Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќагородженн€ переможц€  онкурсу
ѕќЋќ∆≈ЌЌя

ѕ–ќ  ќЌ ”–— ѕ–ќ≈ “Ќ»’ ≤ƒ≈…

Ђ«апор≥жж€. ѕерезавантаженн€.

ѕроект 1 Ц ƒубовка. ѕерезавантаженн€ї

1. «агальн≥ положенн€

1.1. ѕоложенн€ про конкурс Ђ«апор≥жж€. ѕерезавантаженн€. ѕроект 1-ƒубовка. ѕерезавантаженн€ї передбачаЇ розробку ориг≥нальноњ проектноњ ≥дењ, €ку можна впровадити та територ≥њ парку Ђƒубовий гайї у пер≥од його реконструкц≥њ.

1.2. ќрган≥заторами конкурсу виступають:

Ј –айонна адм≥н≥страц≥€ «апор≥зькоњ м≥ськоњ ради по ќлександр≥вському району;

Ј «апор≥зька м≥ська молод≥жна рада;

Ј «апор≥зький нац≥ональний ун≥верситет.

1.3. ѕроектна ≥де€ Ц це граф≥чне зображенн€ ≥дењ та њњ опис. ≤де€ повинна бути ориг≥нальною, креативною ≥ п≥дкреслювати ун≥кальн≥сть парку Ђƒубовий гайї.

 

 

2. “ерм≥ни проведенн€ конкурсу

2.1.  онкурс проводитьс€ з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року.

2.2.  онкурс проводитьс€ у ≤≤≤ етапи:

- ≤-й етап Ц прийом за€вок ≥ конкурсних роб≥т. «а€вки на участь у конкурс≥ з поданими роботами приймаютьс€ до 11.11.2016 року включно.

- ≤≤-й етап Ц зас≥данн€ оргком≥тету, в≥дб≥р 2-х переможц≥в на основ≥ критер≥њв оц≥нки та голосуванн€ член≥в оргком≥тету проводитьс€ до 16.11.2016 року. ѕеремагаЇ конкурсна робота, €ка набрала найб≥льшу к≥льк≥сть голос≥в.

- ≤≤≤-й етап Ц оголошенн€ переможц≥в конкурсу та њх нагородженн€ п≥д час проведенн€ гала-концерту Ђƒо дн€ студентаї «апор≥зького нац≥онального ун≥верситету 17 листопада 2016 року.

3. ћета та завданн€ конкурсу:

3.1.  онкурс проводитьс€ з метою вивченн€ баченн€ молоддю м≥ста сучасного парку в≥дпочинку та створенн€ бази проектних ≥дей, €к≥ знайдуть своЇ вт≥ленн€ на територ≥њ ќлександр≥вського та ≥нших район≥в м≥ста «апор≥жж€, спр€мованих €к на формуванн€ зовн≥шнього вигл€ду м≥ста, так ≥ на його позитивний ≥м≥дж у ц≥лому.

 

3.2. «авданн€ми  онкурсу Ї:

- залученн€ максимальноњ к≥лькост≥ учн≥вськоњ та студентськоњ молод≥ м. «апор≥жж€ та «апор≥зькоњ област≥ до розробки проектних ≥дей з≥ створенн€ сучасного стилю територ≥й в≥дпочинку;

- п≥двищенн€ привабливост≥ м. «апор≥жж€ в украњнському туристичному простор≥.

 

 

4. ”мови проведенн€ конкурсу:

4.1. ƒл€ орган≥зац≥њ та проведенн€  онкурсу, а також оголошенн€ його результат≥в, розпор€дженн€м голови районноњ адм≥н≥страц≥њ «апор≥зькоњ м≥ськоњ ради по ќлександр≥вському району створюЇтьс€ та затверджуЇтьс€ персональний ≥ к≥льк≥сний склад орган≥зац≥йного ком≥тету з п≥дготовки та проведенн€  онкурсу (дал≥ Ц ќрган≥зац≥йний ком≥тет).

4.2. ќсновною формою роботи ќрган≥зац≥йного ком≥тету Ї зас≥данн€.

4.3. «ас≥данн€ ќрган≥зац≥йного ком≥тету Ї лег≥тимним, €кщо на ньому присутн≥ не менш €к дв≥ третини в≥д його складу.

4.4. –≥шенн€ ќрган≥зац≥йного ком≥тету приймаЇтьс€ б≥льш≥стю присутн≥х член≥в ќргком≥тету шл€хом в≥дкритого голосуванн€. ” раз≥ р≥вном≥рного розпод≥лу голос≥в, головуючий маЇ право вир≥шального голосу.

