Туризмология негіздері» пәні бойынша тест жинағы. 1. Туристік-рекреациялық ресурстар бөлінеді:
Лекции.Орг

Поиск:


Туризмология негіздері» пәні бойынша тест жинағы. 1. Туристік-рекреациялық ресурстар бөлінеді:

1. Туристік-рекреациялық ресурстар бөлінеді:

A) табиғи; +

B) экономикалық;

C) экологиялық;

D) эстетикалық;

E) әлеуметтік-экономикалық; +

F) тарихи;

G) өнеркәсіп.

 

2. КСРО елінде рекреациялық аудандастыруды алғаш ұсынған ғалымдар:

A) В.С. Преображенский; +

B) Ю.А. Веденин;

C) Н.С. Мироненко;

D) И.И. Пирожник;

E) Л.И. Мухина;

F) И.Т. Твердохлебов;

G) Б.Н. Лиханов.; +

 

3. Туристік-рекреациялық іс-әрекеттің территориялық ұйымдастырылуының факторларын жүйелеу үшін қабылдаған ғалымдардың ұсыныстары:

A) В.И. Азар;

B) И.В. Зорин;+

C) И.Т. Твердохлебов;

D) С. Лещицкий;

E) П. Мариот;+

F) В.С. Преображенский;

G) В.М. Кривошеев;

 

4. Туристік-рекреациялық іс-әрекеттің территориялық ұйымдастырылуы шартты түрде келесі факторларға бөлінеді:

A) табиғи-географиялық;

B) рекреациялық қажеттіліктерді туғызушы факторлар; +

C) рекреациялық қажеттіліктерді іске асырушы факторлар; +

D) демографиялық,

E) экологиялық;

F) әлеуметтік-экономикалық;

G) ғылыми-техникалық.

5. Рекреациялық іс-әрекеттің халық шаруашылық салаларымен үйлесуі:

A) кен өндіру өнеркәсібі;

B) электроэнергетика;

C) құрылыс;

D) ауыл шаруашылығы; +

E) орман шаруашылығы; +

F) металлургия;

G) жеңіл өнеркәсіп саласы.

6. ЮНВТО жіктеуі бойынша «уақытша келуші» ұғымы бөлінеді:

A) туристер; +

B) дипломаттар;

C) экскурсанттар; +

D) транзитті жолаушылар;

E) қажылық жасаушылар;

F) көшпенділер;

G) шетел жұмысшылары.

7. Туристердің сапар желісінде орналасуы бойынша туризм бөлінеді:

A) жергілікті;

B) қашықтық;

C) қонақ үй типті; +

D) ұйымдастырылмаған;

E) әлеуметтік;

F) коммерциялық;

G) қонақ үй типті емес. +

 

8. Туристік баланс қорытындысы бойынша туризм бөлінеді:

A) дифференциалды;

B) рекреациялық;

C) эксклюзивті;

D) танымдық;

E) экскурсиялық;

F) белсенді; +

G) Пассивті. +

9. «Қалпына келтіру тобы» рекреациялық шаралардың келесі түрлерімен іске асады:

A) рекреациялық -спорттық;

B) рекреациялық-сауықтыру; +

C) рекреациялық-танымдық;

D) рекреациялық-емдеу; +

E) рекреациялық-оқу;

F) рекреациялық-экскурсиялық;

G) рекреациялық-курорттық.

 

 

10. «Даму тобы» рекреациялық шаралардың келесі түрлерімен іске асады:

A) рекреациялық-емдеу;

B) рекреациялық-оқу;

C) рекреациялық-сауықтыру;

D) рекреациялық-танымдық; +

E) рекреациялық-спорттық; +

F) рекреациялық-экскурсиялық;

G) рекреациялық-курорттық.

 

11. Жіберілетін рекреациялық салмақ анықтамасына үлес қосқан польшалық ғалымдар:

A) А. Костровицкий; +

B) М. Милеска;

C) Я. Варшиньска;

D) О. Рогалевский;

E) А. Марш; +

F) С. Лещицкий;

G) Я. Гезгала.

