кщо об'Їктом страхуванн€ Ї майнов≥ ≥нтереси, пов'€зан≥ з товарами, €к≥ транспортуютьс€, та/або транспортним засобом, €ким вони транспортуютьс€, та/або будь-€ка в≥дпов≥дальн≥сть, що виникаЇ у зв'€зку з таким транспортуванн€м товар≥в;

перестрахуванн€;

страхове посередництво, таке €к брокерськ≥ та агентськ≥ операц≥њ стосовно: перестрахуванн€, виключно ≥з страхуванн€м ризик≥в, пов'€заних з морськими перевезенн€ми, комерц≥йною ав≥ац≥Їю, запуском косм≥чних ракет ≥ фрахтом (включаючи супутники), у раз≥, €кщо об'Їктом страхуванн€ Ї майнов≥ ≥нтереси, пов'€зан≥ з товарами, €к≥ транспортуютьс€, та/або транспортним засобом, €ким вони транспортуютьс€, та/або будь-€ка в≥дпов≥дальн≥сть, що виникаЇ у зв'€зку з таким транспортуванн€м товар≥в;

допом≥жн≥ послуги ≥з страхуванн€, так≥ €к консультац≥йн≥ послуги, оц≥нка актуарного ризику та задоволенн€ претенз≥й.

¬ окремих випадках, встановлених законодавством ”крањни, страховиками визнаютьс€ державн≥ орган≥зац≥њ, €к≥ створен≥ ≥ д≥ють в≥дпов≥дно до цього «акону. ” цьому раз≥ використанн€ сл≥в "державна", "нац≥ональна" або пох≥дних в≥д них у назв≥ страховика дозвол€Їтьс€ лише за умови, що Їдиним власником такого страховика Ї держава.

—лова "страховик", "страхова компан≥€", "страхова орган≥зац≥€" та пох≥дн≥ в≥д них дозвол€Їтьс€ використовувати у назв≥ лише тим юридичним особам, €к≥ мають л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ страховоњ д≥€льност≥.

«агальний розм≥р внеск≥в страховика до статутних кап≥тал≥в ≥нших страховик≥в ”крањни не може перевищувати 30 в≥дсотк≥в його власного статутного кап≥талу, в тому числ≥ розм≥р внеску до статутного кап≥талу окремого страховика не може перевищувати 10 в≥дсотк≥в. ÷≥ вимоги не поширюютьс€ на страховика, €кий зд≥йснюЇ види страхуванн€ ≥нш≥, н≥ж страхуванн€ житт€, у раз≥ зд≥йсненн€ ним внеск≥в до статутного кап≥талу страховика, €кий зд≥йснюЇ страхуванн€ житт€.

ѕри створенн≥ страховика-резидента або зб≥льшенн≥ зареЇстрованого статутного кап≥талу статутний кап≥тал повинен бути сплачений виключно в грошов≥й форм≥. ƒозвол€Їтьс€ формуванн€ статутного кап≥талу страховика ц≥нними паперами, що випускаютьс€ державою, за њх ном≥нальною варт≥стю в пор€дку, визначеному нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг (дал≥ - ”повноважений орган), але не б≥льше 25 в≥дсотк≥в загального розм≥ру статутного кап≥талу.

«аборон€Їтьс€ використовувати дл€ формуванн€ статутного кап≥талу вексел≥, кошти страхових резерв≥в, а також кошти, одержан≥ в кредит, позику та п≥д заставу, ≥ вносити нематер≥альн≥ активи.

ѕор€док реЇстрац≥њ, л≥цензуванн€, зд≥йсненн€ нагл€ду за д≥€льн≥стю, застосуванн€ заход≥в впливу та л≥кв≥дац≥њ ф≥л≥й страховик≥в-нерезидент≥в встановлюютьс€ цим «аконом та нормативно-правовими актами ”повноваженого органу.

—траховик-нерезидент маЇ право на в≥дкритт€ ф≥л≥њ в ”крањн≥ за таких умов:

1) держава, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, не належить до держав, €к≥ не беруть участ≥ в м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ у сфер≥ запоб≥ганн€ та протид≥њ легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, ≥ ф≥нансуванню тероризму, а також сп≥впрацюЇ ≥з √рупою з розробки ф≥нансових заход≥в боротьби з в≥дмиванн€м грошей (FATF);

2) м≥ж уповноваженим органом ≥з зд≥йсненн€ нагл€ду за страховими компан≥€ми крањни, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, та ”повноваженим органом п≥дписано меморандум (укладено угоду) про обм≥н ≥нформац≥Їю;

3) за страховою д≥€льн≥стю в≥дпов≥дно до законодавства крањни реЇстрац≥њ страховика-нерезидента зд≥йснюЇтьс€ державний нагл€д;

4) м≥ж ”крањною та крањною, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, укладено м≥жнародний догов≥р про запоб≥ганн€ податковим ухиленн€м та уникненн€ подв≥йного оподаткуванн€;

5) страховик-нерезидент розташований на територ≥њ крањн або окремих територ≥й, €к≥ зг≥дно з р≥шенн€м ќрган≥зац≥њ економ≥чного сп≥вроб≥тництва та розвитку ќќЌ не мають офшорного статусу, або на територ≥њ ≥нших крањн, €кщо неофшорний статус такого страховика п≥дтверджений висновком в≥дпов≥дноњ торгово-економ≥чноњ м≥с≥њ;

6) рейтинг ф≥нансовоњ над≥йност≥ (ст≥йкост≥) страховика-нерезидента в≥дпов≥даЇ вимогам, встановленим ”повноваженим органом;

7) м≥н≥мальний розм≥р гарант≥йного депозиту на рахунках уповноважених банк≥в-резидент≥в, €к≥ мають л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ операц≥й на ус≥й територ≥њ ”крањни та не перебувають на момент розм≥щенн€ такого депозиту у процедур≥ санац≥њ, ф≥нансового оздоровленн€ чи банкрутства, на момент реЇстрац≥њ ф≥л≥њ Ї не меншим за м≥н≥мальний розм≥р статутного фонду страховика-резидента, встановлений у статт≥ 30 цього «акону.

ѕор€док режиму рахунку, на €кому обл≥ковуЇтьс€ такий депозит, установлюЇтьс€ сп≥льним р≥шенн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни та Ќац≥онального банку ”крањни.

¬имоги до гарант≥йного депозиту встановлюютьс€ ”повноваженим органом;

8) на€вн≥сть письмового безв≥дкличного зобов'€занн€ страховика-нерезидента про безумовне виконанн€ ним зобов'€зань, €к≥ виникли у зв'€зку з д≥€льн≥стю його ф≥л≥њ на територ≥њ ”крањни;

9) страховикам ”крањни надане право в≥дкривати своњ ф≥л≥њ на територ≥њ ≥ноземноњ держави, в €к≥й створений ≥ д≥Ї страховик-нерезидент.

–еЇстрац≥€ ф≥л≥й страховик≥в-нерезидент≥в зд≥йснюЇтьс€ ”повноваженим органом.

ƒ≥€льн≥сть ф≥л≥њ страховика-нерезидента повинна в≥дпов≥дати вимогам, встановленим цим «аконом та/або нормативно-правовими актами ”повноваженого органу.

ѕредметом безпосередньоњ д≥€льност≥ страховика може бути лише страхуванн€, перестрахуванн€ ≥ ф≥нансова д≥€льн≥сть, пов'€зана з формуванн€м, розм≥щенн€м страхових резерв≥в та њх управл≥нн€м.

ƒозвол€ютьс€ виконанн€ зазначених вид≥в д≥€льност≥ у вигл€д≥ наданн€ послуг дл€ ≥нших страховик≥в на п≥дстав≥ укладених цив≥льно-правових угод, наданн€ послуг (виконанн€ роб≥т), €кщо це безпосередньо пов'€зано ≥з зазначеними видами д≥€льност≥, а також будь-€к≥ операц≥њ дл€ забезпеченн€ власних господарських потреб страховика.

—траховики, €к≥ зд≥йснюють страхуванн€ житт€, можуть надавати кредити страхувальникам, €к≥ уклали договори страхуванн€ житт€.

ѕор€док, умови видач≥ та розм≥ри кредит≥в ≥ пор€док формуванн€ резерву дл€ покритт€ можливих втрат встановлюютьс€ ”повноваженим органом за погодженн€м з Ќац≥ональним банком ”крањни.

—траховик-нерезидент маЇ право зд≥йснювати страхову д≥€льн≥сть в ”крањн≥ за таких умов:

1) держава, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, належить до держав - член≥в —в≥товоњ орган≥зац≥њ торг≥вл≥, не належить до держав, €к≥ не беруть участ≥ в м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ у сфер≥ запоб≥ганн€ та протид≥њ легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, ≥ ф≥нансуванню тероризму, а також сп≥впрацюЇ ≥з √рупою з розробки ф≥нансових заход≥в боротьби з в≥дмиванн€м грошей (FATF). ” раз≥ зд≥йсненн€ перестрахуванн€ вимога щодо членства у —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥ держави, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, не застосовуЇтьс€;

2) м≥ж уповноваженим органом ≥з зд≥йсненн€ нагл€ду за страховими компан≥€ми крањни, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, та ”повноваженим органом п≥дписано меморандум (укладено угоду) про обм≥н ≥нформац≥Їю;

3) за страховою д≥€льн≥стю в≥дпов≥дно до законодавства крањни реЇстрац≥њ страховика-нерезидента зд≥йснюЇтьс€ державний нагл€д;

4) м≥ж ”крањною та крањною, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, укладено м≥жнародний догов≥р про запоб≥ганн€ податковим ухиленн€м та уникненн€ подв≥йного оподаткуванн€;

5) держава, в €к≥й зареЇстрований страховик-нерезидент, не включена до перел≥ку офшорних зон, визначеного зг≥дно ≥з законодавством ”крањни;

6) страховик-нерезидент маЇ в≥дпов≥дну л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ страховоњ д≥€льност≥ в≥дпов≥дно до законодавства держави, в €к≥й в≥н зареЇстрований;

7) рейтинг ф≥нансовоњ над≥йност≥ (ст≥йкост≥) страховика-нерезидента в≥дпов≥даЇ вимогам, установленим ”повноваженим органом.

