Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕринципи ≥ методи навчанн€, особливост≥ њх реал≥зац≥њ при використанн≥ компТютерноњ техн≥ки на уроках та в позакласн≥й робот≥ в початков≥й школ≥.
¬имоги до орган≥зац≥њ навчального процесу в початков≥й школ≥ визначаютьс€ в≥дпов≥дною методичною системою навчанн€ кожного з предмет≥в початковоњ школи: математики, украњнськоњ та ≥ноземних мов, природознавства, образотворчого мистецтва тощо.

як зазначаЇ “риус ё.¬. [96, —. 208], до складу дидактичноњ системи, €ка Ї Їдиною ц≥л≥сною функц≥ональною структурою, ор≥Їнтованою на дос€гненн€ ц≥лей навчанн€, вход€ть так≥ елементи: мета, дидактичн≥ принципи, зм≥ст, методи, засоби ≥ форми орган≥зац≥њ навчанн€.

ћета ≥ зм≥ст початкового навчанн€ визначен≥ в ƒержавному стандарт≥ початковоњ загальноњ осв≥ти [18], в≥дпов≥дних навчальних програмах з предмет≥в початковоњ школи [72] та п≥дручниках.

—авченко ќ.я. [83, —.83-92] зважаючи на лог≥ку навчального процесу ≥ враховуючи специф≥ку початкового навчанн€ вид≥л€Ї таку групу дидактичних принцип≥в:

- принцип всеб≥чного розвитку особистост≥;

- принцип ц≥л≥сност≥ впливу навчально-виховного процесу;

- принцип природов≥дпов≥дност≥ орган≥зац≥њ навчанн€;

- принцип науковост≥;

- принцип доступност≥;

- принцип системност≥ навчанн€;

- принцип наступност≥ ≥ перспективност≥;

- принцип взаЇмозвТ€зку навчанн€ ≥ розвитку;

- принцип мотивац≥йного забезпеченн€ навчального процесу;

- принцип сп≥вроб≥тництва;

- принцип ≥ндив≥дуал≥зац≥њ ≥ диференц≥ац≥њ навчанн€;

- принцип наочност≥;

- принцип м≥цност≥ ≥ д≥Ївост≥ навчанн€.

–озгл€даючи ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ в рол≥ засоб≥в навчанн€ ≥ враховуючи њх особливост≥ ≥ переваги та недол≥ки в пор≥вн€нн≥ з ≥ншими стандартними засобами навчанн€ Ц п≥дручниками, таблиц€ми, картками, схемами, ≥люстрац≥€ми, зразками природних матер≥ал≥в тощо, - можна спробувати описати њх можливий позитивний вплив на реал≥зац≥ю дидактичних принцип≥в в навчальному процес≥ початковоњ школи.

ѕринцип всеб≥чного розвитку особистост≥ визначаЇ спр€мован≥сть процесу навчанн€ на розвиток ф≥зичних, п≥знавальних ≥ духовних €костей учн€. ¬икористанн€ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й надаЇ педагогам розширен≥ можливост≥ по розвитку дитини. —пец≥ально створен≥ компТютерн≥ середовища можуть за певним алгоритмом зд≥йснювати анал≥з д≥й дитини в т≥й чи ≥нш≥й навчальн≥й ситуац≥њ, пор≥внювати ц≥ д≥њ з набором вар≥ант≥в д≥й, що Ї в баз≥ даних ≥ на п≥дстав≥ цього пор≥вн€нн€ визначати р≥вень сформованост≥ тих чи ≥нших навичок дитини. « бази можливих вар≥ант≥в будуть запропонован≥ завданн≥, зор≥Їнтован≥ на найближчу зону розвитку дитини. Ќаприклад, —еймур ѕайперт ≥ його колеги створили середовище розвитку дитини Ц Ћого св≥ти, працюючи в €кому дитина моделюЇ реальну д≥€льн≥сть ≥ структуруЇ прост≥р ≥ час. ≤снуЇ значна к≥льк≥сть компТютерних програм, спр€мованих на розвиток лог≥ки, у€ви, ум≥нн€ ор≥Їнтуватис€ у простор≥, мовленнЇвих ≥ математичних навичок тощо. ” ход≥ роботи з компТютером, при правильн≥й орган≥зац≥њ навчального процесу, швидше йде оволод≥нн€ навичками читанн€ ≥ письма, що дозвол€Ї учн€м використовувати додатков≥ джерела отриманн€ пов≥домлень ≥ в к≥нцевому рахунку краще розвивати навички звТ€зного мовленн€, що, за твердженн€м психолог≥в, позитивно впливаЇ на њх розумовий розвиток [117].

