Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”раженн€ нерухомих ц≥лей стр≥льбою ≥з гармат
ƒо ст. 337-339

Ќе дивл€чись на те, що стр≥льба пр€мою наводкою характеризуЇтьс€ високою точн≥стю, на€вн≥сть помилок визначенн€ установок дл€ стр≥льби ≥ розс≥юванн€ снар€д≥в у де€ких випадках призводить до отриманн€ в≥дхиленн€ снар€да в≥д ц≥л≥ при першому постр≥л≥, тобто до промаху. якби промах був насл≥дком лише помилок (розс≥юванн€), що не повторюютьс€, то стр≥льбу сл≥д було б продовжувати на тих же установках. ћ≥ж ≥ншим, помилки визначенн€ установок дл€ першого постр≥лу за своЇю величиною, €к правило, перевищують характеристики розс≥юванн€ снар€д≥в. “ому при отриманн≥ в≥дхиленн€ снар€да в≥д ц≥л≥ необх≥дно вводити коректури в установки дл€ стр≥льби.

«алежно в≥д умов спостереженн€ (характеру м≥сцевост≥) ≥ приладового оснащенн€ стр≥льбу пр€мою наводкою можна коректувати наступними способами:

за вим≥р€ними в≥дхиленн€ми розрив≥в (трас) снар€д≥в в≥д ц≥л≥ за дальн≥стю (висотою) ≥ напр€мом;

в≥дм≥чанн€м за вирвою (м≥сце пад≥нн€ снар€да);

за спостереженн€м знак≥в розрив≥в (трас) снар€д≥в за дальн≥стю (висотою) ≥ знаками в≥дхилень за напр€мом (праворуч, л≥воруч) в≥дносно ц≥л≥.

 оректуванн€ дальност≥ ≥ напр€му за вим≥р€ними в≥дхиленн€ми розрив≥в (трас) снар€д≥в може зд≥йснюватис€ за на€вност≥ у командира гармати прилад≥в, що забезпечують вим≥рюванн€ цих в≥дхилень. ѕри цьому дл€ забезпеченн€ необх≥дноњ точност≥ визначенн€ в≥дхилень командир гармати з приладами вим≥рювань повинен знаходитис€ л≥воруч (праворуч) на в≥дстан≥ не б≥льше 10 м в≥д гармати. ¬≥дхиленн€ за дальн≥стю визначають за допомогою квантового далеком≥ра, ≥накше допускатимутьс€ значн≥ помилки. ѕри цьому сл≥д мати на уваз≥, що на точн≥сть визначенн€ коректури дальност≥ ≥стотно впливаЇ нахил м≥сцевост≥ в район≥ ц≥л≥.

ќск≥льки врахувати нахил схилу при стр≥льб≥ пр€мою наводкою, €к правило, не Ї можливим, то доц≥льно коректувати вогонь в≥дм≥чанн€м за вирвою (м≥сцем пад≥нн€ снар€да) або за спостереженн€м знак≥в розрив≥в, особливо при невеликих дальност€х стр≥льби.

 оректуванн€ вогню в≥дм≥чанн€м за вирвою (м≥сцем пад≥нн€ снар€да) Ї окремим випадком коректуванн€ вогню за вим≥р€ними в≥дхиленн€ми (коли в≥дхиленн€ за висотою ≥ напр€мом вим≥рюютьс€ ≥ враховуютьс€ за допомогою оптичного приц≥лу або панорами). ÷ей спос≥б застосовують при розташуванн≥ ц≥л≥ на крутих схилах, обернених у б≥к гармати, або вертикальних ст≥нках (у буд≥вл€х, спорудах ≥ тому под≥бне), а також при розташуванн≥ гармати значно вище за ц≥ль. ѕри коректуванн≥ вогню не можна в≥дм≥чатис€ за хмарою розриву, оск≥льки унасл≥док великих розм≥р≥в хмари розриву ≥ швидкого њњ перем≥щенн€ допускатимутьс€ значн≥ помилки у визначенн≥ коректур. якщо неможливо в≥дзначенн€ за вирвою, сл≥д переходити до коректуванн€ вогню за спостереженн€м знак≥в розрив≥в.

« теор≥њ стр≥льби в≥домо, що при коректуванн≥ вогню за спостереженн€м знак≥в розрив≥в величина коректури повинна дор≥внювати математичному оч≥куванню в≥дхиленн€ центру розс≥юванн€ снар€д≥в в≥д ц≥л≥, уз€тому з≥ зворотним знаком. ѕ≥сл€ отриманн€ першого знаку за дальн≥стю математичне оч≥куванн€ в≥дхиленн€ центру розс≥юванн€ снар€д≥в в≥д ц≥л≥ за дальн≥стю дор≥внюЇ 1,0-1,2 ≈д (≈д Ц серединна помилка визначенн€ установок за дальн≥стю).

” табл. 61 наведен≥ значенн€ найкращих коректур, €к≥ сл≥д було б вводити п≥сл€ отриманн€ першого знаку розриву за дальн≥стю (висотою).