4.5. „лени ќрган≥зац≥йного ком≥тету:

- беруть участь в обговоренн≥, розгл€д≥ та з≥ставленн≥ конкурсних роб≥т ≥ забезпечують прийн€тт€ р≥шенн€ про визначенн€ переможц€  онкурсу;

- мають право на ознайомленн€ з ус≥ма матер≥алами, поданими на  онкурс, а також на в≥дображенн€ своЇњ думки в протокол≥ зас≥данн€ жур≥;

- зобовТ€зан≥ дотримуватис€ норм законодавства, обТЇктивно та неупереджено розгл€дати конкурсн≥ роботи;

- мають право в≥дхилити конкурсну роботу, €кщо вона не в≥дпов≥даЇ вимогам ≥ суперечить основним засадам ≥ принципам чинного законодавства ”крањни.

4.6. ”  онкурс≥ можуть брати участь лише учн≥ шк≥л, студенти профес≥йно-техн≥чних училищ, техн≥кум≥в та ун≥верситет≥в м. «апор≥жж€.

4.7. ”часть у конкурс≥ безкоштовна.

4.8. ƒо участ≥ в  онкурс≥ допускаютьс€ конкурсн≥ роботи, €к≥ включають так≥ елементи:

- назва проектноњ ≥дењ;

- граф≥чне зображенн€ ≥дењ проекту;

- опис ≥ мета вт≥ленн€ проектноњ ≥дењ.

4.9. ƒо конкурсних роб≥т обовТ€зково додаЇтьс€ за€вка з в≥домост€ми про автора, що включають: пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥, м≥сце навчанн€, м≥сце проживанн€, контактн≥ телефони та електронна адреса.

4.10.  онкурсн≥ роботи надсилаютьс€ на розгл€д в електронному вигл€д≥ на адресу: www.znu.edu.ua/ (рубрика Ђјнонсиї).

4.11.  ожен учасник може подати необмежену к≥льк≥сть роб≥т.

4.12.  онкурсн≥ роботи, €к≥ над≥йдуть несвоЇчасно чи не в≥дпов≥датимуть умовам  онкурсу, або оформлен≥ з порушенн€м встановлених правил, до участ≥ в  онкурс≥ не допускаютьс€.

4.13. –оботи, подан≥ на  онкурс, не повертаютьс€ ≥ не рецензуютьс€.

4.14.  онкурсн≥ роботи повинн≥ супроводжуватис€ за€вою, заповненою автором роботи, про те, що в≥н (вона), у раз≥ перемоги даноњ конкурсноњ роботи, передаЇ права ≥нтелектуальноњ власност≥ на конкурсну роботу орган≥затору  онкурсу (районна адм≥н≥страц≥€ «апор≥зькоњ м≥ськоњ ради по ќлександр≥вському району) ≥ даЇ дозв≥л на њњ в≥льне використанн€ дл€ впровадженн€ на територ≥њ м. «апор≥жж€.

4.15. ‘акт участ≥ в  онкурс≥ означаЇ ознайомленн€ та повну згоду учасник≥в з ѕоложенн€м про конкурс.

4.16. ѕриймаючи участь у  онкурс≥, учасник/переможець п≥дтверджують свою згоду на те, що ≥нформац≥€ про факт перемоги, а також ≥мТ€ або н≥кнейм чи псевдон≥м переможц€  онкурсу можуть бути опубл≥кован≥ на оф≥ц≥йних сайтах м≥ськоњ ради, «Ќ” та у соц≥альних мережах, без сплати будь-€коњ винагороди.

4.17. Ѕеручи участь у  онкурс≥, учасник стверджуЇ, що вс€ надана ним ≥нформац≥€, у тому числ≥ та, що м≥стить персональн≥ дан≥, надана ним на законних п≥дставах.

4.18. ”часники самост≥йно несуть в≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть наданоњ ними ≥нформац≥њ та персональних даних (у тому числ≥ контактноњ ≥нформац≥њ).

5. ¬имоги до конкурсних роб≥т:

5.1.  онкурс проводитьс€ за ном≥нац≥€ми:

1.  раща ≥де€ спортивного в≥дпочинку;

2.  раща ≥де€ культурного в≥дпочинку;

3.  раща еколог≥чна ≥де€;

4.  раща ≥де€ дит€чого в≥дпочинку;

5.  раща ≥де€ в≥дпочинку молод≥;

6.  раща ≥де€ в≥дпочинку людей похилого в≥ку;

7.  раща ≥де€ ландшафтного дизайну.

 

5.2. «апропонован≥ конкурсн≥ роботи мають бути ориг≥нальними за ≥деЇю та зм≥стом художнього оформленн€, €к≥ в≥дображатимуть мету ≥ завданн€  онкурсу.