–≥зноман≥тн≥ тренажери з компТютерною п≥дтримкою допомагають у розвитку ф≥зичних €костей дитини. Ќав≥ть прост≥ граф≥чн≥ редактори при робот≥ з "мишкою" або стилусом спри€ють розвитку др≥бних м'€з≥в руки, що дуже необх≥дно дл€ подальшого формуванн€ навичок письма.

—л≥д зазначити, що компТютерн≥ технолог≥њ ≥ р≥зноман≥тн≥ тренажери не можуть зам≥нити живого сп≥лкуванн€ д≥тей м≥ж собою ≥ з учителем, не зам≥н€ть ф≥зичних вправ ≥ прогул€нок на св≥жому пов≥тр≥.

ѕринцип ц≥л≥сност≥ впливу навчально-виховного процесу визначаЇ взаЇмозвТ€зок ≥ взаЇмообумовлен≥сть р≥зних фактор≥в, що впливають на ефективн≥сть навчально-виховного процесу. ѕроцес навчанн€ вимагаЇ системного п≥дходу до його орган≥зац≥њ ≥ управл≥нн€, до добору зм≥сту, форм ≥ метод≥в навчанн€. ≤нформац≥йно-комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ пос≥дають у систем≥ навчанн€ своЇ м≥сце, надаючи педагогу ≥нструменти дл€ забезпеченн€ розвитку дитини, ≥ндив≥дуал≥зац≥њ ≥ диференц≥ац≥њ навчанн€. Ќедооц≥нка, €к ≥ переоц≥нка ц≥Їњ компоненти в загальн≥й багатор≥внев≥й систем≥ навчально-виховного процесу, може негативно вплинути на розвиток сучасноњ початковоњ шк≥льноњ осв≥ти.

ѕринцип природов≥дпов≥дност≥ орган≥зац≥њ навчанн€ передбачаЇ доб≥р вс≥х компонент≥в навчального процесу в≥дпов≥дно до природного розвитку дитини у певний пер≥од њњ житт€. јдаптац≥€ форм, метод≥в ≥ засоб≥в навчанн€ до р≥вн€ сформованост≥ певних псих≥чних процес≥в дитини, зор≥Їнтован≥сть њх на певн≥ види д≥€льност≥ дозвол€Ї забезпечити ефективний розвиток дитини. —учасними засобами такоњ адаптац≥њ ≥ Ї ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ.

ѕринципи науковост≥ ≥ доступност≥ визначають, що зм≥ст навчанн€, незважаючи на необх≥дн≥сть його адаптац≥њ до р≥вн€ учн≥в початковоњ школи, не повинен вступати в протир≥чч€ з сучасними науковими знанн€ми. ¬икористанн€ мультимед≥йних засоб≥в сучасних компТютер≥в дозвол€Ї подавати навчальний матер≥ал у доступн≥й дл€ молодших школ€р≥в форм≥, без прим≥тив≥зму в по€сненн≥ €вищ, закон≥в ≥ законом≥рностей природи, введенн≥ ≥ розТ€сненн≥ складних пон€ть тощо.

