Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—итуац≥йн≥ завданн€ щодо зал≥ку
«авданн€ 1

’арактеристика ситуац≥њ. ƒо складу господарського портфелю п≥дприЇмства Ѕудова вход€ть три види д≥€льност≥, що належать до р≥зних галузей ≥ €к≥ представлен≥ в структур≥ ф≥рми наступними самост≥йними господарськими п≥дрозд≥лами ’,”.«, загальн≥ характеристики надан≥ у табл. 1.1.

“аблиц€ 1.1 Ц «агальн≥ характеристики б≥знес-сектор≥в п≥дприЇмства Ѕудова.

—ектор б≥знесу ќбс€г продажу, тис. грн. –≥чний темп зростанн€ ринку, % ќбс€г продажу л≥дера в галуз≥, тис. грн. ¬≥дносна частка на в≥дпов≥дному ринку
       
       
«        

 

«авданн€:

 1. «а допомогою ћЅ √ визначте позиц≥њ окремих сектор≥в б≥знесу Ѕудова ≥ розроб≥ть стратег≥ю з обл≥ком перспектив кожного сектору б≥знесу у подальшому дл€ господарського портфел€.
 2. ѕроанал≥зуйте позиц≥њ господарських сектор≥в за допомогою матриц≥ ћак ≥нс≥ попередньо самост≥йно визначив дес€ть фактор≥в та надав њм оц≥нку, €к≥ характеризують конкурентну силу п≥дприЇмства Ѕудова в секторах б≥знесу ’,”,« та њх ринкову приваблив≥сть. ƒл€ фактор≥в формуванн€ привабливост≥ —«√ ≥ конкурентного статусу п≥дприЇмства, що будуть ¬ами обран≥ експертним шл€хом, визначати сл≥д фактичний бал њх впливу на в≥дпов≥дн≥ показники, з врахуванн€м вагових коеф≥ц≥Їнт≥в њх важливост≥. ј максимальна загальна оц≥нка впливу ус≥х фактор≥в по кожному показнику (привабливост≥ —«√ ≥ конкурентного статусу п≥дприЇмства) маЇ дор≥внювати 10 бал≥в;
 3. ¬≥дпов≥дно до позиц≥й сектор≥в б≥знесу ’,”,« п≥дприЇмства Ѕудова в матриц≥ ћак ≥нс≥,
 4. ¬визначте рекомендовану стратег≥ю;
 5. ѕор≥вн€йте результати отриман≥ за допомогою ћЅ √ ≥ матриц≥ ћак ≥нс≥

 

 

«авданн€ ѕ.

 

’арактеристика ситуац≥њ. ѕ≥дприЇмство - виробник особливого електропроводу, €кий використовуЇтьс€ у машино- та приладобудуванн≥ (с≥льськогосподарськ≥ машини, верстати, обладнанн€ дл€ холодильних установок, трансформатори, промислов≥ контролери, мотори та генератори, компресори тощо).

¬ ринкових умовах розвитку економ≥ки д≥€льн≥сть п≥дприЇмства ускладнилос€, незважаючи на те, що продукц≥€ конкурентоспроможна дл€ р≥зних ринкових сегмент≥в. як≥сть продукц≥њ в≥дпов≥даЇ стандартам та Ї сертиф≥кованою.

“ехнолог≥€ виробництва та обладнанн€ сучасне та високопродуктивне, маЇ високий р≥вень гнучкост≥, що дозвол€Ї проводити швидке переналагодженн€.

ѕор€д з  јпро на ринку працюють 25 п≥дприЇмств-конкурент≥в (сукупний р≥чний обс€г €ких дор≥внюЇ 600 млн. грн. ѕоказники, за допомогою €ких можливо охарактеризувати галузь надано в у табл.ѕ.1.

 

 

“аблиц€ ѕ.1 - ’арактеристика продукц≥њ галуз≥

ƒ≥аметр ќбс€г —труктура ѕродаж, —труктура —ередньо —ередн€
ѕроводу продажу, продажу, тис. т. продажу в р≥чний ц≥на 1 т,
  млн. грн. %   натуральному вираз≥, % прир≥ст, % тис. грн.
¬еликий           2,0
—ередн≥й           2.6
ћалий           3.4
–азом            

Ќа основних конкурент≥в припадаЇ 65 % загального обс€гу продажу. Ќайб≥льшим серед них Ї п≥дприЇмство €ке реал≥зуЇ три класи проводу з р≥чними обс€гами продажу проводу: великого д≥аметра Ц 8.0; середнього Ц 4.0; малого - 2,5 млн. грн.

