Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“еор≥њ вибору шлюбного партнера
ќƒ≈—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ћ≈ƒ»„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 афедра соц≥альноњ допомоги, загальноњ та медичноњ психолог≥њ

ћ≈“ќƒ»„Ќј –ќ«–ќЅ ј Ћ≈ ÷≤ѓ

Ќавчальна дисципл≥на Ђѕсихолог≥€ с≥мњї

дл€ спец≥альност≥ 6.030101 Ђѕрактична психолог≥€ї

Ћекц≥€ є 4Ђ‘ормуванн€ подружньоњ пари. “еор≥њ вибору шлюбного партнераї- 2 год.

 урс 3 ‘акультет 3-й медичний

 

 

Ћекц≥ю обговорено на методичн≥й нарад≥ кафедри

Ђ28їсерпн€ 2015р.

ѕротокол є1.

«ав. кафедри проф. јймедов  .¬.

 

ќдеса Ц 2015р.

Ћекц≥€ є 4 Ђ ‘ормуванн€ подружньоњ пари. “еор≥њ вибору шлюбного партнераї

1. јктуальн≥сть теми. ќбірунтуванн€ теми: необх≥дно систематизувати у€вленн€ студент≥в про науков≥ та ≥нш≥ засоби п≥знанн€ ≥снуючоњ д≥йсност≥; м≥сце психолог≥њ с≥мњ серед ≥нших фундаментальних наук р≥зноњ спр€мованост≥. «нанн€ завдань, предмету та обТЇкту досл≥дженн€, метод≥в психолог≥чних студ≥ювань допоможе розкрити сутн≥сть та зм≥ст базових категор≥й психолог≥њ с≥мњ.

2. ÷≥л≥ лекц≥њ (мета):

- навчальн≥:

¾ вид≥лити предмет та задач≥ психолог≥њ с≥мњ;

¾ усв≥домити взаЇмозвТ€зок м≥ж розд≥лами психолог≥њ с≥мњ;

¾ знати основн≥ психолог≥чн≥ пон€тт€, €к≥ подан≥ в дан≥й тем≥.

- виховн≥:

¾ виховувати профес≥онал≥зм та в≥дпов≥дальне ставленн€ до виконанн€ своњх обовТ€зк≥в.

ѕлан та орган≥зац≥йна структура лекц≥њ

є з.п. ќсновн≥ етапи лекц≥њ та њх зм≥ст ÷≥л≥ у ступен€х абстракц≥њ “ип лекц≥њ. ќбладнанн€ лекц≥њ. –озпод≥л часу
         
≤. 1.   2.   ≤≤. 3.   ≤≤≤ 4.   5.   6. ѕ≥дготовчий етап ¬изначенн€ навчальноњ мети. «абезпеченн€ позитивноњ мотивац≥њ. ќсновний етап ¬икладенн€ лекц≥йного матер≥алу за планом: 1. “еор≥њ вибору шлюбного партнера. 2. ѕер≥оди формуванн€ подружньоњ пари. 3. ризов≥ ситуац≥њ у с≥мТњ   «аключний етап –езюме лекц≥њ. «агальн≥ висновки. ¬≥дпов≥дь лектора на можлив≥ запитанн€. «авданн€ дл€ самоп≥дго≠тов≠ки.     ” в≥дпов≥д≠нос≠т≥ з виданн€м: Ђћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо плану≠ван≠н€, п≥дго≠тов≠ки та ана≠л≥≠зу лекц≥њї. —писок л≥тератури, питанн€, завданн€. 5%     85 Ц 90%     5%

 

4. «м≥ст лекц≥йного матер≥алу:

- структурно-лог≥чна схема зм≥сту теми:

ѕерев≥рка р≥вн€ п≥дготовки до зан€тт€.

ќбговоренн€ теми лекц≥њ.

—амост≥йна робота з тестовими завданн€ми.

¬исновки зан€тт€.