12. Практика жүзінде бағалау жұмысында жиі қолданылатын шкалалар:

A) 1-2 сатылы;

B) 2-3 сатылы;

C) 3-4 сатылы; +

D) 5-6 сатылы; +

E) 7-8 сатылы;

F) 9-10 сатылы;

G) 11-12 сатылы.

 

13. Эффективті температура көрсеткіштеріне жататындар:

A) температура; +

B) ауаның ылғалдылығы;+

C) күн радиациясы;

D) жел күші;

E) атмосфералық қысым;

F) жауын-шашын;

G) тәулік мезгілі.

 

14. Туризмнің класстарын атаңыз:

A) кіру туризмі;

B) емдік туризм;

C) мамандандырылған туризм;

D) ішкі туризм; +

E) ұйымдастырылған туризм;

F) халықаралық туризм; +

G) танымдық туризм.

 

15. Туристік ағымдардың ритмикасы бойынша туризм жіктеледі:

A) жылдық; +

B) қысқа мерзімді;

C) ұзақ мерзімді;

D) мезгілдік; +

E) бүкіләлемдік;

F) аймақтық;

G) жергілікті.

 

16. Г. Гуибилато мен Г. Ваккерманның ұсынысы бойынша туризм жүйесі бөлінеді:

A) демалушылар тобы;

B) техникалық құрылыстар;

C) туристік іс-әрекет субъектісі; +

D) туристік ақпараттар жүйесі;

E) туристік іс-әрекет объектісі; +

F) туристік қызметтер;

G) туристік құндылықтар.

 

17. «Табиғи кешен» және «демалушылар тобы» келесі жүйелі қасиеттермен айқындалады:

A) ырғақтылық; +

B) таңдаушылық; +

C) нормативті қамтамасыз ету;

D) гомогендік;

E) технологиялық;

F) сенімділік;

G) экологиялық.

18. «Табиғи кешен» және «қызмет көрсетушілер» келесі жүйелі қасиеттермен айқындалады:

A) экологиялық;

B) гомогендік;

C) реттеушілік;+

D) қайта өңдеушілік; +

E) профилактикалық;

F) сенімділік;

G) комфорттылық;

 

19 «Техникалық құрылыс пен инфрақұрылым» және «табиғи кешен» келесі жүйелі қасиеттермен айқындалады:

A) қормен қамтамасыз етілгендік;

B) еңбекпен қамтамасыз етілгендік;

C) біліктілік;

D) бірқалыптылық;

E) ресурспен қамтамасыз ету; +

F) сенімділік; +

G) гигиеналық.

 

20. «Қызмет көрсетушілер» және «техникалық құрылыс пен инфрақұрылым» келесі жүйелі қасиеттермен айқындалады:

A) сенімділік;

B) қормен қаруланғандық; +

C)кешенділік;+

D) экологиялық;

E) гомогендік;

F) комфорттылық;

G) технологиялық.

21. «Техникалық құрылыс пен инфрақұрылым» және «қызмет көрсетушілер» келесі жүйелі қасиеттермен айқындалады:

A) еңбекпен қамтамасыз етілгендік; +

B) біліктілік;

C) ырғақтылық;

D) кәсіптілік;

E) комфорттылық;

F) сенімділік;

G) бос уақытсыздық; +

22. «Басқару органы» және «техникалық құрылыс пен инфрақұрылым» келесі жүйелі қасиеттермен айқындалады:

A) комфорттылық;

B) ақпараттылық;

C) кәсіптілік;

D) тұрақтылық;

E) сыйымдылық;

F) толығымен пайдалану; +

G) технологиялық дайындық. +

23. Ұзақтығы бойынша рекреациялық іс-әрекет бөлінеді:

A) қысқа мерзімді; +

B) жылдық;

C)шектеулі;

D) ұзақ мерзімді; +

E) күн сайынғы;

F) аралас;

G) маусымдық.

24. Әлеуметтік қатынастардың тығыздығы бойынша рекреациялық іс-әрекет бөлінеді:

A) қысқа мерзімді;

B) жылдық;

C)ортаға тартқыш; +

D) ұзақ мерзімді;

E) көшпелі;

F) ортадан тепкіш; +

G) тұрақты.

