Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ласиф≥кац≥€ зм≥н в орган≥зац≥њ
ƒЌ≤ѕ–ќѕ≈“–ќ¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ «јЋ≤«Ќ»„Ќќ√ќ “–јЌ—ѕќ–“” ≤ћ≈Ќ≤ ј јƒ≈ћ≤ ј ¬. Ћј«ј–яЌј

 

 

 афедра Ђ≈коном≥ка ≥ менеджментї

 

______ ”правл≥нн€ зм≥нами _______

(шифр ≥ назва навчальноњ дисципл≥ни)

√алузь знань ______ 0306 Ђћенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ ____________

(код ≥ назва напр€му п≥дготовки)

спец≥альн≥сть ____ 8.03060101 Ђћенеджмент орган≥зац≥й ≥ адм≥н≥струванн€ї ______

(код ≥ назва спец≥альност≥)

 

Ћекц≥€ 2

 ласиф≥кац≥€ зм≥н в орган≥зац≥њ та управл≥нн€ ними

 

¬икладач: ѕрофесор, доктор економ≥чних наук Ѕараш ё. —.

 

 

–.

ћета л екц≥њ: Ќаданн€ системних знань щодо класиф≥кац≥њ зм≥н при управл≥нн≥ при реформуванн≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

ѕ≥сл€ вивченн€ матер≥алу лекц≥њ слухач≥ повинн≥:

Ј ”св≥домити класиф≥кац≥ю зм≥н в орган≥зац≥њ;

Ј ћати у€вленн€ про управл≥нн€ зм≥нами в орган≥зац≥њ;

Ј ”м≥ти розр≥зн€ти ≥ндив≥дуальн≥, групов≥ та орган≥зац≥йн≥ зм≥ни та управл€ти ними.

ѕлан лекц≥њ:

1.  ласиф≥кац≥€ зм≥н в орган≥зац≥њ.

2. ”правл≥нн€ орган≥зац≥йними зм≥нами

3. ≤ндив≥дуальн≥, групов≥ та орган≥зац≥йн≥ зм≥ни.

4. ”правл≥нн€ ≥ндив≥дуальними та груповими зм≥нами

 

 ласиф≥кац≥€ зм≥н в орган≥зац≥њ

≤снуЇ багато класиф≥кац≥й зм≥н, €к≥ можуть бути використан≥ при реформуванн≥ д≥€льност≥ будь-€кого п≥дприЇмства ≥ вони дуже р≥зн€тьс€ в≥д його величини та становища, в €кому воно опинилось.

ƒл€ визначенн€ ефективних метод≥в проведенн€ зм≥н на п≥дприЇмств≥ необх≥дно досл≥дити внутр≥шнЇ та зовн≥шнЇ середовище орган≥зац≥њ, створити план д≥й та розпочати проведенн€ зм≥н за певним сценар≥Їм.

«м≥ни бувають р≥зн≥ пом≥рн≥, радикальн≥ та дуже радикальн≥. —туп≥нь њх радикальност≥ визначаЇтьс€ глибиною перетворень залежно в≥д в≥льних н≥ш на ринку та ≥снуючим становищем на п≥дприЇмств≥.

якщо п≥дприЇмство працюЇ усп≥шно, зм≥ни на ньому в≥дбуваютьс€ пов≥льно з метою зб≥льшенн€ обс€г≥в виробництва з урахуванн€м можливост≥ ринку. якщо п≥дприЇмство починаЇ почувати себе непевно на ринку певноњ продукц≥њ, воно використовуЇ ≥нш≥ альтернативи п≥двищенн€ ефективност≥ своЇњ д≥€льност≥. Ѕез знань можливих вар≥ант≥в зм≥н п≥дприЇмство не зможе обрати необх≥дну альтернативу розвитку своЇњ д≥€льност≥, що призведе до пад≥нн€ ефективност≥ виробництва, або банкрутства.

