Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ласиф≥кац≥€ маркетинговоњ ≥нформац≥њ
“ема 6. ћаркетингов≥ досл≥дженн€.

ѕлан лекц≥њ

1. —утн≥сть та система маркетингових досл≥джень.

2. ћаркетингова ≥нформац≥€.

 

 

—утн≥сть та система маркетингових досл≥джень.

–ис. 1. јлгоритм процесу маркетингового досл≥дженн€

 

ћаркетингов≥ досл≥дженн€ п≥дприЇмства можуть виконувати самост≥йно (власн≥ орган≥зац≥йн≥ форми) або з допомогою спец≥ал≥зованих досл≥дницьких орган≥зац≥й.

ƒо власних орган≥зац≥йних форм проведенн€ маркетингових досл≥джень передовс≥м сл≥д в≥днести в≥дд≥ли маркетингу, до складу €ких вход€ть спец≥альн≥ п≥дрозд≥ли (бюро, сектори тощо) досл≥джень. Ќа великих п≥дприЇмствах можуть створюватись ≥ окрем≥ в≥дд≥ли маркетингових досл≥джень ≥з власною внутр≥шньою орган≥зац≥йною структурою.  р≥м пост≥йно д≥ючих п≥дрозд≥л≥в, на п≥дприЇмствах можуть створюватись ≥ тимчасов≥ орган≥зац≥йн≥ структури. ƒо них належать:

Ј ради (проблемн≥ групи) на р≥вн≥ вищого кер≥вництва п≥дприЇмством (складаютьс€ ≥з кер≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в ≥ пров≥дних фах≥вц≥в), €к≥ розгл€дають питанн€ ≥ приймають р≥шенн€ щодо стратег≥чних напр€мк≥в розвитку п≥дприЇмства;

Ј тимчасов≥ консультативн≥ групи на р≥вн≥ середнього менеджменту (можуть включати фах≥вц≥в з маркетингу, збутових агент≥в), €к≥ провод€ть досл≥дженн€ ≥ пропонують в≥дпов≥дн≥ р≥шенн€ щодо тактичних ≥ оперативних д≥й п≥дприЇмства;

Ј венчурн≥ групи, що створюютьс€ дл€ опрацюванн€ проект≥в, €к≥ мають високий р≥вень комерц≥йного ризику: очолюЇ групу, €к правило, сам автор ≥дењ; час ≥снуванн€ групи обмежений (зазвичай до 6 м≥с.).

” багатьох випадках п≥дприЇмство не створюЇ власних досл≥д≠ницьких структур, а звертаЇтьс€ до спец≥ал≥зованих орган≥зац≥й:

Ј творчих колектив≥в викладач≥в та студент≥в вищих навчальних заклад≥в;

Ј ≥нформац≥йних ф≥рм (орган≥зац≥й), що збирають ≥ пропонують ≥нформац≥ю €к Ђсировинуї дл€ наступних досл≥джень;

Ј консалтингових ф≥рм, €к≥ не т≥льки збирають ≥нформац≥ю, а ще й анал≥зують њњ, готують в≥дпов≥дн≥ зв≥ти на замовленн€ кл≥Їнта;

Ј рекламних агентств;

Ј агентств з проведенн€ опитувань.

ƒл€ визначенн€ того, хто саме виконуватиме маркетингов≥ досл≥дженн€, ураховують так≥ чинники:

Ј варт≥сть досл≥дженн€ (що дешевше?);

Ј на€вн≥сть досв≥ду та в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥њ персоналу;

Ј знанн€ техн≥чних особливостей продукту;

Ј на€вн≥сть спец≥ального обладнанн€;

Ј можлив≥сть збереженн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥;

Ј швидк≥сть виконанн€.

ћаркетингова ≥нформац≥€.