ёридичн≥ особи, €к≥ не в≥дпов≥дають вимогам ц≥Їњ статт≥, не можуть займатис€ страховою д≥€льн≥стю.

ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ не можуть стати страховиками шл€хом внесенн€ зм≥н до статутних документ≥в за умови, що вони попередньо займалис€ ≥ншим видом д≥€льност≥, нав≥ть у раз≥ виконанн€ положень ц≥Їњ статт≥.

«аконодавством ”крањни може бути визначено уповноважених страховик≥в дл€ зд≥йсненн€ тих чи ≥нших вид≥в страхуванн€, у раз≥ €кщо зд≥йсненн€ тих чи ≥нших правов≥дносин передбачаЇ використанн€ бюджетних кошт≥в, валютних резерв≥в держави, гарант≥й  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ќбов'€зковою умовою дл€ визначенн€ уповноважених страховик≥в маЇ бути участь представник≥в добров≥льних об'Їднань страховик≥в. ¬ ≥нших випадках заборон€Їтьс€ будь-€ке уповноваженн€ страховик≥в дл€ зд≥йсненн€ окремих вид≥в страхуванн€ з боку держави.

—татт€ 3. —трахувальники

—трахувальниками визнаютьс€ юридичн≥ особи та д≥Їздатн≥ ф≥зичн≥ особи, €к≥ уклали ≥з страховиками договори страхуванн€ або Ї страхувальниками в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—трахувальники можуть укладати ≥з страховиками договори про страхуванн€ трет≥х ос≥б (застрахованих ос≥б) лише за њх згодою, кр≥м випадк≥в, передбачених чинним законодавством. «астрахован≥ особи можуть набувати прав ≥ обов'€зк≥в страхувальника зг≥дно з договором страхуванн€.

—трахувальники мають право при укладанн≥ договор≥в особистого страхуванн€ призначати за згодою застрахованоњ особи ф≥зичних ос≥б або юридичних ос≥б (вигодонабувач≥в) дл€ отриманн€ страхових виплат, а також зам≥нювати њх до настанн€ страхового випадку, €кщо ≥нше не передбачено договором страхуванн€.

—трахувальники мають право при укладанн≥ договор≥в страхуванн€ ≥нших, н≥ж договори особистого страхуванн€, призначати ф≥зичних ос≥б або юридичних ос≥б (вигодонабувач≥в), €к≥ можуть зазнати збитк≥в у результат≥ настанн€ страхового випадку, дл€ отриманн€ страхового в≥дшкодуванн€, а також зам≥нювати њх до настанн€ страхового випадку, €кщо ≥нше не передбачено договором страхуванн€.

—татт€ 4. ѕредмет договору страхуванн€

ѕредметом договору страхуванн€ можуть бути майнов≥ ≥нтереси, що не суперечать закону ≥ пов'€зан≥: з житт€м, здоров'€м, працездатн≥стю та пенс≥йним забезпеченн€м (особисте страхуванн€); з волод≥нн€м, користуванн€м ≥ розпор€дженн€м майном (майнове страхуванн€);

з в≥дшкодуванн€м страхувальником запод≥€ноњ ним шкоди особ≥ або њњ майну, а також шкоди, запод≥€ноњ юридичн≥й особ≥ (страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥).

—татт€ 5. ‘орми страхуванн€

—трахуванн€ може бути добров≥льним або обов'€зковим.

ќбов'€зков≥ види страхуванн€, €к≥ запроваджуютьс€ законами ”крањни, мають бути включен≥ до цього «акону. «аборон€Їтьс€ зд≥йсненн€ обов'€зкових вид≥в страхуванн€, що не передбачен≥ цим «аконом.

—татт€ 6. ƒобров≥льне страхуванн€ та його види

ƒобров≥льне страхуванн€ - це страхуванн€, €ке зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ договору м≥ж страхувальником ≥ страховиком. «агальн≥ умови ≥ пор€док зд≥йсненн€ добров≥льного страхуванн€ визначаютьс€ правилами страхуванн€, що встановлюютьс€ страховиком самост≥йно в≥дпов≥дно до вимог цього «акону.  онкретн≥ умови страхуванн€ визначаютьс€ при укладенн≥ договору страхуванн€ в≥дпов≥дно до законодавства.

ƒобров≥льне страхуванн€ у конкретного страховика не може бути обов'€зковою передумовою при реал≥зац≥њ ≥нших правов≥дносин.

¬иди добров≥льного страхуванн€, на €к≥ видаЇтьс€ л≥ценз≥€, визначаютьс€ зг≥дно з прийн€тими страховиком правилами (умовами) страхуванн€, зареЇстрованими ”повноваженим органом.

¬идами добров≥льного страхуванн€ можуть бути:

1) страхуванн€ житт€;

2) страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в;

3) медичне страхуванн€ (безперервне страхуванн€ здоров'€);

4) страхуванн€ здоров'€ на випадок хвороби;

5) страхуванн€ зал≥зничного транспорту;

6) страхуванн€ наземного транспорту (кр≥м зал≥зничного);

7) страхуванн€ пов≥тр€ного транспорту;

8) страхуванн€ водного транспорту (морського внутр≥шнього та ≥нших вид≥в водного транспорту);

9) страхуванн€ вантаж≥в та багажу (вантажобагажу);

10) страхуванн€ в≥д вогневих ризик≥в та ризик≥в стих≥йних €вищ;

11) страхуванн€ майна (≥ншого, н≥ж передбачено пунктами 5-9 ц≥Їњ статт≥);

12) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземного транспорту (включаючи в≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника);

13) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в пов≥тр€ного транспорту (включаючи в≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника);

14) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в водного транспорту (включаючи в≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника);

15) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ перед трет≥ми особами (≥ншоњ, н≥ж передбачена пунктами 12-14 ц≥Їњ статт≥);

16) страхуванн€ кредит≥в (у тому числ≥ в≥дпов≥дальност≥ позичальника за непогашенн€ кредиту);

17) страхуванн€ ≥нвестиц≥й;

18) страхуванн€ ф≥нансових ризик≥в;

19) страхуванн€ судових витрат;

20) страхуванн€ виданих гарант≥й (порук) та прийн€тих гарант≥й;

21) страхуванн€ медичних витрат;

21-1) страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ арб≥тражного керуючого (розпор€дника майна, керуючого санац≥Їю, л≥кв≥датора) за шкоду, €ку може бути завдано у звТ€зку з виконанн€м його обовТ€зк≥в

23) ≥нш≥ види добров≥льного страхуванн€.

’арактеристику та класиф≥кац≥йн≥ ознаки вид≥в добров≥льного страхуванн€ визначаЇ ”повноважений орган.

—трахуванн€ житт€ - це вид особистого страхуванн€, €кий передбачаЇ обов'€зок страховика зд≥йснити страхову виплату зг≥дно з договором страхуванн€ у раз≥ смерт≥ застрахованоњ особи, а також, €кщо це передбачено договором страхуванн€, у раз≥ дожитт€ застрахованоњ особи до зак≥нченн€ строку д≥њ договору страхуванн€ та (або) дос€гненн€ застрахованою особою визначеного договором в≥ку. ”мови договору страхуванн€ житт€ можуть також передбачати обов'€зок страховика зд≥йснити страхову виплату у раз≥ нещасного випадку, що ставс€ ≥з застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованоњ особи. ” раз≥, €кщо при настанн≥ страхового випадку передбачено регул€рн≥ посл≥довн≥ дов≥чн≥ страхов≥ виплати (страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ), обов'€зковим Ї передбаченн€ у договор≥ страхуванн€ ризику смерт≥ застрахованоњ особи прот€гом пер≥оду м≥ж початком д≥њ договору страхуванн€ та першою страховою виплатою з числа дов≥чних страхових виплат. ¬ ≥нших випадках передбаченн€ ризику смерт≥ застрахованоњ особи Ї обов'€зковим прот€гом всього строку д≥њ договору страхуванн€ житт€.

—траховики мають право займатис€ т≥льки тими видами добров≥льного страхуванн€, €к≥ визначен≥ в л≥ценз≥њ.

