Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈коном≥чна сутн≥сть л≥зингу
Ћекц≥€ 17. Ћ≥зинг Ц джерело ≥нвестиц≥й

ѕитанн€ дл€ теоретичноњ п≥дготовки

17.1. ≈коном≥чна сутн≥сть л≥зингу.

17.2. ¬иди та форми л≥зингу.

17.3. ѕрава та обов'€зки суб'Їкт≥в л≥зингy.

17.4. Ћ≥зингов≥ платеж≥.

 

 лючов≥ терм≥ни ≥ пон€тт€

Х Ћ≥зинговий б≥знес Х јмортизац≥€ л≥зингового майна
Х Ћ≥зингодавeць Х јмортизац≥€ в≥драхуванн€
Х Ћ≥зингоодержувач Х ќб'Їкт л≥зингу
Х ‘≥нансовий л≥зинг Х —уб'Їкт л≥зингу
Х ќперативний л≥зинг Х «воротний л≥зинг
Х Ћ≥зинговий догов≥р Х ѕайовий л≥зинг
Х ќрендна платн€ Х ћ≥жнародний л≥зинг

≈коном≥чна сутн≥сть л≥зингу

як св≥дчить св≥това практика, своњм розкв≥том багато в≥домих ф≥рм та компан≥й зобов'€зан≥ л≥зингу. ј посадов≥ особи, зокрема —Ўј, Ќ≥меччини, називають цей вид д≥€льност≥ обов'€зковою умовою дл€ зм≥цненн€ економ≥ки. як в≥домо, ≥ в постсоц≥ал≥стичних крањнах, зокрема Ѕ≥лорус≥њ, –ос≥њ, серед заход≥в щодо подоланн€ кризи передбачений л≥зинг.

ѕ≥двищенню ≥нвестиц≥йноњ активност≥ суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ спри€Ї прийн€тий у грудн≥ 1997 року «акон ”крањни "ѕро л≥зинг". ¬≥н даЇ можлив≥сть значно прискорити процес оновленн€ виробництва, отримати споживачами на виг≥дних умовах обладнанн€, оздоровити ф≥нансовий стан п≥дприЇмств-товаровиробник≥в.

ѕриваблив≥сть л≥зингу пол€гаЇ ось у чому:

Ч по-перше, л≥зинг даЇ можлив≥сть отримати додатков≥ ≥нвестиц≥њ в≥д ≥ноземних партнер≥в, причому не в грошовому вигл€д≥, що викликаЇ певн≥ ускладненн€, а в машинах та устаткуванн≥, €к≥ потр≥бн≥ дл€ виробничоњ д≥€льност≥;

Ч по-друге, до л≥зингових операц≥й залучаютьс€ велик≥ кошти банк≥вських установ, страхових, акц≥онерних та ≥нших товариств, що знаход€тьс€ безпосередньо в ”крањн≥;

Ч по-третЇ, л≥зинг б≥льш привабливий дл€ украњнських споживач≥в ≥ даЇ можлив≥сть п≥дприЇмствам, господарським товариствам, що не мають достатнього кап≥талу дл€ куп≥вл≥ обладнанн€, отримати його шл€хом оренди (на виг≥дн≥ших умовах, н≥ж за контрактами куп≥вл≥-продажу).

ƒл€ пор≥вн€нн€: €кщо п≥дприЇмство закуповуЇ необх≥дне устаткуванн€ за рахунок власних кошт≥в та довгострокових банк≥вських кредит≥в, то ф≥нансуЇ це ≥з фонду розвитку, що формуЇтьс€ з прибутку п≥сл€ його оподаткуванн€ у встановленому законодавством пор€дку; кр≥м того, сплачуЇ податок на додану варт≥сть ≥ куп≥вл≥-продажу.

«овс≥м ≥нший механ≥зм ф≥нансуванн€ виробничих ≥нвестиц≥й вступаЇ в д≥ю при укладанн≥ контракту про наданн€ л≥зингових послуг. ќрендн≥ платеж≥, сплачуван≥ орендарем, вход€ть у соб≥варт≥сть продукц≥њ, €ку в≥н випускаЇ, чи послуги, €к≥ в≥н надаЇ, а п≥сл€ повноњ сплати вартост≥ орендованого устаткуванн€ п≥дприЇмство, €к правило, стаЇ його власником. ” даному випадку кошти, що витрачаютьс€ €к на орендн≥ платеж≥, так ≥ на викуп орендованого устаткуванн€, формуютьс€ з прибутку п≥дприЇмства до його оподаткуванн€.

