Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ органу державного управл≥нн€ та його €к≥сн≥ ознаки
«м≥ст

1. ѕон€тт€ органу державного управл≥нн€ та його €к≥сн≥ ознаки.

2.  ласиф≥кац≥€ орган≥в виконавчоњ влади.

3. —истема орган≥в державного управл≥нн€, характеристика њх правового статусу.

 

 


 

ѕон€тт€ органу державного управл≥нн€ та його €к≥сн≥ ознаки

ѕ≥д державним управл≥нн€м треба розум≥ти специф≥чну д≥€льн≥сть держави, що д≥стаЇ ви€в у функц≥онуванн≥ њњ орган≥в, €к≥ безперервно, планом≥рно, владно ≥ в рамках правових установлень впливають на сусп≥льну систему з метою њњ вдосконаленн€ в≥дпов≥дно до державних ≥нтерес≥в.

“ерм≥н "державне управл≥нн€" використовуЇтьс€ у законодавств≥ держав, €к≥ почали будувати своњ правов≥ системи на нових принципах.

Ќайважлив≥шим з них став принцип зд≥йсненн€ державноњ влади на основ≥ њњ под≥лу на законодавчу, виконавчу та судову, €кий закр≥плено у ст. 6  онституц≥њ ”крањни.

јнал≥з нормативних акт≥в однозначно засв≥дчуЇ, що пон€тт€ "державне управл≥нн€" ≥снуЇ ≥ Ї правом≥рним. Ѕудучи частиною соц≥ального управл≥нн€, державне управл≥нн€ збер≥гаЇ його характеристики. ¬одночас, воно маЇ численн≥ особливост≥, що в≥дображають його специф≥ку ≥ дозвол€ють детерм≥нувати €к самост≥йний вид управл≥нн€.

÷≥ особливост≥ д≥стають ви€в у основних компонентах системи державного управл≥нн€ (суб'Їкт≥, об'Їкт≥, керуючому вплив≥) та ≥нтегративних властивост€х, що притаманн≥ йому €к системному управл≥нню.

√оловна особлив≥сть суб'Їкта Ч це те, що держава представлена системою спец≥альних, €к правило, державних орган≥в.

ќсобливост≥ останн≥х, €к безпосередн≥х суб'Їкт≥в державного управл≥нн€, так≥: по-перше, вони формуютьс€ державою (з вол≥ держави), по-друге, над≥лен≥ державно-владними повноваженн€ми, по-третЇ, зд≥йснюють управл≥нськ≥ функц≥њ в≥д ≥мен≥ держави.

√оловна особлив≥сть об'Їкта Ч те, що ним Ї орган≥зоване сусп≥льство в ц≥лому. Ѕезпосередн≥ми об'Їктами, на €к≥ справл€Ї вплив той або ≥нший конкретний суб'Їкт, Ї п≥дв≥домч≥ йому сфери державного управл≥нн€.

¬изначальними особливост€ми керуючого впливу Ї те, що йому притаманний державно-владний характер (в≥н м≥стить вел≥нн€ держави, обов'€зкове до виконанн€), д≥стаЇ ви€в у правов≥й, переважно адм≥н≥стративно-правов≥й форм≥ (система норм, система акт≥в, пов'€заних з њх застосуванн€м, сукупн≥сть повноважень учасник≥в управл≥нського процесу), а також маЇ безперервний характер.

√оловна ≥нтегративна €к≥сть системи Ч реал≥зац≥€ у повному обс€з≥ загальнодержавних ≥нтерес≥в у сфер≥ соц≥ального управл≥нн€.

”с≥ основн≥ компоненти державного управл≥нн€ мають складну структуру, тобто складаютьс€ з окремих частин. “ому воно €вл€Ї собою управл≥нськ≥ п≥дсистеми з особливими властивост€ми, м≥сцем ≥ роллю в управл≥нському процес≥.

” теор≥њ адм≥н≥стративного права досить ≥нтенсивно досл≥джуЇтьс€ проблема ознак державного управл≥нн€, €к≥ часто називають його рисами. Ќайчаст≥ше вид≥л€ють п'€ть ознак:

1) виконавчо-розпор€дчий характер;

2) п≥дзаконн≥сть;

3) масштабн≥сть ≥ ун≥версальн≥сть;

4) ≥Їрарх≥чн≥сть;

5) безпосередньо орган≥зуючий характер.

