Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдм≥н≥стративн≥ провадженн€: пон€тт€, класиф≥кац≥€, стад≥њ
ќдн≥Їю з найважлив≥ших особливостей адм≥н≥стративного процесу Ї значно ширше пор≥вн€но з крим≥нальним та цив≥льним процесом коло охоплюваних сусп≥льних в≥дносин. ÷е зумовлюЇ структуру адм≥н≥стративного процесу €к сукупн≥сть окремих проваджень, кожне з €ких становить певну Їдн≥сть посл≥довно зд≥йснюваних д≥й ≥ процедур, спр€мованих на розгл€д ≥ вир≥шенн€ ≥ндив≥дуально-конкретних (адм≥н≥стративних) справ. ¬они мають назву адм≥н≥стративних проваджень.

ѕод≥л адм≥н≥стративного процесу на окрем≥ адм≥н≥стративн≥ провадженн€ (дал≥ Ц провадженн€) в≥дображаЇ обТЇктивну потребу сусп≥льного под≥лу прац≥ й спец≥ал≥зац≥њ д≥€льност≥ субТЇкт≥в, уповноважених зд≥йснювати таку д≥€льн≥сть. ѕри цьому вид≥ленн€ конкретних проваджень у рамках адм≥н≥стративного процесу повТ€зане з необх≥дн≥стю регулюванн€ певних, €к≥сно однор≥дних адм≥н≥стративно-процесуальних правов≥дносин.

 ласиф≥кац≥€ проваджень можлива за р≥зними критер≥€ми (п≥дставами). «алежно в≥д характеру ≥ндив≥дуально-конкретноњ (адм≥н≥стративноњ) справи можна вид≥лити:

- неюрисдикц≥йн≥ адм≥н≥стративн≥ провадженн€;

- юрисдикц≥йн≥ адм≥н≥стративн≥ провадженн€.

«алежно в≥д ступен€ врегульованост≥ процесуальноњ форми можна вид≥лити звичайне та спрощене (прискорене) провадженн€. ѕрискорене (провадженн€, наприклад, у справ≥ про адм≥н≥стративне правопорушенн€ у випадках, коли штраф ст€гуЇтьс€ на м≥сц≥ зд≥йсненн€ правопорушенн€) характеризуЇтьс€ спрощеною процесуальною регламентац≥Їю, м≥н≥мальною к≥льк≥стю процесуальних акт≥в, певною Успресован≥стюФ стад≥й.

ћожлива класиф≥кац≥€ проваджень ≥ з точки зору ≥нстанц≥йност≥ розгл€ду справ.

” структур≥ кожного окремого провадженн€ можна вид≥лити стад≥њ провадженн€ в≥дносно в≥дмежован≥, вид≥лен≥ в час≥ й лог≥чно повТ€зан≥ сукупност≥ процесуальних д≥й (процедур), €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ колом субТЇкт≥в ≥ закр≥плюютьс€ в≥дпов≥дними процесуальними актами.

ƒо основних стад≥й провадженн€, котр≥ властив≥ в ц≥лому адм≥н≥стративно-процесуальн≥й д≥€льност≥, належать:

- стад≥€ анал≥зу ситуац≥њ, в ход≥ €коњ збираЇтьс€ ≥ ф≥ксуЇтьс€ ≥нформац≥€ про фактичний стан справ, реальн≥ факти, оц≥нюЇтьс€ перспектива подальшого руху справи, ухвалюЇтьс€ р≥шенн€ про необх≥дн≥сть такого руху. ÷ю стад≥ю можна також назвати стад≥Їю порушенн€ адм≥н≥стративноњ справи;

- стад≥€ прийн€тт€ (ухваленн€) р≥шенн€ в справ≥, в ход≥ €коњ:

а) даЇтьс€ юридична оц≥нка з≥браноњ ≥нформац≥њ;

б) повно й всеб≥чно досл≥джуютьс€ матер≥али справи з метою встановленн€ обТЇктивноњ ≥стини, ухвалюЇтьс€ конкретне р≥шенн€;

- стад≥€ виконанн€ (або зверненн€ до виконанн€) ухваленого р≥шенн€, в ход≥ €коњ д≥стаЇ лог≥чне завершенн€ вс€ д≥€льн≥сть щодо адм≥н≥стративноњ справи (п≥дкреслимо важлив≥сть ц≥Їњ стад≥њ, оск≥льки без нењ все провадженн€ в справ≥ практично втрачаЇ сенс, стаЇ пустою формальн≥стю);

- стад≥€ оскарженн€, або опротестуванн€, р≥шенн€ в справ≥ (ц€ стад≥€ маЇ факультативний характер).

” стад≥€х адм≥н≥стративно-процесуальноњ д≥€льност≥ можна виокремити ще прост≥ш≥ складов≥ Ч етапи процесуальноњ д≥€льност≥ ≥ процесуальн≥ д≥њ. Ќаприклад, у стад≥њ порушенн€ провадженн€ в справ≥ про адм≥н≥стративне правопорушенн€ можна вид≥лити етапи припиненн€ правопорушенн€ ≥ застосуванн€ заход≥в, €к≥ забезпечують провадженн€ в справ≥ (наприклад, адм≥н≥стративне затриманн€), складанн€ протоколу про правопорушенн€ ≥ т. ≥н.

≈тапи процесуальноњ д≥€льност≥ характеризуютьс€ визначеними безпосередн≥ми ц≥л€ми ≥ завданн€ми, а також колом субТЇкт≥в њх зд≥йсненн€. –езультати етап≥в процесуальноњ д≥€льност≥ д≥стають своЇ в≥дображенн€ в окремому процесуальному оформленн≥. “ак, застосуванн€ забезпечувальних заход≥в у провадженн≥ в справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ може ф≥ксуватис€ в окремих протоколах пор€д ≥з ф≥ксац≥Їю в протокол≥ адм≥н≥стративного правопорушенн€.

—еред вид≥в процесуальних д≥й доц≥льно вид≥лити попередн≥, пром≥жн≥ й завершальн≥ процесуальн≥ д≥њ. Ќаприклад, до попередн≥х процесуальних д≥й можна в≥днести медичний огл€д з метою встановленн€ на€вност≥ та ступен€ алкогольного спТ€н≥нн€ громад€нина при розвТ€занн≥ питанн€ про можлив≥сть прит€гненн€ його до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ за керуванн€ транспортним засобом у стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€. ѕром≥жною процесуальною д≥Їю може бути призначенн€ необх≥дноњ експертизи в ход≥ розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи. «авершальною Ї, наприклад, процесуальна д≥€, спр€мована на виконанн€ винесеноњ в справ≥ постанови.

ќтже, структуру адм≥н≥стративних проваджень, €к ≥ в ц≥лому адм≥н≥стративно-процесуальноњ д≥€льност≥, утворюють процесуальн≥ стад≥њ, њх етапи, а також процесуальн≥ д≥њ, що в сукупност≥ виступають первинними складовими адм≥н≥стративного процесу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 578 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1336 - | 1304 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.