Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онсультуванн€ с≥мТњ з приводу складностей у взаЇминах з д≥тьми
–одина дл€ дитини - перша ≥ найважлив≥ша школа людських взаЇмов≥дносин (™.≤.јртамонова, ≈.¬.™кжанова, ™.¬.«ир€нова та ≥н.). ” с≥м'њ визначаЇтьс€ соц≥альна ситуац≥€ розвитку ≥ формуЇтьс€ Ђзона найближчого розвиткуї дитини. —≥м'€ закладаЇ систему њњ стосунк≥в з близькими дорослими, особливост≥ сп≥лкуванн€, способи ≥ форми сп≥льноњ д≥€льност≥, с≥мейн≥ ц≥нност≥ та ор≥Їнтири. ‘ормуванн€ вищоњ псих≥чноњ д≥€льност≥ дитини в≥дбуваЇтьс€ в ход≥ його культурно-≥сторичного розвитку, основи €кого спочатку закладаютьс€ в батьк≥вськ≥й родин≥ (Ћ.—. ¬иготський). Ѕ≥льш≥сть звернень до психолога пов'€зано з проблемами, що виникають у процес≥ вихованн€ д≥тей. «вичайно, не завжди ц≥ проблеми в≥дображають справжн≥й стан дитини в с≥м'њ ≥ нав≥ть зм≥ст зверненн€ до психолога. „асто батькам прост≥ше звернутис€ до профес≥онала, посилаючись на труднощ≥ з вихованн€м д≥тей, н≥ж попросити допомоги у вир≥шенн≥ своњх непростих Ђдорослихї проблем. ѕрактичним психологам в≥домо, що зверненн€ батьк≥в з приводу проблем, пов'€заних з вихованн€м д≥тей, мають своњ особливост≥. “ак, батьки дитини раннього в≥ку консультуютьс€ р≥дко. —плеск звернень в дошк≥льному в≥ц≥ дитини припадаЇ на в≥к три роки ≥ п'€ть-ш≥сть рок≥в. ѕ≥к батьк≥вських потреб у квал≥ф≥кован≥й допомоз≥ фах≥вц€ пов'€заний з навчанн€м в початков≥й школ≥, дал≥ йде спад, ≥ знову спостер≥гаЇтьс€ зб≥льшенн€ к≥лькост≥ консультац≥й з приводу проблем з вихованн€м п≥дл≥тк≥в.

«апити батьк≥в, €к≥ потребують консультац≥њ фах≥вц€, мають дек≥лька основних напр€мк≥в:

1) проблеми, пов'€зан≥ з вихованн€м д≥тей;

2) проблеми, зумовлен≥ труднощами в розвитоку ≥ навчанн€ д≥тей;

3) ≥нтерес батьк≥в до на€вних у д≥тей зд≥бностей; до особливостей п≥дл≥ткового в≥ку;

4) проблеми профес≥йного самовизначенн€;

5) особист≥сн≥ проблеми д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в, м≥жособист≥сне взаЇмод≥€ в с≥м'њ ≥ найближчому оточенн≥.

¬с≥ ц≥ напр€мки батьк≥вських запит≥в т≥сно пов'€зан≥ ≥з статево-в≥ковими особливост€ми д≥тей ≥, отже, мають свою специф≥ку, €ка визначаЇтьс€ статтю ≥ в≥ком дитини.

ƒуже типова дл€ д≥тей дошк≥льного в≥ку оборонна агрес≥€. ѓњ специф≥чна особлив≥сть в тому, що вона супроводжуЇтьс€ гн≥вом.

ј гн≥в - це реакц≥€ дитини на порушенн€ значущоњ дл€ нењ системи в≥тальних ц≥нностей (€к≥ дл€ кожного можуть мати своњ специф≥чн≥ риси). ƒл€ одного значущим може бути лише факт ф≥зичного образи, дл€ ≥ншого - забрана ≥грашка, дл€ трет≥х - образливе слово. ” результат≥ дитина починаЇ бурхливо протестувати. ¬чен≥ визначають, що агресивна повед≥нка дитини пов'€зана в першу чергу з оточенн€м, а не з його внутр≥шн≥ми мотивами, з €кимось внутр≥шн≥м прагненн€м чинити так, а не ≥накше (¬.ќклендер). —аме навчанн€ культурним формам вираженн€ гн≥ву може бути проф≥лактичним заходом ≥ способом роботи з агресивною повед≥нкою. јгресивну повед≥нку не можна вважати пр€мим вираженн€м гн≥ву, це, швидше, спроба уникнути про€ву справжн≥х почутт≥в. ¬≥домий ще один вид дит€чоњ агресивност≥ - Ђ≥нструментальна агрес≥€ї, €ка пересл≥дуЇ певну мету: забезпечити, д≥стати те, що необх≥дно або бажано. ќсновн≥ зусилл€ фах≥вц≥в у галуз≥ подоланн€ дит€чоњ агресивност≥ спр€мован≥ на ви€вленн€ причин виникненн€ агрес≥њ ≥ на пошук позитивних способ≥в роботи з гн≥вом.

