Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ пон€тт€ та категор≥њ. ≤нформац≥йна безпека €к складова нац≥ональноњ безпеки
 

–озгл€немо основн≥ пон€тт€, категор≥њ, визначенн€ ≥ терм≥ни.

1. ≤нформац≥йна сфера Ц область д≥€льност≥, що в≥дноситьс€ до створенн€, передач≥ ≥ використанн€ ≥нформац≥њ, включаючи особисту ≥ сусп≥льну св≥дом≥сть, ≥нформац≥йну ≥ телекомун≥кац≥йну ≥нфраструктуру та власне, ≥нформац≥ю. ≤нформац≥йна сфера Ц це частина соц≥альноњ д≥€льност≥ сусп≥льства, тому в н≥й про€вл€ютьс€ загальн≥ закони бутт€, загальн≥ ≥ специф≥чн≥ законом≥рност≥ соц≥ального розвитку.

2. ™диний ≥нформац≥йний прост≥р крањни Ц це сукупн≥сть ≥нформац≥йних ресурс≥в та ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури, що дозвол€Ї на основ≥ Їдиних принцип≥в ≥ за загальними правилами забезпечувати безпечну ≥нформац≥йну взаЇмод≥ю держави, орган≥зац≥й ≥ громад€н при њх р≥внодоступност≥ до в≥дкритих ≥нформац≥йних ресурс≥в, а також максимально повне задоволенн€ њх ≥нформац≥йних потреб на вс≥й територ≥њ держави при збереженн≥ балансу ≥нтерес≥в на входженн€ у св≥товий ≥нформац≥йний прост≥р ≥ забезпеченн€ нац≥онального ≥нформац≥йного суверен≥тету.

3. ≤нформац≥йн≥ ресурси Ц ≥нформац≥йна ≥нфраструктура (апаратура ≥ системи створенн€, обробки, збереженн€ ≥ передач≥ ≥нформац≥њ), включаючи файли ≥ бази даних та ≥нформац≥ю й ≥нформац≥йн≥ потоки.

4. ≤нформац≥йна в≥йна Ц конфронтац≥€ м≥ж державами в ≥нформац≥йн≥й сфер≥, спр€мована на нанесенн€ збитку ≥нформац≥йним системам, процесам, ресурсам ≥ життЇво важливим структурам, порушенн€ роботи пол≥тичних, економ≥чних ≥ соц≥альних систем, а також масове психолог≥чне ман≥пулюванн€ населенн€м з метою дестаб≥л≥зац≥њ сусп≥льства ≥ держави.

5. ≤нформац≥йна збро€ Ц методи ≥ засоби, використовуван≥ дл€ нанесенн€ збитку ≥нформац≥йним системам, процесам ≥ ресурсам, зд≥йсненн€ негативного ≥нформац≥йного впливу на оборонн≥, адм≥н≥стративн≥, пол≥тичн≥, соц≥альн≥, економ≥чн≥ й ≥нш≥ життЇво важлив≥ структури держави, а також масове психолог≥чне ман≥пулюванн€ населенн€м з метою дестаб≥л≥зац≥њ сусп≥льства ≥ держави.

6. «агроза ≥нформац≥йн≥й безпец≥ Ц це такий стан, коли про€вл€ютьс€ нам≥ри або д≥њ, €к≥ можуть нанести шкоду ≥нтересам особистост≥, сусп≥льства та держави в галуз≥ ≥нформац≥њ.

7. Ќезаконне використанн€ ≥нформац≥йних ≥ телекомун≥кац≥йних систем ≥ ≥нформац≥йних ресурс≥в Ц њх використанн€ без в≥дпов≥дного дозволу або порушенн€ встановлених правил, законодавства чи принцип≥в м≥жнародного права.

8. Ќесанкц≥оноване втручанн€ в ≥нформац≥йн≥ ≥ телекомун≥кац≥йн≥ системи й ≥нформац≥йн≥ ресурси Ц втручанн€ у процес збиранн€, обробки, нагромадженн€, збереженн€, представленн€, пошуку, поширенн€ ≥ використанн€ ≥нформац≥њ з метою порушенн€ нормальноњ роботи ≥нформац≥йних систем чи повноти, конф≥денц≥йност≥ ≥ доступност≥ ≥нформац≥йних ресурс≥в.

