Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ам треба попрацювати з трьома типами текст≥в, та Ђперекластиї њх на сучасну мову.
—ем≥нарське зан€тт€ є1.

ѕов≥сть минулих л≥т €к джерело з ≥стор≥њ  ињвськоњ –ус≥

ѕитанн€ дл€ обговоренн€

1.  оротка ≥сторична дов≥дка про ѕћЋ: ≥стор≥€ виникненн€, редакц≥њ та списки, г≥потетичн≥ автори та умови написанн€.

2. як починаЇтьс€ та зак≥нчуЇтьс€ ≥стор≥€ за ѕћЋ. як≥ тексти насл≥дували автори та €к це в≥добразилос€ на стил≥ подач≥ ≥нформац≥њ?

3. ¬ерс≥њ походженн€ словТ€н та заснуванн€  иЇва.

4. –озлог≥ сюжети про хрещенн€ ќльги та виб≥р рел≥г≥њ ¬олодимиром Ц Ђправдаї чи вигадка?

5. Ђязичникиї, Ђнев≥гласиї, Ђсв€т≥ї та Ђмудр≥ї - позитивн≥ ≥ негативн≥ персонаж≥ ѕћЋ.

6. ƒл€ чого ≥ €к ЂЌесторї вигадав ≥стор≥ю  ињвськоњ –ус≥?

ƒане сем≥нарське зан€тт€ в≥дбуваЇтьс€ у форм≥ обговоренн€ запропонованих питань, дл€ чого студенти повинн≥ опрацювати текст ѕћЋ ≥ 2-6 питанн€ висв≥тлювати на основ≥ тексту, р€сно п≥дкр≥плюючи плин своњх думок цитатами з тексту л≥топису.

—ам текст ѕћЋ Ї в читальному зал≥ є2 €к самост≥йне виданн€ та, €к складова ЂЋ≥топису –уськогої.

“акож текст представлений в мереж≥-≤нтернет, зокрема тут (радимо переклад Ћ. ћахновц€): http://litopys.org.ua/

–адимо спочатку визначитис€ з €ким саме списком ѕћЋ ¬и працюЇте: ≤пат≥њвським чи Ћаврент≥њвським та врахувати њхн≥ особливост≥.

Ќаст≥йливо рекомендуЇтьс€ перед початком читанн€ тексту (чи в ход≥ його читанн€, чи п≥сл€) подивитис€ цей ф≥льм: https://www.youtube.com/watch?v=jCBOjZ5LPzA

Ћ≥тература:

ü јлешковский ћ.’. ѕовесть ¬ременных лет. —удьба литературного произведени€ в древней –уси. Ц ћ., 1971.

ü Ѕережков Ќ.√. ’ронологи€ русского летописани€. Ц ћ., 1963.

ü Ѕ≥лоус Ѕ. Ђѕов≥сть минулих л≥тї: ≥стор≥€ чи л≥тература? // ”крањнська мова ≥ л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2004. Ц —.116 Ц 122.

ü Ѕуганов ¬.». ќтечественна€ историографи€ русского летописани€. Ц ћ., 1975.

ü ¬ласенко Ќ. ’то Ї автором Ђѕов≥ст≥ врем'€них л≥тї //Ќаука ≥ сусп≥льство. Ц 2002. Ц є5 Ц 6. Ц —.10 Ц 14.

ü ƒанилевский ».Ќ. Ѕибли€ и ѕ¬Ћ:   проблеме интерпретации летописных текстов // ќтечественна€ истори€. Ц 1993. Ц є1.

ü ƒанилевский ».Ќ. «амысел и название ѕ¬Ћ // ќ». Ц 1995. Ц є5.

ü ƒжерелознавство ≥стор≥њ ”крањни. ƒов≥дник. Ц  ињв, 1998.

ü ≤сторичне джерелознавство: ѕ≥дручник / «а ред. я.—. алакури. Ц  ., 2002.

ü Ћихачев ƒ.—. –усские летописи и их культурно-историческое значение. Ц Ћ., 1947.