—татт€ 7. ¬иди обов'€зкового страхуванн€

¬ ”крањн≥ зд≥йснюютьс€ так≥ види обов'€зкового страхуванн€:

1) медичне страхуванн€;

2) особисте страхуванн€ медичних ≥ фармацевтичних прац≥вник≥в (кр≥м тих, €к≥ працюють в установах ≥ орган≥зац≥€х, що ф≥нансуютьс€ з ƒержавного бюджету ”крањни) на випадок ≥нф≥куванн€ в≥русом ≥мунодеф≥циту людини при виконанн≥ ними службових обов'€зк≥в;

3) особисте страхуванн€ прац≥вник≥в в≥домчоњ (кр≥м тих, €к≥ працюють в установах ≥ орган≥зац≥€х, що ф≥нансуютьс€ з ƒержавного бюджету ”крањни) та с≥льськоњ пожежноњ охорони ≥ член≥в добров≥льних пожежних дружин (команд);

4) страхуванн€ спортсмен≥в вищих категор≥й;

5) страхуванн€ житт€ ≥ здоров'€ спец≥ал≥ст≥в ветеринарноњ медицини;

6) особисте страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на транспорт≥;

7) ав≥ац≥йне страхуванн€ цив≥льноњ ав≥ац≥њ;

8) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ морського перев≥зника та виконавц€ роб≥т, пов'€заних ≥з обслуговуванн€м морського транспорту, щодо в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих пасажирам, багажу, пошт≥, вантажу, ≥ншим користувачам морського транспорту та трет≥м особам;

9) страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в;

10) страхуванн€ засоб≥в водного транспорту;

 

12) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ оператора €дерноњ установки за €дерну шкоду, €ка може бути запод≥€на внасл≥док €дерного ≥нциденту; 13) страхуванн€ прац≥вник≥в (кр≥м тих, €к≥ працюють в установах ≥ орган≥зац≥€х, що ф≥нансуютьс€ з ƒержавного бюджету ”крањни), €к≥ беруть участь у наданн≥ псих≥атричноњ допомоги, в тому числ≥ зд≥йснюють догл€д за особами, €к≥ страждають на псих≥чн≥ розлади;

14) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в господарюванн€ за шкоду, €ку може бути запод≥€но пожежами та авар≥€ми на об'Їктах п≥двищеноњ небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечн≥ об'Їкти та об'Їкти, господарська д≥€льн≥сть на €ких може призвести до авар≥й еколог≥чного та сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного характеру;

15) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ ≥нвестора, в тому числ≥ за шкоду, запод≥€ну довк≥ллю, здоров'ю людей, за угодою про розпод≥л продукц≥њ, €кщо ≥нше не передбачено такою угодою;

16) страхуванн€ майнових ризик≥в за угодою про розпод≥л продукц≥њ у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро угоди про розпод≥л продукц≥њ" (1039-14);

17) страхуванн€ ф≥нансовоњ в≥дпов≥дальност≥, житт€ ≥ здоровТ€ тимчасового адм≥н≥стратора, л≥кв≥датора ф≥нансовоњ установи та прац≥вник≥в центрального органу виконавчоњ влади, що реал≥зуЇ державну ф≥нансову пол≥тику, €к≥ визначен≥ ним дл€ вир≥шенн€ питань щодо участ≥ держави у кап≥тал≥зац≥њ банку;

18) страхуванн€ майнових ризик≥в при промислов≥й розробц≥ родовищ нафти ≥ газу у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро нафту ≥ газ" (2665-14);

19) страхуванн€ медичних та ≥нших прац≥вник≥в державних ≥ комунальних заклад≥в охорони здоров'€ та державних наукових установ (кр≥м тих, €к≥ працюють в установах ≥ орган≥зац≥€х, що ф≥нансуютьс€ з ƒержавного бюджету ”крањни) на випадок захворюванн€ на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, пов'€заного з виконанн€м ними профес≥йних обов'€зк≥в в умовах п≥двищеного ризику зараженн€ збудниками ≥нфекц≥йних хвороб;

20) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ експортера та особи, €ка в≥дпов≥даЇ за утил≥зац≥ю (видаленн€) небезпечних в≥дход≥в, щодо в≥дшкодуванн€ шкоди, €ку може бути запод≥€но здоров'ю людини, власност≥ та навколишньому природному середовищу п≥д час транскордонного перевезенн€ та утил≥зац≥њ (видаленн€) небезпечних в≥дход≥в;

22) страхуванн€ об'Їкт≥в косм≥чноњ д≥€льност≥ (наземна ≥нфраструктура), перел≥к €ких затверджуЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн€м центрального органу виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ державноњ пол≥тики у сфер≥ косм≥чноњ д≥€льност≥;

23) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в косм≥чноњ д≥€льност≥;

24) страхуванн€ об'Їкт≥в косм≥чноњ д≥€льност≥ (косм≥чна ≥нфраструктура), €к≥ Ї власн≥стю ”крањни, щодо ризик≥в, пов'€заних з п≥дготовкою до запуску косм≥чноњ техн≥ки на космодром≥, запуском та експлуатац≥Їю њњ у косм≥чному простор≥;

25) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ щодо ризик≥в, пов'€заних з п≥дготовкою до запуску косм≥чноњ техн≥ки на космодром≥, запуском та експлуатац≥Їю њњ у косм≥чному простор≥;

26) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в перевезенн€ небезпечних вантаж≥в на випадок настанн€ негативних насл≥дк≥в при перевезенн≥ небезпечних вантаж≥в;

27) страхуванн€ профес≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, д≥€льн≥сть €ких може запод≥€ти шкоду трет≥м особам, за перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

28) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в собак (за перел≥ком пор≥д, визначених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни) щодо шкоди, €ка може бути запод≥€на трет≥м особам;

29) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ громад€н ”крањни, що мають у власност≥ чи ≥ншому законному волод≥нн≥ зброю, за шкоду, €ка може бути запод≥€на трет≥й особ≥ або њњ майну внасл≥док волод≥нн€, збер≥ганн€ чи використанн€ ц≥Їњ зброњ;

30) страхуванн€ тварин (кр≥м тих, що використовуютьс€ у ц≥л€х с≥льськогосподарського виробництва) на випадок загибел≥, знищенн€, вимушеного забою, в≥д хвороб, стих≥йних лих та нещасних випадк≥в у випадках та зг≥дно з перел≥ком тварин, встановленими  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

31) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в туристичноњ д≥€льност≥ за шкоду, запод≥€ну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

32) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ морського судновласника;

33) страхуванн€ л≥н≥й електропередач та перетворюючого обладнанн€ передавач≥в електроенерг≥њ в≥д пошкодженн€ внасл≥док впливу стих≥йних лих або техногенних катастроф та в≥д протиправних д≥й трет≥х ос≥б;

34) страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ виробник≥в (постачальник≥в) продукц≥њ тваринного походженн€, ветеринарних препарат≥в, субстанц≥й за шкоду, запод≥€ну трет≥м особам;

35) страхуванн€ предмета ≥потеки в≥д ризик≥в випадкового знищенн€, випадкового пошкодженн€ або псуванн€.

40) страхуванн€ майна, переданого у концес≥ю;

41) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в господарюванн€ за шкоду, €ку може бути запод≥€но довк≥ллю або здоров'ю людей п≥д час збер≥ганн€ та застосуванн€ пестицид≥в ≥ агрох≥м≥кат≥в;

42) страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкта господарюванн€ за шкоду, €ку може бути запод≥€но трет≥м особам унасл≥док проведенн€ вибухових роб≥т.

43) страхуванн€ майнових ризик≥в користувача надр п≥д час досл≥дно-промислового ≥ промислового видобуванн€ та використанн€ газу (метану) вуг≥льних родовищ;

45) страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ приватного нотар≥уса;

46) страхуванн€ ризику невиплати гравц€м приз≥в у раз≥ неплатоспроможност≥ та/або банкрутства оператора державних лотерей;

47) страхуванн€ профес≥йноњ в≥дпов≥дальност≥ призначених орган≥в з оц≥нки в≥дпов≥дност≥ та визнаних незалежних орган≥зац≥й за шкоду, €ку може бути запод≥€но трет≥м особам.

ƒл€ зд≥йсненн€ обов'€зкового страхуванн€  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, €кщо ≥нше не визначено законом, встановлюЇ пор€док та правила (979-2013-п, 980-2013-п, 981-2013-п, 624-2015-п) його проведенн€, форми типового договору, особлив≥ умови л≥цензуванн€ обов'€зкового страхуванн€, розм≥ри страхових сум та максимальн≥ розм≥ри страхових тариф≥в або методику актуарних розрахунк≥в.

ƒл€ договор≥в м≥жнародного обов'€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни встановлюЇ максимальн≥ розм≥ри страхових платеж≥в, у межах €ких ћоторне (транспортне) страхове бюро ”крањни встановлюЇ обов'€зков≥ дл€ своњх повних член≥в Їдин≥ розм≥ри страхових платеж≥в за такими договорами.

 

—татт€ 8. —траховий ризик ≥ страховий випадок

—траховий ризик - певна под≥€, на випадок €коњ проводитьс€ страхуванн€ ≥ €ка маЇ ознаки ймов≥рност≥ та випадковост≥ настанн€.

—траховий випадок - под≥€, передбачена договором страхуванн€ або законодавством, €ка в≥дбулас€ ≥ з настанн€м €коњ виникаЇ обов'€зок страховика зд≥йснити виплату страховоњ суми (страхового в≥дшкодуванн€) страхувальнику, застрахован≥й або ≥нш≥й трет≥й особ≥.

—татт€ 9. —трахова сума, страхова виплата, страхове в≥дшкодуванн€ ≥ франшиза

—трахова сума - грошова сума, в межах €коњ страховик в≥дпов≥дно до умов страхуванн€ зобов'€заний провести виплату при настанн≥ страхового випадку.

—трахова виплата - грошова сума, €ка виплачуЇтьс€ страховиком в≥дпов≥дно до умов договору страхуванн€ при настанн≥ страхового випадку.

—трахов≥ виплати за договором страхуванн€ житт€ зд≥йснюютьс€ в розм≥р≥ страховоњ суми (њњ частини) та (або) у вигл€д≥ регул€рних, посл≥довних виплат обумовлених у договор≥ страхуванн€ сум (ануњтету).

–озм≥р страховоњ суми та (або) розм≥ри страхових виплат визначаютьс€ за домовлен≥стю м≥ж страховиком та страхувальником п≥д час укладанн€ договору страхуванн€ або внесенн€ зм≥н до договору страхуванн€, або у випадках, передбачених чинним законодавством.

