Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥стовий модуль ≤. ”крањнська етнопедагог≥ка Ц основа осв≥тньо-виховного досв≥ду народу




”манський державний педагог≥чний ун≥верситет

≤мен≥ ѕавла тичини

Ћ.…овенко

≈“Ќќѕ≈ƒј√ќ√≤ ј

Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќ»…

 ќћѕЋ≈ —

”мань Ц 2011

…овенко Ћ.

”крањнське дитинознавство (навчально-методичний комплекс).

”мань:ТТјЋћ≤ТТ, 2011. Ц с.

–екомендовано зас≥данн€м вченоњ ради ≥нституту ф≥лолог≥њ та

сусп≥льствознавства ”манського державного педагог≥чного ун≥верситету

≥мен≥ ѕавла “ичини (ѕротокол є 1 в≥д 4 вересн€ 2011 р.)

 

 

–ецензенти:

 

 

—ивачук Ќ.ѕ. Ц кандидат педагог≥чних наук, професор,

”манський державний педагог≥чний ун≥верситет

≥мен≥ ѕавла “ичини

 

“ерешко ≤.√. Ц кандидат педагог≥чних наук, доцент кафедри украњнськоњ л≥тератури та украњнознавства,

”манський державний педагог≥чний ун≥верситет

≥мен≥ ѕавла “ичини

 

 

…овенко Ћ. 2011


ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни Д≈тнопедагог≥каФ

ќсоблива потреба у формуванн≥ гармон≥йно, всеб≥чно розвиненоњ особистост≥, наставника п≥дростаючого покол≥нн€ з багатогранними етнопедагог≥чними знанн€ми, духовно-моральними та естетичними €кост€ми, особистост≥, €ка стане справжн≥м нос≥Їм цих знань, вз≥рцем њх застосуванн€, зумовлюЇтьс€ великою значим≥стю народного виховного досв≥ду в умовах демократизац≥њ ≥ гуман≥зац≥њ нашого сусп≥льства. Ќад≥нформатизован≥сть, компТютеризац≥€ чин€ть значний негативний вплив на родинне вихованн€ дитини. ¬она просиджуЇ годинами перед компТютером, фактично живе у в≥ртуальному св≥т≥, досить далекому в≥д звичайних, нормальних людських стосунк≥в, ≥ не ст≥льки розвиваЇтьс€, €к деградуЇ Ц не лише морально-духовно, а й ф≥зично, розумово. ѕричину такоњ деградац≥њ вбачаЇмо €к у дос€гненн€х науково-техн≥чного прогресу, так ≥ в нездатност≥, неп≥дготовленост≥ батьк≥в до повноц≥нного вихованн€ власноњ дитини. ¬край незадов≥льне використанн€ украњнського родинновиховного досв≥ду зумовлюЇ потребу п≥дготовки молодих спец≥ал≥ст≥в у вищому педагог≥чному навчальному заклад≥ до застосуванн€ етнопедагог≥чного досв≥ду украњнського народу.

√енеральна конференц≥€ з питань осв≥ти, науки та культури на 25-≥й сес≥њ в ѕариж≥ рекомендувала державам-членам ёЌ≈— ќ надавати перевагу таким способам репрезентац≥њ традиц≥йних народних культур, €к≥ попул€ризують жив≥ або колишн≥ св≥дченн€ цих культур; вдосконалювати профес≥йну п≥дготовку фах≥вц≥в у цьому напр€мку. ¬ епоху глобал≥зац≥њ актуальн≥сть турботи про збереженн€ памТ€ток матер≥альноњ та духовноњ культури кожноњ нац≥њ не викликаЇ н≥€кого сумн≥ву. ћодерн≥зац≥€ системи осв≥ти, €к це визначено в Ќац≥ональн≥й доктрин≥ розвитку осв≥ти ”крањни у ’’≤ стол≥тт≥, спр€мовуЇтьс€ на впровадженн€ нац≥ональноњ системи вихованн€, широке використанн€ надбань народноњ педагог≥ки ≥ культури.