 

25. Жылдамдық дәрежесі бойынша рекреациялық іс-әрекет бөлінеді:

A) автобустық;

B) автомобильдік;

C)ортаға тартқыш;

D) ұзақ мерзімді;

E) көшпелі; +

F) ортадан тепкіш;

G) тұрақты. +

26. Қатысушылардың саны бойынша рекреациялық іс-әрекет бөлінеді:

A) жеке; +

B) маршруттік;

C) мерзімдік;

D) топтық; +

E) ұйымдастырылған;

F) ұйымдастырылмаған;

G) жыл бойы.

27. Қысқа мерзімді туризм бөлінеді:

А) ұйымдастырылған;

В)жоспарлы;

C) шектеулі;

D) көрші шекаралас; +

E)ұйымдастырылмаған;

F) өз жоспары бойынша;

G) демалыс күнгі маршрут. +

28.Туристік ағымдардың бағыты бойынша туризм жіктеледі:

A) ұлттық;

B) кіру; +

C) ішкі;

D) мезгілдік;

E) шығу; +

F) ел ішіндегі туризм;

G) халықаралық.

29. Территориялық-шоғырланған және территориялық-шоғырланбаған түрлеріне келесі факторлар бөлінеді:

A) рекреациялық қажеттіліктерді туғызушы факторлар; +

B) табиғи-географиялық;

C) демографиялық;

D) рекреациялық қажеттіліктерді іске асырушы факторлар; +

E) экологиялық;

F) әлеуметтік-экономикалық;

G) ғылыми-техникалық.

 

30. Туризмдегі сақтандыру жұмысы ең бірінші қолданылады:

A) туристің өмірін сақтандыру үшін; +

B) туристің мүлкін сақтандыру үшін;

C) туристің үйін сақтандыру үшін;

D) қатынас құралдарын сақтандыру үшін;

E) туристің жанұясын сақтандыру үшін;

F) туристің көлігін сақтандыру үшін;

G) туристің денсаулығын сақтандыру үшін. +

31. Туристік сұраныстың қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар:

A) көрсетілетін туристік қызметтердің саны;

B) тұтынушының бос уақыты; +

C) қызмет көрсетушілердің саны;

D) тұтынушының мәдениеті;

E) тұтынушының табысы; +

F) тұтынушының білімі;

G) көліктің әртүрлілігі.

32. «Туристік ұсыныс» ұғымы дегеніміз:

A) көрсетілетін туристік қызметтер саны;

B) туристік инфрақұрылым;

C) туристік құндылықтар; +

D) туристік қызметтер; +

E) туристік-рекреациялық алғы шарттар;

F) көрсетілетін туристік қызметтердің сапасы;

G) туристік-рекреациялық ресурстар.

33. Жоғары дамыған елдерде шығу туризмінің дамуына әсер ететін негізгі факторлар:

A) экономикалық; +

B) демографиялық;

C) саяси;

D) діни;

E) әлеуметтік; +

F) экологиялық;

G) ғылыми-техникалық.

34. «Туризм» терминнің авторлары:

A) М.Клаусон;

B) В.Унцикер; +

C) К.Синхубер;

D) Б.Барбье;

E) П.Жорж;

F) П.Деферт;

G) С. Лещицкий. +

 

35. Қаржы көзі бойынша туризм бөлінеді:

A) ұйымдастырылған;

B) отбасылық;

C) коммерциялық; +

D) жергілікті;

E) әлеуметтік; +

F) әуесқойлық;

G) аймақтық.

36. Караван-сарайлар құрылды:

А) Еуропада;

В) Азияда;+

С) Таяу Шығыста;+

D) Америкада;

Е) Африкада.

F) Оңтүстік Америкада;

G) Мексикада.

37. Қонақ үйлер категориясы келесі белгімен белгіленеді:

А) жұлдыз; +

В) үшбұрыш;

С) корона; +

D) шаршы;

Е) ромб;

F) конус;

G) пунсон.

38. Еуропа нарығында емдік-сауықтыру туризм бойынша алғашқы орынға ие мемлекеттер:

А) Румыния.

В) Швеция.

