Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤. ќснови орган≥зац≥њ ринку кап≥тал≥в
ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ ” –јѓЌ»

ƒн≥пропетровський державний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

 

 афедра господарсько-правових дисципл≥н

 

 

Ћекц≥€

 

з дисципл≥ни Ђѕравов≥ засади функц≥онуванн€ ф≥нансового ринкуї

 

“ема є 7. ѕ–ј¬ќ¬≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя ‘”Ќ ÷≤ќЌ”¬јЌЌя

–»Ќ ”  јѕ≤“јЋ≤¬

 

(4 години)

 

ƒл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти юридичного факультету

 

 

ƒн≥пропетровськ - 2015


Ћекц≥ю п≥дготувала доцент кафедри господарсько-правових дисципл≥н юридичного факультету ƒн≥пропетровського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, кандидат юридичних наук, доцент ‘окша Ћ.¬.

 

–ецензенти:

 

Ћекц≥€ обговорена та схвалена на зас≥данн≥ кафедри господарсько - правових дисципл≥н

19.08.2015 р., протокол є 2


 

ѕЋјЌ Ћ≈ ÷≤ѓ:

¬ступ

1. ќснови орган≥зац≥њ ринку кап≥тал≥в.

2.  редитний ринок €к складова ринку кап≥тал≥в.

3. ќсновн≥ форми кредитних в≥дносин.

¬исновок


 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≥тература:

1.  онституц≥€ ”крањни (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1996, N 30, ст. 141).

2. √осподарський кодекс ”крањни в≥д 16 с≥чн€ 2003р.

3. ѕро ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг: «акон ”крањни в≥д 12 липн€ 2001 р. // ¬¬– ”крањни. Ц 2002. Ц є 1. Ц —т. 1. 5

4. ѕро ц≥нн≥ папери та фондовий ринок: «акон ”крањни в≥д 23 лютого 2006 р. // ¬¬– ”крањни. Ц 2006. Ц є 31. Ц —т. 268.

5. ѕро банки ≥ банк≥вську д≥€льн≥сть: «акон ”крањни в≥д 7 грудн€ 2000 р. // ¬¬–. Ц 2001. Ц є 5-6. Ц —т. 30. 29.

6. ѕро систему валютного регулюванн€ ≥ валютного контролю: ƒекрет  ћ” в≥д 19 лютого 1993 р. // ¬¬–. Ц 1993. Ц є 17. Ц —т. 184.

7. ѕро плат≥жн≥ системи та переказ кошт≥в в ”крањн≥: «акон ”крањни в≥д 05.04.2001 р // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2001, N 29, ст.137

8..ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥€льн≥сть. «акон ”крањни в≥д 16 кв≥тн€ 1991р. є959-’≤≤ ≥з зм≥нами та доповненн€ми.

9. ≤нструкц≥€ про пор€док в≥дкритт€, використанн€ ≥ закритт€ рахунк≥в у нац≥ональн≥й та ≥ноземних валютах: затв. постановою ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 12.11.2003 р. є 492 (у редакц≥њ в≥д 17.04.2015 р.) // ќф≥ц. в≥сн. ”крањни. - 2003.-є51.-—т. 2077.

10. ≤нструкц≥€ про безгот≥вков≥ розрахунки в ”крањн≥ в нац≥ональн≥й валют≥: затв. постановою ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 21.01.2004 р. є22 (–едакц≥€ в≥д 17.04.2015 р.) // ќф≥ц. в≥сн. ”крањни. -2004.-є13.-—т. 908.

11. ѕор€док застосуванн€ штрафних санкц≥й за порушенн€ валютного законодавства: затв. наказом ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни в≥д 04.10. 1999 р. є542 // ќф≥ц. в≥сн. ”крањни. - 1999. - є42, - —т. 2114.

12. ѕоложенн€ про процентну пол≥тику Ќац≥онального банку ”крањни: ѕостанова ѕравл≥нн€ ЌЅ” є 389 в≥д 18.08.2004 р. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: httр: // www. rada.gov.ua.