–еал≥зац≥њ такоњ мети слугуЇ навчальна дисципл≥на У≈тнопедагог≥каФ, €ка маЇ вин€ткове значенн€ у п≥дготовц≥ майбутн≥х учител≥в до педагог≥чноњ д≥€льност≥. ћетою навчальноњ дисципл≥ни Ї сформувати обс€г знань з народноњ педагог≥ки украњнського народу.

—еред основних завдань курсу:

1) ознайомленн€ студент≥в з теоретичними засадами та ≥стор≥Їю нац≥ональноњ украњнськоњ етнопедагог≥ки;

2) розширенн€ ≥ поглибленн€ знань студент≥в про принципи та засоби виховного процесу;

3) правильне розум≥нн€ студентом сутност≥ та мети с≥мейного вихованн€ украњнц≥в, формуванн€ особистост≥ студента €к профес≥йного першовиховател€;

4) поглибленн€ знань майбутн≥х педагог≥в про нац≥ональн≥ традиц≥њ, звичањ, обр€ди, св€та, фольклорну спадщину тощо;

5) ознайомленн€ студент≥в з передовим педагог≥чним досв≥дом використанн€ народнопедагог≥чних принцип≥в у навчально-виховному процес≥ с≥мТњ ≥ школи;

6) надиханн€ д≥тей та молод≥ на збереженн€ духовних надбань р≥дного народу, вихованн€ високосв≥домих представник≥в украњнськоњ нац≥њ, нос≥њв ≥ творц≥в на≠ц≥ональноњ культури.

Ќаприк≥нц≥ навчанн€ студент повинен знати: ≥стор≥ю етнопедагог≥ки; фактори народного вихованн€; засоби ≥ методи етнопедагог≥ки.

”м≥ти: анал≥зувати науков≥ доробки вчених; записувати р≥зн≥ жанри дит€чого фольклору.

Ќа вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни в≥дводитьс€ 3 кредита Ц 54 год., ≥з них 32 год. лекц≥йних, 28 год. Ц практичних зан€ть, 22 год. в≥дведено на ≤Ќƒ« ≥ ≥ндив≥дуальну та 22 на самост≥йну роботу (таблиц€ 1).

“аблиц€ 1

ќпис навчальноњ дисципл≥ни У≈тнопедагог≥каФ

 урс ≤ (п≥дготовка бакалавр≥в) Ќапр€м, спец≥альн≥сть, осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень ’арактеристика навчальноњ дисципл≥ни
 ≥льк≥сть кредит≥в, в≥дпов≥дних ≈—“S: 3 Ўифр та назва напр€му: 0203 √уман≥тарн≥ науки ќбовТ€зкова –≥к п≥дготовки: 5. —еместр 7.
ћодул≥в: 1(зм≥стов≥ модул≥ + ≤Ќƒ«) Ўифр та назва спец≥альност≥: 6. 020303 ‘≥лолог≥€   Ћекц≥њ (теоретична п≥дготовка): 32 год.
«м≥стових модул≥в: 4. «агальна к≥льк≥сть год.: 108 год. —пец≥ал≥зац≥€: ”крањнознавство   ѕрактичн≥ зан€тт€: 28 год.
“ижневих год.: 4 год. ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень: бакалавр —амост≥йна робота: 22год. ≤нд. робота 22 год.
    ¬ид контролю: екзамен

 

ѕрограма

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ ≤. ” –јѓЌ—№ ј ≈“Ќќѕ≈ƒј√ќ√≤ ј Ц ќ—Ќќ¬ј ќ—¬≤“Ќ№ќ-¬»’ќ¬Ќќ√ќ ƒќ—¬≤ƒ” Ќј–ќƒ”

 

“ема 1. «м≥ст ≥ завданн€ курсу Ђ≈тнопедагог≥каї

—утн≥сть пон€тт€ Ђетнопедагог≥каї. ќсновн≥ завданн€ курсу. ѕедагог≥чн≥ погл€ди украњнського народу на вихованн€ д≥тей у досл≥дженн€х в≥тчизн€них учених.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 377 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

1349 - | 1189 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.