“аблиц€ 61

Ќайкращ≥ коректури п≥сл€ отриманн€ першого знаку

–озриву за дальн≥стю, м

 

ƒальн≥сть стр≥льби «наченн€ коректури при стр≥льб≥ з
122-мм самох≥дноњ гаубиц≥ 2—1 100-мм протитанковоњ гармати ћ“-12
осколково-фугасними снар€дами кумул€тивними снар€дами осколково-фугасними снар€дами кумул€тивними снар€дами
         
         
         
         
    Ч   Ч

 

јнал≥з табл. 61 показуЇ, що найкраща коректура залежить в≥д дальност≥ та виду снар€да ≥ що вона зм≥нюЇтьс€ в широких межах Ц в≥д 42 до 176 м у д≥апазон≥ дальност≥ стр≥льби, що розгл€даЇтьс€, за даними артилер≥йських систем. ќчевидно, що даними табл. 61 на практиц≥ користуватис€ незручно. “ому дл€ зручност≥ практичного використанн€ рекомендуЇтьс€ за найкращу коректуру прийн€ти усереднену коректуру, що дор≥внюЇ 100 м.

ѕри стр≥льб≥ пр€мою наводкою ≥з гармат, особливо самох≥дних, не завжди вдаЇтьс€ зм≥р€ти величину в≥дхиленн€ розриву в≥д ц≥л≥ за напр€мом; найчаст≥ше можна визначити т≥льки, в €кий б≥к в≥д ц≥л≥ в≥дхиливс€ снар€д. ” цьому випадку величину коректури напр€му можна прийн€ти за аналог≥Їю з коректурою дальност≥, що дор≥внюЇ математичному оч≥куванню в≥дхиленн€ центру розрив≥в за напр€мом. –озрахунки показують, що на дальност€х стр≥льби 1000-2500 м величина коректури повинна дор≥внювати
0-00,5...0-02. ¬иход€чи ≥з значень помилок визначенн€ установок дл€ першого постр≥лу ≥ можливих розм≥р≥в ц≥лей, рекомендуЇтьс€ величину першоњ коректури напр€му приймати такою, що буде дор≥внювати 0-02. ќск≥льки при стр≥льб≥ на дальност≥ до 1000 м помилки визначенн€ установок дл€ стр≥льби за напр€мом сум≥рн≥ ≥з розм≥рами ц≥л≥, а помилки унасл≥док розс≥юванн€ снар€д≥в мал≥, то коректуру необх≥дно вводити зм≥ною точки приц≥люванн€ за напр€мом на половину ф≥гури ц≥л≥.

”раженн€ нерухомих ц≥лей

п≥д час стр≥льби батареЇю (взводом)

ƒо ст. 341 та 342

ƒл€ ураженн€ важливоњ окремоњ ц≥л≥, розташованоњ на великих дальност€х (б≥льше 2000 м), доц≥льно залучати взвод або батарею, оск≥льки вогонь одн≥Їю гарматою в цих умовах стаЇ малоефективним (на виконанн€ вогневого завданн€ одн≥Їю гарматою буде потр≥бно 10-30 снар€д≥в ≥ в≥д 3 до 10 хв.). ѕри цьому точку приц≥люванн€ дл€ вс≥х гармат призначають Їдиною.

ѕри стр≥льб≥ по групов≥й ц≥л≥ кожн≥й гармат≥ може вказуватис€ сво€ точка приц≥люванн€. якщо ж призначають Їдину точку приц≥люванн€, то вогонь взводу (батарењ) сл≥д розпод≥лити в≥д ц≥Їњ точки за фронтом ц≥л≥, дл€ чого необх≥дно розрахувати величину довороту дл€ кожноњ гармати.

≤нтервал в≥€ла розраховують за формулою:

 

,

 

де Ц фронт ц≥л≥, под≥л. кут.;

Ц к≥льк≥сть гармат в батарењ

 

 

якщо точка приц≥люванн€ знаходитьс€ в середин≥ ц≥л≥, то величину довороту -њ гармати D д можна визначити за формулою:

.

ƒо ст. 344

ћожлив≥сть переходу до стр≥льби на ураженн€ при установц≥ п≥дривника (трубки), що визначена за пристр≥л€ним приц≥лом (дальн≥стю), по€снюЇтьс€ тим, що п≥д час стр≥льби на мал≥ дальност≥ вплив в≥дхилень бал≥стичних ≥ метеоролог≥чних умов стр≥льби в≥д табличних на значенн€ установки п≥дривника або трубки мале.

«б≥льшенн€ пристр≥л€ноњ установки приц≥лу (р≥вн€) на величину при стр≥льб≥ снар€дами з дистанц≥йним п≥дривником необх≥дне дл€ отриманн€ найвиг≥дн≥шого перевищенн€ розрив≥в снар€д≥в над ц≥ллю. ” загальному випадку зб≥льшенн€ установки приц≥лу (р≥вн€) залежить в≥д дальност≥ стр≥льби ≥ найвиг≥дн≥шого перевищенн€ пов≥тр€них розрив≥в снар€д≥в над ц≥ллю (ст. 120) ≥ визначаЇтьс€ за формулою:

.

 

ѕри стр≥льб≥ снар€дами з дистанц≥йною трубкою установку трубки зменшують на 3 под≥лки дл€ отриманн€ пов≥тр€них розрив≥в на найвиг≥дн≥ш≥й висот≥ та ≥нтервал≥. ћожлив≥сть використанн€ ц≥Їњ рекомендац≥њ показана в по€сненн€х до ст. 119.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 275 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1845 - | 1444 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.