13. Ѕудн≥к ћ. ћ. ‘≥нансовий ринок: конспект лекц≥й / ћ. ћ. Ѕудн≥к, Ќ. ¬. —абл≥на. Ц ’.: ¬ид. ’Ќ≈”, 2014. Ц 155 с.

14. ¬асильЇва ¬. ¬. ‘≥нансовий ринок: навч. пос≥бн. / ¬. ¬. ¬асильЇва, ќ. –. ¬асильченко. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2012. Ц 368 с.

15. ћартюшева Ћ. —. ‘≥нансовий ринок: навч. пос≥бн. / Ћ. —. ћартюшева, ћ. ћ. Ѕудн≥к, Ќ. ¬. —абл≥на. Ц  .:  ондор, 2008. Ц 324 с.

 


ћета лекц≥њ:

 

ќзнайомитись з сутн≥стю ринку кап≥тал≥в та його ≥нструментами; досл≥дити роль, зм≥ст, значенн€ кредитного ринку, досл≥дити основн≥ форми кредитних в≥дносин.

 

¬ступ

 

¬ сучасних умовах розвитку украњнськоњ економ≥ки все б≥льшого значенн€ набуваЇ ринок кап≥талу, €кий виконуЇ функц≥ю перерозпод≥лу ф≥нансових ресурс≥в м≥ж постачальниками та рецип≥Їнтами кап≥талу за допомогою посередник≥в на основ≥ сформованого попиту та пропозиц≥њ на кап≥тал. Ѕудь-€к≥ масштабн≥ економ≥чн≥ перетворенн€ залишатьс€ незавершеними без створенн€ конкурентоспроможного ф≥нансово-кредитного механ≥зму, здатного моб≥л≥зувати, перерозпод≥л€ти та надавати реформован≥й економ≥ц≥ ≥нвестиц≥йн≥ ресурси. “ому досл≥дженн€ сутност≥, особливостей розвитку вищезазначеного ринку, €к одного з основних сегмент≥в ф≥нансового ринку, набуваЇ важливого значенн€.


 

≤. ќснови орган≥зац≥њ ринку кап≥тал≥в

–инок кап≥тал≥в Цце частина ф≥нансового ринку, де формуЇтьс€ попит ≥ пропозиц≥€ на середньостроковий та довгостроковий позиковий кап≥тал. ѕозиковий кап≥тал Цце кошти, в≥ддан≥ в позику п≥д певний в≥дсоток за умови поверненн€. ‘ормою руху позикового кап≥талу Ї кредит, тому часто в економ≥чн≥й л≥тератур≥ ринок кап≥тал≥в називають кредитним ринком. Ќа ринку кап≥тал≥в кредити надаютьс€ на терм≥н понад р≥к.

≈коном≥чна роль ринку кап≥тал≥в пол€гаЇ в його спроможност≥ обТЇднати др≥бн≥, розр≥знен≥ кошти ≥ на основ≥ цього активно впливати на концентрац≥ю ≥ централ≥зац≥ю виробництва та кап≥талу.

« функц≥ональноњ точки зору ринок кап≥тал≥в Ц це система, що забезпечуЇ акумул€ц≥ю ≥ перерозпод≥л грошових кап≥тал≥в з метою забезпеченн€ процесу в≥дтворенн€; з ≥нституц≥йноњ Ц це сукупн≥сть кредитно-ф≥нансових установ, фондових б≥рж, через €к≥ рухаЇтьс€ позиковий кап≥тал.

“аким чином, ринок кап≥тал≥в Ц це складова частина ф≥нансового ринку, що розпадаЇтьс€ на ринок ц≥нних папер≥в, терм≥н обертанн€ €ких перевищуЇ 1 р≥к (фондовий ринок) ≥ ринок середньо-≥ довгострокових банк≥вських кредит≥в.

« точки зору джерел залученн€ кошт≥в ринок кап≥тал≥в включаЇ:

боргов≥ ринки або ринки кредиту Ц за допомогою ф≥нансових ≥нструмент≥в субТЇкти господарюванн€ беруть грош≥ в борг ≥ використовують њх на своњ потреби. ќсновними ф≥нансовими ≥нструментами на цих ринках Ї обл≥гац≥њ, закладн≥ та вексел≥, терм≥н об≥гу €ких перевищуЇ 1 р≥к;

ринки акц≥онерного кап≥талу Ц за допомогою акц≥й ≥нвестори мають можлив≥сть обТЇднати грош≥, вкласти њх у певний проект, а прибутки розпод≥л€ти пропорц≥йно до вкладених кошт≥в.