—трахова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, груп≥ страхових випадк≥в, договору страхуванн€ у ц≥лому.

—трахова сума не встановлюЇтьс€ дл€ страхового випадку, у раз≥ настанн€ €кого зд≥йснюютьс€ регул€рн≥, посл≥довн≥ страхов≥ виплати у вигл€д≥ ануњтету.

«азначена у договор≥ страхуванн€ житт€ величина ≥нвестиц≥йного доходу не повинна перевищувати чотирьох в≥дсотк≥в р≥чних.

ƒоговором страхуванн€ житт€ обов'€зково передбачаЇтьс€ зб≥льшенн€ розм≥ру страховоњ суми та (або) розм≥ру страхових виплат на суми (бонуси), €к≥ визначаютьс€ страховиком один раз на р≥к за результатами отриманого ≥нвестиц≥йного доходу в≥д розм≥щенн€ кошт≥в резерв≥в ≥з страхуванн€ житт€ за вирахуванн€м витрат страховика на веденн€ справи у розм≥р≥ до 15 в≥дсотк≥в отриманого ≥нвестиц≥йного доходу та обов'€зкового в≥драхуванн€ в математичн≥ резерви частки ≥нвестиц≥йного доходу, що в≥дпов≥даЇ розм≥ру ≥нвестиц≥йного доходу, €кий застосовуЇтьс€ дл€ розрахунку страхового тарифу за цим договором страхуванн€ та у раз≥ ≥ндексац≥њ розм≥ру страховоњ суми та (або) розм≥ру страхових виплат за оф≥ц≥йним ≥ндексом ≥нфл€ц≥њ, в≥драхуванн€ в математичн≥ резерви частки ≥нвестиц≥йного доходу, що в≥дпов≥даЇ так≥й ≥ндексац≥њ.

ƒоговором страхуванн€ житт€ також може бути передбачено зб≥льшенн€ розм≥ру страховоњ суми та (або) розм≥ру страхових виплат на суми (бонуси), €к≥ визначаютьс€ страховиком один раз на р≥к за ≥ншими ф≥нансовими результатами його д≥€льност≥ (участь у прибутках страховика).

ѕрийн€т≥ страховиком додатков≥ страхов≥ зобов'€занн€ пов≥домл€ютьс€ страхувальнику письмово ≥ не можуть бути у подальшому зменшен≥ в односторонньому пор€дку.

” раз≥ несплати страхувальником чергового страхового внеску в розм≥р≥ та у строки, передбачен≥ правилами та договором страхуванн€ житт€, таким договором може бути передбачено право страховика в односторонньому пор€дку зменшити (редукувати) розм≥р страховоњ суми та (або) страхових виплат.

ƒоговором страхуванн€ житт€ може бути передбачено ≥ндексац≥ю (зм≥ну) за оф≥ц≥йним ≥ндексом ≥нфл€ц≥њ розм≥ру страховоњ суми та (або) страхових виплат прот€гом д≥њ договору страхуванн€ житт€ за умови в≥дпов≥дноњ ≥ндексац≥њ (зм≥ни) розм≥ру страхового платежу (страхового внеску, страховоњ прем≥њ). ѕор€док та умови ≥ндексац≥њ визначаютьс€ правилами та договором страхуванн€.

—трахов≥ виплати за договорами особистого страхуванн€ зд≥йснюютьс€ незалежно в≥д суми, €ку маЇ отримати одержувач за державним соц≥альним страхуванн€м та соц≥альним забезпеченн€м, ≥ суми, що маЇ бути йому сплачена €к в≥дшкодуванн€ збитк≥в.

–озм≥р страховоњ суми визначаЇтьс€ договором страхуванн€ або чинним законодавством п≥д час укладанн€ договору страхуванн€ чи зм≥ни договору страхуванн€. ” раз≥ €кщо при настанн≥ страхового випадку передбачаютьс€ посл≥довн≥ дов≥чн≥ страхов≥ виплати, у договор≥ страхуванн€ визначаютьс€ розм≥ри таких посл≥довних дов≥чних страхових виплат, а страхова сума по цих випадках не встановлюЇтьс€.

ѕри страхуванн≥ майна страхова сума встановлюЇтьс€ в межах вартост≥ майна за ц≥нами ≥ тарифами, що д≥ють на момент укладанн€ договору, €кщо ≥нше не передбачено договором страхуванн€ або законом.

—трахове в≥дшкодуванн€ - страхова виплата, €ка зд≥йснюЇтьс€ страховиком у межах страховоњ суми за договорами майнового страхуванн€ ≥ страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ при настанн≥ страхового випадку.

—трахове в≥дшкодуванн€ не може перевищувати розм≥ру пр€мого збитку, €кого зазнав страхувальник. Ќепр€м≥ збитки вважаютьс€ застрахованими, €кщо це передбачено договором страхуванн€. ” раз≥ коли страхова сума становить певну частку вартост≥ застрахованого предмета договору страхуванн€, страхове в≥дшкодуванн€ виплачуЇтьс€ у так≥й же частц≥ в≥д визначених по страхов≥й под≥њ збитк≥в, €кщо ≥нше не передбачено умовами страхуванн€

‘раншиза - частина збитк≥в, що не в≥дшкодовуЇтьс€ страховиком зг≥дно з договором страхуванн€.

якщо майно застраховане у к≥лькох страховик≥в ≥ загальна страхова сума перевищуЇ д≥йсну варт≥сть майна, то страхове в≥дшкодуванн€, що виплачуЇтьс€ ус≥ма страховиками, не може перевищувати д≥йсноњ вартост≥ майна. ѕри цьому кожний страховик зд≥йснюЇ виплату пропорц≥йно розм≥ру страховоњ суми за укладеним ним договором страхуванн€.

—татт€ 10. —траховий плат≥ж, страховий тариф

—траховий плат≥ж (страховий внесок, страхова прем≥€) - плата за страхуванн€, €ку страхувальник зобов'€заний внести страховику зг≥дно з договором страхуванн€.

—траховий тариф - ставка страхового внеску з одиниц≥ страховоњ суми за визначений пер≥од страхуванн€.

—трахов≥ тарифи при добров≥льн≥й форм≥ страхуванн€ обчислюютьс€ страховиком актуарно (математично) на п≥дстав≥ в≥дпов≥дноњ статистики настанн€ страхових випадк≥в, а за договорами страхуванн€ житт€ - також з урахуванн€м величини ≥нвестиц≥йного доходу, €ка повинна зазначатис€ у договор≥ страхуванн€.  онкретний розм≥р страхового тарифу визначаЇтьс€ в договор≥ страхуванн€ за згодою стор≥н.

јктуарними розрахунками можуть займатис€ особи, €к≥ мають в≥дпов≥дну квал≥ф≥кац≥ю зг≥дно з вимогами, встановленими ”повноваженим органом, €ка п≥дтверджуЇтьс€ в≥дпов≥дним св≥доцтвом.

—татт€ 11. —п≥встрахуванн€

ѕредмет договору страхуванн€ може бути застрахований за одним договором страхуванн€ та за згодою страхувальника к≥лькома страховиками (сп≥встрахуванн€). ѕри цьому в договор≥ повинн≥ м≥ститис€ умови, що визначають права ≥ обов'€зки кожного страховика.

«а на€вност≥ в≥дпов≥дноњ угоди м≥ж сп≥встраховиками ≥ страхувальником один ≥з сп≥встраховик≥в може представл€ти вс≥х ≥нших у взаЇмов≥дносинах ≥з страхувальником, залишаючись в≥дпов≥дальним перед ним лише у розм≥р≥ своЇњ частки.

—татт€ 12. ѕерестрахуванн€

ѕерестрахуванн€ - страхуванн€ одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконанн€ частини своњх обов'€зк≥в перед страхувальником у ≥ншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, €кий маЇ статус страховика або перестраховика, зг≥дно з законодавством крањни, в €к≥й в≥н зареЇстрований.

ѕерестрахуванн€ у страховика (перестраховика) нерезидента зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з вимогами та в пор€дку (124-2004-п), встановленими  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒоговори перестрахуванн€ п≥дл€гають реЇстрац≥њ в пор€дку, затвердженому ”повноваженим органом.

—траховик (цедент, перестрахувальник) зобов'€заний пов≥домл€ти перестраховика про вс≥ зм≥ни свого договору з страхувальником.

—траховик (цедент, перестрахувальник), €кий уклав з перестраховиком догов≥р про перестрахуванн€, залишаЇтьс€ в≥дпов≥дальним перед страхувальником у повному обс€з≥ зг≥дно з договором страхуванн€.

” раз≥, €кщо обс€ги страхових платеж≥в, що передаютьс€ в перестрахуванн€ нерезидентам, перевищують 50 в≥дсотк≥в њх загального розм≥ру, отриманого з початку календарного року, перестрахувальник подаЇ до ”повноваженого органу декларац≥ю за зв≥тний пер≥од за формою, встановленою  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

” декларац≥њ страховик (перестрахувальник) зобов'€заний вказати ≥нформац≥ю про ризики та предмет договору страхуванн€, €к≥ перестраховуютьс€ у нерезидент≥в, дан≥ про нерезидент≥в - перестраховик≥в та про перестраховик≥в брокер≥в, ≥ншу ≥нформац≥ю, визначену  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

”повноважений орган може проводити тематичн≥ перев≥рки страховик≥в на п≥дстав≥ анал≥зу поданих декларац≥й.

—татт€ 13. ќб'Їднанн€ страховик≥в

—траховики можуть утворювати сп≥лки, асоц≥ац≥њ та ≥нш≥ об'Їднанн€ дл€ координац≥њ своЇњ д≥€льност≥, захисту ≥нтерес≥в своњх член≥в та зд≥йсненн€ сп≥льних програм, €кщо њх утворенн€ не суперечить законодавству ”крањни. ÷≥ об'Їднанн€ не можуть займатис€ страховою д≥€льн≥стю.

