Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕредмет ≥ завданн€ курсу, його науков≥ основи.
Ћ≈ ÷≤я 1.

“≈ћј 1. ƒ≈–∆ј¬Ќј ћќ¬ј Ц ћќ¬ј ѕ–ќ‘≈—≤…Ќќ√ќ —ѕ≤Ћ ”¬јЌЌя

ћета:

Х розширенн€ знань про украњнську л≥тературну мову ≥ мову про≠фес≥йного сп≥лкуванн€;

Х засвоЇнн€ пон€ть про мовну, мовленнЇву, комун≥кативну ком≠петенц≥ю та мовнокомун≥кативну профес≥йну компетенц≥ю;

Х забезпеченн€ оволод≥нн€ орфоеп≥чними, лексичними, стил≥стичними, граматичними нормами сучасного украњнського про≠фес≥йного мовленн€.

—туденти повинн≥ знати:

Х предмет ≥ завданн€ курсу Ђ”крањнська мова (за профес≥йним спр€муванн€м)ї;

Х визначенн€ л≥тературна мова, державна мова, нац≥ональна мова, мова профес≥йного сп≥лкуванн€;

Х норми л≥тературноњ мови у профес≥йн≥й сфер≥.

—туденти повинн≥ вм≥ти:

Х давати визначенн€ основних пон€ть;

Х розп≥знавати норми л≥тературноњ мови, в≥дпов≥дно до норм уживати словосполученн€, реченн€;

Х стил≥стично правильно оформлювати свою думку;

Х послуговуватис€ вс≥м лексичним багатством украњнськоњ мови, добирати синон≥ми, антон≥ми, фразеолог≥зми, розп≥знавати парон≥ми ≥ вживати њх в≥дпов≥дно до значень.

 лючов≥ пон€тт€: мова профес≥йного сп≥лкуванн€, л≥тературна мова, мовн≥ норми, мовна, мовленнЇва, комун≥кативна компетенц≥€, профес≥йна мовнокомун≥кативна компетенц≥€, мовна пол≥тика, мовна ситуац≥€.

ѕлан

1. ѕредмет ≥ завданн€ курсу, його науков≥ основи.

2. ѕон€тт€ нац≥ональноњ та л≥тературноњ мови. Ќай≥стотн≥ш≥ ознаки л≥тературноњ мови.

3. ћова профес≥йного сп≥лкуванн€ €к функц≥ональний р≥зновид украњнськоњ л≥тературноњ мови. ѕрофес≥йна мовнокомун≥кативна компетенц≥€.

4. ћовн≥ норми.

5. ћовне законодавство та мовна пол≥тика в ”крањн≥.

 

ѕредмет ≥ завданн€ курсу, його науков≥ основи.

 

 урс Ђ”крањнська мова за профес≥йним спр€муванн€мї Ї одним з найважлив≥ших курс≥в вищоњ школи та майбутньоњ д≥€льност≥ фах≥вц€. ¬ажливою складовою частиною майбутньоњ д≥€льност≥, ≥м≥джу й усп≥ху фах≥вц€ Ї вм≥нн€ сп≥лкуватис€.

ћова Ї не лише засобом сп≥лкуванн€, це Ц спос≥б сприйманн€ св≥ту, в≥дтворенн€ його у св≥домост≥ людини.

—п≥лкуванн€ Ц це обм≥н ≥нформац≥Їю, передача певноњ ≥нформац≥њ одн≥Їю людиною ≥нш≥й.

ћета профес≥йного сп≥лкуванн€ Ц врегулюванн€ д≥лових стосунк≥в у державн≥й, правов≥й, виробнич≥й, профес≥йн≥й сферах житт€ через сп≥лкуванн€.

”крањнська мова за профес≥йним сп≥лкуванн€м Ц це р≥зновид сучасноњ украњнськоњ л≥тературноњ мови, специф≥ку €коњ зумовлюють особливост≥ сп≥лкуванн€ у будь-€к≥й сфер≥ профес≥йноњ д≥€льност≥ фах≥вц€ в ”крањн≥.

ћета практичного курсу Ђ”крањнська мова за профес≥йним спр€муванн€мї Ц сформувати високий р≥вень комун≥кативноњ культури у сфер≥ профес≥йного сп≥лкуванн€ в його усн≥й та писемн≥й формах; виробити навички практичного волод≥нн€ мовою у р≥зних видах мовленнЇвоњ д≥€льност≥ залежно в≥д профес≥йних потреб; формуванн€ та розвиток нац≥онально св≥домоњ особистост≥, €ка в≥льно волод≥Ї державною мовою у процес≥ комун≥кац≥њ, в≥др≥зн€Їтьс€ св≥домим ставленн€м до мови, високою мовною компетентн≥стю ≥ готовн≥стю до подальшого профес≥йного навчанн€.

«авданн€м курсу Ђ”крањнська мова за профес≥йним спр€муванн€мї Ї:

1. ќпанувати знанн€ з основ профес≥йного сп≥лкуванн€.

2. ќволод≥ти основними особливост€ми сучасноњ украњнськоњ л≥тературноњ мови, вимогами усного ≥ писемного мовленн€, етикетними формулами, мовними засобами й навичками комун≥кативного њх використанн€ у р≥зних профес≥йних ситуац≥€х.

3. ‘ормувати нац≥онально св≥дому, духовно багату особист≥сть майбутнього фах≥вц€, €кий вм≥Ї використовувати мовн≥ знанн€ у профес≥йн≥й практиц≥.

4. ¬иховувати повагу до сучасноњ украњнськоњ мови, украњнськоњ культури, формувати мовленнЇву компетентн≥сть майбутнього фах≥вц€.

ƒл€ того, щоб усп≥шно оволод≥ти мовою профес≥йного сп≥лкуванн€, необх≥дно знати власне мову Ц тобто сформувати мовну компетенц≥ю, вм≥ти використовувати здобут≥ знанн€ на практиц≥, поЇднувати вербальн≥ та невербальн≥ засоби сп≥лкуванн€ Ц тобто сформувати комун≥кативн≥ навички.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1852 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

677 - | 680 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.