Ћ≥зинг виг≥дний ≥ орендодавцю, бо передбачаЇ стов≥дсоткове покритт€ вс≥х кап≥тальних та ≥нших витрат ≥ отриманн€ прибутку не меншого, н≥ж в≥д ≥нших операц≥й.

« точки зору орендар€, економ≥чн≥ переваги л≥зингових угод ви€вл€ютьс€ в 4-х групах фактор≥в. ÷е по€ва зручного джерела ф≥нансуванн€, економ≥€ кошт≥в, зменшенн€ ризику ≥ стимулюванн€ оновленн€ виробництва.

Ћ≥зинговий б≥знес дуже позитивно впливаЇ на економ≥ку крањни: спри€тливо д≥Ї п≥д час перех≥дного пер≥оду, €кий характеризуЇтьс€ спадом виробництва, нестаб≥льн≥стю ф≥нансового сектора, кризою банк≥вськоњ системи.

ќтже, л≥зинг можна розгл€дати €к одну з найц≥кав≥ших та найперспективн≥ших форм ≥нвестуванн€, здатну значно пожвавити процес оновленн€ виробництва та входженн€ економ≥ки ”крањни в структуру св≥тового ринку.

Ћ≥зинг Ч це п≥дприЇмницька д≥€льн≥сть, €ка спр€мована на ≥нвестуванн€ власних чи залучених ф≥нансових кошт≥в ≥ пол€гаЇ в наданн≥ л≥зингодавцем у виключне користуванн€ на визначений строк л≥зингоодержувачу майна, що Ї власн≥стю л≥зингодавц€ або набуваЇтьс€ ним у власн≥сть за дорученн€м ≥ погодженн€м з л≥зингоодержувачем у в≥дпов≥дного продавц€ майна, за умови сплати л≥зингоодержувачем пер≥одичних л≥зингових платеж≥в.

Ћ≥зинг зд≥йснюЇтьс€ за договором л≥зингу, €кий регулюЇ правов≥дносини м≥ж суб'Їктами л≥зингу, ≥, залежно в≥д особливостей зд≥йсненн€ л≥зингових операц≥й, може бути двох вид≥в Ч ф≥нансовий або оперативний.

«алежно в≥д форми зд≥йсненн€ л≥зинг може бути зворотним, пайовим, м≥жнародним тощо.

ќб'Їкт л≥зингу Ч це будь-€ке нерухоме ≥ рухоме майно, €ке може бути в≥днесене до основних фонд≥в в≥дпов≥дно до законодавства, в тому числ≥ продукц≥€, вироблена державними п≥дприЇмствами (машини, устаткуванн€, транспортн≥ засоби, обчислювальна та ≥нша техн≥ка, системи телекомун≥кац≥й тощо), не заборонене до в≥льного об≥гу на ринку ≥ щодо €кого немаЇ обмежень про передачу …ого в л≥зинг (оренду).

ћайно, €ке знаходитьс€ в державн≥й власност≥, може бути об'Їктом л≥зингу т≥льки за погодженн€м з органом, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ цим майном у пор€дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ќб'Їктами л≥зингу не можуть бути:

Ч об'Їкти оренди державного майна, визначен≥ в статт≥ 4 «акону ”крањни "ѕро оренду державного майна", кр≥м окремого ≥ндив≥дуально визначеного майна державних п≥дприЇмств;

Ч земельн≥ д≥л€нки та ≥нш≥ природн≥ об'Їкти.

—уб'Їктами л≥зингу можуть бути:

Ч л≥зингодавець Ч суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, в тому числ≥ банк≥вська або небанк≥вська ф≥нансова установа, €кий передаЇ в користуванн€ об'Їкти л≥зингу за договором л≥зингу;

Ч л≥зингоодержувач Ч суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, €кий одержуЇ в користуванн€ об'Їкти л≥зингу за договором л≥зингу;

Ч продавець л≥зингового майна Ч суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, що виготовл€Ї майно (машини, устаткуванн€ тощо) та/або продаЇ власне майно, €ке Ї об'Їктом л≥зингу.

¬иди та форми л≥зингу

¬иди л≥зингу:

1. ‘≥нансовий л≥зинг Ч це догов≥р л≥зингу, в результат≥ укладенн€ €кого л≥зингоодержувач на своЇ замовленн€ отримуЇ в платне користуванн€ в≥д л≥зингодавц€ об'Їкт л≥зингу на строк, не менший строку, за €кий амортизуЇтьс€ 60 в≥дсотк≥в вартост≥ об'Їкта л≥зингу, визначеноњ в день укладенн€ договору.

