Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л X. Ѕанк≥вське регулюванн€ ≥ банк≥вський
Ќј√Ћяƒ

—татт€ 55. ћета та сфера банк≥вського нагл€ду

√оловна мета банк≥вського регулюванн€ ≥ нагл€ду - безпека та ф≥нансова

стаб≥льн≥сть банк≥вськоњ системи, захист ≥нтерес≥в вкладник≥в ≥ кредитор≥в.

Ќац≥ональний банк зд≥йснюЇ функц≥њ банк≥вського регулюванн€ ≥ нагл€ду

за д≥€льн≥стю банк≥в в межах та пор€дку, передбачених законодавством

”крањни.

(частина друга статт≥ 55 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно

≥з «аконом ”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III)

Ќац≥ональний банк зд≥йснюЇ пост≥йний нагл€д за дотриманн€м банками,

њх п≥дрозд≥лами, аф≥л≥йованими та спор≥дненими особами банк≥в на територ≥њ

”крањни та за кордоном, банк≥вськими об'Їднанн€ми, представництвами та

ф≥л≥€ми ≥ноземних банк≥в в ”крањн≥, а також ≥ншими юридичними та ф≥зичними

особами банк≥вського законодавства, нормативно-правових акт≥в

Ќац≥онального банку ≥ економ≥чних норматив≥в. Ќац≥ональний банк не

зд≥йснюЇ перев≥рок ≥ рев≥з≥й ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ ос≥б,

зазначених у ц≥й статт≥.

(частина трет€ статт≥ 55 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно

≥з «аконом ”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

у редакц≥њ «акону ”крањни в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

—татт€ 56. Ќормативно-правов≥ акти Ќац≥онального банку

Ќац≥ональний банк видаЇ нормативно-правов≥ акти з питань, в≥днесених

до його повноважень, €к≥ Ї обов'€зковими дл€ орган≥в державноњ влади ≥ орган≥в

м≥сцевого самовр€дуванн€, банк≥в, п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ

незалежно в≥д форм власност≥, а також дл€ ф≥зичних ос≥б.

Ќормативно-правов≥ акти Ќац≥онального банку видаютьс€ у форм≥

постанов ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку, а також ≥нструкц≥й, положень,

правил, що затверджуютьс€ постановами ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку.

¬они не можуть суперечити законам ”крањни та ≥ншим законодавчим актам

”крањни ≥ не мають зворотноњ сили, кр≥м випадк≥в, коли вони зг≥дно з законом

пом'€кшують або скасовують в≥дпов≥дальн≥сть.

Ќормативно-правов≥ акти Ќац≥онального банку п≥дл€гають обов'€зков≥й

державн≥й реЇстрац≥њ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни та набирають чинност≥

в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

Ќормативно-правов≥ акти Ќац≥онального банку можуть бути оскаржен≥

в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—татт€ 57. ƒоступ до ≥нформац≥њ

ƒл€ зд≥йсненн€ своњх функц≥й Ќац≥ональний банк маЇ право безоплатно

одержувати в≥д банк≥в, банк≥вських об'Їднань та юридичних ос≥б, €к≥ отримали

л≥ценз≥ю Ќац≥онального банку на зд≥йсненн€ окремих банк≥вських операц≥й, а

також в≥д ос≥б, стосовно €ких Ќац≥ональний банк зд≥йснюЇ нагл€дову д≥€льн≥сть

в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть", ≥нформац≥ю

про њх д≥€льн≥сть та по€сненн€ стосовно отриманоњ ≥нформац≥њ ≥ проведених

операц≥й.

(частина перша статт≥ 57 ≥з зм≥нами, внесеними

зг≥дно ≥з «аконами ”крањни в≥д

13.07.2000 р. є 1919-III,

в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

ƒл€ п≥дготовки банк≥вськоњ та ф≥нансовоњ статистики, анал≥зу економ≥чноњ

ситуац≥њ Ќац≥ональний банк маЇ право безоплатно отримувати необх≥дну

≥нформац≥ю в≥д орган≥в державноњ влади ≥ орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ та

суб'Їкт≥в господарюванн€ ус≥х форм власност≥.