¬иконавчо-розпор€дчий характер державного управл≥нн€ означаЇ, що останнЇ охоплюЇ два взаЇмопов'€зан≥ напр€ми, а саме: виконавчу ≥ розпор€дчу д≥€льн≥сть. ќргани, €к≥ зд≥йснюють державне управл≥нн€, Ч це насамперед виконавч≥ структури. Ќайважлив≥ш≥ з них м≥ст€ть дану ознаку вже у своњй назв≥ (наприклад, органи державноњ виконавчоњ влади). ÷€ ознака, €к правило, закр≥плюЇтьс€ у нормативному пор€дку.

≤снують органи державного управл≥нн€, €к≥ такого статусу не мають (наприклад, управл≥нн€ зал≥зниц≥). ќднак анал≥з компетенц≥њ останн≥х дозвол€Ї однозначно квал≥ф≥кувати њх €к виконавч≥ органи держави. як перш≥, так ≥ друг≥ функц≥онують дл€ оперативного й безпосереднього управл≥нн€ господарським, соц≥ально-культурним, в≥йськовим та ≥ншим буд≥вництвом. —аме на них покладено обов'€зок реал≥зовувати (виконувати) р≥шенн€, €к≥ приймаютьс€ законодавчою владою.

–озпор€дча д≥€льн≥сть управл≥нських структур д≥стаЇ ви€в, по-перше, у прийн€тт≥ загальнообов'€зкових припис≥в (вони закр≥плюютьс€ в указах, постановах, положенн€х, розпор€дженн€х, ≥нструкц≥€х, протоколах тощо); по-друге, в орган≥зац≥њ виконанн€ зазначених припис≥в ≥, по-третЇ, у зд≥йсненн≥ контролю за цим процесом. ” ход≥ зд≥йсненн€ ц≥Їњ д≥€льност≥ органи державного управл≥нн€ застосовують заходи €к переконанн€, так ≥ державного примусу, тобто д≥ють €к державно-владн≥ утворенн€.

ѕ≥д п≥дзаконн≥стю державного управл≥нн€ треба розум≥ти те, що найважлив≥ш≥ ц≥л≥ останнього, сфери, €к≥ потрапл€ють п≥д його вплив, основн≥ форми ≥ методи управл≥нськоњ д≥€льност≥ визначаютьс€ на законодавчому р≥вн≥. ¬с€ виконавчо-розпор€дча д≥€льн≥сть грунтуЇтьс€ на правових нормах, головне м≥сце серед €ких належить нормам закон≥в. —аме вони створюють м≥цну правову базу дл€ зд≥йсненн€ державного управл≥нн€ ≥ визначають меж≥ його виконавчого спр€муванн€.

ѕ≥дзаконн≥сть, €к риса державного управл≥нн€, д≥стаЇ ви€в повс€кденно, оск≥льки повс€кденно й безперервно державн≥ та громадськ≥ орган≥зац≥њ, колективи людей, громад€ни зд≥йснюють управл≥нський процес. ѕри цьому органи державного управл≥нн€ виконують певн≥ д≥њ, зм≥ст €ких становить реал≥зац≥€ пр€мих припис≥в закону. «окрема, вони дають приписи, обов'€зков≥ до виконанн€. ÷≥ органи можуть на п≥дстав≥ законодавства, тобто без зверненн€ до суду, прит€гати правопорушник≥в до юридичноњ в≥дпов≥дальност≥, а також застосовувати до них адм≥н≥стративн≥ ст€гненн€. Ѕезперечно, такого роду д≥€льн≥сть повинна зд≥йснюватись у рамках законност≥.

¬и€вом масштабност≥ та ун≥версальност≥ державного управл≥нн€ Ї те, що через зазначен≥ вище органи держава зд≥йснюЇ управл≥нську д≥€льн≥сть, справл€Ї вплив на вс≥ сфери соц≥ального житт€.

≤Їрарх≥чн≥сть державного управл≥нн€ пол€гаЇ в тому, що органи, €к≥ його зд≥йснюють, мають систему нижчесто€щих, п≥дпор€дкованих њм ≥нстанц≥й. Ѕезпосередньо орган≥зуючий характер державно-управл≥нськоњ д≥€льност≥ пол€гаЇ в тому, що в процес≥ виконанн€ ≥ розпор€дництва на р≥зних р≥вн€х орган≥зуЇтьс€ сп≥льна д≥€льн≥сть людей.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 393 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1189 - | 1161 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.