Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансове моделюванн€ дл€ прийн€тт€ р≥шень
ћетою створенн€ й використанн€ ф≥нансових моделей Ї допомога, €ку так≥ модел≥ можуть надати кер≥вництву п≥дприЇмства в процес≥ ухваленн€ р≥шенн€. ” цьому контекст≥ ф≥нансова модель (financial model) Ч функц≥ональна галузь загальноњ модел≥ стратег≥чного плануванн€. ÷е математична модель, €ка описуЇ взаЇмозв'€зки м≥ж ф≥нансовими зм≥нними п≥дприЇмства. “аким чином, ф≥нансову модель можна визначити €к "спрощене математичне в≥дображенн€ реальноњ ф≥нансовоњ сторони д≥€льност≥ п≥дприЇмства". “аке визначенн€ означаЇ, що ф≥нансова модель €вл€Ї собою спробу показати комплексний характер ф≥нансово-господарськоњ ситуац≥њ у форм≥ спрощених (пор≥вн€но з д≥йсн≥стю) математичних р≥вн€нь. ¬она Ї основним ≥нструментальним засобом дл€ плануванн€ ≥ складанн€ бюджету. “акож њњ використовують дл€ анал≥зу ризику ≥ експеримент≥в "а що буде, €кщо...".

 ращим способом розум≥нн€ сутност≥ ф≥нансових моделей Ї досл≥дженн€ к≥лькох простих моделей, наприклад: кошторису; анал≥зу величини витрат, обс€гу виробництва ≥ прибутку; задач≥ л≥н≥йного програмуванн€. —аме ц≥ модел≥ вивчають б≥льш≥сть студент≥в спец≥альност≥ "‘≥нанси та бухгалтерський обл≥к" в американських ун≥верситетах. ¬они ознайомлюютьс€ з основами техн≥ки (≥нструментами) прийн€тт€ р≥шень, наприклад, з такими, €к анал≥з взаЇмозв'€зку витрат, обс€гу ≥ прибутку (cost-volume-profit analysis), €к анал≥з релевантних витрат (relevant cost analysis), регрес≥йний анал≥з, л≥н≥йне програмуванн€ ≥ модел≥ розпод≥лу витрат (cost allocation models). ÷≥ ≥нструменти Ї неповними (частковими) модел€ми, тому що за њх допомогою анал≥зують т≥льки де€ку частину великоњ проблеми.

‘≥нансов≥ модел≥ забезпечують кер≥вництво п≥дприЇмства корисною анал≥тичною ≥нформац≥Їю, котру можна використати €к основу дл€ прийн€тт€ зважених р≥шень.

≤нформац≥ю, €кою ф≥нансов≥ модел≥ забезпечують особу, котра приймаЇ р≥шенн€, може бути проанал≥зовано п≥д двома кутами зору, а саме:

а) дос€гненн€ ц≥лей: €кщо управл≥нц≥ включать своњ оц≥нки параметр≥в виробничоњ д≥€льност≥ та ≥нш≥ в≥дпов≥дн≥ дан≥ у ф≥нансову модель, тод≥ анал≥з ф≥нансовоњ модел≥ покаже, чи зможуть результати р≥шенн€ допомогти у дос€гненн≥ ц≥лей, поставлених перед п≥дприЇмством. ƒл€ виробничого п≥дприЇмства головною метою Ї максим≥зац≥€ прибутку. ќтже, при використанн≥ модел≥ кошторисного плануванн€ вона покаже, чи зможе п≥дприЇмство максимально зб≥льшити своњ прибутки, ірунтуючись на оц≥нках ≥ допущенн€х, включених у модель на певний момент часу. “акож метою може бути оптимальне використанн€ своњх ресурс≥в. ƒл€ цього використовують модель л≥н≥йного програмуванн€. ÷€ модель може швидко визначити, чи можна дос€гти ц≥лей п≥дприЇмства, керуючись тим чи ≥ншим р≥шенн€м, включеним у модель на р≥зних етапах.  ер≥вники можуть використовувати цю ≥нформац≥ю дл€ перегл€ду р≥шень, переоц≥нки ц≥лей ≥ переосмисленн€ процес≥в прийн€тт€ р≥шень;

б) анал≥з ризику. јнал≥з ризику Ї важливим елементом процесу ухваленн€ р≥шенн€. ћожлив≥сть за допомогою ф≥нансових моделей миттЇво анал≥зувати ситуац≥њ типу "що буде, €кщо..." надаЇ кер≥вникам швидкий ≥ простий метод дл€ виконанн€ широкого анал≥зу, щоб прийн€ти будь-€ке р≥шенн€. ” цьому пол€гаЇ основна перевага ф≥нансових моделей.