’арактеризуючи усп≥шну роботу учител€ по навчанню д≥тей, обовТ€зково вказують, що ц€ робота Ї системною. –еал≥зуючи принцип системност≥ учитель повинен забезпечити лог≥чн≥сть ≥ посл≥довн≥сть етап≥в навчального процесу на основ≥ знанн€ псих≥чних процес≥в оволод≥нн€ новими знанн€ми ≥ ум≥нн€ми. “обто д≥€льн≥сть вчител€ повинна характеризуватис€ ц≥леспр€мован≥стю, посл≥довн≥стю, визначен≥стю рол≥ ≥ м≥сц€ кожноњ складовоњ навчального процесу. Ќов≥ знанн€ повинн≥ спиратись на т≥, що вже засвоњли учн≥ ≥ в свою чергу повинн≥ ставати фундаментом дл€ наступних знань. ” результат≥ навчанн€ у школ€р≥в повинна складатис€ система знань про сучасний св≥т, у €к≥й ≥нтегруютьс€ знанн€ про сусп≥льство ≥ природу.

 .ƒ.”шинський ≥ визначний математик ћ.¬.ќстроградський акцентували увагу на непотр≥бн≥сть ≥ нав≥ть шк≥длив≥сть розр≥знених, не систематизованих, штучно затеоретизованих, наповнених псевдонауковою терм≥нолог≥Їю знань: "ЅудеЕ не т≥льки не корисно, але нав≥ть шк≥дливо п≥дм≥н€ти загальними фразами д≥йсн≥ знанн€, що ірунтуютьс€ на основах наук".[99] "¬икладач≥ науки, прагнуть п≥дготувати вченихЕ ≥, прагнучи надто багато, в результат≥ не отримують нав≥ть необх≥дного, тобто корисних ≥ скромних д≥€ч≥в дл€ нашого сусп≥льства. Еќтже, учн€м ми будемо говорити: знайте небагато, €кщо ви не маЇте сили знати б≥льше, але знайте добре те, що вивчили."[56]

ќтже, важливо не те, ск≥льки нових пон€ть, закон≥в, €вищ ≥ т. ≥н. вивчаЇтьс€, а чи подаютьс€ вони в системному зв`€зку ≥ €к впливають на формуванн€ науковоњ картини св≥ту.

–оль ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й у реал≥зац≥њ цього принципу Ц забезпеченн€ ≥нтеграц≥њ знань з р≥зних предмет≥в ≥ галузей знань. ¬икористанн€ навчальних компТютерних програм дозвол€Ї учнев≥ при необх≥дност≥ звернутис€ до вивченого ран≥ше, повторити ≥ узагальнити своњ знанн€, €к≥ необх≥дн≥ дл€ розв'€зуванн€ поставлених на уроц≥ задач.  омпТютерн≥ програми, €к правило, м≥ст€ть певний сценар≥й поданн€, закр≥пленн€ ≥ узагальненн€ навчального матер≥алу, м≥ст€ть вправи на рефлекс≥ю, що дозвол€Ї систематизувати процес навчанн€.

«абезпечуючи системн≥сть у орган≥зац≥њ навчального процесу вчитель не повинен забувати про наступн≥сть ≥ перспективн≥сть у розвитку дитини. ќ.я.—авченко акцентуЇ увагу на необх≥дн≥сть продовжувати ≥ розвивати в початков≥й школ≥ напр€ми, що Ї основою д≥€льност≥ в старшому дошк≥льному в≥ц≥: широке використанн€ ≥гровоњ д≥€льност≥, ц≥леспр€мований розвиток сенсорних процес≥в (чутливост≥ слуху, вправност≥ руки, гостроти зору) [83, —. 86]. Ќа допомогу вчителю тут можуть прийти р≥зноман≥тн≥ компТютерн≥ музичн≥ редактори, граф≥чн≥ планшети, тренажери дл€ формуванн€ просторовоњ у€ви, визначенн€ напр€мк≥в руху, тренуванн€ швидкост≥ реакц≥њ тощо.

ѕри цьому сл≥д зважати на те, що розвиток д≥тей не повинен обмежуватись або переважно базуватись на компТютерних технолог≥€х. –озвиток усного мовленн€, саморегул€ц≥њ повед≥нки, ум≥нь сп≥вроб≥тничати в колектив≥, руховоњ ≥ просторовоњ координац≥њ потребуЇ обовТ€зкового живого сп≥лкуванн€ учител€ з учнем ≥ учн≥в м≥ж собою, участ≥ в рухливих ≥ спортивних ≥грах, участ≥ в колективних справах школи, класу.

