Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈тапи програмно-ц≥льового управл≥нн€.
 

¬провадженн€ програмно-ц≥льового управл≥нн€ в практичну д≥€льн≥сть субТЇкт≥в госопдарюванн€ включаЇ наступн≥ етапи:

1. ¬и€вленн€ проблем ≥ обірунтуванн€ њх актуальност≥. Ќа даному етап≥ усв≥домлюЇтьс€ сутн≥сть проблемноњ ситуац≥њ, в загальному вигл€д≥ формулюютьс€ проблеми, на вир≥шенн€ €ких спр€мована в≥дпов≥дна програма. ќсновна мета Ц по-перше, обірунтувати ст≥йкий характер проблеми не т≥льки в момент досл≥дженн€, але ≥ в найближч≥й перспектив≥, по-друге, оц≥нити ступ≥нь њњ впливу на виробництво, соц≥альну сферу, еколог≥ю, тощо. ќтримуван≥ на даному етап≥ к≥льк≥сн≥ характеристики можуть служити основою дл€ оц≥нки ефективност≥ програми за допомогою з≥ставленн€ витрат на њњ розробку ≥ реал≥зац≥ю з тим ефектом, €кий може бути дос€гнутий при њњ зд≥йсненн≥, або в≥дпов≥дних втрат в ≥ншому випадку.

ќсобливост≥:

 

Х застосуванн€ сучасних метод≥в анал≥зу: SWOT Ц анал≥з, GAP Ц анал≥з, анал≥з ресурс≥в, анал≥з механ≥зму управл≥нн€, комплексний анал≥з внутр≥шнього ≥ зовн≥шнього середовища орган≥зац≥њ тощо;

Х ранжуванн€ проблем за пр≥оритетн≥стю дл€ орган≥зац≥њ, ресурсозабезпеченост≥ при њх вир≥шенн≥, труднощ≥ виконанн€, тимчасових витратах тощо;

Х усв≥домленн€ значущост≥ ви€влених проблем та њх вир≥шенн€ дл€ п≥дтримки або зб≥льшенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства;

Х вид≥ленн€ специф≥ки стратег≥чних проблем;

 

Х пошук оптимальних шл€х≥в ≥ витрат дл€ вир≥шенн€ ви€влених проблем.

 

2. ¬изначенн€ мети програми. «а результатами попереднього етапу маЇ бути сформульована генеральна мета програми. ѕ≥д метою програми


розум≥Їтьс€ к≥льк≥сний або €к≥сний результат, €кий необх≥дно дос€гти до певного моменту часу. ÷€ вимога необх≥дно дл€ контролю реал≥зац≥њ програми, к≥льк≥сноњ та €к≥сноњ оц≥нки ступен€ дос€гненн€ мети.

ќсобливост≥:

 

÷≥л≥ повинн≥:

 

Х бути сформульован≥ таким чином, щоб можна було ч≥тко контролювати х≥д њх реал≥зац≥њ;

Х мати конкретну результативн≥сть, виражену в €сних, зрозум≥лих ≥ дос€жних ≥ндикаторах;

Х бути збалансован≥ ≥ кореспондуватис€ з поточними ц≥л€ми орган≥зац≥њ;

 

Х бути ор≥Їнтован≥ ≥ адаптован≥ (у вс€кому раз≥ не суперечити) розвитку

 

(зм≥н) зовн≥шнього середовища.

 

3. ƒекомпозиц≥€ ц≥л≥ програми. Ќа цьому етап≥ зд≥йснюЇтьс€ побудова дерева ц≥лей. ѕринципи системного анал≥зу дозвол€ють розгорнути к≥нцеву мету програми в ≥Їрарх≥чну систему ц≥лей, а синергетичний ефект розвитку орган≥зац≥њ перебудувати дан≥ ц≥л≥ п≥д характер зм≥н середовища.

ќсобливост≥:

 

Х обл≥к системного характеру генеральноњ мети програми;

 

Х посл≥довн≥сть декомпозиц≥њ мети;

 

Х перех≥д в≥д загального опису до конкретизац≥њ;

 

Х п≥дпор€дкован≥сть ц≥лей.

