Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ управл≥нн€ в ј“ѕ.
 

¬с≥ орган≥зац≥йн≥ п≥дрозд≥ли управл≥нн€ ј“ѕ, в тому числ≥ експлуатац≥йна, техн≥чна та економ≥чна служби, зд≥йснюють свою д≥€льн≥сть у т≥сному взаЇмозвТ€зку ≥ п≥д кер≥вництвом директора та його заступник≥в.

ƒиректор Ї дов≥реною особою власник≥в майна ≥ в≥дпов≥даЇ за результанти д≥€льност≥ п≥дприЇмства. Ќа директора покладено так≥ обовТ€зки: забезпеченн€ прибутковоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, орган≥зац≥€ матер≥ально-техн≥чного постачанн€, п≥дб≥р та п≥дготовка кадр≥в, охорона прац≥ та техн≥ка безпеки, виконанн€ п≥дприЇмством ф≥нансових та соц≥альних зобовТ€зань.

¬середин≥ ј“ѕ вид≥л€ютьс€ автоколони, цехи, д≥льниц≥, €к≥ безпосередньо зд≥йснюють перевезенн€, “ќ ≥ – рухомого складу. Ќачальники колон та цех≥в в≥дпов≥дають за виконанн€ плану, за техн≥чний стан ≥ використанн€ рухомого складу. ¬они над≥лен≥ в≥дпов≥дними правами, насамперед, у частин≥ заохоченн€ та покаранн€ ≥ присвоЇнн€ роб≥тникам квал≥ф≥кац≥йного розр€ду. «а њх поданн€м вир≥шуЇтьс€ питанн€ найму та зв≥льненн€ роб≥тник≥в.

ƒл€ забезпеченн€ оперативного кер≥вництва роботою д≥льниць ≥ бригад начальники колон ≥ цех≥в можуть мати у своЇму п≥дпор€дкуванн≥ економ≥ста, техн≥к≥в, механ≥к≥в, чисельн≥сть €ких залежить в≥д потужност≥ в≥дпов≥дних цех≥в ≥ колон.

—туп≥нь техн≥чноњ готовност≥ рухомого складу ј“ѕ визначаЇтьс€ насамперед роботою виробничих д≥льниць. Ќа чол≥ кожноњ д≥льниц≥ стоњть майстер або начальник д≥льниц≥, котрий Ї його техн≥чним ≥ господарським кер≥вником. ¬≥н орган≥зовуЇ процес виробництва, забезпечуЇ ч≥тке дотриманн€ технолог≥њ та €кост≥ “ќ та – транспортних засоб≥в.

Ќа ј“ѕ ≥снуЇ експлуатац≥йна служба €ка орган≥зовуЇ свою роботу на основ≥ плану перевезень по видах вантаж≥в ≥ вантажов≥дправниках, а також плану пасажирських перевезень. Ќа великих ј“ѕ Ї три-чотири п≥дрозд≥ли що вход€ть у склад експлуатац≥йноњ служби: 1.¬антажна чи плануванн€ перевезень (на автобусних ≥ таксомоторних п≥дприЇмствах Ц група руху); 2.÷ент-рально-диспетчерська; 3.Ћ≥н≥йно-диспетчерська; 4. онтрольна,

¬антажна група зд≥йснюЇ:

- вивченн€ вантажооберту та вантажопоток≥в у район≥, що обслуговуЇтьс€;

- проведенн€ необх≥дних заход≥в щодо орган≥зац≥њ перевезень;

- прийом за€вок та складанн€ угод з п≥дприЇмствами, що обслуговуютьс€;

- оперативне плануванн€ перевезень з попередньою перев≥ркою: р≥вн€ п≥дготовки кл≥Їнтури до перевезень; стану п≥дТњзних шл€х≥в ≥ навантажувально-розвантажувальних майданчик≥в; можливост≥ використанн€ автопоњзд≥в; забезпеченост≥ навантажувально-розвантажувальних засоб≥в.