С) Норвегия.

D) Чехия. +

Е) Венгрия.+

F) Ұлыбритания;

G) Португалия.

39. Туристік шаруашылықтың коммуникациялық базасына жататындар:

A) Ғаламтор желісі; +

B) жол бойында орналасқан кафелер;

C) туристік соқпақтар;

D) стадиондар;

E) туристік құрал-жабдықтар;

F) көлік жолдары; +

G) мотельдер.

40. Туристерді есепке алғанда қолданылатын әдістер:

A) тарихи әдісі;

B) картографиялық әдіс;

C) медициналық әдіс;

D) модельдеу әдісі;

E) банк әдісі. +

F) арнайы зерттеулер; +

G) жоспарлау әдісі.

41. Көне заманда емдеу мақсатымен саяхат жасағандар:

A) француздар;

B) гректер; +

C) немістер;

D) орыстар;

E) поляктар.

F) римдіктер; +

G) қазақтар.

42. Іскерлік туризм ағымдары бағытталған:

A) көрмелерге бару; +

B) конференцияларға қатысу; +

C) жағажайда демалу;

D) қажылық жасау;

E) спортпен айналасу;

F) курортқа бару;

G) жеміс-жидек жинау.

43. Туризмнің анықтамалары (дефинициялары) бөлінеді:

А) концептуалдық; +

В) құқықтық;

С) экономикалық;

D) статистикалық;

Е) әлеуметтік;

F) географиялық;

G) жұмыстық. +

44. Емдік, спорттық-сауықтыру және танымдық туризм келесі белгілер бойынша белгіленеді:

А) пайдаланатын ресурстардың сипаты бойынша;

В) туристердің әлеуметтік құрамы бойынша;

С) туристік қызметтерді өндіру технологиясы бойынша; +

D) құқықтық статусы бойынша;

Е) қоғамдық функциясы бойынша; +

F) маусымдылық бойынша;

G) аумақты қамту көлемі бойынша.

45. XIX ғ. Ресейде кең түрде дамыған туризмнің түрлері:

А) емдік; +

В) конгрестік;

С) діни;

D) тау; +

Е) рекреациялық;

F) спорттық;

G) экологиялық.

46. Туристік шаруашылық бөлінеді:

А) негізгі;

В) тура; +

С) дифференциалды;

D) қосалқы;

Е) потенциалды;

F) жанама; +

G) мәдени.

47. Туристік ұйымның атқаратын қызметі:

А) турөнімді құрастыру;

В) турөнімді сату;

С) жоспарлау; +

D) сауықтыру;

Е) экскурсиялар жүргізу;

F) жарнама жасау;

G) басқару. +

48. Антикалық туризм өркендеген елдер:

А) Карфаген;

В) Италия;

С) Греция; +

D) Персия;

Е) Рим; +

F) Вавилон;

G) Палестина.

49. Ежелгі Римдегі туризмнің дамыған түрлері:

А) емдік туризм; +

В) танымдық туризм;

С) тау туризмі;

D) шаңғы туризмі;

Е) спорттық туризм;

F) діни туризм; +

G) экологиялық туризм.

50. Сел қауіпіне байланысты жабылып қалған Қазақстанның туристік базалары:

A) Баянаул;

B) Карғалы;

C) Алматау;

D) Алтайская бухта;

E) Горельник; +

F) Южная;

G) Есік. +

 

51. XX ғ. басынан 1930 жылға дейін халықаралық туристерді қабылдау бойынша алдыңғы қатардағы елдер:

А) Франция;

В) Австрия; +

С) АҚШ;

D) Канада;

Е) Испания;

F) Германия;

G) Швейцария. +

52. Алғашқы Жерді айналу теңіз саяхатын ұйымдастырған ресейліктер:

А) М.П.Лазарев;

В) Ф.Ф. Беллинсгаузен;

С) И.Ф. Крузенштерн; +

D) В.М.Головин;

Е) Ю.Ф.Лисянский; +

F) Ф.П.Литке;

G) О.Е.Коцебу.