 

4. –озробка вар≥ант≥в програми. ѕевною м≥рою ≥мов≥рн≥сний характер економ≥чних ≥ соц≥альних процес≥в, науково-техн≥чного прогресу, а також альтернативний характер вид≥ленн€ об'Їкта програми обумовлюють необх≥дн≥сть багатовар≥антного п≥дходу до розробки системи заход≥в будь-€коњ програми. ѕри цьому вар≥анти повинн≥ в≥др≥зн€тис€ не т≥льки к≥льк≥сними значенн€ми за окремими параметрами, а й концептуально. ќсоблив≥сть даного етапу в тому, що програма повинна волод≥ти широким набором властивостей, у тому числ≥:


Х ц≥л≥сн≥стю Ц спри€Ї п≥двищенню ефективност≥ плановоњ управл≥нськоњ д≥€льност≥ в орган≥зац≥њ, що забезпечуЇ повноту складу д≥й, необх≥дну дл€ дос€гненн€ поставлених ц≥лей ≥ узгоджен≥сть зв'€зк≥в м≥ж ними;

Х актуальн≥стю Ц ор≥Їнтац≥Їю програми на вир≥шенн€ найб≥льш значущих проблем розвитку орган≥зац≥њ;

Х прогнозован≥ Ц властив≥стю програми в≥дображати в своњх ц≥л€х ≥ планован≥ д≥њ не т≥льки найближч≥, а й перспективн≥ вимоги розвитку осв≥ти;

Х рац≥ональн≥сть Ц визначенн€м у програм≥ таких ц≥лей ≥ способ≥в њх дос€гненн€, €к≥, дл€ даного комплексу розв'€зуваних проблем ≥ на€вност≥ ресурс≥в дозвол€ть отримати максимально корисний результат;

Х реал≥стичн≥стю Ц забезпеченн€ в≥дпов≥дност≥ м≥ж бажаним ≥ можливим за на€вност≥ обмежень в ресурсах на реал≥зац≥ю програмних заход≥в;

Х контрольован≥сть Ц визначенн€ к≥нцевих ≥ пром≥жних ц≥лей, оч≥куваних результат≥в, €к≥ забезпечують доступний спос≥б перев≥рки реально отриманих результат≥в на њх в≥дпов≥дн≥сть ц≥л€м;

Х чутлив≥стю до збоњв Ц ви€вленн€ майбутн≥х загроз дл€ дос€гненн€ поставлених ц≥лей, в≥дхиленн€ реального стану в≥д запланованого.

5. ¬иб≥р вар≥анта реал≥зац≥њ програми ≥ формуванн€ комплексу заход≥в њњ зд≥йсненн€. Ѕагатовар≥антний п≥дх≥д до розробки системи заход≥в програми обумовлюЇ необх≥дн≥сть вибору найкращого, найб≥льш ефективного шл€ху дос€гненн€ ц≥лей програми. ÷е дозвол€Ї п≥двищити ступ≥нь обірунтованост≥ програми, повн≥ше реал≥зувати можливост≥ програмно- ц≥льового методу плануванн€ та управл≥нн€.

ќсобливост≥:

 

Х обов'€зкова персональна в≥дпов≥дальн≥сть за виконуван≥ заходи;

 

Х своЇчасн≥сть проведенн€ заход≥в;

 

Х визначенн€ необх≥дного ресурсного забезпеченн€ з урахуванн€м поточних та перспективних норматив≥в;

Х недол≥к ресурсного забезпеченн€ заход≥в програми;

 

Х оптимальн≥сть структури заход≥в за напр€мами реал≥зац≥њ програми;


Х векторна спр€мован≥сть процесу виконанн€ заход≥в на дос€гненн€ ≥ндикатор≥в ц≥лей;

Х пром≥жн≥ етапи результативност≥ та ≥ндикатори заход≥в дл€ полегшенн€ мон≥торингу та контрол≥нгу виконанн€ заход≥в ≥ в ц≥лому програми.