9. ∆иттЇво важлив≥ структури Ц державн≥ системи, структури та ≥нститути, навмисне втручанн€ в ≥нформац≥йн≥ ресурси €ких може пр€мо позначитис€ на нац≥ональн≥й безпец≥ (транспорт, енергетика, кредитуванн€ ≥ ф≥нанси, звТ€зок, державн≥ адм≥н≥стративн≥ структури, оборонне в≥домство, силов≥ органи, стратег≥чн≥ ≥нформац≥йн≥ ресурси, науково-досл≥дн≥ орган≥зац≥њ ≥ науково-техн≥чн≥ розробки, впровадженн€ п≥двищеноњ технолог≥чноњ та еколог≥чноњ небезпеки, органи боротьби з надзвичайними ситуац≥€ми).

10. ћ≥жнародний ≥нформац≥йний тероризм Ц використанн€ телекомун≥кац≥й ≥ ≥нформац≥йних систем ≥ ресурс≥в чи вплив на так≥ системи ≥ ресурси в м≥жнародн≥й ≥нформац≥йн≥й сфер≥ з метою зд≥йсненн€ терористичних акт≥в.

11. ћ≥жнародна ≥нформац≥йна злочинн≥сть Ц використанн€ телекомун≥кац≥й ≥ ≥нформац≥йних систем ≥ ресурс≥в чи вплив на так≥ системи ≥ ресурси в м≥жнародн≥й ≥нформац≥йн≥й сфер≥ в протизаконних ц≥л€х.

12. ≤нформац≥йна ≥нфраструктура включаЇ в себе:

- орган≥зац≥йн≥ структури, що забезпечують функц≥онуванн€ ≥ розвиток Їдиного ≥нформац≥йного простору (зокрема, збиранн€, обробку, збереженн€, поширенн€, пошук ≥ передачу ≥нформац≥њ). «абезпечувальну частину складають науково-методичне, ≥нформац≥йне, л≥нгв≥стичне, техн≥чне, кадрове, ф≥нансове забезпеченн€;

- ≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йн≥ структури Ц територ≥ально розпод≥лен≥ державн≥ ≥ корпоративн≥ компТютерн≥ мереж≥, телекомун≥кац≥йн≥ мереж≥ ≥ системи спец≥ального призначенн€ та загального користуванн€, мереж≥ ≥ канали передач≥ даних, засоби комутац≥њ ≥ керуванн€ ≥нформац≥йними потоками;

- телекомун≥кац≥йн≥ технолог≥њ;

- системи засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ.

13. ≤нформац≥йна безпека Ц захищен≥сть (стан захищеност≥) основних ≥нтерес≥в особистост≥, сусп≥льства ≥ держави в сфер≥ ≥нформац≥њ, включаючи ≥нформац≥йну ≥ телекомун≥кац≥йну ≥нфраструктуру ≥ власне ≥нформац≥ю та њњ параметри, так≥, €к повнота, обТЇктивн≥сть, доступн≥сть ≥ конф≥денц≥йн≥сть.

≤нформац≥йна безпека Ї складовою нац≥ональноњ безпеки. јле особлив≥стю ≥нформац≥йноњ безпеки Ї те, що вона, €к нев≥дТЇмна частина, входить до ≥нших складовихнац≥ональноњ безпеки: економ≥чноњ, воЇнноњ, пол≥тичноњ безпеки тощо.

Ќа сучасному етап≥основними реальними та потенц≥йними загрозами нац≥ональн≥й безпец≥ ”крањни в ≥нформац≥йн≥й сфер≥ Ї:

- про€ви обмеженн€ свободи слова та доступу громад€н до ≥нформац≥њ;

- поширенн€ засобами масовоњ ≥нформац≥њ культу насильства, жорстокост≥, порнограф≥њ;

- компТютерна злочинн≥сть та компТютерний тероризм;

- розголошенн€ ≥нформац≥њ, €ка становить державну та ≥ншу, передбачену законом таЇмницю, а також конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ, що Ї власн≥стю держави або спр€мована на забезпеченн€ потреб та нац≥ональних ≥нтерес≥в сусп≥льства ≥ держави;

- намаганн€ман≥пулювати сусп≥льною св≥дом≥стю, зокрема, шл€хом поширенн€ недостов≥рноњ, неповноњ або упередженоњ ≥нформац≥њ.

ƒодамо, що ≥нш≥ терм≥ни та њх визначенн€, €к≥ безпосередньо в≥днос€тьс€ до захисту ≥нформац≥њ, зокрема, до њњ техн≥чного та криптограф≥чного захисту, надаватимутьс€ у п≥дручнику в процес≥ викладенн€ матер≥алу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

545 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.