Лекции.Орг


Поиск:
ІІ. Кредитний ринок як складова ринку капіталів
Кредитний ринок –це специфічна сфера економічних відносин, де об’єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.

Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти; позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі виконати зобов’язання за кредитами; системи державного регулювання; законодавчого і нормативного забезпечення. Кредитний ринок – це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв’язки між підприємствами і громадянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах.

У країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди опосередковуються:

Þ кредитними інститутами (комерційними банками або іншими установами), які беруть у борг і надають позики, а також

Þ інвестиційними або аналогічними організаціями, які забезпечують випуск і рух різних боргових зобов’язань, що реалізуються на ринку цінних паперів.

Для ефективного функціонування кредитного ринку в Україні необхідна стабільна економічна ситуація в країні, наявність розвиненої інфраструктури та ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність банківської системи і захист інвесторів.

Кредитний ринок виконує такіфункції: - об’єднання грошових заощаджень населення, державних структур, приватного бізнесу, іноземних інвесторів і утворення великих грошових фондів; - трансформація коштів у позиковий капітал; - надання позики державним органам і населенню для вирішення таких важливих завдань, як покриття бюджетного дефіциту, фінансування частини житлового будівництва та інших соціальних програм.

Основними учасниками кредитного ринку виступають:

а) позичальники – юридичні, фізичні особи і держава;

б) кредитори – комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи та іноземні кредитори – національні й міжнародні фінансові інститути.

в) держава як учасник кредитного ринку здійснює управління грошово-кредитним ринком, регулює його діяльність і виступає позичальником на національному та міжнародному ринках.

Із кредитних важелів, які вважаються самими ефективними регуляторами ринкової економіки, використовують:

- середньострокові позики – на цілі як виробничого, так і чисто комерційного характеру;

- довгострокові позики – в інвестиційних цілях. Особливий розвиток вони одержали в капітальному будівництві, паливно-енергетичному комплексі, сировинних галузях економіки. Такі позики видаються на термін від 3 до 5 років. У нашій країні вони використовуються не дуже широко через загальну нестабільність економіки. На кредитному ринку головною ланкою кредитної системиє банк, який на ринку виступає або як кредитор, або як позичальник.

Основними функціями банківської системи на кредитному ринку є:

Трансформаційна – це функція, що пов’язана із залученням у суб’єктів ринку вільних грошових коштів, передача їх у позику іншим суб’єктам.

Стабілізаційна – забезпечує стабільність банків, створює відповідну нормативну і законодавчу базу, формує ефективний механізм державного контролю і нагляду за дотриманням законів і діяльністю банків у цілому.

Центральний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов’язкового резервування коштів. При підвищенні центральним банком норм обов’язкових резервів зменшується сума вільних коштів, а одночасно і кредитний потенціал банків і навпаки – при зниженні норм обов’язкових резервів збільшується кредитний потенціал банків.

Операціями відкритого ринку центрального банку є купівля-продаж казначейських зобов’язань, власних зобов’язань банку, комерційних векселів, інших цінних паперів і боргових зобов’язань. Він також визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків і кредитних установ.

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Кредитний ринок - це специфічна сфера економічних відносин, де об'єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал.

Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність:

- кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти;

- позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі виконати зобов'язання за кредитами;

- системи державного регулювання;

- законодавчого і нормативного забезпечення.

Кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв'язки між підприємствами і громадянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах. У той же час кредитний ринок - це синтез ринків різних платіжних засобів. У країнах з розвиненою ринковою економікою кредитні угоди опосередковуються:

=> кредитними інститутами (комерційними банками або іншими установами), які беруть у борг і надають позики, а також

=> інвестиційними або аналогічними організаціями, які забезпечують випуск і рух різних боргових зобов'язань, що реалізуються на особливому ринку цінних паперів.

 


 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 253 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

833 - | 653 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.