- текст лекц≥њ:

“екст лекц≥њ

‘ормуванн€ подружньоњ пари

“еор≥њ вибору шлюбного партнера

Ѕазова потреба особистост≥ у прихильност≥ та любов≥ набуваЇ р≥зноњ спр€мованост≥ на кожному етап≥ розвитку та соц≥ал≥зац≥њ. ” ранньому дитинств≥ вона спр€мована на близьких дорослих та свою с≥мТю. « доросл≥шанн€м ц€ потреба розширюЇтьс€ та у п≥дл≥тковому в≥ц≥ трансформуЇтьс€ на потребу у дружб≥, закоханост≥, потребу в ≥нтимному сп≥лкуванн≥ ≥ виступаЇ новоутворенн€м цього в≥ку. ¬ юнацькому в≥ц≥ молода людина в≥дчуваЇ потребу у коханн≥ ≥ починаЇ замислюватис€, з €кою людиною вона хот≥ла б провести усе своЇ житт€. —учасна с≥мТ€ вимагаЇ в≥д партнер≥в особливих зусиль при взаЇмод≥њ, готовност≥ й здатност≥ до зд≥йсненн€ цих зусиль. Ѕагато людей приймають р≥шенн€ про укладанн€ шлюбу не усв≥домлюючи в≥дпов≥дальност≥, не вм≥ючи ефективно сп≥лкуватис€ з партнером. ѕ≥д впливом юнацькоњ зачарованост≥ вони посп≥шають купити обручки. Ќарешт≥ њх оч≥куванн€ й над≥њ ви€вл€ютьс€ невиправданими [( винн. ¬. ѕрикладна€ психологи€ —ѕб.,2000)]. —≥мейне житт€ в≥дкриваЇ дл€ людини можливост≥ дл€ особист≥сного зростанн€ й щаст€, одночасно предТ€вл€Ї до нього чимало вимог. —еред фактор≥в, €к≥ визначають стаб≥льн≥сть молодих с≥мей, вид≥л€ють готовн≥сть молод≥ до шлюбу.

√отовн≥сть до шлюбу включаЇ наступн≥ аспекти:

1. ‘ормуванн€ морального комплексу Ц готовн≥сть особистост≥ прийн€ти на себе нову систему обовТ€зк≥в по в≥дношенню до свого шлюбного партнера, майбутн≥х д≥тей (повТ€зана з розпод≥лом ролей м≥ж подружж€м).

2. ѕ≥дготовлен≥сть до м≥жособист≥сного сп≥лкуванн€ й сп≥вроб≥тництва. —≥мТ€ €к мала соц≥альна група вимагаЇ в≥дпов≥дност≥ ритм≥в житт€ подружж€ дл€ нормального њњ функц≥онуванн€.

3. «датн≥сть до самов≥дданост≥ по в≥дношенню до партнера. «датн≥сть до такого почутт€ повТ€зана з €кост€ми та властивост€ми альтруњзму любл€чоњ людини.

4. Ќа€вн≥сть €костей, повТ€заних ≥з зануренн€м у внутр≥шн≥й св≥т людини, - емпат≥йний комплекс. ¬ажлив≥сть цього комплексу повТ€зана з тим, що шлюб за своњм характером стаЇ посправжньому психолог≥чним в силу витонченост≥ людини €к особистост≥. ” звТ€зку з цим п≥двищуЇтьс€ роль психотерапевтичноњ функц≥њ шлюбу. –еал≥зац≥њ ц≥Їњ функц≥њ спри€Ї здатн≥сть до сп≥вчутт€ та проникненн€ в емоц≥йний св≥т партнера.

5. ¬исока естетична культура почутт≥в ≥ повед≥нки особистост≥.

