Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€, ознаки, структура норм транспортного права. ¬иди норм транспортного права
ѕон€тт€, ознаки, структура норм транспортного права. ¬иди норм транспортного права

ƒжерела транспортного права

3. “ранспортн≥ правов≥дносини. ѕон€тт€, ознаки та њхн€ характеристика

ѕон€тт€, ознаки, структура норм транспортного права. ¬иди норм транспортного права

 

¬казуючи на транспортне право, €к на ц≥л≥сну правову систему, що маЇ складне утворенн€, ми не можемо об≥йти увагою такоњ первинноњ категор≥њ даноњ системи, €кою Ї норма транспортного права

¬≥дпов≥дна (загальна) норма права Ч це загальнообов'€зкове формально визначене правило повед≥нки, що встановлюЇтьс€ ≥ охорон€Їтьс€ компетентними органами держави, нав≥ть €кщо ц≥ правила повед≥нки зазначен≥ у транспортних договорах.

Ќорми транспортного права, €к ≥ норми ≥нших галузей права, виконують функц≥њ регул€тора в≥дпов≥дних сусп≥льних в≥дносин. ¬они в≥др≥зн€ютьс€ в≥д норм ≥нших галузей права тим, що предметом њх регулюванн€ Ї сусп≥льн≥ в≥дносини, що формуютьс€ й в≥дбуваютьс€ у сфер≥ транспорту. ¬они або вимагають в≥д особи чи орган≥зац≥њ визначеноњ повед≥нки, або дозвол€ють њм зд≥йсненн€ д≥й за своњм власним розсудом.

“ак ≥снуЇ правова норма, в силу €коњ автотранспортн≥ п≥дприЇмства й орган≥зац≥њ зобов'€зан≥ систематично пол≥пшувати свою економ≥чну роботу, вдосконалювати методи перевезень ≥ шукати додатков≥ резерви дл€ зниженн€ соб≥вартост≥ й п≥двищенн€ рентабельност≥ перевезень. “обто ц€ норма пропонуЇ автотранспортним п≥дприЇмствам визначену активну повед≥нку. ≤ навпаки, €кщо вказано, що не допускаютьс€ до перевезенн€ ручна поклажа вогненебезпечн≥ та вибухов≥ речовини, то це означаЇ, що пасажир повинен утриматись в≥д под≥бних д≥й. ѕравова норма, зг≥дно з €кою пасажир маЇ право за€вити при здаванн≥ багажу його ц≥нн≥сть, надаЇ пасажиру можлив≥сть д≥€ти за власним розсудом.

¬иход€чи з вищезазначеного можна вказати так≥ ознаки норм транспортного права:

1) вони Ї формально визначеним правилом повед≥нки;

2) вони €вл€ють собою правило повед≥нки, €ке маЇ загальнообов'€зковий характер, оск≥льки формулюЇтьс€ ≥ встановлюЇтьс€ державою;

3) вони набувають властивостей нормативност≥ та загальнообов'€зковост≥ в суворо встановленому пор€дку;

4) забезпечуютьс€ державою.

“ранспортно-правова норма, маЇ свою структуру, п≥д €кою розум≥Їтьс€: внутр≥шн€ побудова норми, визначений пор€док взаЇмозв'€зк≥в, взаЇмообумовленост≥ складових частин та елемент≥в норми.

” правов≥й науц≥ найпоширен≥шою Ї ≥де€ про триелементну побудову правовоњ норми, в≥дпов≥дно до чого вона лог≥чно складаЇтьс€ з диспозиц≥њ, г≥потези й санкц≥њ.

√≥потеза Ч це частина транспортноњ правовоњ норми, в €к≥й м≥ститьс€ вказ≥вка на т≥ умови, за €ких наступаЇ чинн≥сть правил, що встановлен≥ в диспозиц≥њ.

ƒиспозиц≥€ Ч це частина транспортноњ правовоњ норми, в €к≥й у вигл€д≥ владного примусу визначаЇтьс€ те, €к повинн≥ (чи можуть) вести себе суб'Їкти Ч учасники транспортних сусп≥льних в≥дносин.

—анкц≥€ Ч це частина транспортноњ правовоњ норми, що м≥стить вказ≥вку на т≥ правов≥ насл≥дки, що наступають через порушенн€ правила, заф≥ксованого в диспозиц≥њ, чи умови, зазначеноњ в г≥потез≥.

ƒл€ прикладу в≥дносно структури транспортноњ правовоњ норми можна зазначити таке: зг≥дно з д≥ючими правилами, пасажир при проњзд≥ в пасажирському пот€з≥ зобов'€заний сплатити варт≥сть проњзду Ч придбати квиток. якщо в≥н њде без квитка, то з нього ст€гують штраф.

√≥потезою в цьому раз≥ буде вказ≥вка на т≥ обставини, за €кими з'€вл€Їтьс€ обов'€зок пасажира сплатити проњзд ≥ придбати квиток при проњзд≥ в пасажирському пот€з≥.

ƒиспозиц≥€ в даному випадку Ч це вказ≥вка на в≥дпов≥дний обов'€зок пасажира.

—анкц≥€ Ч це встановлен≥ правовою нормою заходи ст€гненн€, що застосовуютьс€ до пасажира, €кий не сплатив св≥й проњзд (штраф за безквитковий проњзд).

“ранспортному праву притаманна також класиф≥кац≥€ правових норм, €ку можна диференц≥ювати за такими напр€мами:

а) за функц≥ональною спр€мован≥стю:

- регул€тивн≥ (встановлюють юридичн≥ права ≥ обов'€зки суб'Їкт≥в транспортних в≥дносин)

- охоронн≥ (передбачають державний припис за вчиненн€ правопорушенн€ ≥ м≥ст€ть в≥дпов≥дн≥ санкц≥њ);

б) за предметом регулюванн€

- матер≥альн≥: з €х допомогою зд≥йснюЇтьс€ вплив на сусп≥льн≥ в≥дносини шл€хом пр€мого ≥ безпосереднього закр≥пленн€ пор€дку утворенн€ транспортних орган≥в, њх д≥€льност≥ та встановленн€ правового статусу, прав ≥ обов'€зк≥в суб'Їкт≥в транспортних правов≥дносин

- процесуальн≥ - встановлюють процедуру зд≥йсненн€ прав ≥ обов'€зк≥в учасник≥в транспортних в≥дносин;

в) за формою (характером) припису:

- зобов'€зуюч≥ - м≥ст€ть припис щодо обов'€зкового вчиненн€ в≥дпов≥дних д≥й;

- заборон€юч≥ - м≥ст€ть приписи щодо заборони вчиненн€ тих чи ≥нших д≥й;

- дозвол€юч≥ - надають право д≥€ти на власний розсуд;

- заохочувальн≥ - стимулюють в≥дпов≥дн≥ д≥њ суб'Їкт≥в транспортних в≥дносин;

- рекомендац≥йн≥ - м≥ст€ть поради в≥дносно доц≥льност≥ окремих д≥й при певних умовах транспортних в≥дносин;

г) за межею д≥њ:

- за простором (загальнодержавн≥, рег≥ональн≥, м≥сцев≥);

- часом (безстроков≥, строков≥, разов≥)

- суб'Їктами (регулюють д≥€льн≥сть у сфер≥ транспортних в≥дносин ф≥зичних ос≥б, юридичних ос≥б, соц≥альних сп≥льнот)

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1456 - | 1384 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.