Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥стовий модуль 1. ѕедагог≥ка вищоњ школи
ј.¬.  очубей —.—. якубовська

ѕ≈ƒј√ќ√≤ ј “ј ћ≈“ќƒ» ј ¬» ЋјƒјЌЌя

” ¬»ў≤… Ў ќЋ≤

ѕ≥дручник

 

 

–≥вне Ц 2016

”ƒ  37.015.3

ЅЅ  88.8

 -55 я-49

«атверджено вченою радою Ќац≥онального ун≥верситету водного господарства та природокористуванн€

(протокол є в≥д 2016 р.)

–ецензенти:

 оз€р ћ.ћ., доктор педагог≥чних наук, професор зав≥дувач кафедритеоретичноњ механ≥ки, ≥нженерноњ граф≥ки та машинознавстваЌац≥онального ун≥верситету водного господарства та природокористуванн€;

ћельничук ≤.ћ., доктор педагог≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри ф≥лософ≥њ та сусп≥льних дисципл≥н “ерноп≥льського державного медичного ун≥верситету ≥м. ≤.√орбачевського

 

ј.¬.  очубей. —.—. якубовська

 -55 я-49 ѕедагог≥ка та методика викладанн€ у вищ≥й школ≥. ѕ≥дручник. Ц –≥вне: Ќ”¬√ѕ, 2016. Ц 281 с.

ѕ≥дручник Ї складовою комплексу методичного забезпеченн€ дисципл≥н психолого-педагог≥чного циклу дл€ вищих навчальних заклад≥в техн≥чного проф≥лю. Ќавчальний матер≥ал, практичн≥ поради, €к≥ м≥ст€тьс€ в п≥дручнику, спри€тимуть формуванню у студент≥в техн≥чного ¬Ќ« осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ Ђмаг≥стрї базових ≥ профес≥йних компетенц≥й €к необх≥дноњ складовоњ ≥нтегрованоњ характеристики майбутнього фах≥вц€, зокрема, ≥ в осв≥тн≥й галуз≥. ѕ≥дручник в≥дпов≥даЇ затверджен≥й робоч≥й програм≥ дисципл≥ни Ђѕедагог≥ка та методика викладанн€ у вищ≥й школ≥ї та призначений дл€ студент≥в ус≥х спец≥альностей, €к≥ вивчають педагог≥ку ≥ психолог≥ю вищоњ школи.

ISBN

”ƒ  37.015.3

ЅЅ  88.8

©  очубей ј.¬., 2016

© якубовська —.—., 2016 © Ќац≥ональний ун≥верситет водного господарства та природокористуванн€, 2016

 

«авданн€ вищоњ техн≥чноњ школи Ч готувати не лише х≥м≥к≥в, електрик≥в, машинобуд≥вник≥в, тобто вузькоспец≥ал≥зованих фах≥вц≥в, а надавати ≥нженеров≥ можлив≥сть розвиватис€ всеб≥чно, бути осв≥ченим у р≥зних галуз€х науки ≥ техн≥ки ѕрофесор ј.–≥длер  

 


«ћ≤—“

«м≥стовий модуль 1. ѕедагог≥ка вищоњ школи

 

“ема 1. ѕедагог≥ка вищоњ школи €к галузь педагог≥ки................. 7

“ема 2. ѕрофес≥йна осв≥та студент≥в €к основна категор≥€ педагог≥ки вищоњ школи..................................................................27

“ема 3. ¬ихованн€ студентськоњ молод≥..................................... 49

“ема 4. —тудент к субТЇкт процесу навчанн€ у вищ≥й школ≥...........................................................................................................72

“ема 5. ѕсихолого-педагог≥чн≥ особливост≥ роботи з≥ студентською групою................................................................... 89

“ема 6. ќсобист≥сть та д≥€льн≥сть викладача вищоњ школи.......111

“ема 7. ѕедагог≥чне сп≥лкуванн€.................................................142

 

«м≥стовий модуль 2. ќснови дидактики та методики викладанн€ у вищ≥й школ≥

“ема 8. ќрган≥зац≥€ осв≥тнього процесу у вищому навчальному заклад≥.............................................................................................162