ќб'Їднанн€ страховик≥в д≥ють на п≥дстав≥ статут≥в ≥ набувають прав юридичноњ особи п≥сл€ њх державноњ реЇстрац≥њ. ќрган, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю об'Їднань страховик≥в, у дес€тиденний строк з дн€ реЇстрац≥њ пов≥домл€Ї про це ”повноважений орган.

—траховики, €ким дозволено займатис€ страхуванн€м ав≥ац≥йних ризик≥в, та страховики, €ким дозволено займатис€ страхуванн€м морських ризик≥в, можуть створити јв≥ац≥йне страхове бюро та ћорське страхове бюро, €к≥ мають бути юридичними особами, що утримуютьс€ за рахунок кошт≥в страховик≥в.

—траховики, €к≥ мають дозв≥л на страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ оператор≥в €дерних установок за шкоду, що може бути запод≥€на внасл≥док €дерного ≥нциденту, зобов'€зан≥ утворити €дерний страховий пул, €кий маЇ бути юридичною особою, що утримуЇтьс€ за рахунок кошт≥в страховик≥в.

—траховики, €к≥ мають л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ страхуванн€ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ з державною п≥дтримкою, зобов'€зан≥ утворити јграрний страховий пул, що Ї юридичною особою та утримуЇтьс€ за рахунок кошт≥в страховик≥в.

—траховики, €ким дозволено займатис€ обов'€зковим страхуванн€м цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в, зобов'€зан≥ бути членами ћоторного (транспортного) страхового бюро ”крањни, €ке Ї юридичною особою, що утримуЇтьс€ за рахунок кошт≥в страховик≥в. ћ“—Ѕ” Ї Їдиним об'Їднанн€м страховик≥в, €к≥ зд≥йснюють обов'€зкове страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в. ”часть страховик≥в у ћ“—Ѕ” Ї умовою провадженн€ д≥€льност≥ щодо обов'€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в.

—татт€ 14. “овариства взаЇмного страхуванн€

‘≥зичн≥ особи та юридичн≥ особи з метою страхового захисту своњх майнових ≥нтерес≥в можуть створювати товариства взаЇмного страхуванн€ в пор€дку ≥ на умовах, визначених законодавством ”крањни.

—татт€ 15. ѕосередницька д≥€льн≥сть у сфер≥ страхуванн€

—трахова д≥€льн≥сть в ”крањн≥ може провадитис€ за участю страхових посередник≥в. —траховими посередниками можуть бути страхов≥ або перестрахов≥ брокери, страхов≥ агенти.

ѕосередницька д≥€льн≥сть страхових та перестрахових брокер≥в у страхуванн≥ та перестрахуванн≥ зд≥йснюЇтьс€ €к виключний вид д≥€льност≥ ≥ може включати консультуванн€, експертно-≥нформац≥йн≥ послуги, роботу, пов'€зану з п≥дготовкою, укладанн€м та виконанн€м (супроводом) договор≥в страхуванн€ (перестрахуванн€), в тому числ≥ щодо врегулюванн€ збитк≥в у частин≥ одержанн€ та перерахуванн€ страхових платеж≥в, страхових виплат та страхових в≥дшкодувань за угодою в≥дпов≥дно ≥з страхувальником або перестрахувальником, ≥нш≥ посередницьк≥ послуги у страхуванн≥ та перестрахуванн≥ за перел≥ком, встановленим ”повноваженим органом.

—трахов≥ брокери - юридичн≥ особи або ф≥зичн≥ особи, €к≥ зареЇстрован≥ у встановленому пор€дку €к суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ та зд≥йснюють за винагороду посередницьку д≥€льн≥сть у страхуванн≥ в≥д свого ≥мен≥ на п≥дстав≥ брокерськоњ угоди з особою, €ка маЇ потребу у страхуванн≥ €к страхувальник. —трахов≥ брокери - ф≥зичн≥ особи, €к≥ зареЇстрован≥ у встановленому пор€дку €к суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, не мають права отримувати та перераховувати страхов≥ платеж≥, страхов≥ виплати та виплати страхового в≥дшкодуванн€.

ѕерестрахов≥ брокери - юридичн≥ особи, €к≥ зд≥йснюють за винагороду посередницьку д≥€льн≥сть у перестрахуванн≥ в≥д свого ≥мен≥ на п≥дстав≥ брокерськоњ угоди ≥з страховиком, €кий маЇ потребу у перестрахуванн≥ €к перестрахувальник.

ƒозвол€Їтьс€ зд≥йсненн€ д≥€льност≥ страхового та перестрахового брокера одн≥Їю юридичною особою за умови виконанн€ нею вимог щодо зд≥йсненн€ д≥€льност≥ страхового та перестрахового брокера.

ѕор€док реЇстрац≥њ страхових та перестрахових брокер≥в (за вин€тком страхових та перестрахових брокер≥в-нерезидент≥в) визначаЇтьс€ ”повноваженим органом.

—трахов≥ агенти - ф≥зичн≥ особи або юридичн≥ особи, €к≥ д≥ють в≥д ≥мен≥ та за дорученн€м страховика ≥ виконують частину його страховоњ д≥€льност≥, а саме: укладають договори страхуванн€, одержують страхов≥ платеж≥, виконують роботи, пов'€зан≥ ≥з зд≥йсненн€м страхових виплат та страхових в≥дшкодувань. —трахов≥ агенти Ї представниками страховика ≥ д≥ють в його ≥нтересах за винагороду на п≥дстав≥ договору дорученн€ ≥з страховиком.

ѕосередницька д≥€льн≥сть на територ≥њ ”крањни з укладанн€ договор≥в страхуванн€ з≥ страховиками-нерезидентами може зд≥йснюватис€ в≥дпов≥дно до пор€дку та вимог, установлених ”повноваженим органом з урахуванн€м вимог частини дванадц€тоњ статт≥ 2 цього «акону.

—трахов≥ та/або перестрахов≥ брокери-нерезиденти зобов'€зан≥ письмово пов≥домити ”повноваженому органу за встановленою ним формою про нам≥р зд≥йснювати д≥€льн≥сть на територ≥њ ”крањни. ”повноважений орган оприлюднюЇ в триденний терм≥н зазначену ≥нформац≥ю на своњй оф≥ц≥йн≥й веб-стор≥нц≥ в ≤нтернет≥ та в друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

–озд≥л II

ƒќ√ќ¬ќ–» —“–ј’”¬јЌЌя

—татт€ 16. ƒогов≥р страхуванн€

ƒогов≥р страхуванн€ - це письмова угода м≥ж страхувальником ≥ страховиком, зг≥дно з €кою страховик бере на себе зобов'€занн€ у раз≥ настанн€ страхового випадку зд≥йснити страхову виплату страхувальнику або ≥нш≥й особ≥, визначен≥й у договор≥ страхуванн€ страхувальником, на користь €коњ укладено догов≥р страхуванн€ (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'€зуЇтьс€ сплачувати страхов≥ платеж≥ у визначен≥ строки та виконувати ≥нш≥ умови договору.

—траховики, €к≥ зд≥йснюють страхуванн€ житт€, зобов'€зан≥ вести персон≥ф≥кований (≥ндив≥дуальний) обл≥к договор≥в страхуванн€ житт€ в пор€дку та на умовах (z2206-12), визначених ”повноваженим органом. —траховики, €к≥ зд≥йснюють страхуванн€ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ з державною п≥дтримкою, зобов'€зан≥ вести персон≥ф≥кований (≥ндив≥дуальний) обл≥к договор≥в страхуванн€ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ з державною п≥дтримкою в пор€дку та на умовах, визначених ”повноваженим органом сп≥льно з центральним органом виконавчоњ влади, що забезпечуЇ формуванн€ ≥ реал≥зуЇ державну аграрну пол≥тику.

ƒоговори страхуванн€ укладаютьс€ в≥дпов≥дно до правил страхуванн€.

ƒогов≥р страхуванн€ повинен м≥стити:

назву документа;

назву та адресу страховика;

пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ або назву страхувальника та застрахованоњ особи, њх адреси та дати народженн€;

пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥, дату народженн€ або назву вигодонабувача та його адресу;

зазначенн€ предмета договору страхуванн€;

розм≥р страховоњ суми за договором страхуванн€ ≥ншим, н≥ж догов≥р страхуванн€ житт€;

розм≥р страховоњ суми та (або) розм≥ри страхових виплат за договором страхуванн€ житт€;

перел≥к страхових випадк≥в;

розм≥ри страхових внеск≥в (платеж≥в, прем≥й) ≥ строки њх сплати;

страховий тариф (страховий тариф не визначаЇтьс€ дл€ страхових випадк≥в, дл€ €ких не встановлюЇтьс€ страхова сума);

строк д≥њ договору;

пор€док зм≥ни ≥ припиненн€ д≥њ договору;

умови зд≥йсненн€ страховоњ виплати;

причини в≥дмови у страхов≥й виплат≥;

права та обов'€зки стор≥н ≥ в≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов договору;

≥нш≥ умови за згодою стор≥н;

п≥дписи стор≥н.

”повноважений орган маЇ право встановлювати додатков≥ вимоги до договор≥в страхуванн€ житт€ та договор≥в страхуванн€ майна ф≥зичних ос≥б.

¬≥дпов≥дно до м≥жнародних систем страхуванн€, €к≥ вимагають застосуванн€ ун≥ф≥кованих умов страхуванн€, договори страхуванн€ укладаютьс€ в≥дпов≥дно до таких умов страхуванн€, з урахуванн€м вимог, передбачених цим «аконом.