6.  онтроль за реал≥зац≥Їю програми. Ќа даному етап≥ програмно- ц≥льового управл≥нн€ проводитьс€ зб≥р, обл≥к та анал≥з вс≥Їњ ≥нформац≥њ, що стосуЇтьс€ результат≥в виконанн€ програмних заход≥в. ѕри цьому контролюютьс€ не т≥льки тимчасов≥ характеристики заход≥в, њх виконанн€ в строк, але й ≥нш≥ показники Ц к≥льк≥сн≥, €к≥сн≥ ≥ так дал≥.

ќсобливост≥:

 

Х створенн€ системи мон≥торингу та контрол≥нгу заход≥в програми;

 

Х розробка механ≥зму оц≥нки окремих заход≥в ≥ програми в ц≥лому;

 

Х впровадженн€ вх≥дного контролю на перших етапах формуванн€ ц≥лей, формулюванн€ проблем, розробки заход≥в та програм;

Х необх≥дн≥сть взаЇмод≥њ системи стратег≥чного контрол≥нгу в процес поточного управл≥нського контролю.

7.  оригуванн€ заход≥в дл€ дос€гненн€ запланованих результат≥в. ÷ей етап необх≥дний, €кщо в≥дбуваЇтьс€ в≥дхиленн€ фактичних результат≥в виконанн€ заход≥в програми в≥д запланованих.

ќсобливост≥:

 

Х мон≥торинг ≥нформац≥њ, отриманоњ на попередн≥х етапах;

 

Х всеб≥чн≥ пошук ≥ досл≥дженн€ причин, що призвели за собою в≥дхиленн€ в≥д оч≥куваних результат≥в;

Х розробка комплексу заход≥в, необх≥дних дл€ усуненн€ цих причин ≥ л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в такого в≥дхиленн€;

Х пошук шл€х≥в л≥кв≥дац≥њ в≥дставанн€ в≥д граф≥ка виконанн€ заход≥в;

 

Х пошук можливих вар≥ант≥в додаткового ресурсного забезпеченн€ програмних заход≥в;

Х жорстк≥сть к≥нцевих висновк≥в з оц≥нки ц≥лей, завдань ≥ програмних заход≥в, аж до скасуванн€ або зам≥ни њх ≥ншими.


Ќезважаючи на вс≥ переваги, застосуванн€ програмно-ц≥льового управл≥нн€ пов'€зане з р€дом труднощ≥в. ѕо-перше, це стосуЇтьс€ визначенн€ ц≥лей ≥ завдань. “ут можлив≥ помилки через те, що к≥нцев≥ ц≥л≥ здаютьс€ зовн≥ очевидними. ≤ в зв'€зку з цим часом головна увага прид≥л€Їтьс€ пошуку формулювань, причому досить загальних. ѕо-друге, ускладнюЇтьс€ проблема збалансованост≥ ≥ пропорц≥йност≥ заход≥в програми. ѕрограми зазвичай охоплюють не вс≥ сторони розвитку орган≥зац≥њ, а њњ окрем≥ п≥дрозд≥ли. “ому при програмно-ц≥льовому управл≥нн≥ особливо важливо збалансувати розвиток орган≥зац≥њ в ц≥лому. ≤ по-третЇ, в≥дбуваЇтьс€ ускладненн€ системи управл≥нн€. «б≥льшуЇтьс€ число ланок управл≥нн€, у зв'€зку з цим зростаЇ розвиток бюрократичних тенденц≥й.

 р≥м усього ≥ншого, дл€ реал≥зац≥њ програмно-ц≥льового управл≥нн€ зазвичай створюЇтьс€ гром≥здка система документ≥в, ≥ буваЇ, що в ход≥ роботи втрачаЇтьс€ почутт€ м≥ри ≥ сама система ц≥льового управл≥нн€ та його ≥нформац≥йного обслуговуванн€ стаЇ наст≥льки гром≥здкою, що втрачаЇ своњ очевидн≥ переваги.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 469 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1366 - | 1196 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.