Лекции.Орг


Поиск:
B) Ақпараттық дәрісбаян.
A) П.П.Блонский.

B) В.А.Сластенин.

C) Л.С.Дубровский.

D) К.И.Трущинский.

E) М.И.Калинин.

F) С.Т. Шаповалов.

G) М.С.Воронецкий.

H) В.В.Иванов.

 

$$$ 2

«Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері: білім беру-

A) оқыту

B) әлеуметтендіру

C) өмірге дайындық

D) дамыту

E) тәрбие

F) құндылық

G) қалыптастыру

H) танымдық

 

$$$ 3

Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:

A) В.Д.Овсянников.

B) Д.И.Мещеряков.

C) К.Успанов.

D) М.В.Волошин.

E) Н.Д.Алексеев.

F) К.И.Иванов.

G) В.А.Архипов.

H) П.П.Власенко.

 

$$$ 4

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:

A) Мектептен тыс ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.

B) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне.

C) Оқушының позициясына.

D) Мектеп директорының позициясына.

E) Директор орыбасарының позициясына.

F) Сұранысқа ие болуына.

G) Қойылатын талаптардың мазмұнына.

H) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына.

 

$$$ 5

Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері:

A) Дене ерекшеліктері

B) Дене бітімі

C) Саналылығы

D) Инстинктері

E) Дене қасиеттері

F) Орталық нерв жүйесінің қасиеттері

G) Биологиялық

H) Биоәлеуметтік

 

$$$ 6

Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:

A) Педагогикалық міндеттер.

B) Психологиялық міндеттер.

C) Мемлекеттік міндеттер.

D) Дамытушылық міндеттер.

E) Экономикалық міндеттер.

F) Мектептің міндеттері.

G) Болжамдық міндеттер.

H) Адамгершілік міндеттер.

 

$$$ 7

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:

A) Баланың денсаулығын сақтау.

B) Баланың ақыл-ойын дамыту.

C) Баланың шығармашылығын дамыту.

D) Баланың көзқарасын дамыту.

E) Баланың рухани байлығын дамыту.

F) Баланың қызығушылығын жетілдіру.

G) Оқушының пәнге деген қызығушылығын дамыту.

H) Оқушының қоғамға деген көзқарасын жетілдіру.

 

$$$ 8

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:

A) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

B) Мектептің тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.

C) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.

D) Мектептің пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.

E) Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру.

F) Баланың денсаулығына қамқорлық жасау

G) Өмірді түсініп сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

H) Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру.

 

$$$ 9

Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:

A) Қай жерде тәрбиелейміз

B) Кімді тәрбиелейміз

C) Қалай оқытамыз.

D) Баланы қалай тәрбиелейміз.

E) Баланы кім үшін тәрбиелейміз.

F) Неге тәрбиелейміз.

G) Қашан тәрбиелейміз.

H) Балаларды кім тәрбиелейміз

 

$$$ 10

Оқытудың жалпы заңдылықтары:

A) Оқыту мен тәрбиенің бірлігі.

B) Оқытудың бірізділігі.

C) Оқыту тәсілі.

D) Оқыту формасы.

E) Оқыту субьектілері.

F) Оқыту жүйелілігі.

G) Оқыту құралдары.

H) Оқыту тиімділігі.

 

$$$ 11

Оқытудың жеке заңдылықтары.

A) Гносеологиялық.

B) Педагогикалық.

C) Философиялық.

D) Жалпы дидактикалық.

E) Басқарушылық.

F) Бақылаушылық.

G) Жобалаушылық.

H) Болжамдылық.

 

$$$ 12

Оқыту принциптері:

A) Үйымдастырушылық.

B) Әдептілік.

C) Жекелік.

D) Әдістемелік.

E) Мазмұндық.

F) Болжамдылық.

G) Жеткіліктік.

H) Басқарушылық.

 

$$$ 13

Оқыту принциптері:

A) Үйымдастырушылық.

B) Ғылымилық.

C) Жалпыламалық.

D) Әдістемелік.

E) Мазмұндық.

F) Болжамдық.

G) Педагогикалық.

H) Басқарушылық.

 

$$$ 14

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

A) Аристотель.

B) Пифагор.

C) Платон.

D) Сократ.

E) А.Я.Коменский

F) Песталоцци.

G) Ж.Ж.Руссо.

H) Демокрит.

 

$$$ 15

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарттың бөліктерінің бірі:

A) Жалпы қоғамдық.

B) Салалық.

C) Мемлекеттік.

D) Бүкіл әлемдік.

E) Мазмұндық.

F) Субьективтілік

G) Тұлғалық.

H) Аудандық-қалалық.

 

$$$ 16

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаты:

A) Оқу мазмұны.

B) Оқу формасы.

C) Мектептің төлқұжаты(паспорты).

D) Мектептің уставы.

E) Оқу тәсілі.

F) Оқулықтар.

G) Оқытушының журналы.

H) Оқушылардың күнделігі.

 

$$$ 17

Оқытуды үйымдастыру формасына жатады:

A) Сабақ.

B) Жаттығу.

C) Дәріс.

D) Ата-аналармен жұмыс.

E) Қоғамдық жұмыс.

F) Ынталандыру.

G) Түсіндіру.

H) Сендіру.

 

$$$ 18

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типі:

A) Ата-аналармен жұмыс.

B) Жаңа білім материалын бекіту.

C) Білімді дамыту.

D) Біліктілікті қалыптастыру.

E) Білім ептілік және дағдыларды тексеру.

F) Оқу саяхаттары.

G) Факультативтер.

H) Бақылау жургізу.

 

$$$ 19

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрі:

A) Жаппай дәрісбаян.

B) Ақпараттық дәрісбаян.

C) Болжамдық дәрісбаян.

D) Мазмұндық дәрісбаян.

E) Әдістемелік дәрісбаян.

F) Қосалқы дәрісбаян.

G) Ғылымдық дәрісбаян.

H) Мазмұнды дәрісбаян.

 

$$$ 20

Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:

A) Мұғалімнің адамгершілік қасиеттеріне.

B) Мұғалімнің әлеуметтік деңгейіне.

C) Оқушылардың тәрбиелік деңгейіне.

D) Мұғалімнің шығармашылық деңгейіне.

E) Оқушылардың өзара қарым-қатынасына.

F) Мұғаліммен оқушының қарым-қатынасына.

G) Оқушылардың дайындық деңгейіне.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 683 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

616 - | 546 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.