–≥чний обс€г продажу п≥дприЇмства -17,5 млн. грн. ’арактеристика основних вид≥в продукц≥њ товариство подана в таблиц≥ ѕ.2.

 

“аблиц€ ѕ.2-’арактеристика продукц≥њ п≥дприЇмства

ƒ≥аметр ќбс€г —труктура ѕродаж, —труктура —ередньо —ередн€
проводу продажу, продажу, тис. т. продажу в р≥чний ц≥на 1 т,
  млн. грн. %   ннатуральному вираз≥, % прир≥ст, % тис. грн.
¬еликий 4,5   5.0   1,2 1,3
—ередн≥й 10,5   6,7   1,8 1,9
ћалий 3.0   0,5     4,4
–азом 18,0   12,2      

Ќа пров≥д великого д≥аметра припадаЇ - %, середнього - %, малого - % надходжень. ƒох≥д в≥д продажу ваговоњ одиниц≥ середнього проводу в два-три раз≥в вищий, пор≥вн€но з ≥ншими видами. «авантаженн€ обладнанн€, що випускаЇ пров≥д великого д≥аметра - 100, середнього - 90, малого - 80 %. “емпи зростанн€ товариства нижч≥ н≥ж галуз≥ загалом.

‘≥нансове становище п≥дприЇмства: варт≥сть майна становить 23,25 млн. грн., зокрема основний кап≥тал -17,5 млн. грн. 75 % рахунк≥в товариства ще не оплачен≥. –ентабельн≥сть власного кап≥талу становить 7,7 %, а заборгован≥сть перевищуЇ власний кап≥тал в 1,5 рази. ¬итрати на виробництво продукц≥њ становл€ть 15,5 млн. грн., з них зм≥нн≥ витрати -12 млн. грн.

ѕ≥дприЇмство маЇ добре налагоджену систему збуту. ƒистриб'ютори продають 60 % тонкого проводу. ѕост≥йн≥ кл≥Їнти купують 80 % ус≥Їњ продукц≥њ.

Ќа думку голови правл≥нн€, п≥дприЇмство маЇ все необх≥дне дл€ забезпеченн€ приросту р≥чного обс€гу продажу приблизно на 8,5-9 % ≥ отриманн€ б≥льшого прибутку.

«авданн€:

 1. ѕроанал≥зуйте портфель продукц≥њ п≥дприЇмства методом BCG.
 2. ѕроанал≥зуйте портфель продукц≥њ п≥дприЇмства методом "ћак ≥нс≥".
 3. ѕор≥вн€йте результати портфельного анал≥зу за двома методами, вкаж≥ть причини в≥дхилень.
 4. «апропонуйте стратег≥ю розвитку п≥дприЇмства на перспективу.

 

 

«авданн€ Ў.

 

’арактеристика ситуац≥њ. ѕ≥дприЇмство займаЇтьс€ трьома видами б≥знесу: ’,”,«. ’арактеристики б≥знесу надан≥ у табл.Ў.1.

 

“аблиц€ Ў.1 - ’арактеристики б≥знесу

ѕоказники «
—тад≥€ ∆÷ б≥знесу «ростанн€ «р≥л≥сть «анепад
 онкурентна позиц≥€ в б≥знес≥ —лабка —ильна ƒом≥нуюча

 

«авданн€:

 1. ¬изначте позиц≥ю кожного б≥знесу ф≥рми
 2. ѕроанал≥зуйте позиц≥њ та обер≥ть стратег≥ю розвитку.

 

 

«авданн€ 1”.

 

’арактеристика ситуац≥њ. ѕ≥дприЇмство виконуЇ буд≥вельн≥ послуги. ќц≥нка фактор≥в формуванн€ конкурентного статусу та привабливост≥ б≥знесу надан≥ у табл.1”.1.

