Лекции.Орг


Поиск:
Правила користування бібліотечними фондами.
2.1. Право користування Бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, докторанти, магістранти, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка та курсів довузівської підготовки.

2.2. Запис до Бібліотеки:

• студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів відбувається на підставі наказів про їх зарахування;

• викладачів, співробітників – на підставі наказів про зарахування або службового посвідчення.

2.3. Для запису до Бібліотеки користувач повинен заключити договір на надання послуг, заповнивши заяву встановленого зразка (для реєстрації у базі даних системи «УФД/Бібліотека» і створення електронного формуляра), ознайомитися з Правилами користування, умовами договору та підтвердити своє зобов’язання про їх виконання особистим підписом.

2.4. Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться на підставі читацького або студентського квитка, для студентів стаціонару – на підставі студентського квитка, для студентів заочної форми навчання та решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка.

2.5. При втраті читацького або студентського квитка користувач повинен звернутися до співробітника Бібліотеки для блокування читацького формуляра. Втрата читацького документу не знімає відповідальності за взяту літературу.

2.6. Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальних залах Бібліотеки, пред’явивши документ, який засвідчує особу.

2.7. Замовлення, видача та повернення матеріалів з фондів Бібліотеки здійснюється через інтегровану бібліотечну систему «УФД/Бібліотека» на основі електронного персонального читацького формуляра.

2.8. Усі записи про видані та повернені документи фіксуються в електронному формулярі. Користувач має право ознайомитися з переліком виданих документів на моніторі робочого місця бібліотекаря та на сайті Бібліотеки.

2.9. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філії та інших пунктах видачі літератури; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, Інтернет-послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у соціокультурних заходах, які проводяться Бібліотекою.

2.10. Термін користування документами визначається «Статусом примірника» (у читальній залі, три місяці, два тижні тощо) та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, студент Університету тощо).

2.11. Навчальна література видається на абонементі навчальної літератури на семестр або навчальний рік у кількості, яка відповідає навчальним планам і програмам.

2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, енциклопедії, інші довідкові видання, неопубліковані матеріали (дисертації, дипломні роботи та ін.), документи обмеженого користування, документи і матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Робити ксерокопії з вищезгаданих документів заборонено.

2.13. На нічний абонемент можуть бути видані документи, які мають статус примірника «У читальній залі», що регламентується «Положенням про нічний абонемент».

2.14. Бібліотекар має право продовжити термін користування документами на прохання читача, якщо на них немає попиту з боку інших користувачів.

2.15. При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна замовити з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА), відповідно встановленим правилам.

2.16. Усі користувачі мають доступ до електронних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет з автоматизованих робочих місць. Користування регулюється «Правилами користування читальними залами Бібліотеки».

2.17. Автоматизовані робочі місця для користувачів повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. Не дозволяється переглядати фільми, слухати музику, грати в ігри та інше.

2.18. З автоматизованого робочого місця користувач має право доступу до:

• програм Microsoft Office;

• електронного каталогу бібліотеки;

• тематичних інформаційних та повнотекстових баз даних;

• освітніх, наукових та навчальних ресурсів Університету та мережі Інтернет.

2.19. За необхідністю, користувачеві надаються консультації з використання інформаційних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет.

 

5.Ведення записів при читанні книг: виписки, цитати, план, конспект, тези.

Форма ведення записів.

План — це короткий перепік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені.лише основні запитання або складним, якщо поруч з основним є до­даткові запитання.

Виписки — це цитати (дослівне відтворення думок автора книги/, або короткий. близький до дослівного. виклад змісту погрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні поло­ження, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брані у лапки, а на кожну виписку1 давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартах.

Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати ско­роченням слів, а якщо скорочувати їх. то за за­гальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Коли використовуються цитати, обов'язково зазначається сторінка, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.

Тези — стислий виклад основних ідей прочи­таної книги.

Анотація — коротка характерне прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

Резюме — короткий заключний виклад науко­вого повідомлення.

Реферат — короткий виклад змісту книги, на­укової роботи або результатів вивчення Наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 344 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

761 - | 751 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.