53. Антарктиданы ашқандар:

А) Ф.Р. Крозье;

В) В.М.Головин;

С) И.Ф. Крузенштерн;

D) Ф.Ф. Беллинсгаузен; +

Е) Ю.Ф.Лисянский;

F) Ф.П.Литке;

G) М.П.Лазарев. +

54. Орыс саяхатшысы Игумен Даниилдің мінажат еткен жерлері:

А) Афон; +

В) Қасиетті Жер; +

С) Парсы;

D) Үндістан;

E) Палестина;

F) Рим;

G) Қытай.

55. А.Геттнердің пікірі бойынша туристік қоныс-мекендердің кеңістік дамуының негізгі ынтасы:

А) қалаларда халықтың тым шоғырлануы; +

В) теміржол көлігінің дамуы;

С) экономиканың дамуы;

D) халық тығыздығының өсуі;

Е) туристік қозғалыстың демократиялануы;

F) ерекше қорғалатын аумақтардың көбеюі;

G) рекреациялық талаптардың өсуі. +

 

56. Патшалық Ресейдегі туризмнің дамуына үлес қосқандар:

А) Петр І; +

В)Анна І;

C) Елизавета;

D) Александр І;

E)Екатерина ІІ; +

F) Павел І;

G) Петр ІІІ.

57. Тамақтандыру индустриясының даму тарихында (XVII ғ.) алғашқы еуропалық кофеендер ашылды:

A) Стокгольм;

B) Лондон; +

C) Осло;

D) Берлин;

E) Мәскеу;

F) Вена; +

G) Мадрид.

58. Туризмнің негізгі әлеуметтік мақсаты:

А) туризм нарығын кеңейту;

В)халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту; +

C) жоғарғы мәртебеге ие болу;

D) туризмнен табыс түсіру;

E)жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру;

F) туристік кәсіпорындардың санын көбейту;

G) халықтың өмір сүру ұзақтығын ұлғайту. +

59. Қозғалымсыз туристік ресурстар – ол:

A) декоративті-қолданбалы шығармалар;

B) тарихи ескерткіштер; +

C) өнер ескерткіштері;

D) дерекнама ескерткіштері;

E) монументтік ғимараттар; +

F) коллекциялар;

G) музыка жазбалары.

 

60. Туристік маркетинг – бұл нарықтағы кәсіпорынның:

A) стратегиясы; +

B) орны;

C) жағдайы;

D) басқару әдістері;

E) үлесі;

F) тактикасы; +

G) құрылымы.

61. Жазғы рекреациялық кезеңнің шекарасы шектеледі:

A) күн радиациясымен;

B) ауаның ылғалдылығымен;

C) ауаның температурасымен; +

D) желдің жылдамдығымен;

E) судың температурасымен; +

F) жауын-шашын мөлшерімен;

G) атмосфералық қысыммен.

62 Қысқы рекреациялық кезеңнің шекарасы шектеледі:

A) ауаның ылғалдылығымен;

B) ауаның төменгі температурасымен; +

C) күн радиациясымен;

D) желдің жылдамдығымен;

E) қардың түсуімен;

F) қар жамылғысының қалыңдығымен; +

G) атмосфералық қысыммен.

63. 1981 ж. Н.С. Мироненко мен И.Т. Твердохлебов анықтама берген түсініктер:

A) демалыс; +

B) рекреация; +

C) туристік нарық;

D) туристік шаруашылық;

E) туризм индустриясы;

F) уақытша келуші;

G) рекреациялық сала.

64. ХІХ ғасырда туризм дамуын ынталандырған жаңашылықтар:

A) пароходтың пайда болуы; +

B) олимпиада ойындары;

C) әлем чемпионаттары;

D) көп оқты қару жарақтың пайда болуы;

E) зеңбірек жүйелерінің жетілдірілуі;

F) паровоздың пайда болуы; +

G) жылқының жаңа тұқымдарының өсірілуі.

65. Жаңа дәуір туризміндегі демалыстың негізгі тенденцияларын анықтайтын факторлар:

A) олимпиада ойындары;

B) өнеркәсіп революциясы; +

C) жұмыс уақытының қысқартылуы; +

D) әлем чемпионаттары;

E) қажылық жасау;

F) емделу;

G) спорттық жарыстар.