 

“аблиц€ 1”.1- ќц≥нка фактор≥в формуванн€ конкурентного статусу та привабливост≥ б≥знесу

 

‘актори формуванн€ конкурентного статусу п≥дприЇмства ≤нтегрована оц≥нка ‘актори формуванн€ привабливост≥ б≥знесу ≤нтегрована оц≥нка
1. ¬≥дносна частка на ринку 0,5 1.“емп зростанн€ ринку 1,4
2.3ростанн€ частки ринку 0,7 2. Ќасичен≥сть ринку 1,0
«. вал≥ф≥кац≥€ персоналу 0,8 «.Ќорма прибутку в б≥знес≥ 1,2
4. ¬≥ддан≥сть споживач≥в 0,7 4. ќсобливост≥ конкуренц≥њ 0,8
5. “ехнолог≥чн≥ переваги 0,6 5. ѕо€ва нових технолог≥й та обладнанн€  
б. ћаркетингов≥ переваги 0,6 6. ѕ≥льгове оподаткуванн€ б≥знесу 0,6
7. √нуч к≥сть 0,4    
8. ÷≥нова пол≥тика 0,5    
9. ¬иг≥дне розташуванн€ 0,5    
10. Ќаданн€ додаткових послуг 0,2    
«агальна оц≥нка - «агальна оц≥нка -

 

«авданн€:

1. «д≥йсн≥ть позиц≥онуванн€ п≥дприЇмства при допомоз≥ методу (матриц≥) ћак ≥нс≥;

2. ¬изначте рекомендовану стратег≥ю дл€ даного сектору б≥знесу п≥дприЇмства.

 

 

ѕ»“јЌЌя ƒќ «јЋ≤ ”

 1. Ќадайте пон€тт€ Ђпортфельний анал≥зї
 2. ¬ чому предназначенн€ портфельного анал≥зу.
 3. « €кими труднощами стикаютьс€ п≥дприЇмства при проведен≥ портфельного анал≥зу на украњнських п≥дприЇмствах.
 4. Ќадайте характеристику зм≥сту та основних етап≥в портфельного анал≥зу п≥дприЇмства.
 5. яким чином використовують основн≥ напр€ми ≥ засоби застосуванн€ результат≥в портфельного анал≥зу п≥дприЇмства.
 6. ¬изначте особливост≥ побудови матриц≥ ћЅ √.
 7. ўо належить до переваг та недол≥к≥в при обран≥ стратег≥й за допомогою ћЅ √.
 8. ¬ид≥л≥ть переваги та недол≥ки матриц≥ ћак- ≥нс≥.
 9. ƒл€ чого та €ким чином зд≥йснюЇтьс€ оц≥нка привабливост≥ стратег≥чних зон господарюванн€.
 10. яким чином можливо оц≥нити майбутню ефективн≥сть конкурентноњ стратег≥њ.
 11. ўо покладено в основи розробки стратег≥њ та €к≥ фактори впливають на виб≥р стратег≥њ.
 12. ¬ чому пол€гаЇ р≥зниц€ м≥ж матрицею ћак- ≥нс≥ та матрицею Ўел.
 13. як≥ стратег≥њ можливо розгл€дати украњнським п≥дприЇмствам дл€ виходу на нов≥ зовн≥шньоеконом≥чн≥ ринки в сучасних умовах.
 14. Ќазв≥ть зовн≥шньоеконом≥чн≥ стратег≥њ та надайте њх характеристику.
 15. ¬ чому пол€гаЇ альтернативн≥сть вибору стратег≥њ.
 16. Ќадайте загальн≥ принципи формуванн€ стратег≥й
 17. « якими проблемами стикаютьс€ п≥дприЇмства при виход≥ п≥дприЇмств на зовн≥шн≥ ринки
 18. Ќадайте показники за допомогою €ких можливо зд≥йснити оц≥нку нових ринк≥в
 19. ¬изначте €к≥ ц≥л≥ можливо дос€гнуть п≥дприЇмства за рахунок опануванн€ м≥жнародних ринк≥в.
 20. ќсновн≥ стратег≥њ виходу на м≥жнародн≥ ринки
 21. ¬изначте переваги формуванн€ сп≥льних п≥дприЇмств на м≥жнародному р≥вн≥ в сучасних умовах.
 22. Ќадайте характеристики ≥нновац≥йних стратег≥й та визначте в≥дм≥нност≥ в≥д конкурентних стратег≥й.
 23. ‘актори, що впливають на м≥жнародн≥ стратег≥њ.
 24. ѕ≥дходи до керуванн€ реал≥зац≥Їю стратег≥й.
 25. Ќадайте загальну характеристику метод≥в розробки стратег≥њ.
 26. ћатричн≥ методи визначенн€ стратег≥чного становища п≥дприЇмства.
 27. Ќадайте характеристики корпоративних стратег≥й та застосуванн€ њх в сучасних умовах.
 28. ¬ чому пол€гаЇ алгоритм вибору загальноњ стратег≥њ (загального стратег≥чного спр€мовуванн€ розвитку) п≥дприЇмства.
 29. ѕон€тт€ стратег≥њ диверсиф≥кац≥њ д≥€льност≥ п≥дприЇмства
 30. –оль та м≥сце контролю за ходом реал≥зац≥њ стратег≥чного плану.