„асто досл≥дниками вид≥л€ютьс€ чотири фази такоњ роботи:

1) представити д≥т€м практично прийн€тн≥ методи дл€ висловленн€ пригн≥ченого гн≥ву;

2) допомогти њм п≥д≥йти до реального сприйн€тт€ почутт€ гн≥ву, €кий вони можуть стримувати;

3) дати можлив≥сть пр€мого вербального контакту з почутт€м гн≥ву: нехай скажуть все, що потр≥бно сказати тому, кому сл≥д;

4) обговорювати з ними проблему гн≥ву: що змушуЇ њх гн≥ватис€, €к вони це ви€вл€ють ≥ €к ведуть себе в цей час.

ћолодший шк≥льний в≥к - наступний пер≥од сплеску батьк≥вських запит≥в на консультац≥ю у фах≥вц€. ” першу чергу в≥н пов'€заний з проблемами дезадаптац≥њ дитини в систем≥ шк≥льного навчанн€. ƒопомогти батькам роз≥братис€, чому так сталос€, - завданн€ фах≥вц€.

ѕричини шк≥льноњ неусп≥шност≥ на початкових етапах навчанн€ мають €к б≥олог≥чний, так ≥ соц≥альний характер.

ƒо б≥олог≥чних причин можуть бути в≥днесен≥:

- низький темп псих≥чноњ активност≥ (коркова незр≥л≥сть); деф≥цит уваги з г≥перактивн≥стю (незр≥л≥сть п≥дкоркових структур);

- вегетативна лаб≥льн≥сть на фон≥ соматичноњ ослабленост≥ (в силу незр≥лост≥ або внасл≥док ослабленн€ самоњ вегетативноњ нервовоњ системи);

- загальна вегетативна незр≥л≥сть;

- порушенн€ в галуз≥ функц≥онуванн€ окремих анал≥затор≥в ≥ њх м≥жанал≥заторноњ взаЇмод≥њ (незручна загальна ≥ др≥бна ручна моторика, незначне зниженн€ слуху, недол≥ки мовного розвитку тощо);

- хрон≥чн≥ хвороби ≥ пост≥йн≥ простудн≥ захворюванн€ дитини ≥, €к насл≥док, його загальна соматична ослаблен≥сть.

—еред соц≥ально-психолог≥чних причин част≥ше в≥дзначаютьс€ соц≥альна депривац≥€, педагог≥чна занедбан≥сть дитини, поган≥ умови вихованн€ ≥ життЇзабезпеченн€, жорстко нормативний стиль с≥мейного вихованн€ та ≥нш≥ психотравмуюч≥ впливи середовища.

ѕередумовою до виникненн€ шк≥льноњ неусп≥шност≥ може стати психолог≥чна неготовн≥сть дитини до систематичноњ, ц≥леспр€мованоњ роботи в умовах новоњ ситуац≥њ розвитку.

якщо причини запиту батьк≥в реально пов'€зан≥ з навчанн€м дитини, необх≥дно всеб≥чно роз≥братис€ у проблем≥.  онсультант повинен ч≥тко розум≥ти меж≥ власноњ компетентност≥. ƒитину потр≥бно проконсультувати у таких фах≥вц≥в, €к психоневролог, невропатолог, вчитель-дефектолог, логопед. якщо Ї п≥дозри на труднощ≥, пов'€зан≥ ≥з сенсорною недостатн≥стю, - у проф≥льного спец≥ал≥ста (отоларинголога, сурдопс≥холога, сурдопедагога, окул≥ста, тифлопедагога та≥н.) ѕ≥дл≥тковий в≥к - найважчий дл€ батьк≥в, саме в цей пер≥од у них виникаЇ безл≥ч проблем з д≥тьми. ѕричиною непорозум≥нн€ може бути г≥пероп≥ка з боку батьк≥в (ё.≈.јльошина). “ака позиц≥€ небезпечна тим, що часто призводить до неправильноњ оц≥нки власноњ дитини: батьки починають сприймати њњ повед≥нку €к ненормальну, що викликаЇ серйозн≥ побоюванн€ тощо.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1595 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1169 - | 1085 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.