—ума в≥дшкодуванн€ вартост≥ об'Їкта л≥зингу в склад≥ л≥зингових платеж≥в за пер≥од д≥њ договору ф≥нансового л≥зингу повинна включати не менше н≥ж 60 в≥дсотк≥в вартост≥ об'Їкта л≥зингу, визначеноњ в день укладенн€ договору.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ строку договору ф≥нансового л≥зингу об'Їкт л≥зингу, переданий л≥зингоодержувачев≥ зг≥дно з договором, переходить у власн≥сть л≥зингоодержувача або викуповуЇтьс€ ним за залишковою варт≥стю;

2. ќперативний л≥зинг Ч це догов≥р л≥зингу, в результат≥ укладенн€ €кого л≥зингоодержувач на своЇ замовленн€ отримуЇ у платне користуванн€ в≥д л≥зингодавц€ об'Їкт л≥зингу на строк, менший строку, за €кий амортизуЇтьс€ 90 в≥дсотк≥в вартост≥ об'Їкта л≥зингу, визначеноњ в день укладанн€ договору.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ строку договору оперативного л≥зингу в≥н може бути продовжений або об'Їкт л≥зингу п≥дл€гаЇ поверненню л≥зингодавцю ≥ може бути повторно переданий у користуванн€ ≥ншому л≥зингоодержувачу за договором л≥зингу.

‘орми л≥зингу:

1. «воротний л≥зинг Ч це догов≥р л≥зингу, €кий передбачаЇ набутт€ л≥зингодавцем майна у власника ≥ передачу цього майна йому у л≥зинг;

2. ѕайовий л≥зинг Ч це зд≥йсненн€ л≥зингу за участю суб'Їкт≥в л≥зингу на основ≥ укладенн€ багатостороннього договору та залученн€ одного або к≥лькох кредитор≥в, €к≥ беруть участь у зд≥йсненн≥ л≥зингу, ≥нвестуючи своњ кошти. ѕри цьому сума ≥нвестованих кредиторами кошт≥в не може становити б≥льше 80 в≥дсотк≥в вартост≥ набутого дл€ л≥зингу майна;

3. ћ≥жнародний л≥зинг Ч це догов≥р л≥зингу, що зд≥йснюЇтьс€ суб'Їктами л≥зингу, €к≥ перебувають п≥д юрисдикц≥Їю р≥зних держав, або в раз≥ €кщо майно чи платеж≥ перетинають державн≥ кордони.

ћ≥жнародний л≥зинг зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, м≥жнародних договор≥в, в €ких бере участь ”крањна, та договор≥в, укладених суб'Їктами л≥зингу.

¬≥дносини м≥ж суб'Їктами л≥зингу регулюютьс€ «аконом ”крањни "ѕро л≥зинг", ≥ншими нормативно-правовими актами та укладеними в≥дпов≥дно до них договорами л≥зингу, кр≥м в≥дносин, урегульованих нормативно-правовими актами про оренду та приватизац≥ю державного майна.

ƒогов≥р л≥зингу укладаЇтьс€ у форм≥ багатосторонньоњ угоди за участю л≥зингодавц€, л≥зингоодержувача, продавц€ об'Їкта л≥зингу або двосторонньоњ угоди м≥ж л≥зингодавцем ≥ л≥зингоодержувачем.

ƒогов≥р л≥зингу маЇ бути укладений у письмов≥й форм≥ та повинен в≥дпов≥дати вимогам законодавства ”крањни.

≤стотними умовами договору л≥зингу Ї:

Ч найменуванн€ стор≥н;

Ч об'Їкт л≥зингу (склад ≥ варт≥сть майна), умови та строки його поставки;

Ч строк, на €кий укладаЇтьс€ догов≥р л≥зингу;

Ч розм≥р, склад та граф≥к сплати л≥зингових платеж≥в, умови њх перегл€ду;

Ч умови переоц≥нки вартост≥ об'Їкта л≥зингу зг≥дно ≥з законодавством ”крањни;

Ч умови поверненн€ об'Їкта л≥зингу в раз≥ банкрутства л≥зингоодержувача;

- умови страхуванн€ об'Їкта л≥зингу;

Ч умови експлуатац≥њ та техн≥чного обслуговуванн€, модерн≥зац≥њ об'Їкта л≥зингу та наданн€ ≥нформац≥њ щодо його техн≥чного стану;

Ч умови реЇстрац≥њ об'Їкта л≥зингу та умови поверненн€ об'Їкта л≥зингу чи його викупу п≥сл€ зак≥нченн€ д≥њ договору;

Ч умови дострокового роз≥рванн€ договору л≥зингу;

Ч умови наданн€ в≥домостей про ф≥нансовий стан л≥зингоодержувача;

Ч в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н;

- дата ≥ м≥сце укладенн€ договору.