ƒо по€ви комп'ютерних ≥нформац≥йних технолог≥й створенн€ ≥ використанн€ ф≥нансових моделей було коп≥тким зан€тт€м, €ке потребувало багато часу. ” сучасних умовах складноњ робочоњ обстановки за на€вност≥ незл≥ченних зв'€зк≥в ≥ взаЇмин, що можуть бути в найнезначн≥ших ф≥нансових аспектах п≥дприЇмства, використанн€ ф≥нансових моделей без допомоги передовоњ ≥нформац≥йноњ технолог≥њ було б практично неможливим. ¬плив, €кий справила ≥нформац≥йна технолог≥€ на застосуванн€ ф≥нансового моделюванн€, пол€гаЇ в можливост≥ майже миттЇвого проведенн€ анал≥зу складних ≥ невизначених ситуац≥й, пов'€заних з ухваленн€м р≥шенн€. якщо ф≥нансову модель ввести в комп'ютерну систему, то кер≥вник може одержати швидк≥ в≥дпов≥д≥ на своњ запитанн€ типу "що буде, €кщо..." (наприклад, що буде з обс€гом реал≥зац≥њ, €кщо ≥нфл€ц≥€ зб≥льшитьс€ на 3 %?). „ерез швидк≥сть анал≥зу к≥льк≥сть запитань типу "що... €кщо...", €к≥ задаютьс€, також суттЇво зростаЇ, що дозвол€Ї дос€гти повноти анал≥зу р≥шенн€.

“аким чином, ≥нформац≥йна технолог≥€ дала можлив≥сть кер≥вникам використовувати ф≥нансов≥ модел≥ дл€ уточненн€ ц≥лей, переоц≥нки сутност≥ та ступен€ ф≥нансових в≥дносин ≥ дл€ значного полегшенн€ анал≥зу р≥зних вар≥ант≥в р≥шенн€. ≤нформац≥йна технолог≥€ зробила ф≥нансов≥ модел≥ б≥льш простими у використанн≥ й доступними майже дл€ вс≥х п≥дприЇмств.

ƒе€к≥ завданн€ може бути вир≥шено т≥льки ≥з застосуванн€м комп'ютера. як правило, необх≥дн≥сть застосуванн€ комп'ютера викликана такими причинами:

а) складн≥сть розрахунк≥в. “ака ситуац≥€ може виникнути прй розв'€зуванн≥ чисельними методами оптим≥зац≥йних задач, коли число зм≥нних та обмежень перевищуЇ меж≥, доступн≥ дл€ ручних розрахунк≥в, а в реальн≥й практиц≥ це звичайне €вище;

б) велик≥ обс€ги оброблюваноњ ≥нформац≥њ. “ака ситуац≥€ також Ї звичайною дл€ сучасного п≥дприЇмства;

в) сувор≥ вимоги до терм≥н≥в одержанн€ результату анал≥зу. ≤нформац≥€ маЇ бути оперативною, щоб не втратити своЇњ ц≥нност≥.

’оча ф≥нансов≥ модел≥ ≥ можуть забезпечити кер≥вництво великою к≥льк≥стю корисноњ ≥нформац≥њ, вони не приймають р≥шенн€ зам≥сть кер≥вника. ќднак саме вони вказують кер≥вников≥ правильний напр€м ≥ можуть також ≥стотно заощадити його час, допомагаючи уникнути розгл€ду вар≥ант≥в, €к≥ модель в≥дносить до розр€ду абсолютно неприйн€тних.

 

 

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки

1. ўо €вл€Ї собою модель?

2. яке призначенн€ моделюванн€ в економ≥ц≥ та бухгалтерському обл≥ку?

3. ƒайте характеристику модел€м стратег≥чного плануванн€ та ф≥нансовим модел€м п≥дприЇмства.

4. який зв'€зок ф≥нансових та обл≥кових моделей?

 

 

Ћекц≥€ 5

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 299 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2063 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.