Лекции.Орг

Поиск:


НЕВИЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯВСТУПНИЙ КОРЕКТУВАЛЬНИЙ ГРАМАТИЧНИЙ КУРС

Дієвідміна дієслова to be в Present, Past, Future Simple

    Present Past Future
Singular (однина)   I you he, she, it am are is was were was   will be
Plural (множина) we you they   are   were   will be

 

Формування заперечних ФОРМ

Підмет + am/ are/ is/ was/ were + not + другорядні члени речення

Підмет + will + not (won't) + be + другорядні члени речення

ФОРМУВАННЯ питальних ФОРМ

am/ are/ is/ was/ were + підмет + другорядні члени речення

Will + підмет + be + другорядні члени речення

 

Вправа 1. Перекладіть речення. Поставте питання до них:

1. I am an engineer.

2. He is a teacher.

3. We are students.

4. His family is small.

5. They are at the lesson now.

6. They were friends many years ago.

7. The day was cold yesterday.

8. He will be busy tomorrow.

9. They were at home last night.

10. He is a well-known scientist.

11. I am from Ukraine.

12. My native language is Ukrainian.

13. The theme of the congress is "Environmental Protection".

14. My surname is Petrenko.

Вправа 2. Перекладіть речення:

1. Він зараз вдома.

2. Вона – одна з найкращих лікарів нашої лікарні.

3. Він знаходиться зараз у Криму.

4. Вона буде там о 5 годині.

5. Його брат – інженер.

6. Він буде радий вас бачити.

7. У цій кімнаті холодно.

8. Вона була на дискотеці вчора.

9. Його зараз нема вдома.

10. Ви будете завтра вільні?

11. Він не був у Києві минулого року.

12. Ви були у Карпатах минулого літа?

13. Він буде в університеті завтра?

 

ПЕРЕКЛАД ОБОРОТУ THERE + TO BE

Форма Present Simple Past Simple Future Simple
Стверджува­льна There is a book on the table. There are books on the table. На столі книга (книги). There was a book on the table. There were books on the table. На столі була книга (книги). There will bea book (books) on the table. На столі буде книга (книги).  
Питальна Is there a book on the table? Are there books on the table? Чи є книга(книги) на столі? Was there a book on the table? Were there books on the table? Чи була книга (книги) на столі? Will there be a book (books) on the table? Чи буде книга на столі?
Заперечна There is no book on the table. There are no books on the table. На столі немає книги (книг). There isn’t a book on the table. There aren’t any books on the table. There was no book on the table. There were no books on the table. На столі не було книги (книг). There wasn’t a book on the table. There weren’t any books on the table. There will be no book (books) on the table. На столі не буде книги (книг).   There won’t be a book on the table. There won’t be any books on the table.

 

Вправа 3. Вставте оборот there + to be у потрібному часі та перекладіть речення:

1. . . . . . 12 students in our group last year.

2. . . . . . many students and teachers in the club tomorrow.

3. How many schools . . . . . in your town?

4. . . . . . a meeting at the University yesterday.

5. . . . . . some pictures on the wall.

6. . . . . . somebody in the corridor when I went out.

7. . . . . . any books in foreign languages in your library?

 

 

Вправа 4. Перекладіть речення:

1. У цьому журналі є цікаві статті про історію автомобіля.

2. В моїй кімнаті буде телефон через кілька днів.

3. У нашому клубі сьогодні буде лекція про охорону навколишнього середовища (environmental protection).

4. На другому поверсі є велика бібліотека.

5. У залі було багато народу, коли ми увійшли.

6. Скільки студентів у вашій групі? – У нашій групі 15 студентів.

7. Чи є іноземні книги у цій бібліотеці? – Так, багато.

8. Гадаю, сьогодні на концерті буде багато людей.

9. У нашому університеті дуже добра лабораторія гоночних автомобілів.

НЕВИЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

It + is, was, will be = Перекладається безособовими реченнями

 

It is necessary to finish the work on time.

Необхіднозакінчити роботу вчасно.

It was very cold.

Було дуже холодно.

Вправа 5. Перекладіть рідною мовою:

1. It is better to go by car than by tram.

2. In July it is usually hot in this part of the country.

3. It is more interesting to go to the movie with friends.

4. It will be good if you agree.

5. Is it correct that I invited him?

6. It was not very clever to do this.

 

Вправа 6. Перекладіть безособові та невизначено-особові речення англійською мовою:

1. Краще обговорити це питання наступного тижня.

2. Важко дістати цю книгу.

3. Необхідно робити це вчасно.

4. Важливо знати це правило.

5. Улітку минулого року було дуже пекуче.

