Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤мов≥рн≥сть – знаходженн€ центру розс≥юванн€ снар€д≥в у межах ±2,5 ¬д в≥дносно центру ц≥л≥ при р≥зн≥й точност≥ пристр≥люванн€ Rд
R д (у ¬д) 1,0 1,5 2,0 2,5 —ереднЇ значенн€ ≥мов≥рност≥
– (у %)          

 

–озрахунки показують, що, коли в≥дхиленн€ центру розс≥юванн€ снар€д≥в в≥д ц≥л≥ не перевищуЇ величини ±2,5 ¬ д, при переход≥ до стр≥льби на ураженн€ у перш≥й сер≥њ швидкого вогню може бути отримано або приблизна р≥вн≥сть перельот≥в та недольот≥в (коректура не знадобитьс€, бо в≥дхиленн€ ÷–— в≥д ц≥л≥ не перевищуЇ ±0,5 ¬ д), або переважанн€ розрив≥в одного з≥ знак≥в (коректура дальност≥ в 1 ¬ д, бо в≥дхиленн€ ÷–— в≥д ц≥л≥ буде отримано у межах в≥д ±0,5 ¬ д до ±1,5 ¬ д), або отриман≥ ус≥ розриви одного знака (коректура дальност≥ у 2 ¬ д, бо ÷–— знаходитьс€ у межах в≥д ±1,5 ¬ д до ±2,5 ¬ д в≥дносно ц≥л≥).

¬ ц≥лому анал≥з даних табл. 13 показуЇ, що при серединн≥й помилц≥ пристр≥люванн€ у межах в≥д 1 ¬ д до 2,5 ¬ д в середньому у 70 % ус≥х стр≥льб п≥сл€ введенн€ коректури по перш≥й сер≥њ швидкого вогню можуть бути отриман≥ найвиг≥дн≥ш≥ умови дл€ ураженн€ ц≥л≥ та лише у 30 % стр≥льб може вимагатис€ введенн€ коректур по наступних сер≥€х швидкого вогню.

¬иход€чи з викладених м≥ркувань, ѕравилами стр≥льби установлен≥ засоби, способи та пор€док проведенн€ пристр≥люванн€.

ѕристр≥люванн€ за вим≥рювальними в≥дхиленн€ми забезпечуЇ визначенн€ установок дл€ стр≥льби на ураженн€ ц≥л≥ за короткий час та з високою точн≥стю.

ѕристр≥люванн€ за спостереженн€м знак≥в розрив≥в ведуть, €к правило, захопленн€м ц≥л≥ у вилку з наступним њњ половиненн€м. ÷е вимагаЇ значноњ витрати снар€д≥в та зб≥льшенн€ витрат часу. “ому пристр≥люванн€ за спостереженн€м знак≥в розрив≥в застосовують лише у тих випадках, коли пристр≥люванн€ за вим≥р€ними в≥дхиленн€ми неможливе (дальн≥сть спостереженн€ з далеком≥ром перевищуЇ допустиму, ц≥ль не спостер≥гаЇтьс€ з одного з пункт≥в сп≥льного спостереженн€ тощо).

 

ƒо ст. 74

ѕри стр≥льб≥ на р≥зних зар€дах, зар€дами р≥зних парт≥й, р≥зними снар€дами та при р≥зних видах стр≥льби метеоролог≥чн≥ та бал≥стичн≥ умови стр≥льби неоднаково впливають на пол≥т снар€да та викликають р≥зн≥ в≥дхиленн€ точок пад≥нн€ снар€д≥в в≥д ц≥л≥ за дальн≥стю та напр€мком. “ому рекомендуЇтьс€ призначати дл€ пристр≥люванн€ той же вид стр≥льби, вид снар€да, тип п≥дривника, номер та парт≥ю зар€ду, що ≥ дл€ стр≥льби на ураженн€.

¬еденн€ пристр≥люванн€ та стр≥льби на ураженн€ р≥зними снар€дами допускаЇтьс€ лише у тому випадку, коли бал≥стичн≥ характеристики цих снар€д≥в однаков≥, а значить, табличн≥ поправки на в≥дхиленн€ умов стр≥льби цими снар€дами також однаков≥.

