Лекции.Орг


Поиск:
Фактори, що впливають на ВМРП.
Найважливішими факторами ВМРП, якщо воно є вільним (не прив’язаним до території) є:

1)транспортні витрати, величина яких залежить від обмежень щодо часу доставки, кількості вантажів, віддаленості від місця доставки та збуту засобів транспорту.

Враховуючи цей фактор, деякі підприємства можуть віддавати перевагу розташуванню своїх виробничих потужностей в портах, на річках, або біля залізничних вузлів.

2)витрати на робочу силу. Витрати на оплату праці в регіонах віддалених від місць концентрації промисловості часто бувають відносно нижчими. Водночас у підприємств, які обирають для свого базування подібні регіони можуть виникати додаткові витрати на оплату праці.

По-перше, у разі нестачі робочої сили та погано організованого місцевого транспорту і підприємству доведеться самостійно забезпечувати доставку працівників.

По-друге, через нестачу спеціалістів потрібної кваліфікації та відсутність необхідних для їх підготовки учбових закладів доведеться створювати власну систему підготовки кадрів.

По-третє, внаслідок незначної соціальної цінності віддалених регіонів, підприємство зможе залучати висококваліфікований керівний персонал лише за допомогою високих надбавок до зарплати.

Міжнародні відмінності у рівні витрат на зарплату можуть спонукати підприємства промислово розвинутих країні виводити свої підприємства в країни з відносно нижчим рівнем зарплати. При цьому важливо врахувати, що:

1)завдяки сучасним технологіям витрати на робочу силу у деяких галузях можуть не мати такого великого значення як раніше;

2)продуктивність праці в розвинутих країнах завдяки вищому освітньому рівню персоналу є відносно більш високою, що може призводити до формування в них цілком прийнятних витрат на зарплату у розрахунку на одиницю продукції.

Не зважаючи на те, що абсолютний рівень оплати праці в країні Б нижчий, ніж в країні А, підприємство доцільніше розмістити в країні А, оскільки в ній витрати на зарплату у розрахунку на одиницю продукції є нижчими (0,3) ніж в країні Б(0,4).

  Країна А Країна Б
1.Погодинна оплата праці    
2.Продуктивність праці    
3.Витрати на зарплату у розрахунку на одиницю продукції 0,3 0,4

 

3)вартість будівництва підприємства та орендні платежі.

4)збутові витрати, які мають особливо важливе значення для торгових підприємств, а також виробників продукції, які мають територіально-обмежену область збуту.

Наприклад, магазини, які торгують товарами повсякденного попиту (продукти харчування) мають бути розподілені по всій території міста, оскільки покупці таких товарів не бажають далеко їздити за ними. Магазини, які торгують товарами періодичного попиту, наприклад. одягом, можуть концентруватися на окремих локальних території у безпосередній близькості один від одного, оскільки це відповідає, по-перше, бажанню покупців мати якнайновіший огляд таких товарів, по-друге, їх готовності втрачати на здійснення подібних покупок більше часу.

5)Державна та регіональна економічна політика і зокрема міжнародні та внутрішньодержавні відмінності в оподаткуванні. Значним є вплив держави на ВМРП і тоді, коли висока інфляція, недостатній розвиток освіти, охорони здоров’я та виробничої інфраструктури. Це відлякую потенційних інвесторів.

Відповідно до важливості при прийнятті рішення щодо ВМРП розрізняють обов’язкові та взаємозамінн фактори. Якщо обов’язкові фактори МРП відображають вимога, які неодмінно мають бути притаманні обраній для цього точці, що взаємозамінні характеризуються тим, що несприятливий вплив одного фактора може бути компенсований позитивним впливом іншого фактору.

Врахування взаємозамінних факторі має важливе значення при відносній оцінці альтернативних точок розміщення придприємства.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

624 - | 524 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.