Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иди видань за ≥нформац≥йними знаками
.

¬»ƒ» ¬»ƒјЌ№ «ј ÷≤Ћ№ќ¬»ћ ѕ–»«Ќј„≈ЌЌяћ

4.1 оф≥ц≥йне видан투иданн€ матер≥ал≥в ≥нформац≥йно≠го, нормативного чи директивно≠го характеру, що публ≥куЇтьс€ в≥д ≥мен≥ державних орган≥в, в≥домств, установ чи громадських орган≥зац≥й
4.2 наукове видан투иданн€ результат≥в теоретичних ≥ (чи) експериментальних досл≥д≠жень, а також п≥дготовлених на≠уковц€ми до публ≥кац≥њ памТ€ток культури, ≥сторичних документ≥в та л≥тературних текст≥в
4.3 науково-попул€рне видан투иданн€ в≥домостей теоретичних та (чи) експериментальних дос≠л≥джень в галуз≥ науки, культури ≥ техн≥ки, викладених у форм≥, зрозум≥л≥й читачам-нефах≥вц€м.
4.4 науково-виробниче виданн€ ¬иданн€ в≥домостей результат≥в теоретичних та (чи) експеримен≠тальних досл≥джень, а також кон≠кретних рекомендац≥й щодо њх впровадженн€ у практику
4.5 виробничо-практичне видан≠투иданн€ в≥домостей з технолог≥њ, техн≥ки й орган≥зац≥њ виробницт≠ва, а також ≥нших галузей сусп≥льноњ практики, призначене фах≥в≠ц€м певного проф≥лю та в≥дпов≥д≠ноњ квал≥ф≥кац≥њ
4.6 нормативне виробничо-практичне видан투иданн€ норм, правил ≥ вимог з конкретних сфер виробничо-практичноњ д≥€льност≥
4.7 виробничо-практичне видан≠н€ дл€ аматор≥в¬иданн€ в≥домостей з технолог≥њ, техн≥ки та орган≥зац≥њ виробницт≠ва, окремих його галузей, а також ≥нших сфер сусп≥льноњ практики, викладених у форм≥, зрозум≥л≥й читачам-нефах≥вц€м
4.8 навчальне видан투иданн€ систематизованих в≥до≠мостей наукового або прикладно≠го характеру, викладених у зруч≠н≥й дл€ вивченн€ ≥ викладанн€ форм≥
4.9 громадсько-пол≥тичне видан≠투иданн€ твору громадсько-пол≥≠тичноњ тематики
4.10 дов≥дкове видан투иданн€ коротких в≥домостей на≠укового чи прикладного характе≠ру, розм≥щених у пор€дку, зруч≠ному дл€ њх швидкого пошуку, не призначене дл€ суц≥льного читан≠н€
4.11 виданн€ дл€ орган≥зац≥њ доз≠в≥л눬иданн€ попул€рно викладених загальнодоступних в≥домостей щодо орган≥зац≥њ побуту, дозв≥лл€, р≥зноман≥тних форм самод≥€льноњ творчост≥, р≥зних вид≥в захоплень
4.12 рекламне виданн€ (с.6)¬иданн€ в≥домостей щодо виро≠б≥в, послуг, заход≥в, культурноЦ≥сторичних обТЇкт≥в, творчих ко≠лектив≥в тощо, у форм≥, €ка привертаЇ увагу, спри€Ї реал≥зац≥њ то≠вар≥в ≥ послуг, запрошуЇ до ознайомленн€ чи в≥дв≥дуванн€
4.13 л≥тературно-художнЇ видан≠투иданн€ твору художньоњ л≥тератури..

 

¬»ƒ» ¬»ƒјЌ№ «ј јЌјЋ≤“» ќ-—»Ќ“≈“»„Ќ»ћ

ѕ≈–≈–ќЅЋ≈ЌЌяћ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ

5 1 ≥нформац≥йне видан투иданн€ систематизованих чи узагальнених в≥домостей в≥дносно опубл≥кованих чи неопубл≥кованих даних з першоджерел, випу≠щене друком орган≥зац≥€ми, що зд≥йснююсь науково-≥нформац≥йну д≥€льн≥сгь ѕрим≥тка. ≤нформац≥йн≥ виданн€ мо≠жуть бути непер≥одичними, пер≥одич≠ними ≥ продовжуваними
5.2 Ѕ≥бл≥ограф≥чне виданн€≤нформац≥йне виданн€ упор€дко≠ваноњ сукупност≥ б≥бл≥ограф≥чних запис≥в
5.3 реферативне виданн€≤нформац≥йне виданн€ сукупност≥ б≥бл≥ограф≥чних запис≥в, включно з рефератами ѕрим≥тка. –еферат Ч це короткий виклад зм≥сту документа чи його частини, що включаЇ основн≥ фактичн≥ в≥домост≥ та висновки, необх≥дн≥ дл€ початкового ознайомленн€ з документом
5.4 огл€дове виданн€ (—. 7)≤нформац≥йне виданн€ публ≥кац≥њ одного чи дек≥лькох огл€д≥в, €к≥ в≥дображають п≥дсумки анал≥зу та узагальненн€ в≥домостей з р≥зних джерел
5.5 дайджест¬иданн€ публ≥кац≥њ у вигл€д≥ до≠б≥рки вит€г≥в ≥з конкретного тек≠сту, в≥д≥браних ≥ згрупованих та≠ким чином, щоб дати про нього загальне у€вленн€, чи доб≥рки найц≥кав≥ших матер≥ал≥в, передрукованих з ≥нших видань ѕрим≥тка. ƒайджести можуть бути непер≥одичними, пер≥одичними та продовжуваними

.

¬»ƒ» ¬»ƒјЌ№ «ј ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»ћ» «Ќј јћ»

6.1 текстове видан투иданн€, б≥льшу частину обс€гу €кого займаЇ словесний, цифро≠вий, у вигл€д≥ ≥Їрогл≥ф≥в, формул (х≥м≥чних або математичних) чи зм≥шаний текст ѕрим≥тка. “екстов≥ виданн€, в €ких ви≠користано дек≥лька мов, називаютьс€ багатомовними
6.2 нотне видан투иданн€ запису музичного твору за допомогою нотних знак≥в
6.3 картограф≥чне видан투иданн€ картограф≥чного твору ѕрим≥тка. ѕ≥д картограф≥чним твором сл≥д розум≥ти картограф≥чне зображен≠н€, що в≥дтворюЇ у картограф≥чн≥й проекц≥њ зменшене узагальнене зобра≠женн€ поверхн≥ «емл≥ або ≥ншого обТЇк≠та у певн≥й систем≥ умовних позначень з розташованими на н≥й обТЇктами ре≠альноњ д≥йсност≥
6.4 образотворче видан투иданн€ живописних, граф≥чних, скульптурних твор≥в мистецтва, спец≥альних чи художн≥х фотогра≠ф≥й та ≥нших граф≥чних роб≥т, креслень, д≥аграм, схем тощо..
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1937 - | 1819 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.