ќдним з головних завдань при реал≥зац≥њ принципу наступност≥ Ї забезпеченн€ плавного переходу в≥д дошк≥льного етапу розвитку дитини до початкового шк≥льного, а пот≥м до навчанн€ в середн≥й ланц≥ школи.  ожен з цих етап≥в маЇ значн≥ в≥дм≥нност≥ в формах та методах орган≥зац≥њ навчальноњ д≥€льност≥ д≥тей.

ѕринцип взаЇмозвТ€зку навчанн€ ≥ розвитку орган≥чно звТ€зуЇ процес навчанн€ ≥ розвитку дитини. ƒл€ забезпеченн€ усп≥шного навчанн€ у молодшого школ€ра повинн≥ бути розвинен≥ загальнонавчальн≥ навички ≥ ум≥нн€: лог≥чно мислити, пор≥внювати обТЇкти ≥ визначати њх властивост≥, узагальнювати, аргументувати думку, абстрагуватис€, проводити класиф≥кац≥ю, вид≥л€ти головне, систематизувати, анал≥зувати ≥ синтезувати. «вичайно, р≥вень сформованост≥ цих ум≥нь ≥ навичок дл€ р≥зних в≥кових груп р≥зний [69, 70].

” школах ”крањни активно впроваджуЇтьс€ концепц≥€ розвивального навчанн€, запропонована Ћ.¬. «анковим, ¬.¬. ƒавидовим та ƒ.Ѕ. ≈лькон≥ним [53]. ќснову концепц≥њ складають р€д принцип≥в, реал≥зац≥€ €ких дозвол€Ї забезпечувати навчанн€ за рахунок розвитку у д≥тей вже зазначених навичок мисленн€. «авданн€ дл€ навчанн€ мають лежати в "зон≥ найближчого розвитку", тобто так≥, дл€ розвТ€зуванн€ €ких учень повинен використати вже в≥дом≥ йому знанн€ ≥ нов≥, €к≥ Ї наступним кроком у його розвитку ≥ в здобутт≥ новоњ порц≥њ систематизованих знань.

Ѕ≥льш≥сть сучасних пропедевтичних курс≥в з ≥нформатики реал≥зують принципи розвивального навчанн€. ѕрикладом можуть бути рос≥йськ≥ курси " ≤нформатика в ≥грах ≥ задачах " (ќ.¬.√ор€чев та ≥нш≥) [15] " ≤нформац≥йна культура " (п≥д кер≥вництвом ё.ј.ѕерв≥на) [63] та украњнський курс " —ходинки до ≥нформатики " (автори ‘.ћ., Ћомаковська √.¬.,  олесн≥ков —.я., –ивк≥нд ….я.) [77, 33, 42].

Ќавчанн€ - процес двосторонн≥й ≥ його усп≥х значною м≥рою залежить в≥д на€вност≥ у учн≥в позитивних мотив≥в навчанн€. ќ.я.—авченко вказуЇ на особливост≥ формуванн€ позитивних мотив≥в навчанн€ у молодших школ€р≥в, у €ких почутт€ в≥дпов≥дальност≥, вол€ ще не стали визначальними регул€торами повед≥нки [83, —. 87]. “ому дл€ мотивац≥йного забезпеченн€ навчального процесу в початков≥й школ≥ основну увагу сл≥д звернути на природну допитлив≥сть д≥тей цього в≥ку. ”читель маЇ добирати в≥дпов≥дн≥ форми ≥ методи проведенн€ навчальних зан€ть, €к≥ будуть стимулювати активну п≥знавальну д≥€льн≥сть учн≥в: розвивальн≥ ≥гри, робота в групах, моделюванн€ життЇвих ситуац≥й, проведенн€ досл≥джень ≥ експеримент≥в, екскурс≥њ, уроки ≥ њх фрагменти серед природи, конкурси ≥ змаганн€ тощо. ƒ≥ти у молодшому шк≥льному в≥ц≥ зазвичай мають позитивне св≥тосприйн€тт€. ¬они пишаютьс€ набутими навичками читанн€ та рахуванн€, ≥ њм подобаЇтьс€ сп≥лкуватис€ та обм≥нюватис€ ≥де€ми.