ƒл€ снар€д≥в з р≥зними типами п≥дривник≥в (рад≥оп≥дривником, дистанц≥йним п≥дривником або трубкою тощо) установки приц≥лу, що в≥дпов≥дають одн≥й ≥ т≥й же дальност≥ стр≥льби, €к правило, неоднаков≥. ƒл€ де€ких систем гармат неоднаков≥ установки приц≥лу дл€ димових та осколково-фугасних снар€д≥в. ” цих випадках при переход≥ до стр≥льби на ураженн€ ≥ншими снар€дами або з ≥ншим типом п≥дривника установку приц≥лу необх≥дно призначати за пристр≥л€ною дальн≥стю. якщо снар€ди, що застосовуютьс€ дл€ пристр≥люванн€ та стр≥льби на ураженн€, в≥др≥зн€ютьс€ за забарвлен≥стю, то при переход≥ до стр≥льби на ураженн€ враховують поправку зг≥дно з вказ≥вками “аблиц€ми стр≥льби.

 

ƒо ст. 75

 
 

¬истежувати хмару розриву рекомендуЇтьс€ лише при боковому в≥дносно л≥н≥њ спостереженн€ в≥тр≥. якщо напр€мок в≥тру не перпендикул€рно л≥н≥њ спостереженн€ (рис. 19), можна отримати помилкове спостереженн€, наприклад, недол≥тний розрив – ЂЦї може бути прийн€тий за перел≥тний – Ђ+ї, оск≥льки ц≥ль буде спостер≥гатис€ на фон≥ хмари розриву.

 

–ис. 19. ¬плив в≥тру на спостереженн€ знаку розриву

 

ѕерший розрив доц≥льно спостер≥гати неозброЇним оком або за допомогою приладу з найб≥льшим полем зору, бо при значному в≥дхиленн≥ розриву в≥д ц≥л≥ в≥н може ви€витис€ поза полем зору та з ц≥Їњ причини може бути не пом≥чений або зас≥чений неточно та ненад≥йно.

 

ѕри стр≥льб≥ осколково-фугасними снар€дами на перес≥чен≥й м≥сцевост≥ нав≥ть при незначних в≥дхиленн€х снар€да в≥д ц≥л≥ перший розрив може не спостер≥гатис€. “ому рекомендуЇтьс€ перший постр≥л призначати снар€дом з дистанц≥йним або рад≥оп≥дривником. ” цьому випадку вводитьс€ т≥льки коректура напр€мку дл€ отриманн€ розриву на д≥л€нц≥ м≥сцевост≥, що спостер≥гаЇтьс€.

якщо постр≥л зроблений димовим снар€дом, бал≥стичн≥ характеристики €кого сп≥впадають з осколково-фугасним снар€дом, коректуру дальност≥ ввод€ть за загальними правилами. якщо бал≥стичн≥ характеристики цих снар€д≥в в≥др≥зн€ютьс€, то при введенн≥ коректур враховують њх р≥зницю.

 

ƒо ст. 76

ѕри стр≥льб≥ на рикошетах визначенн€ положенн€ пов≥тр€ного розриву –в за хмарою розриву –' та за м≥сцем пад≥нн€ осколк≥в –" практично р≥вноц≥нно, оск≥льки розходженн€ в оц≥нц≥ в середньому складаЇ 3-5 м (рис. 20). “ак≥ ж розходженн€ можлив≥ ≥ при стр≥льб≥ снар€дами з рад≥оп≥дривником.

ѕоложенн€ наземного розриву – за дальн≥стю може в≥др≥зн€тис€ в≥д положенн€ пов≥тр€ного розриву в середньому на величину 20-25 м, що складаЇ близько 1 ¬ д.