(частина друга статт≥ 57 ≥з зм≥нами, внесеними

зг≥дно ≥з «аконом ”крањни в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

ќтримана ≥нформац≥€ не п≥дл€гаЇ розголошенню, за вин€тком випадк≥в,

передбачених законодавством ”крањни.

—татт€ 58. ≈коном≥чн≥ нормативи

« метою захисту ≥нтерес≥в вкладник≥в та кредитор≥в ≥ забезпеченн€

ф≥нансовоњ над≥йност≥ банк≥в Ќац≥ональний банк в≥дпов≥дно до визначеного ним

пор€дку встановлюЇ дл€ них обов'€зков≥ економ≥чн≥ нормативи. ÷≥ нормативи

мають забезпечувати зд≥йсненн€ контролю за ризиками, пов'€заними з

кап≥талом, л≥кв≥дн≥стю, наданн€м кредит≥в, ≥нвестиц≥€ми кап≥талу, а також за

в≥дсотковим та валютним ризиком.

(частина перша статт≥ 58 ≥з зм≥нами, внесеними

зг≥дно ≥з «аконами ”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

ѕро подальш≥ зм≥ни норматив≥в та методики њх розрахунку Ќац≥ональний

банк оф≥ц≥йно пов≥домл€Ї не п≥зн≥ше н≥ж за м≥с€ць до введенн€ њх у д≥ю.

—татт€ 59. –езерви забезпеченн€ ризик≥в

Ќац≥ональний банк визначаЇ розм≥ри, пор€док формуванн€ та

використанн€ резерв≥в банк≥в дл€ покритт€ можливих втрат за кредитами,

резерв≥в дл€ покритт€ валютних, в≥дсоткових та ≥нших ризик≥в банк≥в.

(частина перша статт≥ 59 ≥з зм≥нами, внесеними

зг≥дно ≥з «аконом ”крањни в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

–езерви дл€ покритт€ можливих ф≥нансових ризик≥в, а також фонду

гарантуванн€ вклад≥в громад€н створюютьс€ за рахунок доходу до

оподаткуванн€ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—татт€ 60. ¬иключена

(статт€ 60 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з

«аконом ”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

виключена зг≥дно ≥з «аконом ”крањни

в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

—татт€ 61. ѕовноваженн€ щодо зд≥йсненн€

регул€тивних функц≥й

Ќац≥ональний банк зд≥йснюЇ державне регулюванн€ д≥€льност≥ банк≥в у

формах, визначених «аконом ”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть", €к

безпосередньо, так ≥ через створений ним орган банк≥вського нагл€ду.

(статт€ 61 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з

«аконом ”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

у редакц≥њ «акону ”крањни в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

—татт€ 62. ¬тратила чинн≥сть

(статт€ 62 в редакц≥њ «акону

”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

втратила чинн≥сть зг≥дно ≥з «аконом

”крањни в≥д 07.12.2000 р. є 2121-III)

—татт€ 63. ќбмеженн€ вимог Ќац≥онального банку

Ќац≥ональний банк не маЇ права вимагати в≥д банк≥в виконанн€ операц≥й

та ≥нших д≥й, не передбачених законами ”крањни та нормативними актами

Ќац≥онального банку.

(статт€ 63 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з

«аконом ”крањни в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III)

–озд≥л XI. —Ћ”∆Ѕќ¬÷≤ Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќ√ќ ЅјЌ ”

—татт€ 64. —татус прац≥вник≥в Ќац≥онального банку

”мови найму, зв≥льненн€, оплати прац≥, наданн€ в≥дпусток, службов≥

обов'€зки та права, система дисципл≥нарних ст€гнень, питанн€ соц≥ального

захисту службовц≥в Ќац≥онального банку визначаютьс€ «аконом ”крањни "ѕро

державну службу".