«а згодою стор≥н у договор≥ л≥зингу можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ умови.

–еорган≥зац≥€ л≥зингодавц€ не Ї п≥дставою дл€ зм≥ни умов чи роз≥рванн€ договору л≥зингу.

—троки договору л≥зингу визначаютьс€ за домовлен≥стю стор≥н. ѕередача об'Їкта л≥зингу л≥зингодавцем л≥зингоодержувачу зд≥йснюЇтьс€ у строки ≥ на умовах, визначених у договор≥ л≥зингу.

ћайно, передане за договором ф≥нансового л≥зингу, зараховуЇтьс€ на баланс л≥зингоодержувача з позначенн€м, що це майно вз€то у ф≥нансовий л≥зинг. ћайно, передане за договором оперативного л≥зингу, залишаЇтьс€ на баланс≥ л≥зингодавц€ ≥з зазначенн€м, що це майно передано у л≥зинг та зараховуЇтьс€ на позабалансовий рахунок л≥зингоодержувача ≥з зазначенн€м, що це майно одержано у л≥зинг.

якщо з вини л≥зингодавц€ у строки ≥ на умовах, визначених у договор≥ л≥зингу, не передано л≥зингоодержувачу об'Їкт л≥зингу, л≥зингоодержувач маЇ право вимагати в≥д л≥зингодавц€ передач≥ зазначеного об'Їкта та в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих затримкою передач≥, або в установленому пор€дку вимагати роз≥рванн€ договору та в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих йому невиконанн€м умов договору л≥зингу.

ѕередача л≥зингоодержувачем об'Їкта л≥зингу л≥зингодавцю зд≥йснюЇтьс€ у строки ≥ на умовах, визначених у договор≥ л≥зингу.

якщо з вини л≥зингоодержувача у строки ≥ на умовах, визначених у договор≥ л≥зингу, не повернуто л≥зингодавцю об'Їкт, л≥зингу, л≥зингодавець маЇ право вимагати в≥д л≥зингоодержувача передач≥ зазначеного об'Їкта та в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих затримкою передач≥, в≥дпов≥дно до умов договору.

” раз≥ несплати л≥зингоодержувачем л≥зингових платеж≥в прот€гом двох чергових строк≥в на вимогу л≥зингодавц€ об'Їкт л≥зингу п≥ дл€ гас поверненню у безсуперечному пор€дку зг≥дно з виконавчим записом, зд≥йсненим у державн≥й нотар≥альн≥й контор≥.

ќб'Їкт л≥зингу прот€гом усього строку д≥њ договору л≥зингу Ї власн≥стю л≥зингодавц€.

” раз≥ переходу права власност≥ на об'Їкт л≥зингу в≥д л≥зингодавц€ до ≥ншоњ особи догов≥р л≥зингу збер≥гаЇ чинн≥сть щодо нового власника.

” договор≥ ф≥нансового л≥зингу може передбачатис€ право викупу об'Їкта л≥зингу л≥зингоодержувачем п≥сл€ зак≥нченн€ або до зак≥нченн€ строку договору, але не ран≥ше строку, прот€гом €кого амортизуЇтьс€ 60 в≥дсотк≥в вартост≥ об'Їкта л≥зингу, визначеноњ в день укладенн€ договору л≥зингу. ѕраво власност≥ на об'Їкт ф≥нансового л≥зингу набуваЇтьс€ л≥зингоодержувачем п≥сл€ сплати повноњ вартост≥ об'Їкта л≥зингу в≥дпов≥дно до умов договору л≥зингу.

ѕраво користуванн€ об'Їктом л≥зингу належить л≥зингоодержувачу т≥льки на умовах, визначених договором л≥зингу.

” раз≥ банкрутства л≥зингоодержувача, арешту чи конф≥скац≥њ його майна об'Їкт л≥зингу в≥докремлюЇтьс€ в≥д загального майна л≥зингоодержувача ≥ п≥дл€гаЇ поверненню л≥зингодавцю, €кий може розпор€джатис€ ним на власний розсуд.

ѕор€док в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих у зв'€зку з банкрутством л≥зингоодержувача, визначаЇтьс€ зг≥дно, з умовами договору л≥зингу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 414 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

740 - | 550 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.