 омпТютер, €к пристр≥й дл€ вивченн€ сам по соб≥ в б≥льшост≥ випадк≥в викликаЇ позитивну мотивац≥ю до навчанн€. ј компТютерн≥ навчальн≥ програми дл€ початковоњ школи, п≥дготовлен≥ в ≥гров≥й форм≥, т≥льки п≥дсилюють цю позитивну мотивац≥ю. ¬ажливо т≥льки не втратити цю мотивац≥ю нец≥кавими, не в≥дпов≥дними в≥ку д≥тей програмами, монотонним повторюванн€м одних ≥ тих самих вправ тощо.

—учасна школа базуЇтьс€ на принципах сп≥вроб≥тництва, €к≥ передбачають особист≥сно ор≥Їнтоване навчанн€, повагу до учн€ €к до субТЇкта навчанн€, визнанн€ його людськоњ г≥дност≥. ÷ей принцип забезпечуЇтьс€ розумними вимогами вчител€, добором метод≥в навчанн€ ≥ сп≥лкуванн€ в≥дпов≥дно до стану емоц≥ойно-вольовоњ сфери учн€, розвитком у молодших школ€р≥в навичок самоанал≥зу повед≥нки ≥ результат≥в навчальноњ д≥€льност≥. —п≥вроб≥тництво не Ї самоц≥ллю, воно Ї засобом дл€ формуванн€ в учн€ бажанн€ самост≥йно отримувати знанн€, самовдосконалюватис€, дл€ стимул€ц≥њ активного п≥знанн€.

ѕринцип сп≥вроб≥тництва т≥сно пов'€заний з принципом ≥ндив≥дуал≥зац≥њ ≥ диференц≥ац≥њ навчанн€. ≤ндив≥дуал≥зац≥€ навчанн€ потр≥бна дл€ наданн€ учнев≥ максимально комфортних дл€ нього умов. ѕ≥д умовами навчанн€ розум≥Їмо систему подач≥ нового матер≥алу, темп навчального процесу, способи поданн€ навчального матер≥алу, систему вправ на розум≥нн€, закр≥пленн€ ≥ узагальненн€ знань, використанн€ тих чи ≥нших метод≥в ≥ засоб≥в навчанн€. Ќезважаючи на сп≥льне у прот≥канн≥ п≥знавальних процес≥в, кожна людина маЇ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥, наприклад, сприйманн€ зорових об'Їкт≥в. ќкрем≥ д≥ти дуже добре запамТ€товують навчальний матер≥ал з розпов≥д≥ вчител€, а ≥ншим треба обовТ€зково прочитати ≥ бажано з≥ схемами ≥ д≥аграмами, що ≥люструють текст. Ќав≥ть темп читанн€ значно в≥др≥зн€Їтьс€ у д≥тей, особливо молодшого шк≥льного в≥ку. ” багатьох випадках д≥ти, €к≥ швидко читають, не замислюютьс€ над прочитаним ≥ дл€ його осмисленн€ њм треба прочитати ще раз, т≥льки пов≥льн≥ше.

≤ндив≥дуал≥зац≥€ навчанн€ реал≥зуЇтьс€ через диференц≥ац≥ю навчальних завдань, багатовар≥антн≥сть, гнучк≥сть форм р≥зних вид≥в навчальноњ д≥€льност≥. ≤нформац≥йно-комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ Ї одним ≥з основних засоб≥в дл€ реал≥зац≥њ завдань по ≥ндив≥дуал≥зац≥њ навчанн€, забезпеченн€ сп≥вроб≥тництва учн€ ≥ учител€. ”читель може передати частину функц≥й ≥з забезпеченн€ самост≥йноњ навчальноњ роботи компТютеру (точн≥ше навчальн≥й компТютерн≥й програм≥), а учень буде самост≥йно добирати темп роботи з програмою, вар≥анти завдань, розм≥ри зображень на екран≥ чи звуковий супров≥д.