6. ¬м≥нн€ конструктивно вир≥шувати конфл≥кти, здатн≥сть до саморегул€ц≥њ власноњ псих≥ки й повед≥нки [( алмыкова ≈.—. ѕсихологические проблемы первых лет супружеской жизни \\ ¬опросы психологии. 1983. є 3 —.83-89)]. ѕсихологи прот€гом багатьох рок≥в намагалис€ роз≥братис€: €ким чином люди обирають шлюбного партнера? ќднак Їдиним зм≥стовним узагальненн€м може стати визнанн€ того, що цей процес набагато складн≥ший, н≥ж представл€Їтьс€ на перший погл€д. ќдним з перших став м≥ркувати над причинами вступу до шлюбу засновник класичного психоанал≥зу 3.‘рейд. …ого психоанал≥тична теор≥€ спираЇтьс€ на припущенн€, що д≥ти прагнуть до батьк≥в протилежноњ стат≥. «авд€ки складному несв≥домому процесу вони можуть переносити любов, випробовувану ними до цього батька, на ≥нш≥, сусп≥льно схвалюван≥, об'Їкти - на свого потенц≥йного чолов≥ка й ж≥нку. …мов≥рно, що саме тому багато юнак≥в хот≥ли б зустр≥ти майбутню супутницю житт€, схожу на њхню мат≥р, ≥ дуже часто д≥вчата звертають увагу на юнак≥в, схожих на своњх батьк≥в. Ѕажанн€ по€снити механ≥зм шлюбного вибору призвело до створенн€ р€ду концепц≥й. Ќайб≥льше поширенн€ й попул€рн≥сть у закордонн≥й соц≥альн≥й психолог≥њ одержали теор≥њ комплементарних потреб –.”≥нча (Winchov), теор≥€ Ђстимулц≥нн≥сть-рольї Ѕ.ћурстейна, ≥нструментальна теор≥€ добору чолов≥ка й ж≥нки –.—ентерса, теор≥€ Ђф≥льтр≥вї ј. еркгоффа й  . ƒев≥са, Ђкругова теор≥€ любов≥ї ј.–ейса. “еор≥€ комплементарних потреб (взаЇмодоповнюючих потреб) –.”≥нча пол€гаЇ у тому, що протилежност≥ прит€гаютьс€, тобто у вибор≥ партнера кожний ≥ндив≥дуум шукаЇ того, в≥д кого оч≥куЇ максимум задоволенн€ потреб. «акохан≥ повинн≥ мати под≥бн≥сть соц≥альних рис ≥ психолог≥чно доповнювати один одного. ÷€ теор≥€ не стверджуЇ, що кожний може знайти людину, €ка б повн≥стю задовольн€ла його потреби. ¬она допомагаЇ роз≥братис€, чому кожний вважаЇ привабливими т≥льки де€ких ≥з усього Ђпол€ обранц≥вї. ¬≥дпов≥дно до ц≥Їњ теор≥њ, наприклад, привабливою дл€ владного чолов≥ка може бути лаг≥дна ж≥нка, а спок≥йному й м'€кому чолов≥ков≥ подобаютьс€ енерг≥йн≥ й впевнен≥ ж≥нки. ≤нструментальна теор≥€ добору чолов≥ка й дружини, розроблена –.—ентерсом, також прид≥л€Ї першор€дну увагу задоволенню потреб, але при цьому стверджуЇ, що одн≥ потреби б≥льше важлив≥, чим ≥нш≥, де€к≥ з них б≥льше властив≥ чолов≥кам, чим ж≥нкам, ≥ навпаки. «г≥дно –.—ентерсу, людину т€гне до того, чињ потреби схож≥ з його власними або доповнюють њх. “еор≥€ Ђстимул-ц≥нн≥сть-рольї, або Ђобм≥н ≥ максимальна вигодаї Ѕ. ћурстейна (1976), ірунтуЇтьс€ на двох найважлив≥ших постулатах. ѕерший пол€гаЇ в тому, що на кожному щабл≥ розвитку взаЇмин партнер≥в м≥цн≥сть стосунк≥в залежить в≥д так званоњ р≥вност≥ обм≥ну. ≤ншими словами, в≥дбуваЇтьс€ своЇр≥дний обл≥к плюс≥в ≥ м≥нус≥в, актив≥в ≥ пасив≥в кожного партнера. ” результат≥, хоча партнери можуть ≥ не усв≥домлювати цього, встановлюЇтьс€ де€кий баланс позитивних ≥ негативних характеристик кожного. якщо активи, або стимули вступу в шлюб, перевищують пасиви, то приймаЇтьс€ р≥шенн€ про висновок подружнього союзу. ƒругий постулат пол€гаЇ в тому, що шлюбний виб≥р м≥стить у соб≥ сер≥ю посл≥довних стад≥й, через €к≥ повинн≥ пройти молод≥ люди. “ой, хто не в≥дпов≥даЇ умовам кожноњ стад≥њ, вибуваЇ з Ђгриї. ѕершу фазу Ѕ.