¬ид≥л€ють також нац≥ональний ≥ м≥жнародний ринки кап≥тал≥в. –инок кап≥тал≥в можна под≥лити на первинний ≥ вторинний. ѕервинний ринок виникаЇ при ем≥с≥њ та первинному розм≥щенн≥ ц≥нних папер≥в ≥ на ньому моб≥л≥зуютьс€ ф≥нансов≥ ресурси. Ќа вторинному ринку ц≥ ресурси перерозпод≥л€ютьс€ п≥сл€ продажу њх на первинному ринку. ” свою чергу вторинний ринок под≥л€Їтьс€ на б≥ржовий ≥ позаб≥ржовий. Ѕ≥ржовий ринок представлений фондовою б≥ржею €к особливим ≥нституц≥йно-орган≥зованим ринком. Ќа ньому обертаютьс€ ц≥нн≥ папери найвищого іатунку ≥ виконуютьс€ операц≥њ профес≥йними учасниками. Ќа позаб≥ржовому ринку зд≥йснюютьс€ операц≥њ з ц≥нними паперами позаб≥ржовоњ торг≥вл≥.

—ьогодн≥ самим розвиненим ринком кап≥тал≥в Ї ринок —Ўј. …ому притаманн≥ на€вн≥сть могутньоњ кредитноњ системи ≥ розвиненого ринку ц≥нних папер≥в, високий р≥вень нагромадженн€ грошового кап≥талу, широка ≥нтернац≥онал≥зац≥€, розгалужен≥сть.

¬ ”крањн≥ ринок кап≥тал≥в знаходитьс€ на стад≥њ зародженн€. —ьогодн≥ д≥Ї двор≥внева банк≥вська система, формуЇтьс€ ринок ц≥нних папер≥в, розвиваютьс€ спец≥ал≥зован≥ кредитно-ф≥нансов≥ установи, але вс≥ ц≥ елементи необх≥дно зм≥цнювати та удосконалювати.

ќсновними учасниками ринку кап≥тал≥в Ї:

Þ первинн≥ ≥нвестори, €кими Ї власники в≥льних ф≥нансових ресурс≥в, €к≥ моб≥л≥зован≥ банками ≥ перетворен≥ у позиковий кап≥тал;

Þ спец≥ал≥зован≥ посередники Ц кредитно-ф≥нансов≥ орган≥зац≥њ, що зд≥йснюють безпосереднЇ залученн€ (акумул€ц≥ю) кошт≥в, перетворенн€ њх у позиковий кап≥тал ≥ подальшу тимчасову передачу його позичальникам;

Þ позичальники Ц юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, а також держава, що в≥дчувають нестачу у ф≥нансових ресурсах ≥ готов≥ заплатити спец≥ал≥зованому посереднику за право тимчасового користуванн€ ними.

‘≥нансов≥ активи, що обертаютьс€ на ринку кап≥тал≥в, €к правило, менш л≥кв≥дн≥, дл€ них характерний найб≥льший р≥вень ф≥нансового ризику ≥ в≥дпов≥дно б≥льш високий р≥вень дох≥дност≥.

¬»—Ќќ¬ » « ѕ≈–Ўќ√ќ ѕ»“јЌЌя:

–инок кап≥тал≥в Цце частина ф≥нансового ринку, де формуЇтьс€ попит ≥ пропозиц≥€ на середньостроковий та довгостроковий позиковий кап≥тал. ѕозиковий кап≥тал Цце кошти, в≥ддан≥ в позику п≥д певний в≥дсоток за умови поверненн€. ‘ормою руху позикового кап≥талу Ї кредит, тому часто в економ≥чн≥й л≥тератур≥ ринок кап≥тал≥в називають кредитним ринком. Ќа ринку кап≥тал≥в кредити надаютьс€ на терм≥н понад р≥к.


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 393 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

518 - | 455 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.