 

 

–ис. 20. ¬изначенн€ положенн€ розриву за дальн≥стю

при стр≥льб≥ на рикошетах

 

“ому з метою спрощенн€ ѕравил стр≥льби, а також враховуючи, що пов≥тр€них розрив≥в повинно бути б≥льше, н≥ж наземних, та що помилки у визначенн≥ положенн€ (знаку) розриву не перевищують 1 ¬ д, дозвол€Їтьс€ визначати положенн€ (знаки) розрив≥в за дальн≥стю по наземних та пов≥тр€них розривах на р≥вних п≥дставах.

ƒо ст. 80

Ќеобх≥дн≥сть винесенн€ точки приц≥люванн€ при визначенн≥ установок дл€ пристр≥люванн€ ц≥л≥ викликаЇтьс€ тим, що при розташуванн≥ своњх в≥йськ поблизу ц≥л≥ њм може бути нанесено ураженн€ (див. по€сненн€ до ст. 11).

…мов≥рн≥сть ураженн€ своњх в≥йськ – може бути визначена за формулою

 

,

 

де ‘ Ц наведена функц≥€ Ћапласа (визначаЇтьс€ за
спец≥альними таблиц€ми);

l Ц в≥ддаленн€ своњх в≥йськ в≥д ц≥л≥, м;

d Ц величина винесенн€ точки приц≥люванн€, м;

r Ц рад≥ус розльоту вбивчих осколк≥в, м;

дп Ц серединна помилка постр≥лу, м.

 

—ерединна помилка постр≥лу може бути розрахована за формулою:

≈дп = ,

 

де ≈ д Ц серединна помилка, що характеризуЇ спос≥б визначенн€ установок дл€ стр≥льби при першому постр≥л≥.

 

–озгл€немо результати розрахунку ≥мов≥рност≥ ураженн€ своњх в≥йськ, що розташован≥ на в≥дстан≥ 200-400 м в≥д ц≥л≥. —тр≥льба ведетьс€ батареЇю 2—3ћ на зар€д≥ повному. ƒальн≥сть стр≥льби 5000 м. –озрахован≥ значенн€ ≥мов≥рност≥ ураженн€ своњх в≥йськ при р≥зних способах визначенн€ установок дл€ стр≥льби при першому постр≥л≥ та р≥зних значенн€х винесенн€ точки приц≥люванн€ наведен≥ у табл. 14.


“аблиц€ 14

≤мов≥рн≥сть ураженн€ своњх в≥йськ при першому постр≥л≥ залежно в≥д способу визначенн€ установок дл€ стр≥льби та р≥зних значень винесенн€ точки приц≥люванн€, %

 

—пособи визначенн€ установок дл€ стр≥льби д (% ) ¬инесенн€ точки приц≥люванн€, м
     
ѕовна п≥дготовка   —корочена п≥дготовка за на€вност≥ не б≥льше двох в≥дхилень в≥д умов повноњ п≥дготовки   —корочена п≥дготовка при наближеному урахуванн≥ поправок на в≥дхиленн€ умов стр≥льби в≥д табличних та оком≥рне перенесенн€ вогню 0,7-0,9     1,1-1,4   4,0 0,2     1,2   25,2       0,9        

 

 

–ис. 21. ѕризначенн€ точки приц≥люванн€ з урахуванн€м винесенн€

« табл. 14 видно, що дл€ забезпеченн€ безпеки своњх в≥йськ, що розташован≥ поблизу ц≥л≥, установки дл€ стр≥льби можуть визначатис€ способом повноњ та скороченоњ п≥дготовки (за на€вност≥ не б≥льше двох в≥дхилень в≥д умов повноњ п≥дготовки). ” цих випадках точка приц≥люванн€ повинна виноситис€ на 200 м. “аким вимогам в≥дпов≥дають також перенесенн€ вогню в≥д ц≥л≥ або репера та використанн€ даних ѕ√р, бо ц≥ способи не поступаютьс€ точност≥ повноњ п≥дготовки. ƒан≥ табл. 14 також показують, що при визначенн≥ установок способами скороченоњ п≥дготовки при наближеному урахуванн≥ поправок на в≥дхиленн€ умов стр≥льби в≥д табличних та оком≥рного перенесенн€ вогню точку сл≥д виносити на 400 м. ¬инесенн€ точки приц≥люванн€ “п робитьс€ в б≥к, протилежний положенню своњх в≥йськ, з розрахунку отримати перел≥тний розрив на д≥л€нц≥ м≥сцевост≥, що спостер≥гаЇтьс€ (рис. 21).