Прийменники часу:

in- вживається:

а) перед назвами місяців: e.g. in September, in July

б) -"- пори року: e.g. in summer, in winter

в) при вказуванні частини дня: e.g. in the morning, in the evening,

in the afternoon Але: at night

г) перед вказуванням року: e.g. in 1990, in 1956

д) у значенні через якийсь час:

e.g. in 2 days, in 10 minutes, in some years

on– вживається із назвами днів тижня та зі словом day : e.g. on Monday, on Friday

at – вживається перед зазначенням часу: e.g. at 3 o'clock, at 6 p.m.

during – під час: e.g. during the meeting, during the war

for – на протязі: e.g. for 5 years, for a week, for 10 minutes

before – перед: e.g. before breakfast

after - після: e.g. after lessons

from ... to (till) - з ... до: e.g. from morning to (till) night

by – до якогось часу: e.g. by 3 o'clock

 

since –з якого-небудь часу: e.g. since I was 5.

while – поки, в той час, як: e.g. while I was sleeping.

Перед наступними сполученнями прийменники не вживаються

 

this last next   week, month, year

 

Вправа 7. Перекладіть речення:

during the lecture, during the conference, for 2 weeks, for 10 years, before the war, after classes, from 3 till 5, from Monday till Friday, since 10 o'clock, for ten hours, while they were reading, for 8 years, by 10 o'clock, by evening, by the end of the week, on Sunday, on his holiday, on her birthday, at 12 o'clock, at night, in 15 minutes, in 10 days, in the morning, in the evening, in winter, in July.

З ранку до вечора, під час канікул, о 9 годині, з 5 до 7, через 10 хвилин, у 1995 році, взимку та літом, у травні, вранці та ввечері, з понеділка по суботу, у вівторок, восени, через рік, через 5 днів, вночі, під час уроку, після сніданку, перед зустріччю, у цьому році (тому, наступному), цього тижня (того, наступного), у цьому (тому, наступному) місяці, поки вона розмовляє, на протязі місяця, з 1995 року, з 5 години дня.

 

Вправа 8. Перекладіть речення:

на столі, за столом, у столі, під столом, над столом, між столами, у стіл, із столу, перед столом, іззаду столу, до столу, від столу, зі столу, біля столу.

ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

Особові Присвійні Зворотні та
Називний відмінок (хто?) Об’єктний відмінок (кого? кому? про кого? і т.і.) I форма (чий? чия?) II форма (абсолютна) посилюючі (-ся, себе)
I me my mine myself
You you your yours yourself
He him his his himself
She her her hers herself
It it its its itself
We us our ours ourselves
You you your yours yourselves
They them their theirs themselves

Вправа 9. Змініть речення згідно до моделі:

Jack translates the articles.He translatesthem.

1. My brother and I study at the University. ... study at the University.

2. Pete helps his mother. ... helps ... .

3. I put the books on the shelf. I put ... on ... .

4. Send this letter to my brother. Send ... to ....

5. I am reading a magazine. I am reading ... .

6. The students are free today. ... are free today.

7. Explain everything to the boys. Explain everything to ... .

Вправа 10. Закінчить речення згідно до моделі:

It is her glass. It ishers.

1. It is my bag. It is ... . 2. It is his room. It is ... . 3. They are our dictionaries. They are ... . 4. It is their address. It is ... . 5. It is our file. It is ... . 6. It is her suitcase. It is ... . 7. Those are our guitars. Those are ... . 8. Take my cup. Yes, I say take ... .

Вправа 11. Заповніть пропуски зворотними займенниками:

1. I will not help you. Do the task ... .

2. I always cook ... .

3. Paul never asks anyone of anything. He does everything ... .

4. She earned money and bought a flat for ... .

5. We had a good time in the country. We enjoyed ... .

6. I wished them good luck and asked to take care of ... .

7. Children! These boys are your guests. Meet them ... .

8. Mary, you can buy the ticket ... .

9. The girl made coffee for her father … .

10. Don't worry, I will take the taxi ... .

 

Вправа 12. Перекладіть речення:

1. Це її підручник, а не наш.

2. Це її ідея. Сама вирішить, що робити.

3. Спитай його про це сам.

4. Думай сам.

5. Дай їй її чашку, а мені – мою.

6. Їж свій сандвіч сам.

7. Дай мені пальто. Ні, не це, моє – чорне.

8. Ти вже великий хлопчик. Зніми взуття сам.

9. Дай мені, будь ласка, свою ручку. Я свою загубив.

10. Давай вип’ємо кави та зігріємося.

11. Візьми мою чашку та свою та помий їх, будь ласка.

 

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.