”повноважений орган встановлюЇ вимоги до пор€дку укладанн€ договор≥в ≥з страховиками-нерезидентами.

” раз≥ вињзду зареЇстрованого в ”крањн≥ автотранспортного засобу на територ≥ю ≥ншоњ крањни - члена м≥жнародноњ системи автострахуванн€ "«елена  артка", власник такого транспортного засобу зобов'€заний укласти догов≥р м≥жнародного обов'€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в, д≥€ €кого поширюЇтьс€ на ц≥ крањни, та отримати в≥д страховика - повного члена ћоторного (транспортного) страхового бюро страховий сертиф≥кат "«елена  артка" Їдиного зразка, €кий прийн€тий в ус≥х крањнах - членах ц≥Їњ м≥жнародноњ системи страхуванн€.

—татт€ 17. ѕравила страхуванн€

ѕравила страхуванн€ розробл€ютьс€ страховиком дл€ кожного виду страхуванн€ окремо ≥ п≥дл€гають реЇстрац≥њ в ”повноваженому орган≥ при видач≥ л≥ценз≥њ на право зд≥йсненн€ в≥дпов≥дного виду страхуванн€.

ѕравила страхуванн€ повинн≥ м≥стити:

предмет договору страхуванн€;

пор€док визначенн€ розм≥р≥в страхових сум та (або) розм≥р≥в страхових виплат;

страхов≥ ризики;

виключенн€ ≥з страхових випадк≥в ≥ обмеженн€ страхуванн€;

строк та м≥сце д≥њ договору страхуванн€;

пор€док укладенн€ договору страхуванн€;

права та обов'€зки стор≥н;

д≥њ страхувальника у раз≥ настанн€ страхового випадку;

перел≥к документ≥в, що п≥дтверджують настанн€ страхового випадку та розм≥р збитк≥в;

пор€док ≥ умови зд≥йсненн€ страхових виплат;

строк прийн€тт€ р≥шенн€ про зд≥йсненн€ або в≥дмову в зд≥йсненн≥ страхових виплат;

причини в≥дмови у страхов≥й виплат≥ або виплат≥ страхового в≥дшкодуванн€;

умови припиненн€ договору страхуванн€;

пор€док вир≥шенн€ спор≥в;

страхов≥ тарифи за договорами страхуванн€ ≥ншими, н≥ж договори страхуванн€ житт€;

страхов≥ тарифи та методику њх розрахунку за договорами страхуванн€ житт€;

особлив≥ умови.

” раз≥, €кщо страховик запроваджуЇ нов≥ правила страхуванн€ чи коли до правил страхуванн€ внос€тьс€ зм≥ни та (або) доповненн€, страховик повинен подати ц≥ нов≥ правила, зм≥ни та (або) доповненн€ дл€ реЇстрац≥њ до ”повноваженого органу.

”повноважений орган маЇ право в≥дмовити у видач≥ л≥ценз≥њ та реЇстрац≥њ правил чи зм≥н та (або) доповнень до них, €кщо подан≥ правила страхуванн€ або зм≥ни чи доповненн€ до них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не в≥дпов≥дають вимогам ц≥Їњ статт≥.

—татт€ 18. ”кладанн€ ≥ початок д≥њ договору страхуванн€

ƒл€ укладанн€ договору страхуванн€ страхувальник подаЇ страховику письмову за€ву за формою, встановленою страховиком, або ≥ншим чином за€вл€Ї про св≥й нам≥р укласти догов≥р страхуванн€. ѕри укладанн≥ договору страхуванн€ страховик маЇ право запросити у страхувальника баланс або дов≥дку про ф≥нансовий стан, п≥дтверджен≥ аудитором (аудиторською ф≥рмою), та ≥нш≥ документи, необх≥дн≥ дл€ оц≥нки страховиком страхового ризику.

ƒоговори обов'€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в, що п≥дл€гають обов'€зковому техн≥чному контролю в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро дорожн≥й рух" (3353-12), укладаютьс€ страховиками за умови проходженн€ транспортними засобами обов'€зкового техн≥чного контролю, €кщо вони зг≥дно з протоколом перев≥рки техн≥чного стану визнан≥ техн≥чно справними. ƒоговори обов'€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в укладаютьс€ на строк, що не перевищуЇ строку чергового проходженн€ транспортним засобом обов'€зкового техн≥чного контролю в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни "ѕро дорожн≥й рух" (3353-12).

‘акт укладанн€ договору страхуванн€ може посв≥дчуватис€ страховим св≥доцтвом (пол≥сом, сертиф≥катом), що Ї формою договору страхуванн€.

ƒогов≥р страхуванн€ набираЇ чинност≥ з моменту внесенн€ першого страхового платежу, €кщо ≥нше не передбачено договором страхуванн€.

ƒогов≥р страхуванн€ житт€ може бути укладений €к шл€хом складанн€ одного документа (договору страхуванн€), п≥дписаного сторонами, так ≥ шл€хом обм≥ну листами, документами, п≥дписаними стороною, €ка њх надсилаЇ. ” раз≥ наданн€ страхувальником письмовоњ за€ви за формою, встановленою страховиком, що виражаЇ нам≥р укласти догов≥р страхуванн€, такий догов≥р може бути укладений шл€хом над≥сланн€ страхувальнику коп≥њ правил страхуванн€ та видач≥ страхувальнику страхового св≥доцтва (пол≥са), €кий не м≥стить розб≥жностей з поданою за€вою. «а€ва складаЇтьс€ у двох прим≥рниках, коп≥€ за€ви надсилаЇтьс€ страхувальнику з в≥дм≥ткою страховика або його уповноваженого представника про прийн€тт€ запропонованих умов страхуванн€.

—татт€ 19. ¬алюта страхуванн€

—трахувальники зг≥дно з укладеними договорами страхуванн€ мають право вносити платеж≥ лише у грошов≥й одиниц≥ ”крањни, а страхувальник-нерезидент - у ≥ноземн≥й в≥льно конвертован≥й валют≥ або у грошов≥й одиниц≥ ”крањни у випадках, передбачених чинним законодавством ”крањни, з урахуванн€м положень частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥ при укладанн≥ договор≥в страхуванн€ житт€.

якщо д≥€ договору страхуванн€ поширюЇтьс€ на ≥ноземну територ≥ю в≥дпов≥дно до укладених угод з ≥ноземними партнерами, то пор€док валютних розрахунк≥в регулюЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог законодавства ”крањни про валютне регулюванн€.

—трахова виплата зд≥йснюЇтьс€ т≥Їю валютою, €ка передбачена договором страхуванн€, €кщо ≥нше не передбачено законодавством ”крањни.

√рошов≥ зобов'€занн€ стор≥н по договорах страхуванн€ житт€, за њх згодою, можуть бути визначен≥ €к у нац≥ональн≥й валют≥ ”крањни, так ≥ у в≥льно конвертован≥й валют≥ або розрахункових величинах, що визначають фактичний розм≥р зобов'€зань страховика на дату виникненн€ або виконанн€ цих зобов'€зань.

—татт€ 20. ќбов'€зки страховика

—траховик зобов'€заний:

1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхуванн€;

2) прот€гом двох робочих дн≥в, €к т≥льки стане в≥домо про настанн€ страхового випадку, вжити заход≥в щодо оформленн€ вс≥х необх≥дних документ≥в дл€ своЇчасного зд≥йсненн€ страховоњ виплати або страхового в≥дшкодуванн€ страхувальнику;

3) при настанн≥ страхового випадку зд≥йснити страхову виплату або виплату страхового в≥дшкодуванн€ у передбачений договором строк. —траховик несе майнову в≥дпов≥дальн≥сть за несвоЇчасне зд≥йсненн€ страховоњ виплати (страхового в≥дшкодуванн€) шл€хом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пен≥), розм≥р €коњ визначаЇтьс€ умовами договору страхуванн€ або законом;

4) в≥дшкодувати витрати, понесен≥ страхувальником при настанн≥ страхового випадку щодо запоб≥ганн€ або зменшенн€ збитк≥в, €кщо це передбачено умовами договору;

5) за за€вою страхувальника у раз≥ зд≥йсненн€ ним заход≥в, що зменшили страховий ризик, або зб≥льшенн€ вартост≥ майна переукласти з ним догов≥р страхуванн€;

6) не розголошувати в≥домостей про страхувальника та його майнове становище, кр≥м випадк≥в, встановлених законом;

7) надавати в≥дпов≥дним п≥дрозд≥лам Ќац≥ональноњ пол≥ц≥њ ≥нформац≥ю про укладенн€ договор≥в обов'€зкового страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в, що п≥дл€гають обов'€зковому техн≥чному контролю.

”мовами договору страхуванн€ можуть бути передбачен≥ також ≥нш≥ обов'€зки страховика.

—татт€ 21. ќбов'€зки страхувальника

—трахувальник зобов'€заний:

1) своЇчасно вносити страхов≥ платеж≥;

2) при укладанн≥ договору страхуванн€ надати ≥нформац≥ю страховиков≥ про вс≥ в≥дом≥ йому обставини, що мають ≥стотне значенн€ дл€ оц≥нки страхового ризику, ≥ надал≥ ≥нформувати його про будь-€ку зм≥ну страхового ризику;

3) при укладенн≥ договору страхуванн€ пов≥домити страховика про ≥нш≥ чинн≥ договори страхуванн€ щодо цього предмета договору;

4) вживати заход≥в щодо запоб≥ганн€ та зменшенн€ збитк≥в, завданих внасл≥док настанн€ страхового випадку;

5) пов≥домити страховика про настанн€ страхового випадку в строк, передбачений умовами страхуванн€.