ћурстейн назвав Ђстимулї.  оли чолов≥к ≥ ж≥нка зустр≥чають один одного вперше, складаЇтьс€ початкове враженн€ ≥з приводу зовн≥шност≥ ≥ншоњ людини, њњ розуму, вм≥нн€ триматис€ в сусп≥льств≥. ¬≥дбуваЇтьс€ сприйн€тт€ й оц≥нка тих власних €костей, €к≥ можуть бути привабливими дл€ ≥ншоњ людини. якщо м≥ж партнерами виникла атракц≥€ - перше враженн€ було привабливим, то пари переходить до другоњ фази - пор≥вн€нн€ ц≥нностей. ѕартнери обговорюють своњ погл€ди на житт€, шлюб, чолов≥ч≥ й ж≥ноч≥ рол≥ в с≥м'њ, на вихованн€ д≥тей тощо. „олов≥к ≥ ж≥нка або зм≥цнюють взаЇмн≥ симпат≥њ, або, зрозум≥вши, що в них мало сп≥льного, поривають один з одним. якщо взаЇмна приваблив≥сть, €ка виникла на перш≥й стад≥њ, п≥дкр≥плюЇтьс€ под≥бн≥стю ц≥нностей, то взаЇмини партнер≥в переход€ть у третю стад≥ю - рольову. ” трет≥й фаз≥ - рольов≥й - партнери оц≥нюють сум≥сн≥сть ролей. ¬они встановлюють, чи зможуть вони зайн€ти у подружньому союз≥ взаЇмодоповнююч≥ рол≥, що дозволить њм задовольн€ти своњ потреби. ѕри цьому оц≥нюЇтьс€ схож≥сть характер≥в й схильностей (наприклад, естравертован≥сть або ≥нтравертован≥сть, однакова потреба у статевих контактах тощо), так ≥ протилежн≥сть рис (наприклад, потреба у дом≥нуванн≥ й п≥дпор€дкуванн€, прагненн€ одного п≥клуватис€ про ≥ншого та ≥нше). «вичайно, Ї люди, €к≥, закохавшись, одружуютьс€ п≥сл€ нетривалого знайомства, без ус€ких тривог ≥ побоювань, п≥дкорюючись лише почуттю. ќднак б≥льш≥сть партнер≥в намагаютьс€ усв≥домити €к достоњнства, так ≥ недол≥ки один одного й, ретельно зваживши вс≥ Ђзаї ≥ Ђпротиї, приймають остаточне р≥шенн€. ≤де€ ≥снуванн€ дек≥лькох стад≥й у процес≥ вибору шлюбного партнера лежить ≥ в основ≥ теор≥њ Ђф≥льтр≥вї ј.  еркгоффа й  .ƒев≥са. —хематично даний процес можна представити €к посл≥довне проходженн€ через сер≥ю ф≥льтр≥в, €к≥ поступово в≥дс≥вають людей з безл≥ч≥ можливих партнер≥в ≥ звужують ≥ндив≥дуальний виб≥р. ѕерший ф≥льтр - м≥сце проживанн€ - в≥дс≥ваЇ тих потенц≥йних партнер≥в, з €кими людина н≥коли не зможе зустр≥тис€. ѕот≥м ф≥льтр гомогам≥њ виключаЇ тих, хто не п≥дходить за соц≥альними критер≥€ми. Ќа цьому етап≥ людина вступаЇ в контакти з людьми, €к≥ здаютьс€ привабливими. Ќа наступних стад≥€х встановлюютьс€ под≥бн≥сть ц≥нностей ≥ сум≥сн≥сть рольових оч≥кувань. –езультатом проходженн€ через вс≥ ф≥льтри Ї вступ у шлюб. Ђ ругова теор≥€ любов≥ї ј. –ейса по€снюЇ механ≥зм вибору шлюбного партнера через реал≥зац≥ю чотирьох посл≥довних, взаЇмозалежних процес≥в. 1. ¬становленн€ взаЇмозв'€зку. ћаЇтьс€ на уваз≥ легк≥сть сп≥лкуванн€ двох людей, ≥ншими словами - наск≥льки Ђу своњй тар≥лц≥ї вони почувають себе в сусп≥льств≥ один одного. ÷е залежить €к в≥д соц≥ально-культурних фактор≥в (соц≥ального класу, утворенн€, рел≥г≥њ, стилю, вихованн€), так ≥ в≥д ≥ндив≥дуальних здатностей людини вступати в контакт ≥з ≥ншими людьми. 2. —аморозкритт€. ¬≥дчутт€ взаЇмозв'€зку з ≥ншою людиною народжуЇ почутт€ розслабленн€, дов≥ри й полегшуЇ розкритт€ себе перед ≥ншим. “ут також великий вплив робл€ть соц≥альнокультурн≥ фактори. 3. ‘ормуванн€ взаЇмноњ залежност≥. ѕоступово в чолов≥ка й ж≥нки виникаЇ й розвиваЇтьс€ система взаЇмозалежних звичок, з'€вл€Їтьс€ почутт€ необх≥дност≥ один одному. 