ѕринцип наочност≥ був сформульований одним ≥з перших у дидактиц≥. ўе я.ј. оменський говорив: "¬се, що можливо, надавати дл€ сприйн€тт€ в≥дчутт€ми, а саме: видиме - дл€ сприйн€тт€ зором; те, що чуЇтьс€, - слухом; запахи - нюхом; те, що п≥дл€гаЇ смаку, - смаком; доступне дотику Ц шл€хом дотику. якщо ж €к≥-небудь предмети ≥ €вища можна в≥дразу сприймати к≥лькома в≥дчутт€ми Ц надати к≥льком в≥дчутт€м."[34]. —л≥д зважати на особливост≥ сприйн€тт€ молодших школ€р≥в, у €ких переважаЇ конкретно-образне мисленн€, ≥ за твердженн€м психолог≥в ≥ педагог≥в, на ранн≥х етапах навчанн€ учень ще дуже слабо оперуЇ абстрактними пон€тт€ми. ƒл€ розвитку лог≥чного мисленн€ ≥ формуванн€ абстрактних пон€ть учнев≥ початковоњ школи спочатку бажано провести практичн≥ п≥знавальн≥ д≥њ.

¬икористанн€ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й надаЇ учителев≥ багат≥ можливост≥ дл€ забезпеченн€ принципу наочност≥. «а виключенн€м натуральних ≥ об'Їмних наочних засоб≥в вс≥ ≥нш≥ засоби наочност≥ можуть бути в≥дтворен≥ засобами ≤ “. ¬икористанн€ ж у комплекс≥ з компТютером мультимед≥йних проектор≥в ≥ мультимед≥йних дошок забезпечуЇ набачен≥ ран≥ше можливост≥ в≥рог≥дного поданн€ навчального матер≥алу. «авд€ки використанню наочност≥ у школ€р≥в п≥двищуЇтьс€ зац≥кавлен≥сть у навчанн≥, розвиваЇтьс€ спостережлив≥сть, увага, мисленн€. Ќаочн≥сть повинна в≥дображати суть обТЇкт≥в, що вивчаютьс€, €скраво ≥ образно показувати те, що необх≥дне засвоњти. ¬икористовувати наочн≥сть сл≥д не т≥льки дл€ п≥дтвердженн€ в≥рог≥дност≥ предмет≥в ≥ €вищ, але ≥ €к джерело знань. ” 3-4 класах необх≥дно все част≥ше використовувати символьноњ наочност≥ зам≥сть об'Їктноњ. ¬икористовувати р≥зн≥ види наочност≥ сл≥д пом≥рно, оск≥льки велика њх к≥льк≥сть розс≥юЇ увагу ≥ заважаЇ сприйн€ттю головного. Ќаочн≥сть повинна бути естетично виконана.

ѕринцип м≥цност≥ ≥ д≥Ївост≥ результат≥в навчанн€ передбачаЇ ст≥йке закр≥пленн€ знань у пам'€т≥ учн≥в, готовн≥сть учн≥в використати ц≥ знанн€ в практичн≥й д≥€льност≥. Ќа м≥цн≥сть засвоЇнн€ знань впливають р€д чинник≥в, серед €ких сл≥д вид≥лити суб'Їктивн≥: на€вн≥сть позитивних мотив≥в навчанн€, активн≥сть учн≥в у здобутт≥ знань, р≥вень самост≥йност≥, значим≥сть (ц≥нн≥сть) матер≥алу, що вивчаЇтьс€, дл€ учн€ тощо.