 Ћј—»‘≤ ј÷≤я ћј– ≈“»Ќ√ќ¬ќѓ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ

ќзнаки класиф≥кац≥њ ¬иди ≥нформац≥њ ’арактеристика ≥ напр€мки використанн€ ≥нформац≥њ
1. ѕризначенн€ ¬их≥дна ƒл€ визначенн€ проблеми та њњ розвТ€занн€
 онтрольна ƒл€ оц≥нки ефективност≥ розвТ€≠занн€ проблеми
2. –≥вень ћакропланова ≤нформац≥€ про державну ф≥нансову систему, пол≥тику економ≥чного регулюванн€ ц≥н, доход≥в, податк≥в, позик тощо
ћ≥кропланова ≤нформац≥€ про величину попиту ≥ пропонуванн€, про показники д≥€льност≥ п≥дприЇмства, його конкурент≥в, споживач≥в
3. ¬ласн≥сть ¬ласна ≤нформац≥€, €ка з≥брана п≥дприЇмством ≥ належить йому
„ужа ¬ласн≥сть ≥нших п≥дприЇмств чи держави
4. ƒоступн≥сть ¬≥дкрита ƒоступна вс≥м
ѕриватна ƒоступна лише дл€ службового користуванн€
“аЇмна ƒоступна дл€ обмеженого кола ос≥б
5. “ерм≥н отриманн€ ¬торинна «≥брана ран≥ше дл€ розвТ€занн€ ≥нших проблем
ѕервинна «≥брана спец≥ально дл€ розвТ€зан≠н€ конкретноњ проблеми
6. –оль у д≥€льност≥ ф≥рми —тратег≥чна ƒл€ розвТ€занн€ стратег≥чних завдань
“актична (оперативна) ƒл€ розвТ€занн€ тактичних ≥ (оперативних) завдань
7. «м≥ст јнал≥тична ≤дењ, г≥потези, пон€тт€
ћетодолог≥чна ћетоди, п≥дходи, методики
‘актична —татистичн≥ дан≥
8. ƒжерела отриманн€ ¬нутр≥шн€ «в≥ти ф≥рми, списки покупц≥в, постачальник≥в, посередник≥в
«овн≥шн€ «в≥ти п≥дприЇмств ≥ торговельних орган≥зац≥й, пер≥одичн≥ виданн€, дан≥ опитувань
9. ≤нформац≥йн≥ потреби п≥дприЇмства Ќавколишн€ ƒан≥ про субТЇкти, сили, умови навколишнього б≥знес-середовища
ѕром≥жна ƒан≥ про на€вн≥ можливост≥ п≥дприЇмства щодо впливу на субТЇк≠т≥в ринку
ќр≥Їнтувальна ƒан≥ щодо обмежень впливу маркетингового ≥нструментар≥ю за р≥зних умов навколишнього б≥знес-середо≠вища
10. ћаркетингов≥ аспекти ѕопит ўо користуЇтьс€ попитом, коли ≥ де в≥н Ї, хто його нос≥њ, €ка њхн€ повед≥нка, еластичн≥сть попиту
ѕропонуванн€ як≥ продукти пропонуютьс€ на рин≠ку, коли, де, хто, в €ких обс€гах про≠понуЇ, еластичн≥сть пропонуванн€
—п≥вв≥дношенн€ попиту ≥ пропонуванн€ ¬ €к≥й м≥р≥ ≥ за €ких умовах в≥дбуваЇтьс€ вр≥вноважуванн€ попиту ≥ пропонуванн€
—тан ринку –инковий потенц≥ал, реальний обс€г ринку, частки ринку
—поживач≥ ’арактерн≥ ознаки, ринков≥ сегменти
÷≥ни –≥вень, динам≥ка
 онкуренц≥€ —тан, форми, характерн≥ ознаки конкурент≥в
ћакросистема ≈коном≥чна, податкова, ф≥нансова пол≥тика держави, система розпод≥лу доход≥в, зовн≥шньоеконом≥чн≥ в≥дносини, закони, норми ≥ правила господарюванн€

ќсновними методами збиранн€ первинноњ ≥нформац≥њ Ї опитуванн€, спостереженн€, експеримент та ≥м≥тац≥€.

ќпитуванн€ Ч ще й дос≥ основний ≥ найпоширен≥ший метод збиранн€ первинноњ ≥нформац≥њ, хоч останн≥м часом в≥н поступово здаЇ своњ позиц≥њ. ќпитуванн€ Ч це ≥нтерв'ю, уз€те в респондента п≥д час особистоњ зустр≥ч≥, телефоном чи поштою за допомогою опитувального листка (анкети).

—постереженн€ Ч це реальна оц≥нка ситуац≥њ за допомогою систематичного обл≥ку повед≥нки суб'Їкт≥в без словесноњ чи ≥ншоњ комун≥кац≥њ ≥ без впливу на об'Їкт спостереженн€. ќб'Їктом спостереженн€ Ї, €к правило, споживач, його повед≥нка в крамниц≥, перед в≥триною, рекламним оголошенн€м, його реакц≥€ на т≥ чи т≥ под≥њ. —постереженн€ використовуЇтьс€ не так часто, €к опитуванн€. ¬оно здеб≥льшого служить дл€ визначенн€ мети досл≥дженн€ чи узагальненн€ суджень. ѕеревагами спостережень проти опитувань Ї њх незалежн≥сть в≥д бажанн€ чи небажанн€ об'Їкта сп≥впрацювати, можлив≥сть реЇстрац≥њ неусв≥домленоњ повед≥нки, а також урахуванн€ впливу чинник≥в навколишнього б≥знес-середовища. Ќедол≥ками спостережень Ї складн≥сть забезпеченн€ репрезентативност≥ виб≥рки, суб'Їктив≥зм спостер≥гача, неприродн≥сть повед≥нки об'Їкта спостереженн€ (€кщо в≥н здогадуЇтьс€, що за ним спостер≥гають).

—постереженн€ можна проводити €к у реальних умовах (польов≥), так ≥ в лаборатор≥€х, з безпосередньою участю досл≥дника чи без нього (спостереженн€ збоку), еп≥зодично чи регул€рно, з використанн€м спец≥альних техн≥чних засоб≥в (прилад≥в, реЇстратор≥в) чи без них, ≥з повним чи виб≥рковим охопленн€м споживач≥в.

≈ксперимент Ч це отриманн€ ≥нформац≥њ про взаЇмозв'€зок м≥ж залежними ≥ незалежними зм≥нними, наприклад, м≥ж граф≥ком рекламуванн€ ≥ к≥льк≥стю кл≥Їнт≥в, р≥внем ц≥н ≥ обс€гами продажу тощо. ќб'Їктами експеримент≥в можуть бути ринки чи њхн≥ сегменти, товари, ц≥ни, процеси збуту, реклама та ≥н., а њх м≥сцем Ч €к реальн≥ умови, так ≥ спец≥альн≥ лаборатор≥њ.

≤м≥тац≥€ Ч це в≥дтворенн€ д≥њ р≥зних маркетингових чинник≥в за допомогою економ≥ко-математичних моделей та ≈ќћ. —аме ≥м≥тац≥€, незважаючи на певн≥ складност≥ (потреба у висококвал≥ф≥кованих фах≥вц€х, спец≥альному обладнанн≥, програмах) останн≥м часом набуваЇ пр≥оритетного значенн€ в маркетингових ƒосл≥дженн€х.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 414 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1124 - | 755 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.