ü ѕов≥сть временних л≥т (п≥дг. тексту ќ.“ворогова ). ѕЋƒ–, 1978 // http://litopvs.org.ua/pvllavr/pvllavr.htm> (DVD)

ü “олочко ѕ. Ћ≥тописи  ињвськоњ –ус≥. Ц  ., 1994.

ü “олочко ѕ. “ис€чол≥тт€ давньоруського л≥тописанн€ //  ињвська старовина. Ц 1999. Ц є1. Ц —.3-13.

ü “олочко ѕ.ѕ. Ќестор Ц л≥тописець  ињвськоњ –ус≥ // ”крањнський ≥сторичний журнал. Ц 1981. Ц є12. Ц —. 27 Ц 30.

ü Ќасонов ј.Ќ. »стори€ русского летописани€ XI Ц начала XVIII века: ќчерки и исследовани€. Ц ћ., 1969.

ü ѕашуто ¬.ё. Ќекоторые общие вопросы летописного источниковедени€ // »сточниковедение отечественной истории: —б. статей. ¬ып. 1. Ц ћ., 1973.

ü –ыбаков Ѕ.ј. ƒревн€€ –усь. —казани€. Ѕылины. Ћетописи. Ц ћ., 1963.

ü “ихомиров ћ.Ќ. –усские летописи, вопросы их издани€ и изучени€ // ¬естник јЌ ———–. Ц 1960. Ц є8.

ü ‘арсобин ¬.¬. »сточниковедение и его метод: ќпыт анализа пон€тий и терминологии. Ц ћ., 1983.

ü „ерепнин Ћ.¬. ѕ¬Ћ, ее редакции и предшествующие ей летописные своды // »сторические записки. ¬ып. 25. Ц 1948.

ü „ерепнин Ћ.¬. —порные вопросы изучени€ Ќачальной летописи в 50-70-х годах XX в. // »стори€ ———–. Ц 1972. Ц є 4.

ü  лючевский ¬.ќ. —очинени€. ¬ 9-ти тт. “. 7. —пециальные курсы. Ц ћ., 1989.

ü  узьмин ј.√. Ќачальные этапы древнерусского летописани€. Ц ћ., 1977.

ü ЋихачЄв ƒ.—. –усские летописи и их культурно-историческое значение. Ц ћ. Ц Ћ., 1947.

ü ѕриселков ћ.ƒ. »стори€ русского летописани€ XI Ц XV вв. Ц Ћ., 1940.

ü “ихомиров ћ.Ќ. –усское летописание. Ц ћ., 1979.


“ема 2.

”крањнське Ђл≥тописанн€ї доби Ѕарокко.

ѕлан

1. Ћ≥тописанн€ в ”крањн≥ в XVI≤ Ц XVIII ст.: основн≥ тенденц≥њ та пам'€тки: козацьке та монастирське л≥тописанн€.

2. –≥зн≥ в≥з≥њ одн≥Їњ под≥њ: €к описують под≥њ ’мельниччини л≥топис —ам≥йла ¬еличка та Ђ√либокий мулї Ќатана √анновера (можна вз€ти одну битву, чи еп≥зод, котр≥ добре описан≥ в обох джерелах).

3. ≈лементи Ђдекоруї, або ж що робить Ђл≥тописиї бароковими.

ј) ¬игадан≥ промови;

Ѕ) ѕортрети героњв

¬) ¬ерс≥њ походженн€ Ђкозацькогої народу. „ому саме сармати?

ќбовТ€зков≥ тексти:

1. ќдин з козацьких Ђл≥топис≥вї (доступн≥ на http://litopys.org.ua/).

2. √либокий мул. ’рон≥ка Ќатана √ановера. Ќаук. ред. та коментар≥ Ќатал≥ яковенко.  .: ƒух ≥ Ћ≥тера, 2010. Ц 180 c. (Ї один екземпл€р в ч.з.є2.

ѕитанн€ 2 Ц 3 готуютьс€ на основ≥ зазначених текст≥в, студент подаЇ власне баченн€ зазначених аспект≥в, навод€чи цитати з джерел.

