Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроцес (акт) вибору чи результат вибору.
 

ѕон€тт€ Д управл≥нське р≥шенн€Ф (”–) можна по€снювати €к виб≥р р≥шенн€, тобто сам процес з ус≥ма його елементами (п≥дготовка, формуванн€) аж до затвердженн€ ќѕ– (особою, €ка приймаЇ р≥шенн€). ѕрийн€те ”– Ц результат д≥й, що Ї законом дл€ п≥дприЇмства.

“ерм≥н " управл≥нське р≥шенн€ " в науков≥й л≥тератур≥ вживаЇтьс€ в дек≥лькох значенн€х:

- обм≥ркований нам≥р зробити що-небудь, що припускаЇ попереднЇ усв≥домленн€ ц≥лей ≥ засоб≥в д≥њ;

- процес виробленн€ ≥ прийн€тт€ найкращого вар≥анта (альтернативи) дл€ вир≥шенн€ проблеми чи задач≥;

- ф≥ксований управл≥нський акт.

 

”правл≥нське р≥шенн€ характеризують так≥ ознаки:

 

- можлив≥сть вибору Їдиноњ з безл≥ч≥ альтернатив (€кщо немаЇ альтернатив, то виходить немаЇ ≥ р≥шенн€);

- на€вн≥сть мети Ц безц≥льний виб≥р не вважаЇтьс€ р≥шенн€м;

 

- необх≥дн≥сть вольового акту Ћѕ– при вибор≥ р≥шенн€, тому що Ћѕ–


формують р≥шенн€ через боротьбу ≥дей ≥ мотив≥в.

 

≤стотною в≥дм≥нною ознакою ”– Ї його прийн€тт€ лише в тому випадку, коли необх≥дно зад≥€ти всю систему управл≥нн€ орган≥зац≥Їю

”правл≥нське р≥шенн€ €вл€Ї собою результат складноњ системноњ д≥€льност≥ людей за допомогою посл≥довних ≥терац≥йних процес≥в ≥ повинно в≥дпов≥дати функц≥€м орган≥зац≥њ за розвТ€зуваними нею завданн€ми.

”правл≥нськ≥ р≥шенн€ на п≥дприЇмств≥ пов'€зан≥ з виконанн€м управл≥нських функц≥й, у тому числ≥ з анал≥зу, плануванн€, орган≥зац≥њ, регулюванн€, обл≥ку ≥ контролю будь-€ких процес≥в. ÷≥ р≥шенн€ реал≥зуютьс€ у форм≥ розпор€дженн€, д≥ловоњ бес≥ди, ≥нструкц≥њ тощо.

”– впливаЇ на економ≥чн≥, орган≥зац≥йн≥, соц≥альн≥, правов≥ ≥ технолог≥чн≥ ≥нтереси п≥дприЇмства. “ому розробка й реал≥зац≥€ ”– вимагають в≥д кер≥вник≥в широкого погл€ду на сутн≥сть р≥шенн€ ≥ можлив≥ результати. –озр≥зн€ють економ≥чну, орган≥зац≥йну, соц≥альну, правову ≥ технолог≥чну сутн≥сть ”–.

≈коном≥чна сутн≥сть ”– випливаЇ з того, що дл€ розробки й реал≥зац≥њ будь-€кого ”– потр≥бн≥ ф≥нансов≥, матер≥альн≥ та ≥нш≥ ресурси. “ому кожне ”– маЇ реальну соб≥варт≥сть, Ї результатом (продукц≥Їю) управл≥нськоњ д≥€льност≥ ≥ маЇ приносити п≥дприЇмству пр€мий або непр€мий дох≥д. «а допомогою з≥ставленн€ витрат ≥ можливоњ матер≥альноњ вигоди в≥д розробки й реал≥зац≥њ ”– можна визначити доц≥льн≥сть проведенн€ ц≥Їњ роботи.

ќрган≥зац≥йна сутн≥сть ”– пол€гаЇ в тому, що дл€ розробки й реал≥зац≥њ

 

”– п≥дприЇмство повинно мати в≥дпов≥дн≥ умови, у тому числ≥:

 

- на€вн≥сть необх≥дного персоналу компан≥њ;

 

- на€вн≥сть ≥нструкц≥й ≥ положень, що регламентують повноваженн€, права, обов'€зки ≥ в≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в;

- на€вн≥сть ус≥х необх≥дних ресурс≥в, у тому числ≥ ≥нформац≥йних;

 

- в≥дпов≥дну техн≥ку ≥ технолог≥ю;

 

- систему контролю;

 

- можливост≥ пост≥йноњ координац≥њ њхньоњ роботи.


—оц≥альна сутн≥сть ”– пол€гаЇ в механ≥зм≥ управл≥нн€ виконавц€ми з метою дос€гненн€ взаЇмод≥њ вс≥х його учасник≥в. ” самому ”– або у процес≥ його розробки й реал≥зац≥њ мають бути врахован≥ потреби та ≥нтереси людини, мотиви ≥ стимули, установки ≥ ц≥нност≥, побоюванн€ ≥ тривоги. —оц≥альна сутн≥сть ”– маЇ в≥дображатись у загальн≥й мет≥ р≥шенн€. Ќаприклад, створенн€ комфортного навколишнього середовища дл€ людини, всеб≥чного розвитку особистост≥ тощо.

ѕравова сутн≥сть ”– пол€гаЇ в можливост≥ зд≥йснювати задан≥ заходи у правовому пол≥, тобто за умови дотриманн€ законодавчих акт≥в ”крањни, м≥жнародних зобов'€зань, статутних та ≥нших документ≥в самого п≥дприЇмства. Ќеможлив≥сть розробл€ти й реал≥зовувати ”– у правовому пол≥ Ї основою дл€ його в≥дм≥ни. Ќа практиц≥ трапл€ютьс€ випадки, коли розроблене р≥шенн€ треба в≥дм≥нити, в результат≥ чого п≥дприЇмство може зазнати ≥стотних втрат, але це краще, н≥ж €кщо ураз≥ незаконноњ реал≥зац≥њ р≥шенн€ може бути нараховано штраф або розпочато крим≥нальне пересл≥дуванн€ кого-небудь з ≥н≥ц≥атор≥в ”–. Ќезнанн€ законодавства не зв≥льн€Ї порушника в≥д в≥дпов≥дальност≥. “ому на багатьох п≥дприЇмствах ”– проходить правову та еколог≥чну експертизу.

“ехнолог≥чна сутн≥сть ”– ви€вл€Їтьс€ в можливост≥ забезпеченн€ персоналу, що бере участь у його розробц≥ й реал≥зац≥њ, необх≥дними техн≥чними, ≥нформац≥йними засобами ≥ ресурсами. ѕлануючи розробку або реал≥зац≥ю ”–, кер≥вник одночасно повинен формувати дл€ цього технолог≥чну основу.

—утн≥сть ”– можна розгл€нути й у вужчому аспект≥. ѕ≥дготовка й ухваленн€ управл≥нського р≥шенн€ Ї орган≥чною частиною процесу управл≥нн€. “ому €кщо сутн≥сть управл≥нн€ розгл€дати €к ц≥леспр€мований вплив суб'Їкта управл≥нн€ на об'Їкт, €ким управл€ють, то п≥д сутн≥стю управл≥нського р≥шенн€ необх≥дно розум≥ти обірунтуванн€ ≥ формуванн€ зм≥сту цього впливу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1312 - | 1347 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.