 

66. 1982 ж. алғашқы кеңесодақтық Гималай экспедициясының құрама командасына кірген қазақстандықтар:

A) Қажымұқан Мұнайтпасов;

B) Қазыбек Уәлиев; +

C) Мақсұт Жұмаев;

D) Тоқтар Әубакіров;

E) Талғат Мұсабаев;

F) Валерий Хрищатый; +

G) Анатолий Букреев.

67. КСРО Ғылым академиясының География институтының туризм мәселелерін зерттеу бойынша жұмыс тобын басқарғандар:

A) В.С.Преображенский; +

B) И.Т. Твердохлебов;

C) Н.С. Мироненко;

D) А.А.Минц; +

E) Л.И.Мухина;

F) И.В.Зорин;

G) Ю.А.Веденин;

68. А.Борманның пікірі бойынша туристік қозғалыс көлемін анықтағанда ең маңызды факторлар:

A) орографиялық;

B) гидрографиялық;

C) географиялық орны;

D) климаттық; +

E) флора;

F) фауна;

G) бальнеологиялық. +

69. Тур бөлінеді:

А) туристік ресурстар;

В) туристік пакет; +

С) жарнама;

D) туристік ваучер;

Е) туристік тауарлар;

F) маршрутта көрсетілетін қызметтер кешені; +

G) қосымша туристік-экскурсиялық қызметтер.

70. Халықаралық туризм статистикасындағы туристік ағымдардың көрсеткіштері:

A) туристік ұйымдар саны;

B) пайдаланған көліктің саны;

C) туризмге жұмсалған шығынның мөлшері;

D) келушілер саны; +

E) қонақ үйлерінде тіркелген туристердің саны;

F) туристердің елде болу ұзақтығы; +

G) саяхаттың мақсаты.

71. Халықаралық туризм дамуының факторлары:

A) статикалық; +

B) социологиялық;

C) статистикалық;

D) қажеттіліктерді туғызушы факторлар;

E) медициналық;

F) қажеттіліктерді іске асырушы факторлар;

G) динамикалық. +

72. «Рекреациялық туризм» дегеніміз:

A) мұражайларға бару мақсатымен саяхат жасау;

B) сауда мақсаттармен саяхат жасау;

C) көңіл көтеру мақсатымен саяхат жасау; +

D) туысқандарына бару мақсатымен саяхат жасау;

E) демалыс мақсатпен саяхат жасау; +

F) оқу мақсатымен саяхат жасау;

G) көрмелерге қатысу мақсатымен саяхат жасау.

73. ЮНВТО жіктеуі бойынша саяхаттаушылар бөлінеді:

A) халықаралық ұйымдар құрамына кіретіндер;

B) ұзақ сапарларға шығатындар;

C) халықаралық туризм статистикасына кірмейтіндер; +

D) ұзақ сапарларға шықпайтындар;

E) халықаралық ұйымдар құрамына кірмейтіндер;

F) оқу мақсатымен саяхат жасайтындар;

G) халықаралық туризм статистикасына кіретіндер. +

74. «Аристократтық» туризм ғасырлары:

A) ХХ ғ. басында; +

B) ХХІ ғ басында;

C) ХІХ ғ.; +

D) ХІV ғ.;

E) ХV ғ. басында;

F) ХІ ғ.;

G) VI ғ.

75. 1985 жылы София қаласында ЮНВТО Бас Ассамблеясының сессиясында қабылданған құжаттар:

A) ЮНВТО Жарғысы;

B) Туризм хартиясы; +

C) туризмнің тұрақты даму жоспары;

D) туризм бойынша халықаралық ұйымдарды құру резолюциясы;

E) туризмнің анықтамалары мен терминологияларын стандарттау сұрақтары бойынша резолюциясы;

F) Турист кодексі; +

G) туризм статистикасының бірыңғай әдістемелігін құрастыру бойынша бағдарлама.