–екомендована л≥тература:

ü Ћ≥топис —амовидц€. Ц  ., 1971.

ü Ћьв≥вський л≥топис // √алицько-¬олинський л≥топис. Ц Ћьв≥в, 1994.

ü —татрозький л≥тописець // √алицько-¬олинський л≥топис. Ц Ћьв≥в, 1994.

ü јфонович ‘еодос≥й. ’рон≥ка з л≥топис≥в стародавн≥х. Ц  ., 1992.

ü ’рестомат≥€ з ≥стор≥њ ”крањнськоњ –—– з найдавн≥ших час≥в до к≥нц€ 50-х pp. XIX ст. Ц  ., 1959.

ü јнтонович ¬.  урс лекц≥й з джерелознавства. Ц  ., 1995.

ü Ѕевзо ј. Ћьв≥вський л≥топис ≥ ќстрозький л≥тописець. Ц  ., 1970.

ü ƒовгопол ¬., Ћитвиненко ћ., Ћ€х –. ƒжерелознавство ≥стор≥њ ”крањнськоњ –—–. Ц  ., 1986.

ü  ињвський л≥топис першоњ чверт≥ XVII ст. // ”≤∆. Ц 1988. Ц є2.

ü ћакарчук —. ѕисемн≥ джерела з ≥стор≥њ ”крањни:  урс лекц≥й. Ц Ћьв≥в, 1999.

ü ’арченко ћ. ”крањнська ≥стор≥ограф≥€ з найдавн≥ших час≥в до середини XIX ст. Ц  ., 1958.

ü “ихомиров ћ. »сточниковедение истории —–—–. — древнейших времен до конца XVIII века. Ц ћ., 1962.

ü  рип'€кевич ≤.ѕ. Ћ≥тописи XVI-XVIII ст. в √аличин≥ // ≤сторичн≥ джерела та њх використанн€. Ц ¬ип. ≤. Ц 1964.

ü ћарченко ћ.≤. ≤стор≥€ украњнськоњ культури. Ц  ., 1961.

ü ”крањнська л≥тература XIV-XVI ст. Ц  ., 1988.

ü ”крањнська л≥тература XVIII ст. Ц  ., 1983.

ü яременко ћ. —пец≥альн≥ ≥сторичн≥ дисципл≥ни: навч. пос≥б. дл€ студ. ≥стор. спец≥альностей. -  ., 2010.


“ема 3.

ќснови палеограф≥њ

ѕалеограф≥€ Ц —≤ƒ, що вивчаЇ давнЇ письмо, його еволюц≥ю, характерн≥ особливост≥ та зовн≥шн≥ ознаки памТ€ток писемност≥.

“еоретичний блок

ѕлан

1. «авданн€ та значенн€ палеограф≥њ. «вТ€зки палеограф≥њ з ≥ншими науковими дисципл≥нами.

2. –озвиток письмовоњ культури час≥в  ињвськоњ –ус≥.

3. ≈волюц≥€ граф≥ки письма на украњнських земл€х. ќсновн≥ ознаки п≥вуставу, уставу, скоропису, та час њх побутуванн€.

4. ≤стор≥€ поширенн€ паперу на украњнських земл€х, ф≥л≥гран≥.

 

“ерм≥нолог≥€ дл€ засвоЇнн€: бел€, виносна л≥тера, ≥н≥ц≥ал, каптал, л≥бра, л≥гатура, марг≥нал≥њ, м≥нускул, маюскул, паг≥нац≥€, паЇрка, пал≥мпсест, риза, скриптор≥й, титло, унц≥ал, устав, in folio, in quarеo, in ocеavo.

 

–екомендац≥њ дл€ п≥дготовки теоретичноњ частини:

” пропонован≥й тем≥ сем≥нарського зан€тт€ необх≥дно зТ€сувати визначенн€ палеограф≥њ, њњ предмет ≥ завданн€; простежити виникненн€ ≥ еволюц≥ю писемност≥ у сх≥дних словТ€н, розвиток граф≥ки кириличного письма. ѕри висв≥тленн≥ першого питанн€ необх≥дно дати визначенн€ палеограф≥њ, розкрити њњ завданн€, методи, значенн€; показати звТ€зки палеограф≥њ з ≥ншими науковими дисципл≥нами.

