Лекции.Орг


Поиск:
Модульдің құзіреттілігі» (модуль құзіреттілігі) формасынан мәліметтер
АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік университеті

 

  БЕКІТЕМІН Кафедра меңгерушісі «Экономика» __________ Кенжебаева М.Т. /қолы/ /аты-жөні/   «_____» ____________2016 г.

 

 

МОДУЛЬ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Мамандық: 5B050600- «Экономикалық мамандықтарға»

Дайындау бағыты – «Бизнесті бағалау»

 

Модуль М14ЭК Кредит саны (KZ/ECTS): 3 / 6

 

Модуль пәнінің аты мен көлемі (кредит саны, оқу семестрі)

1. «Кәсіпорын экономикасы 1» / 3 кредит / 5 семестр

2. «Бизнесті жоспарлау 2» / 3 кредит / 6 семестр

Маман дайындап шығаратын кафедра: Экономика

Модульбойынша оқыту бағдарламасын дайындауға жауапты кафедра(лар):

 

Экономика

Модульге жауапты оқытушының аты-жөні:

1. Аширбаева Г.Т.. e-mail: /tarazgulda/@mail.ru

2. Ерсеитова А.Ұ. e-mail: erseitо[email protected]

 

Тараз, 2016

Кәсіпорын экономикасы 1. Жұмыс оқу бағдарламасы Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университетінің 5В050600-«Экономика» мамандықтарына арналып (2013ж.) жасалынған типтік бағдарламасының негізінде құрастырылды.

Модуль мақсаты мен мәселелері: заттанған және нақты еңбектің тиімді шығындар жағдайында жұмыс істеуінде неғұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін факторлар мен жағдайлардың, обьективті экономикалық заңдардың фирмаларда көрінуі мен әрекетін зерделей білулері қажет. Нарықтық экономика жағдайында осы пәннің маңызды роль атқаратынын, қоғамның өндіргіш күштерінің даму деңгейін және әлеуметтік экономикалық міндеттерін шешетінін, оның мерзімдерін белгілейтінін білуі керек. Қазақстан Республикасында іске асырылып жатқан экономикалық реформалар фирма өндірісінің дамуы мен басқаруға жаңа талаптар қойып отыр. Осы курсты оқу нәтижесінде білімгер қалыптасқан құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортадағы фирманың жұмыс істеу механизмі туралы өзінің көз-қарасы болуы керек.

Модуль пәндері бойынша пререквизиттер мен постреквизиттер.

Пән: «Кәсіпорын экономикасы 1»

пререквизиттер: «Экономикалық теория»; «Менеджмент»; «Бухгалтерлік есеп»;

«Қаржы»;, «Маркетинг»; «Микроэкономика»; «Макроэкономика».

постреквизиттер «Өндірісті ұйымдастыру»; «Кәсіпкерлік»; «Инновациялық бизнес»; «Инновациялық жобалардың тиімділігі»;.«Өндірістік сала экономикасы»;«Корпоративтік қаржы»; «Фирманың бәсекеге қабілеттілігі».

Пән: «Бизнес жоспар 2»

Бизнес жоспарлаудың оқыту бағдарламасы М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік университетінің 24.06.2014 ж өткен № 4 Хаттамасымен Ғылыми кеңесінде бекітілген оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.

Модуль мақсаты мен мәселелері: бизнес жоспарды құрастыру арқылы білімгерлерді бизнесте стратегиялық-ұйымдастырушылық жоспарлаудың маңызы зор екендігіне көзін жеткізу. Білімгерлермен бірлесіп кәсіпкердің өз қызметін жоспарлауда кездестіретін проблемаларын тиянақты қарастыру, бизнес-жоспардың негізгі бөлімдерінің мазмұнымен танысу, бизнес-жоспарды дайындау тәжірибесін игеруге, кейін қатаң бәсеке жағдайында уақытылы негізделген шешім қабылдау үшн ағымдағы операцияларды бақылай алуға және ұсынылған бизнестің болашағаын бағалай білуге ықпал ету.

пререквизиты «Экономикалық теория, кәсіпорын экономикасы»

постреквизиты «Макроэкономика».

 

Модульдің құзіреттілігі» (модуль құзіреттілігі) формасынан мәліметтер

2. Модуль формулярі

  Модульдің аты мен номері, Пән циклы М14ОЦ – Базалық пәндер М14ОЦ – Базалық пәндер
  Модуль (құзыреттілігінің) оқыту нәтижелері Кәсіпорын экономикасы 1 БҚ 1 –Экономика аймағында тәжірибелік міндеттерді шешу құралы ретінде теориялық білімді меңгеру, еңбек процесін және жұмыс орнын жоспарлай білу, еңбек ақының заманауи формасын дайындау, еңбекті жетілдіру және экономикалық тиімділікті анықтауды білу керек. БҚ 2.Шаруашылық субъект қызметінің, оның қаржылық жағдайының, бәсекелестік деңгейін анықтаудың тиімділікті бағалау әдістерін қолдана білу. ЖҚ 1. Ұйымдастыру құрылымының, мекеменің өндірістік қуаты және кадр ресурстарының ерекшеліктерін және мамандандыру процесін меңгеру білімін көрсету. ЖҚ 2.Сабақ барысында интерактивті сұқбаттасу кезін де өзінің ойын толық жеткізу және есептер шығару барысында формулаларды дұрыс қолдана білу. Бизнес жоспарлау 2 БҚ 1 –Шаруашылықтағы негізгі заңдылықтарды, кәсіпорын қызметінің ерекшеліктерін, бизнес жоспарлаудың негізгі мәселелерін тауып қолдануды көрсетеді. БҚ2 - бизнес жоспарлаудың негізгі қағидаларын, бизнес жоспарлау тәртібін, бизнес жоспарлауды есептеуді үйретеді ЖҚ 1 - қажетті нәтижеге жетуде табандылық таныту
  Модуль компоненттері (номері және аты) Кәсіпорын экономикасы 1 Бизнес жоспарлау 1  
  Кредит саны KZ / ECTS 3/6 3/6  
  Оқыту семестрі      
  Сабақ түрлері барлығы акад. сағат- Соның ішінде: Лекциялар- Практикалық (семинар)- Лабораториялық (студиялық)- СӨЖ (ОБӨЖ) Лекциялар – 22,5 час, практикалық сабақтар – 22,5 сағ. СӨЖ – 67,5 сағ.; оның ішінде ОБӨЖ – 22,5 сағ. Барлығы – 135 сағ. Лекциялар – 22,5 час, практикалық сабақтар – 22,5 сағ. СӨЖ – 67,5 сағ.; оның ішінде ОБӨЖ – 22,5 сағ. Барлығы – 135 сағ.  
  Студенттің білімін бақылау түрі Курстық жұмыс, Курстық жұмыс,  
  Пән бойынша сабақ жүргізетін кафедра Экономика Экономика  
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 491 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

582 - | 565 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.