76. БҰҰ Экономикалық және әлеуметтік кеңесінің Статистикалық комиссиясы туризм саласына енгізді:

A) ЮНВТО Жарғысы;

B) Туризм хартиясы;

C) туризмнің тұрақты даму жоспары;

D) туризм бойынша халықаралық ұйымдарды құру резолюциясы;

E) туризмнің анықтамалары мен терминологияларын стандарттау сұрақтары бойынша резолюциясы; +

F) Турист кодексі;

G) туризм статистикасының бірыңғай әдістемелігі. +

77. 1945-1960 ж. аралығында туризм мәселелерін зерттеген негізгі географиялық ғылыми орталықтар орналасқан мемлекеттер:

А) Ұлыбритания;

B) Франция;

C) ГФР; +

D) Аустрия;

E) Швейцария;

F) АҚШ; +

G) Канада.

78. Батыс елдерінде қабылданған туризмнің концептуалдық моделінің авторлары:

A) В. Унцикер;

B) Г. Ваккерман; +

C) П. Мариотт;

D) Б. Барбье;

E) К. Рупперт;

F) Г. Гуибилато; +

G) Х. Криппендорф.

79. Польшада орналасқан демалыс орталықтары:

А) Санкт-Мориц;

В)Сопот; +

C) Шамони;

D) Ницца;

E)Закопане; +

F) Куршавель;

G) Давос.

 

80. «Туристік инфрақұрылым» ұғымының синонимдерін атаңыз:

A) туризмнің материалдық-техникалық базасы; +

B) туристік дестинация;

C) көліктік-коммуникациялық база;

D) түнеу базасы;

E) тамақтандыру базасы;

F) туристік шаруашылық; +

G) туристік-рекреациялық потенциал.

81. Жылына миллионнан астам туристерді қабылдайтын әлемдегі әйгілі туристік объектілер:

А) Кот д'Азур обсерваториясы;

В)Бәйтерек;

C) Эйфель мұнарасы; +

D) Букимгем сарайы;

E)Кингстон көпірі;

F) Нельсон монументі;

G) Версаль сарайы. +

82. Статистикалық бақылаудың кең тараған әдістері:

А) банк әдісі;

В)шекарада тіркелу; +

C) арнайы анкета;

D) орналастыру орындарында тіркелу; +

E)сауалнама жүргізу;

F) күнделік әдісі;

G) сұрыптау әдісі.

83. 1991 жылы Оттава қаласында өткен конференциясында ЮНВТО жаңа ұғымдар қабылдады:

А) ұлттық туризм; +

В)ішкі туризм;

C) шетелдік туризм;

D) халықаралық туризм;

E)кіру туризмі;

F) шығу туризмі;

G) ел ішіндегі туризм. +

84. «География международного туризма» (Алматы, 2013) еңбегінің авторлары:

А) В.Н.Вуколов;

B) С.Р. Ердәулетов; +

C) Ә.А. Саипов;

D) А.Ю. Александрова;

E) Ж.Н. Алиева; +

F) М.К. Назарчук;

G) О.Б. Мазбаев

 

85. Туристік аудандастыру жұмыстарын жүргізу мақсаттары:

А) туристік-рекреациялық ресурстарды бағалау;

В)аумаққа рекреациялық баға беру;

C) туристік саланы жоспарлау; +

D) туризмнің материалды-техникалық базасының өсі қарқынын болжамдау;

E)аумақтардың сыйымдылығын анықтау;

F) туристік саланы басқару; +

G) туристік саланың экономикалық ұтымдылығын анықтау.

86. ЮНЕСКО-ның қорғауындағы Қазақстанның тарихи объектілері:

A) Сарайшық қалашығы;

B) Республика сарайы;

С) Тамғалы археологиялық кешені; +

D) Даутбек кесенесі;

E) Бәйтерек монументі;

F) Сығанақ қалашығы;

G) Ходжа Ахмед Яссауи кесенесі. +

87. Шығыс Қазақстанда орналасқан туристік объектілер:

A) Маркакөл;+

B) Қайыңды көлі;

C) Оқжетпес тауы;

D) Бесшатыр қорғаны;

E) Рахман бұлақтары; +

F) Қайрақ сарқырамасы;

G) Шарын каньоны

88. Қоныржай климаттық белдеуде орналасқан мемлекеттерде «маусым шыңы» айлары:

A) сәуір;

B) мамыр;

C) маусым;

D) шілде; +

E) тамыз; +

F) қыркүйек;

G) қазан.

