Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагог≥чн≥ вимоги до оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в (принципи оц≥нюванн€).
1. ¬себ≥чн≥сть оц≥нки, тобто максимальне врахуванн€ ус≥х про€в≥в навчальноњ д≥€льност≥ учн≥в, встановленн€ звТ€зку з ус≥ма видами роботи учн€ на уроц≥, знань теоретичних положень з практичними ум≥нн€ми ≥ навичками.

2. ≤ндив≥дуальний характер оц≥нки. ѕередбачаЇ оц≥нюванн€ усп≥шност≥ кожного учн€ окремо; за результатами його власноњ навчальноњ д≥€льност≥, враховуючи темперамент, характер, зд≥бност≥, нахили, ≥нтереси, потреби, мотиви, особливост≥ мисленн€, памТ€т≥, уваги, вол≥ кожного окремого учн€. Ќе можна допускати п≥дм≥ни результат≥в уч≥нн€ окремих учн≥в п≥дсумками роботи класу чи групи школ€р≥в.

3. —истематичн≥сть оц≥нюванн€, що означаЇ регул€рн≥сть проведенн€ контролю усп≥шност≥ учн≥в прот€гом усього процесу навчанн€, поЇднанн€ його ≥ншими сторонами навчальноњ роботи ≥ позитивний вплив на увесь х≥д навчанн€ школ€р≥в.

4. “ематичн≥сть передбачаЇ оц≥нку навчальноњ д≥€льност≥ учн≥в не т≥льки за њњ к≥нцевим результатом за чверть чи навчальний р≥к, а й за кожний урок, кожну тему ≥ розд≥л. ÷ьому ≥ слугуЇ тематичний обл≥к усп≥шност≥, €кий пол€гаЇ у тому, що, провод€чи поурочне ≥ндив≥дуальне ≥ фронтальне опитуванн€, контрольн≥, практичн≥, лабораторн≥ та самост≥йн≥ роботи вчитель визначаЇ, €ку тему, €кий розд≥л програми учень засвоњв краще, а €кий ‑ г≥рше, €к спр€мувати свою подальшу роботу.

5. ќбТЇктивн≥сть. ќц≥нка повинна в≥дображати д≥йсний р≥вень знанн€ навчального матер≥алу, передбаченого програмами. Ќедопустимим Ї €к завищенн€, так ≥ заниженн€ оц≥нок. «авищенн€ оц≥нок заводить в оману €к батьк≥в, так ≥ учн≥в щодо д≥йсного стану справ. ÷ей недол≥к особливо виразно про€вл€Їтьс€ тод≥, коли учень переходить в ≥ншу школу, або до б≥льш вимогливого вчител€, або вступаЇ у вищ≥ чи середн≥ спец≥альн≥ навчальн≥ заклади.

Ўк≥дливим Ї ≥ заниженн€ оц≥нок, зайва вимоглив≥сть, адже у д≥тей втрачаЇтьс€ стимул, мотивац≥€ до навчанн€.

6. ƒиференц≥йований характер оц≥нки вимагаЇ в≥д учител€ враховувати ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ учн≥в, специф≥чн≥ особливост≥ навчального предмета ≥ навчального матер≥алу. “ому, у в≥дпов≥дност≥ з цими особливост€ми, необх≥дно застосовувати р≥зн≥ методики обл≥ку усп≥шност≥ ≥ використовувати р≥зн≥ види оц≥нок.

7. √ласн≥сть ≥ зрозум≥л≥сть оц≥нки. ”читель повинен довести до вс≥х учн≥в вимоги щодо оц≥нюванн€ знань, ум≥нь ≥ навичок, а учн≥ повинн≥ розум≥ти за що њм поставлена та чи ≥нша оц≥нка. ќц≥нку у вигл€д≥ цифрового балу необх≥дно супроводжувати оц≥ночним судженн€м, по€снювати позитивне ≥ негативне у в≥дпов≥д€х, накреслювати шл€хи подальшоњ роботи.

8. ™дн≥сть вимог вчител≥в. ѕередбачаЇ врахуванн€ ус≥ма вчител€ми Їдиних вимог до оц≥нюванн€ усп≥шност≥, €к≥ передбачаютьс€ навчальними програмами. ѕорушенн€ Їдност≥ вимог, р≥зноб≥й в оц≥нках виключають можлив≥сть обТЇктивного ≥ адекватного пор≥вн€льного в≥дображенн€ €кост≥ навчанн€ у р≥зних школах.

9. ќц≥нка повинна в≥дображати певний обс€г знань, ум≥нь ≥ навичок з кожного навчального предмета, знанн€ конкретного матер≥алу, а не виступати у рол≥ оц≥нки за повед≥нку учн€ на уроках чи на перерв≥.

ќсновними функц≥€ми оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень Ї:

- контролююча, що передбачаЇ визначенн€ р≥вн€ дос€гнень окремого (њ) учн€ (учениц≥), ви€вленн€ р≥вн€ готовност≥ до засвоЇнн€ нового матер≥алу, що даЇ змогу вчителев≥ в≥дпов≥дно планувати й викладати навчальний матер≥ал;

- навчальна, що зумовлюЇ таку орган≥зац≥ю оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в, коли зд≥йсненн€ оц≥нюванн€ спри€Ї повторенню, вивченню, уточненню й поглибленню знань, њх систематизац≥њ, вдосконаленню навичок ≥ вм≥нь;

- д≥агностико-коригувальна, що передбачаЇ з'€суванн€ причин труднощ≥в, €к≥ виникають в учн€ (учениц≥) в процес≥ навчанн€, ви€вленн€ прогалин у знанн€х ≥ вм≥нн€х та внесенн€ коректив, спр€мованих на усуненн€ цих прогалин, у д≥€льн≥сть учн€ (учениц≥) ≥ педагога;

- стимулювально - мотивац≥йна, що визначаЇ таку орган≥зац≥ю оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень учн≥в, коли зд≥йсненн€ оц≥нюванн€ стимулюЇ бажанн€ пол≥пшити своњ результати, розвиваЇ в≥дпов≥дальн≥сть, спри€Ї змагальност≥ учн≥в, формуЇ позитивн≥ мотиви навчанн€;

- виховна, що пол€гаЇ у формуванн≥ вм≥нн€ в≥дпов≥дально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, спри€Ї розвитку працелюбност≥, активност≥, та ≥нших позитивних €костей особистост≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 578 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1314 - | 1138 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.