”мовами договору страхуванн€ можуть бути передбачен≥ також ≥нш≥ обов'€зки страхувальника.

—татт€ 22. «м≥на страхувальника - ф≥зичноњ особи в договор≥ страхуванн€

” раз≥ смерт≥ страхувальника - ф≥зичноњ особи, €кий уклав догов≥р майнового страхуванн€, права ≥ обов'€зки страхувальника переход€ть до ос≥б, €к≥ одержали це майно в спадщину. —траховик або будь-хто ≥з спадкоЇмц≥в маЇ право ≥н≥ц≥ювати переукладенн€ договору страхуванн€.

¬ ≥нших випадках права ≥ обов'€зки страхувальника можуть перейти до ≥ншоњ ф≥зичноњ особи чи юридичноњ особи лише за згодою страховика, €кщо ≥нше не передбачено договором страхуванн€.

” раз≥ смерт≥ страхувальника, €кий уклав догов≥р особистого страхуванн€ на користь трет≥х ос≥б, його права ≥ обов'€зки можуть перейти €к до цих ос≥б, так ≥ до ос≥б, на €ких в≥дпов≥дно до закону покладено обов'€зки щодо охорони прав ≥ законних ≥нтерес≥в застрахованих.

—татт€ 23. Ќасл≥дки втрати страхувальником прав юридичноњ особи

якщо страхувальник - юридична особа припин€Їтьс€ ≥ встановлюютьс€ його правонаступники, права та обов'€зки страхувальника переход€ть до правонаступника.

—татт€ 24. Ќасл≥дки визнанн€ страхувальника - ф≥зичноњ особи нед≥Їздатним

” раз≥ визнанн€ судом страхувальника-громад€нина нед≥Їздатним його права ≥ обов'€зки за договором страхуванн€ переход€ть до його оп≥куна, а д≥€ договору страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ припин€Їтьс€ з моменту визнанн€ особи нед≥Їздатною.

” раз≥ визнанн€ судом страхувальника - ф≥зичноњ особи обмежено д≥Їздатним в≥н зд≥йснюЇ своњ права ≥ обов'€зки страхувальника за договором страхуванн€ лише за згодою п≥клувальника.

—татт€ 25. ѕор€док ≥ умови зд≥йсненн€ страхових виплат та страхового в≥дшкодуванн€

«д≥йсненн€ страхових виплат ≥ виплата страхового в≥дшкодуванн€ проводитьс€ страховиком зг≥дно з договором страхуванн€ на п≥дстав≥ за€ви страхувальника (його правонаступника або трет≥х ос≥б, визначених умовами страхуванн€) ≥ страхового акта (авар≥йного сертиф≥ката), €кий складаЇтьс€ страховиком або уповноваженою ним особою (авар≥йним ком≥саром) у форм≥, що визначаЇтьс€ страховиком.

јвар≥йн≥ ком≥сари - особи, €к≥ займаютьс€ визначенн€м причин настанн€ страхового випадку та розм≥ру збитк≥в, квал≥ф≥кац≥йн≥ вимоги до €ких встановлюютьс€ актами чинного законодавства ”крањни.

—траховик та страхувальник мають право залучити за св≥й рахунок авар≥йного ком≥сара до розсл≥дуванн€ обставин страхового випадку. —траховик не може в≥дмовити страхувальнику в проведенн≥ розсл≥дуванн€ ≥ повинен ознайомити авар≥йного ком≥сара з ус≥ма обставинами страхового випадку, надати вс≥ необх≥дн≥ матер≥альн≥ докази та документи.

” раз≥ необх≥дност≥ страховик або ћоторне (транспортне) страхове бюро можуть робити запити про в≥домост≥, пов'€зан≥ ≥з страховим випадком, до правоохоронних орган≥в, банк≥в, медичних заклад≥в та ≥нших п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, що волод≥ють ≥нформац≥Їю про обставини страхового випадку, а також можуть самост≥йно з'€совувати причини та обставини страхового випадку.

ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобов'€зан≥ надсилати в≥дпов≥д≥ страховикам та ћоторному (транспортному) страховому бюро на запити про в≥домост≥, пов'€зан≥ ≥з страховим випадком, у тому числ≥ й дан≥, що Ї комерц≥йною таЇмницею. ѕри цьому страховик та ћоторне (транспортне) страхове бюро несуть в≥дпов≥дальн≥сть за њх розголошенн€ в будь-€к≥й форм≥, за вин€тком випадк≥в, передбачених законодавством ”крањни.

—татт€ 26. ¬≥дмова у страхових виплатах або страховому в≥дшкодуванн≥

ѕ≥дставою дл€ в≥дмови страховика у зд≥йсненн≥ страхових виплат або страхового в≥дшкодуванн€ Ї:

1) навмисн≥ д≥њ страхувальника або особи, на користь €коњ укладено догов≥р страхуванн€, спр€мован≥ на настанн€ страхового випадку. «азначена норма не поширюЇтьс€ на д≥њ, пов'€зан≥ з виконанн€м ними громад€нського чи службового обов'€зку, в стан≥ необх≥дноњ оборони (без перевищенн€ њњ меж) або захисту майна, житт€, здоров'€, чест≥, г≥дност≥ та д≥ловоњ репутац≥њ.  вал≥ф≥кац≥€ д≥й страхувальника або особи, на користь €коњ укладено догов≥р страхуванн€, встановлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни;

2) вчиненн€ страхувальником - ф≥зичною особою або ≥ншою особою, на користь €коњ укладено догов≥р страхуванн€, умисного злочину, що призв≥в до страхового випадку;

3) поданн€ страхувальником св≥домо неправдивих в≥домостей про предмет договору страхуванн€ або про факт настанн€ страхового випадку;

4) отриманн€ страхувальником повного в≥дшкодуванн€ збитк≥в за майновим страхуванн€м в≥д особи, винноњ у њх запод≥€нн≥;

5) несвоЇчасне пов≥домленн€ страхувальником про настанн€ страхового випадку без поважних на це причин або створенн€ страховиков≥ перешкод у визначенн≥ обставин, характеру та розм≥ру збитк≥в;

6) ≥нш≥ випадки, передбачен≥ законом.

”мовами договору страхуванн€ можуть бути передбачен≥ ≥нш≥ п≥дстави дл€ в≥дмови у зд≥йсненн≥ страхових виплат, €кщо це не суперечить закону.

–≥шенн€ про в≥дмову у страхов≥й виплат≥ приймаЇтьс€ страховиком у строк не б≥льший передбаченого правилами страхуванн€ та пов≥домл€Їтьс€ страхувальнику в письмов≥й форм≥ з обгрунтуванн€м причин в≥дмови.

¬≥дмову страховика у страхов≥й виплат≥ може бути оскаржено страхувальником у судовому пор€дку.

Ќегативний ф≥нансовий стан страховика не Ї п≥дставою дл€ в≥дмови у виплат≥ страхових сум (њх частин) або страхового в≥дшкодуванн€ страхувальнику.

—татт€ 27. ѕерех≥д до страховика прав страхувальника щодо особи, в≥дпов≥дальноњ за запод≥€н≥ збитки

ƒо страховика, €кий виплатив страхове в≥дшкодуванн€ за договором майнового страхуванн€, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, €ке страхувальник або ≥нша особа, що одержала страхове в≥дшкодуванн€, маЇ до особи, в≥дпов≥дальноњ за запод≥€ний збиток.

—татт€ 28. ѕрипиненн€ д≥њ договору страхуванн€

ƒ≥€ договору страхуванн€ припин€Їтьс€ та втрачаЇ чинн≥сть за згодою стор≥н, а також у раз≥:

1) зак≥нченн€ строку д≥њ;

2) виконанн€ страховиком зобов'€зань перед страхувальником у повному обс€з≥;

3) несплати страхувальником страхових платеж≥в у встановлен≥ договором строки. ѕри цьому догов≥р вважаЇтьс€ достроково припиненим у випадку, €кщо перший (або черговий) страховий плат≥ж не був сплачений за письмовою вимогою страховика прот€гом дес€ти робочих дн≥в з дн€ пред'€вленн€ такоњ вимоги страхувальнику, €кщо ≥нше не передбачено умовами договору;

4) л≥кв≥дац≥њ страхувальника - юридичноњ особи або смерт≥ страхувальника - ф≥зичноњ особи чи втрати ним д≥Їздатност≥, за вин€тком випадк≥в, передбачених статт€ми 22, 23 ≥ 24 цього «акону;

5) л≥кв≥дац≥њ страховика у пор€дку, встановленому законодавством ”крањни;

6) прийн€тт€ судового р≥шенн€ про визнанн€ договору страхуванн€ нед≥йсним;

7) в ≥нших випадках, передбачених законодавством ”крањни.

ƒ≥ю договору страхуванн€ може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, €кщо це передбачено умовами договору страхуванн€. ƒ≥€ договору особистого страхуванн€ не може бути припинена страховиком достроково, €кщо на це немаЇ згоди страхувальника, €кий виконуЇ вс≥ умови договору страхуванн€, та €кщо ≥нше не передбачено умовами договору та законодавством ”крањни.

ѕро нам≥р достроково припинити д≥ю договору страхуванн€ будь-€ка сторона зобов'€зана пов≥домити ≥ншу не п≥зн≥ш €к за 30 календарних дн≥в до дати припиненн€ д≥њ договору страхуванн€, €кщо ≥нше ним не передбачено.