Ћ≥тература

6.1. ќсновна л≥тература

 1. Ќемцов ¬.ƒ., ƒовгань Ћ.™. —тратег≥чний менеджмент: п≥дручник/ ¬.ƒ.ЌЇмцов, Ћ.™. ƒовгань. -  .: Ќикацентр, 2010.- 560 с.
 2. ѕортер ћ. —тратег≥чний менеджмент/ ћ. ѕортер. -  .:  Ќ≈”, 2005.- 750 с.

 

6.2. ƒодаткова л≥тература

 

 1. јнсофф ». Ќова€ корпоративна€ стратеги€ / ≤.јнсофф. - —ѕб: ѕитер  ом, 2010. - 356 с.
 2. Ѕровкова ќ.√. —тратег≥чний менеджмент: навч. пос≥бник/ќ.√.Ѕровкова.-  .:÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2012.-224с.
 3. ¬асиленко ¬.ќ., “каченко “.≤. —тратег≥чне управл≥нн€: навч.пос≥бник/ ¬.ќ.¬асиленко, “.≤.“каченко.- .:÷”Ћ, 2003.-396с.
 4.  овтун ќ.≤. —тратег≥€ п≥дприЇмства: навч.пос≥бник/ ќ.≤. овтун.-Ћьв≥в:Ќовий —в≥т-2000, 2007.-324с.
 5. 5. “омсонј.ј., —триклендј.ƒж. —тратегический менеджмент/ ј.ј.“омсон, ј.ƒж.—трикленд. - ћ.: Ѕанки и биржи, 2004. - 236 с.
 6. 6. Ўершньова «.™., ќборська —¬. —тратег≥чне управл≥нн€/ «.™.Ўершньова, —.¬.ќборська. -  .:  Ќ≈”, 2009. - 363 с.

 

6.3. ћетодична л≥тература

 

 1. ћетодичн≥ вказ≥вки до самост≥йноњ роботи студент≥в з дисципл≥ни Ђ—тратег≥чне управл≥нн€тї /”кл. ќ.√.Ѕровкова, ¬.ј.—ааджан - ќдеса: ќЌѕ”, 2014
 2. ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ контрольних роб≥т з дисципл≥ни Ђ—тратег≥чне управл≥нн€ї / ”кл. —ааджан ¬.ј. - ќдеса: ќЌѕ”, 2015.
 3. ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни "—тратег≥чне управл≥нн€"/ ”кл. ќ.√.Ѕровкова, ¬.ј.—ааджан. - ќдеса: ќЌѕ”, 2014.
 4. ћетодичн≥ вказ≥вки до практичних зан€ть з дисципл≥ни Ђ—тратег≥чне управл≥нн€тї /”кл. ќ.√.Ѕровкова, ¬.ј.—ааджан - ќдеса: ќЌѕ”, 2014.
 5. —тратег≥чне управл≥нн€.  онспект лекц≥й з курсу./ укл. ќ.√.Ѕровкова. - ќдеса ќЌѕ”, 2011

6.4. –есурси мереж≥ Internet

 

Ѕ≥бл≥отеки ”крањни

1. Ќац≥ональна б≥бл≥отека ”крањни ≥м.. ¬.≤. ¬ернадського

http://www.nbuv.gov.ua/

2. Ќац≥ональна парламентська б≥бл≥отека ”крањни

http://www.nplu.kiev.ua/

3. ќдеська нац≥ональна наукова б≥бл≥отека

http://www.odnb.odessa.ua/

4. ≈лектронна б≥бл≥отека ќЌѕ”

http://www.library.opu.ua

«аконодавство ”крањни

1. http://www.rada.kiev.ua/

2. http://www.nau.kiev.ua/

3. http://www.liga.kiev.ua/

4. http://www.ukrpravo.kiev.com

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-22; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 448 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

531 - | 440 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.