¬ сучасних навчальних програмах передбачаютьс€ р≥зн≥ р≥вн≥ засвоЇнн€ знань ≥ формуванн€ ум≥нь. «нанн€ повинн≥ засвоюватис€: на р≥вн≥ в≥дтворенн€ (учень називаЇ, розп≥знаЇ, спостер≥гаЇ), на р≥вн≥ розум≥нн€ (учень наводить приклади, характеризуЇ, описуЇ, по€снюЇ, формулюЇ, обірунтовуЇ), на р≥вн≥ застосуванн€ в стандартних умовах (учень пор≥внюЇ, класиф≥куЇ, використовуЇ, розвТ€зуЇ задач≥) ≥ на р≥вн≥ використанн€ в нестандартних умовах та творчому застосуванн≥ знань (учень анал≥зуЇ, синтезуЇ, оц≥нюЇ, адаптуЇ дл€ зм≥нених умов, розробл€Ї нов≥ задач≥, плануЇ д≥€льн≥сть з реал≥зац≥њ навчального проекту).

ƒл€ м≥цного засвоЇнн€ знань на останн≥х двох р≥вн€х необх≥дна самост≥йна п≥знавальна д≥€льн≥сть учн≥в, спец≥ально д≥бран≥ вправи на закр≥пленн€ та узагальненн€ вивченого ≥ певний р≥вень сформованост≥ навичок мисленн€.

«начна частина знань, що отримуютьс€ учн€ми в ход≥ навчанн€ не використовуЇтьс€ в позаурочн≥й д≥€льност≥ ≥ р≥вень м≥цност≥ ≥ д≥Ївост≥ результат≥в навчанн€ знижуЇтьс€. ¬икористанн€ ≥грових можливостей орган≥зац≥њ навчанн€, €к≥ надаЇ застосуванн€ компТютера, в поЇднанн≥ з наочн≥стю поданн€ навчального матер≥алу, забезпеченн€ зворотного зв'€зку м≥ж учнем ≥ педагогом або учнем ≥ навчальною програмою, ≥ндив≥дуальний характер виконанн€ навчальноњ роботи, диференц≥ац≥€ завдань за р≥вн€ми ≥ способами поданн€ забезпечуЇ високий р≥вень мотивац≥њ навчанн€ ≥ €к насл≥док позитивно впливаЇ на загальн≥ результати навчанн€.

ƒл€ д≥агностики м≥цност≥ ≥ д≥Ївост≥ результат≥в навчанн€ широко застосовуютьс€ р≥зноман≥тн≥ контролююч≥ педагог≥чн≥ програмн≥ засоби, використанн€ €ких надаЇ можлив≥сть зд≥йснювати оперативний контроль засвоЇнн€ учн€ми знань, а також реал≥зац≥ю п≥дсумкового контролю.

 

«а результатами досл≥джень ќ.¬. ƒаниленко компТютерне навчанн€ п≥дпор€дковане т≥й же систем≥ дидактичних принцип≥в, що й безмашинне. ÷≥ принципи необх≥дно доповнити новим зм≥стом на основ≥ сучасних даних психолог≥њ ≥ педагог≥ки, рекомендац≥й г≥г≥Їн≥ст≥в, що дозволить визначити м≥сце ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й у навчальному процес≥. "ѕри робот≥ з комп'ютером в≥дбуваЇтьс€ ≥ндив≥дуал≥зац≥€ навчанн€, кожен учень залучаЇтьс€ до активноњ, ор≥Їнтованоњ т≥льки на нього, роботи. ѕри цьому актив≥зуЇтьс€ ≥ розумова д≥€льн≥сть, б≥льш повно реал≥зуютьс€ п≥знавальн≥ потреби, стимулюЇтьс€ творча активн≥сть.  омп'ютери дають можлив≥сть добирати дружн≥й темп навчанн€, контролювати ≥ корегувати х≥д засвоЇнн€ матер≥алу, причому результат роботи видно безпосередньо на уроц≥, а не через дек≥лька дн≥в. ”чень д≥стаЇ можлив≥сть реал≥зувати власн≥ методи ≥ прийоми роботи" [17].

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1499 - | 1443 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.