ѕрац≥вниками Ќац≥онального банку Ї службовц≥ та обслуговуючий

персонал Ќац≥онального банку. —лужбовц€ми вважаютьс€ особи, €к≥

безпосередньо беруть участь у виконанн≥ функц≥й Ќац≥онального банку та

займають посади, передбачен≥ штатним розписом.

ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку визначаЇ перел≥к посад прац≥вник≥в,

трудовий догов≥р з €кими укладаЇтьс€ у форм≥ контракту.

(статтю 64 доповнено частиною третьою

зг≥дно ≥з «аконом ”крањни

в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

у зв'€зку з цим частини третю - восьму вважати

в≥дпов≥дно частинами четвертою - дев'€тою)

—лужбовц≥ Ќац≥онального банку Ї державними службовц€ми, ≥ до них

застосовуютьс€ норми «акону ”крањни "ѕро державну службу", €кщо цей «акон

не встановлюЇ ≥ншого.

ѕитанн€ функц≥онуванн€ державноњ служби у Ќац≥ональному банку та

класиф≥кац≥њ посад вир≥шуЇ ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку в≥дпов≥дно до

законодавства ”крањни.

–анги державних службовц≥в Ќац≥онального банку, що в≥дпов≥дають

посадам першоњ категор≥њ, присвоюютьс€ ѕрезидентом ”крањни. ≤нш≥ ранги

присвоюютьс€ √оловою Ќац≥онального банку.

ƒо складу обслуговуючого персоналу Ќац≥онального банку вход€ть

прац≥вники, обов'€зки €ких безпосередньо не пов'€зан≥ ≥з виконанн€м функц≥й

Ќац≥онального банку.

–озм≥р оплати прац≥ службовц≥в Ќац≥онального банку встановлюЇтьс€

ѕравл≥нн€м Ќац≥онального банку в≥дпов≥дно до положень «акону ”крањни "ѕро

державну службу".

–озм≥р оплати прац≥ обслуговуючого персоналу Ќац≥онального банку

встановлюЇтьс€ ѕравл≥нн€м Ќац≥онального банку в≥дпов≥дно до норм

законодавства про оплату прац≥.

—татт€ 65. «аборонена д≥€льн≥сть

√олова Ќац≥онального банку, його заступники, члени ѕравл≥нн€

Ќац≥онального банку та ≥нш≥ службовц≥ Ќац≥онального банку зг≥дно ≥з

перел≥ком посад, затвердженим ѕравл≥нн€м Ќац≥онального банку, не можуть

бути народними депутатами ”крањни, членами ”р€ду ”крањни, займатис€

п≥дприЇмницькою д≥€льн≥стю, виконувати роботу за сум≥сництвом, кр≥м

викладацькоњ, науковоњ та ≥ншоњ творчоњ д≥€льност≥.

—лужбовц€м Ќац≥онального банку заборон€Їтьс€ входити до кер≥вних

орган≥в та бути акц≥онерами банк≥в.

(частина друга статт≥ 65 ≥з зм≥нами,

внесеними зг≥дно ≥з «аконами ”крањни

в≥д 13.07.2000 р. є 1919-III,

в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

√олов≥ Ќац≥онального банку, його заступникам, членам ѕравл≥нн€

Ќац≥онального банку та ≥ншим службовц€м Ќац≥онального банку заборон€Їтьс€

отримувати позики в≥д будь-€ких ≥нших кредитних установ, за вин€тком

Ќац≥онального банку.

—татт€ 66. «береженн€ таЇмниц≥

—лужбовц€м Ќац≥онального банку заборон€Їтьс€ розголошувати

≥нформац≥ю, що становить державну таЇмницю, банк≥вську таЇмницю або ≥ншу

конф≥денц≥йну ≥нформац≥ю, €ка стала в≥дома њм у зв'€зку з виконанн€м

службових обов'€зк≥в, ≥ в раз≥ припиненн€ роботи в Ќац≥ональному банку, кр≥м

випадк≥в, передбачених законодавством ”крањни.

(статт€ 66 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з

«аконом ”крањни в≥д 10.01.2002 р. є 2922-III)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 964 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

522 - | 528 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.