Ќас в першу чергу турбуЇ оптимальний розвиток зал≥зничного транспорту, п≥двищенн€ його конкурентоспроможност≥ на ринку транспортних послуг. јле на зал≥зничному транспорт≥ ≥снуЇ чотири види самост≥йних господарств (вантажн≥ перевезенн€, пасажирськ≥ перевезенн€ у прим≥ському, швидк≥сному та дальньому сполученн≥) ≥ кожне з них находитьс€ в р≥зних умовах. ¬антажн≥ перевезенн€ прибутков≥, прим≥ськ≥ перевезенн€ дуже збитков≥ (до 88 %) дальн≥ пасажирськ≥ перевезенн€ у межах ”крањни в основному збитков≥, а у м≥жнародному сполученн≥ прибутков≥. Ўвидк≥сн≥ перевезенн€ Ї €к збитков≥ так ≥ прибутков≥, що залежить в≥д в≥дстан≥ та терм≥ну руху конкретного поњзда. ƒо вир≥шенн€ цих проблем необх≥дн≥ р≥зн≥ методи та знанн€ класиф≥кац≥њ принцип≥в зм≥н. Ќижче в таблиц≥ запропонована така класиф≥кац≥€.

.


 ласиф≥кац≥йн≥ ознаки орган≥зац≥йних зм≥н ¬иди орган≥зац≥йних зм≥н
«а характером ц≥левизначенн€ Ц в≥дпов≥дно до економ≥чного стану п≥дприЇмства та ц≥лей його зм≥н антикризов≥; спр€мован≥ на ефективне функц≥онуванн€; спр€мован≥ на розвиток
¬≥дпов≥дно до виду та завдань управл≥нн€ поточн≥; стратег≥чн≥, тактичн≥, оперативн≥
«а середовищем про€ву внутр≥шн≥ (п≥дсистем п≥дприЇмства: виробничоњ, ф≥нансово-≥нвестиц≥йноњ, маркетинговоњ, Ќƒƒ –, управл≥нн€ персоналом, системи управл≥нн€); зовн≥шн≥ (злитт€, приЇднанн€, л≥кв≥дац≥€)
«а обТЇктом зм≥н процес≥в (прийн€тт€ р≥шень, стратег≥чного вибору, виробництва, проектуванн€ та впровадженн€ нових товар≥в, оптим≥зац≥њ б≥знес-процес≥в та ≥н.); структур (актив≥в, продукц≥њ, власност≥, кап≥талу, персоналу, ресурс≥в та ≥н.); функц≥й (управл≥нн€, в≥дпов≥дно до сфер д≥€льност≥ п≥дприЇмства, моб≥л≥зац≥њ дл€ дос€гненн€ ц≥лей, виробленн€ баченн€ перспективи та ≥н.); форм (орган≥зац≥йно-правовоњ)
«алежно в≥д засоб≥в реал≥зац≥њ Ј –ефрейм≥нг. —лово Ђрефреймингї Чот глагола Ђreframeї, означающего Ђвставить в ту же рамку (новую картину)ї, Ђзаново приспособитьї, Ђпо-новому формулироватьї; Ј реструктуризац≥€; Ј рев≥тал≥зац≥€ Ч в≥дновленн€ та vita Ч житт€, досл≥вно: поверненн€ житт€) Ч пон€тт€, що використовуЇтьс€ в науков≥й ≥ практичн≥й д≥€льност≥, €ке характеризуЇ процеси в≥дновленн€, оживленн€, в≥дтворенн€;   Ј оновленн€ (реорган≥зац≥€, реформуванн€)
«а характером про€ву процес≥в реал≥зац≥њ зм≥н активн≥/пасивн≥; проактивн≥/реактивн≥; стрибкопод≥бн≥/поступов≥; загальн≥/локальн≥; короткостроков≥/довгостроков≥; формальн≥/неформальн≥

 

«наченн€ орган≥зац≥йних зм≥н дл€ п≥дприЇмства розкриваЇтьс€ €к у зовн≥шньому, так ≥ у внутр≥шньому середовищ≥. ” внутр≥шньому середовищ≥ орган≥зац≥йн≥ зм≥ни про€вл€ютьс€ у в≥дновленн≥ виробничих процес≥в, трансформац≥њ п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства, реорган≥зац≥њ структури управл≥нн€ та ≥н. ” зовн≥шньому середовищ≥ Ц у створенн≥ нових п≥дприЇмств, злитт≥, приЇднанн≥ й л≥кв≥дац≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 367 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1751 - | 1422 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.