” другому питанн≥ сл≥д розкрити розвиток писемност≥ час≥в  ињвськоњ –ус≥. «окрема, звернути увагу на ≥сторичн≥ обставини, €к≥ спри€ли зародженню писемност≥ у словТ€н, д≥€льн≥сть  ирила ≥ ћефод≥€. —л≥д зупинитис€ на пор≥вн€нн≥ словТ€нських азбук Ц глаголиц≥ та кирилиц≥.

“ретЇ питанн€ сл≥д починати з визначенн€ причин еволюц≥њ граф≥ки письма. ƒетально необх≥дно визначити ознаки трьох тип≥в письма Ц п≥вуставу, уставу та скоропису. ѕоказати, в €ких випадках допускалис€ скороченн€ в устав≥ та риси впливу п≥вденнословТ€нськоњ орфограф≥њ нап≥вустав ≥ скоропис. ѕ≥д час розгл€ду цього питанн€ варто звернути увагу на те, що спочатку ’V ст. писемност≥ на украњнських земл€х паралельно ≥снували два типи письма Ц п≥вустав ≥ скоропис. ѕричому п≥вустав використовувавс€ при написанн≥ книг, а скоропис Ц документ≥в. “акож питанн€ передбачаЇ вивченн€ письмовоњ культури на украњнських земл€х у ’V≤- ’V≤≤ ст. ѕри в≥дпов≥д≥ на це питанн€, необх≥дно вказати, що починаючи з ’V≤≤ ст. скорописом усе част≥ше пишутьс€ л≥тературн≥ твори.

” четвертому питанн≥ потр≥бно простежити ≥стор≥ю поширенн€ паперу на украњнських земл€х. ¬арто пригадати найдавн≥ш≥ матер≥али письма: кам≥нн€, дерево, бересту, пергамент тощо; зТ€сувати, де вперше винайшли пап≥р ≥ €к в≥н потрапив на територ≥ю ”крањни.

ѕрактичний блок

¬ам треба попрацювати з трьома типами текст≥в, та Ђперекластиї њх на сучасну мову.

1. ќбер≥ть фрагмент тексту на диску з дидактичними матер≥алами до курсу —≤ƒ (папка Ђѕалеограф≥€ї, дал≥ папка Ђ“екстиї, дал≥ вибер≥ть по фрагменту ≥з папок Ђ—корописї та ЂЌап≥вуставї, номер фрагменту обираЇтьс€ в≥дпов≥дно до пор€дкового номеру студента у журнал≥ навчальноњ групи, фрагмент уставного тексту вибирайте з двох запропонованих вар≥ант≥в).

2. «а зовн≥шн≥ми та внутр≥шн≥ми ознаками спробуйте визначити тип письма (устав, нап≥впустав, скоропис) та дату створенн€ тексту. ¬ислов≥ть припущенн€ з €кого джерела вз€то фрагмент, його авторство.

3. « книги Ћ. „ерепн≥на Ђ–усска€ палеографи€ї (н/а, або папка Ђ ниги на диску —≤ƒ), або ж ≥з таблички ƒодатк≥в обер≥ть в≥дпов≥дний ¬ашому фрагменту алфав≥т, скориставшись ним розшифруйте фрагмент у зошит≥ дл€ практичних роб≥т.

 

–екомендована л≥тература:

ü јрциховський ј. ¬. ƒревнерусские миниатюры как исторический источник. Ц ћ., 1944.

ü ¬веденський Ћ., ƒ€диченко ¬., —трельський ¬. ƒопом≥жн≥ ≥сторичн≥ дисципл≥ни. Ц  ., 1963. Ц —. 68-103.

ü ¬олонський ‘. ѕамТ€тники писемност≥ словТ€н до –≥здва ’ристового // ќснова. Ц 1993. Ц є2. Ц —. 156 Ц 164.