5.3. ≤дењ повинн≥ бути сучасними, лакон≥чними, мати в≥дношенн€ до ≥стор≥њ, арх≥тектури Ђƒубового гаюї або передавати основну ≥нформац≥ю про м. «апор≥жж€.

5.4. √раф≥чним зображенн€м вважаЇтьс€ ≥люстрац≥€ обТЇкту ≥дењ, що асоц≥юЇтьс€ з брендом, ≥стор≥Їю, культурою та традиц≥€ми «апор≥зького краю. ќбТЇкт ≥дењ маЇ бути спр€мованим на п≥двищенн€ позитивного ≥м≥джу м≥ста «апор≥жж€.

5.5. Ќазва та опис проекту мають надаватис€ двома мовами (украњнська та англ≥йська) та в≥дпов≥дати нормам морал≥ та етики.

5.6. Ќа конкурс не допускаЇтьс€ роботи, права ≥нтелектуальноњ власност≥ на €к≥ (елементи €ких) належать ≥ншим особам.

6. “ехн≥чн≥ вимоги та параметри:

6.1. √раф≥чн≥ зображенн€ проект≥в приймаютьс€ в електронному вигл€д≥:

- у растровому формат≥ файл≥в (jpeg, tif, png+альфа, psd.) з розд≥льною здатн≥стю не менше 600 dpi;

- у векторному формат≥ файл≥в (cdr, eps).

6.2. Ќазва та опис проекту приймаютьс€ в електронному вигл€д≥:

- у форматах *dос, *docx.

6.3. Ќазва конкурсноњ роботи (≥мена файл≥в) повинна м≥стити пр≥звище автора англ≥йською мовою.

6.4. ќбс€г роботи складаЇ 2-3 стор≥нки формату ј 4 (14 шрифт, TNR, пол€ з ус≥х бок≥в Ц 2 см, ≥нтервал Ц 1,5 см).

7. ¬изначенн€ переможц≥в  онкурсу

7.1. –езультати роботи ќрган≥зац≥йного ком≥тету оформлюютьс€ протоколом зас≥данн€.

7.2. ѕротокол зас≥данн€ м≥стить ≥нформац≥ю:

- дату, час та м≥сце проведенн€;

- пр≥звища, ≥мена та по батьков≥ член≥в ќргком≥тету;

- пр≥звища, ≥мена та по батьков≥ конкурсант≥в;

- результати голосуванн€.

7.3. ќргком≥тет визначаЇ по 3 роботи-переможниц≥ у кожн≥й ном≥нац≥њ на основ≥ критер≥њв оц≥нюванн€ та голосуванн€ член≥в ќргком≥тету.

7.4. ѕереможець  онкурсу затверджуЇтьс€ р≥шенн€м ќргком≥тету.

7.5. ќрган≥зац≥йний ком≥тет та орган≥затор  онкурсу залишають за собою право використовувати надан≥ конкурсн≥ роботи без винагороди автору.

Ќагородженн€ переможц€  онкурсу

8.1. ѕереможц≥  онкурсу будуть в≥дзначен≥:

Ј грамотами районноњ адм≥н≥страц≥њ «апор≥зькоњ м≥ськоњ ради по ќлександр≥вському району;

Ј грамотами «апор≥зькоњ м≥ськоњ молод≥жноњ ради;

Ј грамотами «апор≥зького нац≥онального ун≥верситету;

Ј ц≥нними подарунками в≥д спонсор≥в;

Ј ѕ≤ѕ автора ≥дењ буде зазначено на обТЇкт≥ реал≥зованого проекту.

8.2. ѕ≥сл€ оголошенн€ переможц€  онкурсу робота й ≥нформац≥€ про њњ автора оприлюднюЇтьс€ на оф≥ц≥йних сайтах м≥ськоњ ради та «апор≥зького нац≥онального ун≥верситету, а також у соцмережах.

8.3. ѕ≥сл€ оголошенн€ переможц€  онкурсу робота стаЇ власн≥стю районноњ адм≥н≥страц≥њ «апор≥зькоњ м≥ськоњ ради по ќлександр≥вському району.

 

ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ

 

Ќачальник юридичного в≥дд≥лу ќ. ќ.  ул≥н≥ч

 

 

ѕроректор з науково-педагог≥чноњ

та навчальноњ роботи ќ. ≤. √ура

 

 

√оловний бухгалтер ¬. ‘. “имошик

 

 

—п≥вголова навчального сектору студради ј. ќ. ƒолгополова

 

 

ѕоложенн€ п≥дготувала

в.о. пом≥чника ректора

з виховноњ роботи

________________Ќ. ¬. ¬оронова

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 376 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

516 - | 493 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.