 

ƒо ст. 82

ѕри пристр≥люванн≥ ц≥л≥ одн≥Їю (€к правило, п≥дручною) батареЇю дл€ батарей див≥з≥ону отримують р≥зну точн≥сть визначенн€ установок дл€ стр≥льби на ураженн€, бо при такому способ≥ пристр≥люванн€ обираютьс€ (виключаютьс€) загальн≥ (що повторюютьс€) дл€ вс≥х батарей помилки визначенн€ установок дл€ стр≥льби, а дл€ батарењ, що проводила пристр≥люванн€, кр≥м того, ≥ помилки, що властив≥ лише ц≥й батарењ.

“очн≥сть визначенн€ установок дл€ стр≥льби на ураженн€ батарењ, що проводила пристр≥люванн€ ц≥л≥, характеризуЇтьс€ серединною помилкою пристр≥люванн€, значенн€ €коњ залежить в≥д способу пристр≥люванн€.

ѕомилки визначенн€ установок дл€ стр≥льби на ураженн€ ≥нших батарей кр≥м помилки пристр≥люванн€ включають помилки, що не повторюютьс€, своЇњ батарењ та батарењ, що проводила пристр≥люванн€.

ƒжерелами помилок, що не повторюютьс€, Ї помилки (частина помилок) топогеодезичноњ привТ€зки вогневих позиц≥й, помилки визначенн€ р≥знобою основноњ гармати батарењ в≥дносно контрольноњ гармати див≥з≥ону, помилки визначенн€ температури зар€д≥в та перев≥рки приц≥льних прилад≥в.

”мови, при одночасному дотриманн≥ €ких допускаЇтьс€ застосуванн€ пристр≥люванн€ ц≥л≥ одн≥Їю батареЇю, визначен≥ з таким розрахунком, щоб основн≥ джерела помилок були загальними дл€ вс≥х батарей, а що не повторюютьс€ Ц мали найменше значенн€.

÷≥ умови виконуютьс€, €кщо:

дальност≥ та напр€мки стр≥льби по ц≥л≥ р≥зних батарей див≥з≥ону в≥др≥зн€ютьс€ несуттЇво. ” цьому випадку поправки дальност≥ та напр€мку на в≥дхиленн€ метеоролог≥чних умов стр≥льби в≥д табличних будуть практично однаков≥ дл€ вс≥х батарей;

топогеодезична привТ€зка вогневих позиц≥й проведена з точн≥стю, що в≥дпов≥даЇ вимогам повноњ п≥дготовки, при цьому помилки визначенн€ установок дл€ стр≥льби батарей, €к≥ враховують результати пристр≥люванн€, викликан≥ помилками топогеодезичноњ привТ€зки, незначн≥. якщо топогеодезична привТ€зка проводитьс€ централ≥зовано, то значна частина помилок топогеодезичноњ привТ€зки Ї загальною дл€ ус≥х батарей та при пристр≥люванн≥ виключаЇтьс€;

враховуютьс€ поправки на р≥зноб≥й основних гармат батарей в≥дносно контрольноњ гармати див≥з≥ону, бо р≥зноб≥й викликаЇ значну р≥зницю поправок дальност≥ на в≥дхиленн€ бал≥стичних умов стр≥льби в≥д табличних дл€ р≥зних батарей.

–озрахунки показують, що при виконанн≥ зазначених умов при пристр≥люванн≥ ц≥л≥ п≥дручною батареЇю точн≥сть визначенн€ установок дл€ стр≥льби, що враховують коректури при пристр≥люванн≥, не перевищуЇ 2,5 ¬ д.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1493 - | 1302 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.