ü √альченко ќ. ћ. ќправа сх≥днословТ€нських рукописних книг та стародрук≥в в ”крањн≥: ≥стор≥€ структура, опис. ‑  ., 2005.

ü ƒокументальные пам€тники: вы€вление, учет, использование / ѕод ред. —.ќ.Ўмидта. Ц ћ., 1988.

ü «апаско я. ѕ. ѕамТ€тки книжкового мистецтва: ”крањнська рукописна книга. Ц Ћьв≥в, 1995.

ü «ахарчишина ѕ. ≤. ѕалеограф≥чн≥ особливост≥ льв≥вського письма XVIЦXVII ст. // ≤ƒ¬. Ц  ., 1964. Ц ¬ип. 1. Ц —. 189Ц194.

ü »стори€ и палеографи€. —борник статей. ‑ ћ., 1993. ‑ ¬ып. 1‑2.

ü  арский ≈. ‘. —лав€нска€ кирилловска€ палеографи€. Ц ћ.,1979.

ü  ≥сь я.ѕ. ѕалеограф≥€. Ц Ћьв≥в, 1975.

ü  исилева Ћ. ». Ќовые методы определени€ почерков (палеографи€ и математическа€ статистика) // ¬»ƒ. Ц Ћ., 1982. Ц “. XIII. Ц —. 250Ц272.

ü  обрин ¬.Ѕ., Ћеоньева √.ј., Ўорин ѕ.ј. ¬спомагательные исторические дисциплины. Ц ћ., 1984. Ц —. 14-50.

ü Ћюблинска€ ј. ƒ. Ћатинска€ палеографи€. Ц ћ., 1969.

ü ћацюк ќ.я. ѕап≥р та ф≥л≥гран≥ на украњнських земл€х (’”≤ Ц початок ’’ ст.). Ц  ., 1974.

ü ћацюк ќ. я. ≤стор≥€ украњнського паперу. Ц  ., 1994.

ü ќснови палеограф≥њ: Ќавч. пос≥бник. Ц  ., 1995.

ü ѕанашенко ¬.¬. ѕалеограф≥€ украњнського скоропису другоњ половини XVII стол≥тт€. Ц  ., 1974.

ü ѕроценко Ћ. ј. ѕалеограф≥€, дипломатика ≥ ф≥л≥гранолог≥€ в украњнських рад€нських досл≥дженн€х // ≤ƒ¬. Ц  ., 1968. Ц ¬ип. 3. Ц —. 190Ц200.

ü –езн≥к ћ.“. ѕисьмо ≥ шрифт. Ц ћ., 1978.

ü –ейсер —. ј. ѕалеографи€ и текстологи€ нового времени. Ц ћ., 1970.

ü –ейсер —. ј. –усска€ палеографи€ нового времени: Ќеографи€. Ц ћ., 1982.

ü —пециальные исторические дисциплины: ”чеб. пособие/ —.¬. Ѕелецкий, ».¬. ¬оронцова, «.¬. ¬оронцова и др.; —ост. ћ.ћ.  ром. 2-е изд. испр. —ѕб: Ђƒмитрий Ѕуланинї, 2003. Ц —.9 Ц 95.

ü “ихомиров ћ.Ќ., ћуравьев ј.¬. –усска€ палеографи€. Ц ћ., 1966.

ü „ерепнин Ћ.¬. Ќовгородские берест€ные грамоты как исторический источник. Ц ћ., 1969.

ü „ерепнин Ћ.¬. –усска€ палеографи€. Ц ћ., 1956. Ц —.3 Ц 74.

ü ўепкин ¬.Ќ. –усска€ палеографи€. Ц M., 1966.

ü яременко ћ. —пец≥альн≥ ≥сторичн≥ дисципл≥ни: навч. пос≥б. дл€ студ. ≥стор. спец≥альностей. -  ., 2010.

ü Szymański J. Nauki pomocnicze historii. ‑ Warszawa, 2006. Ц S. 304Ц388.

 


 

“ема 4.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 834 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1042 - | 671 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.031 с.