” раз≥ дострокового припиненн€ д≥њ договору страхуванн€, кр≥м договору страхуванн€ житт€, за вимогою страхувальника страховик повертаЇ йому страхов≥ платеж≥ за пер≥од, що залишивс€ до зак≥нченн€ д≥њ договору, з в≥драхуванн€м нормативних витрат на веденн€ справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового в≥дшкодуванн€, що були зд≥йснен≥ за цим договором страхуванн€. якщо вимога страхувальника обумовлена порушенн€м страховиком умов договору страхуванн€, то останн≥й повертаЇ страхувальнику сплачен≥ ним страхов≥ платеж≥ повн≥стю.

” раз≥ дострокового припиненн€ договору страхуванн€, кр≥м страхуванн€ житт€, за вимогою страховика страхувальнику повертаютьс€ повн≥стю сплачен≥ ним страхов≥ платеж≥. якщо вимога страховика обумовлена невиконанн€м страхувальником умов договору страхуванн€, то страховик повертаЇ йому страхов≥ платеж≥ за пер≥од, що залишивс€ до зак≥нченн€ д≥њ договору, з вирахуванн€м нормативних витрат на веденн€ справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового в≥дшкодуванн€, що були зд≥йснен≥ за цим договором страхуванн€.

” раз≥ дострокового припиненн€ д≥њ договору страхуванн€ житт€ страховик виплачуЇ страхувальнику викупну суму, €ка Ї майновим правом страхувальника за договором страхуванн€ житт€.

якщо вимога страховика зумовлена невиконанн€м страхувальником умов договору страхуванн€, страхувальнику повертаЇтьс€ викупна сума.

¬икупна сума - це сума, €ка виплачуЇтьс€ страховиком у раз≥ дострокового припиненн€ д≥њ договору страхуванн€ житт€ та розраховуЇтьс€ математично на день припиненн€ договору страхуванн€ житт€ залежно в≥д пер≥оду, прот€гом €кого д≥€в догов≥р страхуванн€ житт€, зг≥дно з методикою, €ка проходить експертизу в ”повноваженому орган≥, зд≥йснена актуар≥Їм ≥ Ї нев≥д'Їмною частиною правил страхуванн€ житт€. ”повноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупноњ суми.

Ќе допускаЇтьс€ поверненн€ кошт≥в гот≥вкою, €кщо платеж≥ було зд≥йснено в безгот≥вков≥й форм≥, за умови дострокового припиненн€ договору страхуванн€.

—татт€ 29. Ќед≥йсн≥сть договору страхуванн€

ƒогов≥р страхуванн€ вважаЇтьс€ нед≥йсним з моменту його укладанн€ у випадках, передбачених ÷ив≥льним кодексом ”крањни (435-15).

¬≥дпов≥дно до цього «акону догов≥р страхуванн€ визнаЇтьс€ нед≥йсним ≥ не п≥дл€гаЇ виконанню також у раз≥:

1) €кщо його укладено п≥сл€ страхового випадку;

2) €кщо предметом договору страхуванн€ Ї майно, €ке п≥дл€гаЇ конф≥скац≥њ на п≥дстав≥ судового вироку або р≥шенн€, що набуло законноњ сили.

ƒогов≥р страхуванн€ визнаЇтьс€ нед≥йсним у судовому пор€дку.

–озд≥л III

«јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ѕЋј“ќ—ѕ–ќћќ∆Ќќ—“≤ —“–ј’ќ¬» ≤¬

—татт€ 30. ”мови забезпеченн€ платоспроможност≥ страховик≥в

—траховики зобов'€зан≥ дотримуватис€ таких умов забезпеченн€ платоспроможност≥:

на€вност≥ сплаченого статутного фонду дл€ страховик≥в-резидент≥в або гарант≥йного депозиту дл€ ф≥л≥й страховик≥в-нерезидент≥в та на€вност≥ гарант≥йного фонду страховика;

створенн€ страхових резерв≥в, достатн≥х дл€ майбутн≥х виплат страхових сум ≥ страхових в≥дшкодувань;

перевищенн€ фактичного запасу платоспроможност≥ страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможност≥.

ћ≥н≥мальний розм≥р статутного фонду (гарант≥йного депозиту) страховика, €кий займаЇтьс€ видами страхуванн€ ≥ншими, н≥ж страхуванн€ житт€, встановлюЇтьс€ у сум≥, екв≥валентн≥й 1 млн Ївро, а страховика, €кий займаЇтьс€ страхуванн€м житт€, 10 млн Ївро за валютним обм≥нним курсом валюти ”крањни.

ƒо гарант≥йного фонду страховика належить додатковий та резервний кап≥тал, а також сума нерозпод≥леного прибутку.

—траховики за рахунок нерозпод≥леного прибутку можуть створювати в≥льн≥ резерви.

¬≥льн≥ резерви - це частка власних кошт≥в страховика, €ка резервуЇтьс€ з метою забезпеченн€ платоспроможност≥ страховика в≥дпов≥дно до прийн€тоњ методики зд≥йсненн€ страховоњ д≥€льност≥.

ƒл€ забезпеченн€ виконанн€ страховиками зобов'€зань щодо окремих вид≥в обов'€зкового страхуванн€ страховики можуть утворювати централ≥зован≥ страхов≥ резервн≥ фонди та органи, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ цими фондами. ѕоложенн€ про ц≥ фонди затверджуЇтьс€ ”повноваженим органом.

ƒжерелами утворенн€ централ≥зованих страхових резервних фонд≥в можуть бути в≥драхуванн€ в≥д надходжень страхових платеж≥в, внески власних кошт≥в страховика, а також доходи в≥д розм≥щенн€ кошт≥в централ≥зованих страхових резервних фонд≥в.

—траховики в≥дпов≥дно до обс€г≥в страховоњ д≥€льност≥ зобов'€зан≥ п≥дтримувати належний р≥вень фактичного запасу платоспроможност≥ (нетто-актив≥в).

‘актичний запас платоспроможност≥ (нетто-активи) страховика визначаЇтьс€ вирахуванн€м ≥з вартост≥ майна (загальноњ суми актив≥в) страховика суми нематер≥альних актив≥в ≥ загальноњ суми зобов'€зань, у тому числ≥ страхових. —трахов≥ зобов'€занн€ приймаютьс€ р≥вними обс€гам страхових резерв≥в, €к≥ страховик зобов'€заний формувати у пор€дку, передбаченому цим «аконом.

Ќа будь-€ку дату фактичний запас платоспроможност≥ страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможност≥.

Ќормативний запас платоспроможност≥ страховика, €кий зд≥йснюЇ види страхуванн€ ≥нш≥, н≥ж страхуванн€ житт€, на будь-€ку дату дор≥внюЇ б≥льш≥й з визначених величин, а саме:

перша - п≥драховуЇтьс€ шл€хом множенн€ суми страхових прем≥й за попередн≥ 12 м≥с€ц≥в на 0,18 (останн≥й м≥с€ць буде складатис€ ≥з к≥лькост≥ дн≥в на дату розрахунку). ѕри цьому сума страхових прем≥й зменшуЇтьс€ на 50 в≥дсотк≥в страхових прем≥й, належних перестраховикам;

друга - п≥драховуЇтьс€ шл€хом множенн€ суми страхових виплат за попередн≥ 12 м≥с€ц≥в на 0,26 (останн≥й м≥с€ць буде складатис€ ≥з к≥лькост≥ дн≥в на дату розрахунку). ѕри цьому сума страхових виплат зменшуЇтьс€ на 50 в≥дсотк≥в виплат, що компенсуютьс€ перестраховиками зг≥дно з укладеними договорами перестрахуванн€.

Ќормативний запас платоспроможност≥ страховика, €кий зд≥йснюЇ страхуванн€ житт€, на будь-€ку дату дор≥внюЇ величин≥, €ка визначаЇтьс€ шл€хом множенн€ загальноњ величини резерву довгострокових зобов'€зань (математичного резерву) на 0,05.

«агальна величина резерву довгострокових зобов'€зань (математичного резерву) дор≥внюЇ сум≥ резерв≥в довгострокових зобов'€зань (математичних резерв≥в), €к≥ визначаютьс€ на будь-€ку дату окремо по кожному договору страхуванн€ житт€.

якщо страхова сума за окремим предметом договору страхуванн€ перевищуЇ 10 в≥дсотк≥в суми сплаченого статутного кап≥талу ≥ сформованих в≥льних резерв≥в та страхових резерв≥в, страховик зобов'€заний укласти догов≥р перестрахуванн€.

—траховики, €к≥ прийн€ли на себе страхов≥ зобов'€занн€ в обс€гах, що перевищують можлив≥сть њх виконанн€ за рахунок власних актив≥в, повинн≥ перестрахувати ризик виконанн€ зазначених зобов'€зань у перестраховик≥в резидент≥в або нерезидент≥в.

ƒл€ забезпеченн€ страхових зобов'€зань ≥з страхуванн€ житт€ ≥ медичного страхуванн€ страховики формують окрем≥ резерви за рахунок надходженн€ страхових платеж≥в ≥ доход≥в в≥д ≥нвестуванн€ кошт≥в сформованих резерв≥в по цих видах страхуванн€.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може зм≥нювати пор€док визначенн€ фактичного та нормативного запасу платоспроможност≥ ≥ структури гарант≥йного фонду.

—татт€ 31. —трахов≥ резерви

—трахов≥ резерви утворюютьс€ страховиками з метою забезпеченн€ майбутн≥х виплат страхових сум ≥ страхового в≥дшкодуванн€ залежно в≥д вид≥в страхуванн€ (перестрахуванн€).

—траховики зобов'€зан≥ формувати ≥ вести обл≥к страхових резерв≥в у пор€дку та обс€гах, встановлених цим «аконом, станом на кожен день.

”становити, що страховики, €к≥ мають право укл

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 771 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

524 - | 477 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.249 с.