що порушують чинне законодавство;
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

що порушують чинне законодавство;
2) що відповідають чинному законодавству;

3) що не узгоджені керівником;

4) відсутня така заборона.

 

310. Право першого підпису на грошових і розрахункових документах належить:

1) технологу;

2) касиру;

3) керівнику;

4) бухгалтеру по заробітній платі.

 

311. Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є:

1) правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу;

2) посада головного бухгалтера;

3) ведення бухгалтерського обліку;

4) керівник.

 

312. Чисельність облікового апарату і його структура залежить від:

1) обсягу облікових робіт;

2) форми організації і автоматизації обліку;

3) від масштабів виробництва;

4) обсягу облікових робіт, форми організації і автоматизації обліку та від масштабів виробництва.

 

313. Хто встановлює для облікового працівника службові обов’язки:

Головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

 

314. Хто організовує виконання службових обов’язків обліковими працівниками:

Головний бухгалтер;

2) головний зоотехнік;

3) ветлікар;

4) керівник.

 

315. Посадова інструкція бухгалтера служить насамперед для:

1) чіткого розмежування обов’язків;

2) роботи підрозділів;

3) визначення результатів діяльності;

4) чіткого розмежування обов’язків, роботи підрозділів та визначення результатів діяльності.

 

316. Підприємство самостійно:

1) визначає облікову політику;

2) обирає форми бухгалтерського обліку;

3) розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності;

4) визначає облікову політику, обирає форми бухгалтерського обліку та розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності.

317. Одним з найголовніших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах є:

1) Наказ про облікову політику підприємства;

2) Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

3) заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера;

4) Наказ про облікову політику підприємства, Наказ про прийняття на роботу гол. бухгалтера та заява про прийняття на роботу гол. бухгалтера.

318. Управління методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю здійснює:

1) Міністерство фінансів України;

2) Міністерство юстиції України;

3) Держкомстат України;

4) Міністерство праці України.

 

319. Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності погоджуються з:

1) держкомстатом України;

2) Міністерством фінансів України;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) держкомстатом України, Міністерством фінансів та Кабінетом Міністрів України.

 

320. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї:

1) керівником підприємства;

2) головним інженером;

3) головним механіком;

4) головним агрономом.

321. Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства:

1) керівник підприємства;

Головний бухгалтер;

3) заступник керівника підприємства;

4) касир.

 

322. В якому документі визначають функціональні обов’язки працівників бухгалтерії:

1) положення про бухгалтерію;

2) в штатному розкладі;

3) в наказі керівника;

4) в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

 

323. Хто відповідає на підприємстві за організацію бухгалтерського обліку:

1) головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) головний економіст;

4) власник підприємства або уповноважена ним особа.

324. В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії:

1) посадовій інструкції;

2) статуті підприємства;

3) штатному розкладі;

4) головній книзі.

 

325. Відповідальність за бухгалтерський облік операцій у разі ліквідації підприємства несе:

Головний бухгалтер;

2) керівник підприємства;

3) ліквідаційна комісія;

4) економіст.

 

326. План організації бухгалтерського обліку містить:

1) план звітності;

2) план рахунків та їх кореспонденцію;

3) план інвентаризації;

4) план звітності, план рахунків та їх кореспонденції та план інвентаризації.

 

327. План (графік) документообороту складається:

1) на підставі переліку типових і спеціалізованих форм документів;

2) на підставі статуту підприємства;

3) на підставі статутного фонду;

4) на підставі спеціалізованих форм документів.

 

328. План (графік) документообороту розробляє:

Головний бухгалтер;

2) головний агроном;

3) головний зоотехнік;

4) керівник підприємства.

 

329. План інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації;

2) затвердження форм бухгалтерського обліку;

3) план організації бухгалтерського обліку;

4) графік документообігу.

 

330. Хто призначає на посаду працівників бухгалтерії:

1) головний бухгалтер;

2) власник підприємства;

3) керівник підприємства;

4) начальник відділу кадрів.

 

331. При організації обліку важливою умовою є знання апаратом бухгалтерії законів, положень та інструкцій по веденню обліку:

Так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

332. В залежності від місця узагальнення даних бухгалтерського обліку його поділяють:

1) централізований;

2) децентралізований;

3) простий і складний;

4) централізований і децентралізований.

333. Оформлені первинні документи передаються:

1) керівнику;

2) економісту;

3) центральній бухгалтерії;

4) нікуди не передаються.

 

334. Функції бухгалтерії головного підприємства або центральної бухгалтерії зводяться до перевірки звітності і складання узагальненої в цілому по підприємству:

Так;

2) ні;3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

335. Кожне підприємство складає план організації бухгалтерського обліку, визначає зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві:

Так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

336. Робочий план рахунків та їх кореспонденція затверджується на кожному підприємстві:

Так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

337. План проведення інвентаризації передбачає:

1) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства;

2) строки і порядок інвентаризації грошей в касі та на рахунках в банках;

3) строки і порядок інвентаризації розрахунків;

4) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства, грошей в касі та на рахунках в банках та інвентаризації розрахунків.

 

338. План інвентаризації дозволяє уникнути порушень ритму роботи підприємства:

Так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

339. За організацію архіву відповідальність несе:

1) економіст;

2) фінансист;

3) керівник або головний бухгалтер;

4) головний інженер.

 

340. На підприємстві архівні документи повинні зберігатись в окремому приміщенні:

Так;

2) ні;

3) залежить від керівництва підприємства;

4) в окремих випадках.

 

 

 

№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь
№ запитання
Відповідь                                      
№ запитання                                      
Відповідь                                      
№ запитання                                      
Відповідь                                      
№ запитання                                      
Відповідь                                      
№ запитання                                      
Відповідь                                      
№ запитання                                      
Відповідь                                      

 

 


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.017 с.