4. –еал≥зац≥€ основних потреб особистост≥, €кими, на думку ј.–ейса, Ї потреби в любов≥, дов≥р≥, стимул€ц≥њ ким-небудь њњ амб≥ц≥й тощо. –озвиток почутт€ любов≥ йде в напр€мку в≥д першого процесу до четвертого. Ѕезумовно, що пропуск одного з них негативно позначаЇтьс€ на розвитку або стаб≥льност≥ любовних в≥дносин. Ќ≥мецький учений –.«идлер також вважаЇ, що нам≥ру одружитис€ в б≥льшост≥ людей у Ївропейських промислово розвинених крањнах передуЇ тривалий процес ор≥Їнтац≥њ й соц≥окультурного налаштовуванн€ людини на шлюб ≥ родину. Ќа його думку, виб≥р шлюбного партнера можна представити €к процес ф≥льтрац≥њ. —початку визначаЇтьс€ категор≥€ соц≥ально п≥дход€щих партнер≥в. ÷е в≥дбуваЇтьс€ майже Ђнепом≥тної дл€ людини в соц≥альному середовищ≥, де вона обертаЇтьс€. ѕот≥м зд≥йснюЇтьс€ специф≥чний виб≥р ≥з Ђсукупност≥ї можливих партнер≥в в≥дпов≥дно до психолог≥чних, сексуально-еротичних й естетичних механ≥зм≥в. ѕри цьому велике значенн€ надаЇтьс€ враженн€м, набутим у р≥дн≥й с≥м'њ, осв≥т≥ й ранн≥й профес≥йн≥й кар'Їр≥ молодих людей. ѕевн≥ стад≥њ вибору партнера вид≥л€Ї й американський соц≥альний психолог ƒ.јдамов≥, що вивчав м≥цн≥ студентськ≥ пари прот€гом шести м≥с€ц≥в. Ќа думку вченого, первинний пот€г заснований на зовн≥шн≥х особливост€х, таких, €к ф≥зична приваблив≥сть, товариськ≥сть, ур≥вноважен≥сть ≥ сп≥льн≥ ≥нтереси. —тосунки, €к≥ вже зав'€залис€, зм≥цнюють завд€ки реакц≥€м оточуючих, одержанню статусу пари, в≥дчуттю затишку й спокою в присутност≥ один одного й д≥њ ≥нших под≥бних фактор≥в. ѕот≥м пара вступаЇ в стад≥ю взаЇмних зобов'€зань ≥ близькост≥, що ще б≥льше прит€гаЇ партнер≥в один до одного. «в'€завши себе взаЇмними зобов'€занн€ми, вони вивчають погл€ди й ц≥нност≥ один одного. Ќа ц≥й стад≥њ пара часто готова до того, щоб ухвалити р≥шенн€ про вступ до шлюбу. ” в≥тчизн€н≥й та рос≥йськ≥й психолог≥њ проблема вибору партнера, €к ≥ специф≥ка дошлюбного й передшлюбного пер≥од≥в, р≥дко була предметом теоретичних й практичних досл≥джень. ќкрем≥ њњ аспекти висв≥тлювалис€ в роботах Ѕ.ё.Ўап≥ро, ј.Ќ.¬олковоњ, ¬.≤.Ўтильбанс, Ћ.я.√озмана, Ћ.ѕ.ѕанковоњ, ¬.ј.—исенко, ћ.ј.јбалак≥ноњ, ћ.¬.ћарковоњ (2007), Ћ.ћ.ќмельченко (2006), Ќ.ƒ.ѕотапчук (2006). ¬≥дпов≥дно до заруб≥жних та в≥тчизн€них теор≥й у вибор≥ шлюбного партнера, €к в де€к≥й м≥р≥ в≥дображаЇ теор≥€ ћурстейна, д≥ють три фактори, три сили прит€ж≥нн€: спонуканн€, г≥дн≥сть ≥ роль. ÷≥ сили д≥ють посл≥довно на кожн≥й фаз≥, ≥ њх значенн€ у кожн≥й фаз≥ зм≥нюЇтьс€. –≥вновага дос€гаЇтьс€ т≥льки у тому випадку, коли Ђобм≥нї з погл€ду партнер≥в Ї р≥вноц≥нним, наприклад, зовн≥шнЇ не привабливий чолов≥к може осв≥дчитис€ б≥льш приваблив≥й д≥вчин≥, даючи в обм≥н ст≥йке матер≥альне становище. Ќекрасива д≥вчина може привабити красивого чолов≥ка своЇю здатн≥стю п≥клуватис€, сексуальною спокуслив≥стю, здатн≥стю захоплюватис€ њм та бути слухн€ною. ќтже, емп≥ричн≥ досл≥дженн€ шлюбно-с≥мейних настанов сучасноњ молод≥ допомагають зробити висновок, що ц≥нн≥сть с≥мТњ ≥ с≥мейного способу житт€ Ї дл€ юнак≥в ≥ д≥вчат досить актуальною.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3204 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1664 - | 1536 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.