“ема 9. ќрган≥зац≥йн≥ форми, методи ≥ засоби навчанн€ у вищому навчальному заклад≥.......................................................190

“ема 10. ћетодика застосуванн€ сучасних технолог≥й навчанн€ у вищому навчальному заклад≥....................................................224

 ороткий терм≥нолог≥чний словник............................................264

 

 

¬—“”ѕ

¬ивченн€ дисципл≥ни Ђѕедагог≥ка та методика викладанн€ у вищ≥й школ≥ї передбачаЇ п≥дготовку нац≥ональноњ ел≥ти, €ка здатна оволод≥ти осв≥тньо-св≥тогл€дною парадигмою гуман≥таризац≥њ, гуман≥зац≥њ ≥ демократизац≥њ вищоњ осв≥ти, забезпечуЇ р≥зноб≥чний розвиток особистост≥ викладача ≥ студента ¬Ќ«.

ћетою вивченн€ навчальноњ дисципл≥ниЇ формуванн€ системи психолого-педагог≥чних знань, €к≥ спри€тимуть ефективност≥ профес≥йноњ педагог≥чноњ д≥€льност≥, п≥двищенню психолог≥чноњ культури викладач≥в ≥ студент≥в техн≥чного ¬Ќ«, вм≥нь ви€вл€ти психолог≥чн≥ особливост≥ студент≥в ≥ будувати з ними позитивн≥ стосунки.

ѕ≥дручник укладений дл€ студент≥в, €к≥ навчаютьс€ за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йними програмами п≥дготовки маг≥стр≥в.

ќсновними завданн€ми навчальноњ дисципл≥ни Ї:

- формуванн€ педагог≥чноњ компетенц≥њ €к профес≥йноњ;

- засвоЇнн€ основних терм≥н≥в ≥ пон€ть з педагог≥ки, психолог≥њ та методики викладанн€ у вищ≥й школ≥ дл€ використанн€ њх у педагог≥чн≥й д≥€льност≥;

- опануванн€ знань про психолог≥чн≥ особливост≥ студентського пер≥оду житт€ людини та усв≥домленн€ законом≥рностей профес≥йного становленн€ та особист≥сного зростанн€ майбутн≥х фах≥вц≥в;

- формуванн€ вм≥нь ≥ навичок з методики викладанн€ у вищ≥й школ≥, психолого-педагог≥чних знань про студента та викладача ¬Ќ« дл€ анал≥зу конкретних ситуац≥й в профес≥йн≥й д≥€льност≥.

—тудент, вивчаючи дисципл≥ну Ђѕедагог≥ка та методика викладанн€ у вищ≥й школ≥ї, повинен знати:

Ц структуру, функц≥њ та зм≥ст основних вид≥в д≥€льност≥ викладача ≥ студента ¬Ќ«;

Ц ≥сторичний контекст формуванн€ та зм≥ст основних педагог≥чних категор≥й (осв≥та, навчанн€, вихованн€, розвиток, профес≥йна п≥дготовка);

Ц напр€ми реформуванн€ системи осв≥ти в ”крањн≥ в≥дпов≥дно до вимог сучасного сусп≥льства;

Ц психолого-педагог≥чну структуру та основн≥ п≥дходи до вивченн€ особистост≥ викладача ≥ студента ¬Ќ«;

Ц методику проведенн€ навчальних зан€ть у ¬Ќ«.

—тудент, вивчаючи дисципл≥ну Ђѕедагог≥ка та методика викладанн€ у вищ≥й школ≥ї, повинен ум≥ти:

Ц волод≥ти основними категор≥€ми психолого-педагог≥чних знань ≥ застосовувати њх при виконанн≥ теоретичних ≥ практичних завдань;

Ц ставити мету, планувати та вир≥шувати педагог≥чн≥ завданн€;

Ц ≥нтерпретувати дан≥ психолого-педагог≥чних досл≥джень ≥ визначати напр€ми корекц≥йноњ роботи з урахуванн€м ≥ндив≥дуально-психолог≥чних властивостей особистост≥ студента;

Ц орган≥зовувати осв≥тн≥й процес у вищому навчальному заклад≥.

«м≥стовий модуль 1. ѕедагог≥ка вищоњ школи

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 839 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1603 - | 1459 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.