¬ажливе м≥сце в господарському управл≥нн≥ маЇ економ≥чна служба. Ќа

основ≥ систематичного проведенн€ анал≥зу роботи ј“ѕ, автоколон ≥ ≥нших п≥дрозд≥л≥в економ≥чна служба визначаЇ шл€хи, за €кими повинн≥ розробл€тис€ техн≥чн≥ та орган≥зац≥йн≥ заходи, €к≥ направлен≥ на п≥двищенн€ техн≥чноњ готовност≥ рухомого складу та вдосконаленн€ експлуатац≥йноњ та комерц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ≈коном≥чна служба в≥д≥граЇ активну роль в оц≥нц≥ ефективност≥ нам≥чених, а також проведених техн≥чних ≥ орган≥зац≥йних заход≥в, €к≥ направленн€ на покращенн€ обслуговуванн€ населенн€ та п≥дприЇмств перевезенн€ми.

” склад≥ економ≥чноњ служби ј“ѕ Ї плановий в≥дд≥л, €кий:

- орган≥зовуЇ розробку перспективних ≥ поточних план≥в п≥дприЇмства;

- зд≥йснюЇ кер≥вництво складанн€м план≥в у колонах ≥ цехах;

- координуЇ роботу ≥нших в≥дд≥л≥в щодо складанн€ ними в≥дпов≥дних розд≥л≥в план≥в;

- доводить затверджен≥ плани до цех≥в та служб;

- орган≥зовуЇ статистичну роботу у вс≥х ланках управл≥нн€ ј“ѕ;

- забезпечуЇ своЇчасн≥сть ≥ достов≥рн≥сть обл≥ку та зв≥тн≥стю, зд≥йснюючи пост≥йний контроль за виконанн€м план≥в.

Ќа ј“ѕ пор€д з плановим в≥дд≥лом у склад≥ економ≥чноњ служби створюЇтьс€ в≥дд≥л орган≥зац≥њ прац≥ та зароб≥тноњ плати, €кий:

- розробл€Ї пропозиц≥њ по пол≥пшенню орган≥зац≥њ прац≥ вод≥њв, ремонтних та ≥нших роб≥тник≥в ј“ѕ;

- вдосконалюЇ системи оплати прац≥;

- вир≥шуЇ питанн€, повТ€зан≥ з впор€дкуванн€м зароб≥тноњ плати;

- орган≥зовуЇ нормуванн€ прац≥;

- веде роботу щодо визначенн€ та зм≥ни норм вироб≥тку та розц≥нок;

- допомагаЇ усунути непродуктивн≥ втрати робочого часу.

Ѕухгалтер≥€:

- проводить обл≥к на€вност≥ засоб≥в, €кими волод≥Ї п≥дприЇмство,

збереженн€ та р≥вн€ њх використанн€;

- орган≥зовуЇ виконанн€ ф≥нансового плану;

- перев≥р€Ї стан ф≥нансового господарства ј“ѕ;

- орган≥зовуЇ оперативну роботу щодо розрахунк≥в з кл≥Їнтурою;

- орган≥зовуЇ первинний обл≥к витрат матер≥альних ресурс≥в ≥

грошових засоб≥в.


“ема 3. Ћекц≥€ 4. ‘≥нансов≥ ресурси (кошти) п≥дприЇмства (≤нвестиц≥њ)

 

1. ѕон€тт€ про ф≥нансов≥ ресурси п≥дприЇмства.

2. ѕон€тт€ про ≥нвестиц≥њ та ≥нвестиц≥йну д≥€льн≥сть.

3. —клад i структура виробничих ≥нвестиц≥й (кап≥тальних вкладень).

4. ќц≥нка економ≥чноњ ефективност≥ ≥нвестиц≥й.

5. ѕ≥двищенн€ ефективност≥ використанн€ ≥нвестиц≥й.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 686 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

1493 - | 1296 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.