89. Әлемдегі еі ірі жаппай туристік ағымдар:

A) рекреациялық; +

B) экологиялық;

C) іскерлік; +

D) этникалық;

E) оқу;

F) спорттық;

G) мәдени.

90. Рекреациялық географияның ең ауқымды «демалыс» ұғымы қамтитын түсініктер:

A) рекреация; +

B) бос уақыт;

C) турист;

D) ресурс;

E) трансфер;

F) туризм; +

G) туристік пакет.

91. Рекреациялық іс-әрекет бағытталған:

A) демалыс күндері арнайы жаттығулар жасауға;

B) адамның физикалық күшін қалпына келтіруге; +

C) туристік инновациялық технологияларды қолдануға;

D) табиғи рекреациялық ресурстарды пайдалануға;

E) туризм туралы Ғаламтордан мәліметтер іздестіруге;

F) адамның психикалық күшін қалпына келтіруге; +

G) мәдени-тарихи рекреациялық ресурстарды пайдалануға.

92. Туризмдегі көрсетілетін қызметтердің сипаттамалары:

A) аттрактивтілік;

B) сезілмеушілік; +

C) икемділік;

D) сақтауға жарамсыздық; +

E) бірқалыптылық;

F) сенімділік;

G) ырғақтылық.

93. Әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстар бөлінеді:

A) материалдық; +

B) рухани; +

C) құнды;

D) құнсыз;

E) жыл бойы пайдаланылатын;

F) мезгілмен пайдаланылатын;

G) тек қана жабық ғимараттарда пайдаланылатын.

94. ХХ ғ. бірінші жартысында Талғар мен Хан Тәңірі шыңдарына шыққан алматылық альпинистер, альпинизмнің ұйымдастырушылары:

A) Ә. Жанкелдин;

B) П. Зенков;

C) Е. Колокольников; +

D) Т. Жездібаев;

E) В. Зимин; +

F) Н. Лапшин;

G) М. Сухотин.

95. Тәуелсіз Қазақстанда алғашқы туристік кадрларды дайындау жұмысы басталған жоғары оқу орындары:

А) Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;

В) Қазақтың спорт және туризм академиясы;

С) Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті;

D) Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті;

Е) Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті; +

F) «Тұран» университеті; +

G) М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

96. «Туризм энциклопедиясы» еңбегінің авторларын атаңыз:

А) И.В.Зорин; +

В) Н.С. Мироненко;

С) М.Бочваров;

D) Ю.С. Путрик;

E) В.А.Квартальнов; +

F) Ю.А.Веденин;

G) В.В.Свешников.

97. Қазақстанның «2020 ж. дейінгі туристік саланың даму концепциясында» бекітілген туристік кластерлер:

А) Астана кластері; +

В) Алматы кластері; +

С) Қарағанда кластері;

D) Атырау кластері;

E) Шымкент кластері;

F) Көкшетау;

G) Бурабай кластері.

98. Оңтүстік Қазақстан аумағында орналасқан ұлттық саябақтар:

А) Бұйратау;

В)Бурабай;

C) Іле-Алатау; +

D) Баянауыл;

E)Көкшетау;

F) Шарын; +

G) Қарқаралы.

 

99. Солтүстік Қазақстан аумағында орналасқан қорықтар:

А) Маркакөл;

В)Қорғалжын; +

C) Алакөл;

D) Қаратау;

E)Батыс-Алтай;

F) Наурызым; +

G) Үстірт.

100. Туристік шаруашылықтың құрамдас бөліктері:

A) туристік-рекреациялық ресурстар; +

B) туристік мекемелер;

C) туристік ұсыныс;

D) туристік ұйымдар;

E) туристік инфрақұрылым; +

F) туристік кәсіпорындар;

G) туристік дестинация.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Условия проведения конкурса. Положение о вокальном конкурсе ансамблей и солистов | Спрощення груп приголосних. 1. Чергування О, Е з І. О, Е переходять в І: 1

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1124 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.129 с.