Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндустр≥альний розвиток ”—––
ѕерший пТ€тир≥чний план у промисловост≥

≤з завершенн€м в≥дбудови народного господарства було вир≥шено перейти в≥д р≥чних план≥в до перспективних пТ€тир≥чних план≥в. ƒержплан —–—–, головою €кого був √. рижановський, разом з ¬–Ќ√, головою €коњ п≥сл€ смерт≥ у 1926 р. ‘.ƒзержинського став ¬. уйбишев, розробив перший пТ€тир≥чний план у двох вар≥антах Ц в≥дправному (м≥н≥мальному) ≥ оптимальному (максимальному), показники €кого були приблизно на 20% вищими в≥д в≥дправного вар≥анту. XVI конференц≥€ ¬ ѕ(б) у кв≥тн≥ 1929 р., а V ¬сесоюзний зТњзд –ад у травн≥ того ж року затвердили оптимальний вар≥ант плану. √оловним завданн€м першоњ пТ€тир≥чки був, передус≥м, розвиток важкоњ промисловост≥, зокрема галузей, продукц≥Їю €коњ були засоби виробництва, що мали стати основою ≥ндустр≥ал≥зац≥њ вс≥Їњ крањни ≥ забезпечити зм≥цненн€ обороноздатност≥ —оюзу та техн≥ко-економ≥чну незалежн≥сть в≥д кап≥тал≥стичних крањн. Ќа основ≥ загальносоюзного плану ƒержплан ≥ ¬–Ќ√ ”—–– розробили пТ€тир≥чний план розвитку народного господарства республ≥ки. ” кв≥тн≥ 1929 р. ƒруга конференц≥€  ѕ(б)” схвалила пТ€тир≥чний план розвитку народного господарства республ≥ки на 1928-1933 рр. ” травн≥ 1929 р. цей план був затверджений ’≤ ¬сеукрањнським зТњздом –ад. ” пТ€тир≥чному план≥ ставилос€ завданн€ перетворити ”—–– у могутню ≥ндустр≥ально-колгоспну республ≥ку. ѕередбачалос€ вкласти у народне господарство 13 млрд. крб. кап≥тальних вкладень (≥з 60 млрд. по —–—–). ѕланувалос€ валову продукц≥ю народного господарства подвоњти. ѕередбачалос€ спорудженн€ багатьох нових завод≥в, фабрик, шахт, електростанц≥й та ≥нших п≥дприЇмств. ” с≥льському господарств≥ на к≥нець пТ€тир≥чки планувалос€ колектив≥зувати 30% сел€нських господарств. «д≥йсненн€ першого пТ€тир≥чного плану почалос€ 1 жовтн€ 1928 р. …ого виконанн€ в≥дбувалос€ за складних умов. √острими були продовольч≥ труднощ≥, не вистачало товар≥в першоњ необх≥дност≥, житла. ќск≥льки матер≥альних стимул≥в п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ було обмаль, кер≥вництво парт≥њ дл€ њњ ≥нтенсиф≥кац≥њ вир≥шило використати моральне стимулюванн€ шл€хом орган≥зац≥њ масового виробничого змаганн€, назвавши його Дсоц≥ал≥стичнимФ. ƒл€ його розгортанн€ мало значенн€ опубл≥куванн€ 20 с≥чн€ 1929 р. в ДѕравдеФ статт≥ ¬. ≤. Ћен≥на Дяк орган≥зувати змаганн€?Ф, написаноњ ним ще в к≥нц≥ грудн€ 1917 р. XVI конференц≥€ ¬ ѕ(б), €ка схвалила перший пТ€тир≥чний план, 29 кв≥тн€ 1929 р. звернулас€ до вс≥х роб≥тник≥в ≥ труд€щих сел€н –ад€нського —оюзу з закликом ще з б≥льшою енерг≥Їю розвивати масове соц≥ал≥стичне змаганн€, боротис€ за ≥ндустр≥ал≥зац≥ю, за соц≥ал≥зм. Д «маганн€пТ€тир≥чка, - говорилос€ у зверненн≥ конференц≥њ, - нерозривно звТ€зан≥ м≥ж собоюФ. ÷  ¬ ѕ(б) 9 травн€ прийн€в спец≥альну постанову Дѕро соц≥ал≥стичне змаганн€ фабрик ≥ завод≥вФ, в €к≥й соц≥ал≥стичне змаганн€ розгл€далос€ €к метод соц≥ал≥стичного буд≥вництва ≥ ставилас€ вимога розгорнути Дзмаганн€ фабрик, завод≥в, рудник≥в ≥ п≥дприЇмств транспорту, €ке б охоплювало дедал≥ ширш≥ маси роб≥тник≥в.Ф Ќайб≥льш поширеною формою виробничого змаганн€ на початку пТ€тир≥чки став рух ударних бригад, €к≥ боролис€ за п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥, зниженн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ ≥ пол≥пшенн€ њњ €кост≥. ”дарники брали участь у робот≥ виробничих нарад, конкурс≥в, огл€д≥в ≥ перекличок. ”кладалис€ договори на змаганн€ м≥ж колективами окремих завод≥в, шахт, фабрик. ѕерший у –ад€нському —оюз≥ догов≥р на виробниче змаганн€ був п≥дписаний м≥ж г≥рниками шахт Дѕ≥вн≥чнаФ ≥ Д÷ентральнаФ тресту Дјртемвуг≥лл€Ф 31 с≥чн€ 1929 р. ¬с≥ ц≥ почини ≥нсп≥рувалис€ парт≥йними та профсп≥лковими органами. ” липн≥ 1929 р. з ≥нсп≥рац≥њ парт≥йних орган≥в на Ћуганському паровозобуд≥вному завод≥ висунули ≥дею дострокового виконанн€ пТ€тир≥чного плану. –озгорнулос€ змаганн€ п≥д гаслом: ДѕТ€тир≥чку Ц за чотири роки!Ф. « економ≥чноњ точки зору Ц це очевидне безглузд€, оск≥льки порушувалис€ вс≥ ран≥ше складен≥ ≥ обірунтован≥ елементи плану, р≥зко посилювалас€ дезорган≥зац≥€ виробництва. јле з пол≥тичноњ точки зору под≥бн≥ гасла, розпропагован≥ у прес≥, створювали видим≥сть широкоњ п≥дтримки труд€щими план≥в б≥льшовицькоњ парт≥њ, виховували, особливо у роб≥тничоњ та колгоспноњ молод≥, в≥ру у неминучу ≥ швидку побудову соц≥ал≥зму в —–—–. —оц≥ал≥зм, зв≥сно, вважавс€ найсправедлив≥шим устроЇм дл€ труд€щих.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1403 - | 1257 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.