B) Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштер.
Лекции.Орг

Поиск:


B) Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштер.
A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

 

$$$ 2

Нүктенің гармониялық тербелістерінің кинетикалық энергиясы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

 

$$$ 3

Бүкіләлемдік тартылыс заңы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

 

$$$ 4

Ньютонның екінші заңының жалпы түрі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

$$$ 5

Инерция моменті J=63,6 кг·м2 цилиндр ω=31,4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 с-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз:

A) 0,02 кН·м.

B) 1000 Н·м.

C) 10Н·м.

D) 200Н·м.

E) 2·102Н·м.

F) 100 Н·м.

G) 0,1кН·м.

H) 50 Н·м.

 

$$$ 6

Дене 0,05 м/с2 үдеумен кездегі күші 1000 Н-ға тең. Дененің массасын анықтаңыз:

A) 0,0,2·103 кг

B) 20 т.

C) 200 т.

D) 2·104 кг.

E) 15 т.

F) 15·103 кг.

G) 15·104 кг.

H) 150 т.

 

$$$ 7

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеулері:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

F) .

G) .

H) .

 

$$$ 8

Массасы m, жылдамдығы ϑ0 горизонталь бағытта, ұшып бара жатқан оқ жұқа тақтайды тесіп өтеді. Тақтайдан өткеннен кейін оқтың жылдамдығы ϑ болады. Оқтың тақтайдан өткен кездегі үйкеліс күшінің Аүйк жұмысы неге тең:

A).

B).

C) .

D) .

E) .

 

$$$ 9

36000 кДж жұмыс жасау үшін, қуаты 25 кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек:

A) 48 мин.

B) 0,6 сағ.

C) 36 мин.

D) 24 мин.

E) 1360 с.

F) 1440 сек.

 

$$$ 10

400 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқ, бөгетке тиіп, тоқтағанға дейін 2,5 м жол жүреді. Бөгеттің кедергі күшін анықтаңыз. Оқтың массасы 24 г:

A) F=7,68 H.

B) F=768 H.

C) F=76,8 H.

D) F=0,768 H.

E) F=0,768 кН.

F) F=7680 H.

 

$$$ 11

Массасы 2 тонна машина горизонталь жолмен бірқалыпты қозғалады. Егер үйкеліс коэффициенті 0,01 болса, ол 100 м жол жүргенде двигателі қанша жұмыс атқарады:

A) 10 Дж.

B) 2·104 Дж.

C) 40000 Дж.

D) 10 кДж.

E) 10·103 Дж.

F) 20 кДж.

 

 

$$$ 12

Кариолис күші:

A) Модулін де, бағытын да өзгерте алады.

B) Модулін ғана өзгерте алады.

C) Дөңгелек орбитада қозғалыс жылдамдығына перпендикуляр әсер етеді.

D) Айналмалы жүйеде қозғалатын денеге әсер ететін күш.

E) Бағытын өзгерте алмайды.

F) Қозғалыстың тек бағытын ғана өзгерте алады.

G) Модулін және бағытын бірге өзгерте алады.

H) Дененің шеңбер бойымен қозғалуына ықпал етеді.

 

$$$ 13

Эйнштейннің салыстырмалық принципінің анықтамасын көрсетіңіз:

A) Механика заңдары барлық инерциалды емес жүйелерде бірдей өрнектеледі.

B) Берілген инерциалды санақ жүйесінің ішінде жүргізілген ешқандай тәжірибе осы жүйе тыныштықта ма немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалады ма, оны байқауға мүмкіндік бермейді.

C) Вакуумде жарық жылдамдығы жарық көзінің қозғалысына пропорционал

D) Механика заңдары барлық инерциалдық жүйелерде бірдей өрнектеледі.

E) Вакуумде жарық жылдамдығы жарық көзінің қозғалысына тәуелді.

F) Механика теңдеулері Галилей түрлендірулеріне қатысты инвариантты.

G) Табиғаттың барлық заңдары барлық инерциялдық жүйелерде бірдей өрнектеледі.

H) Бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне өтуге қатысты табиғаттың барлық заңдары инвариантты.

 

$$$ 14

Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы:

A) Кез келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды.

B) Кез келген дене өзінің тыныштық күйін немесе түзу сызықты қозғалысын сақтайды.

C) Инерция заңы.

D) Кез келген дене өзінің тыныштық күйін сақтайды.

E) Кез келген дене өзінің бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды.

F) Денеге әсер ететін күштердің қорытқы күші нольге тең болса,онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды.

G) Кез келген дене өзінің тыныштық күйін немесе түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелер әсер етсе де сақтайды.

H) Кез келген дене өзінің тыныштық күйін немесе шеңбер бойымен қозғалысын сыртқы денелер әсер етсе де сақтайды.

 

$$$ 15

Консервативтік деп:

A) Жұмысы жүрген жолға тәуелді күштерді айтады.

B) Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштер.

C) Жұмыс жүрген жолдың траекториясына тәуелді күштерді айтады.

D) Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштерді айтады.

E) Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы орнымен анықталатын күштерді айтады.

Дата добавления: 2016-12-04; просмотров: 650 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.