Лекции.Орг


Поиск:
Вправи підготовчого етапу.
1. До підготовчого етапу проекту включено:

- рецептивні вправи (заслуховання і визначення теми повідомлення, проблеми, завдання)

- рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні вправи (виділення головної інформації з тексту та визначення логіки побудови висловлювання).

Н. Гальскова пропонує приклади таких вправ, де автоматизація мовленнєвих навичок відбувається в ході виконання певної смислової задачі. Наприклад, якщо старшокласникам пропонується в парах провести анкетування про те, яку форму організації підприємства/ подорожи вони обрали б в разі заснування свого власного бізнесу/отримання відпустки, а для цього заповнити анкету, що містить нову лексику та конкретні мовленнєві зразки. Реалізація даного підходу передбачає певне зміщення акцентів з мовних аспектів на змістовні і відхід від механічного виконання формальних підстановчих чи трансформаційних вправ.

Після цього використовуючи нову лексику і нові мовленнєві зразки, учні визначають переваги та недоліки форм бізнесу/відів транспорту/міста… та інтерпретують їх. Дана вправа з багаторазовим повторенням нового матеріалу в жорстко заданому режимі з вербальною опорою забезпечує автоматизацію лексичної та граматичної навички, але при цьому діяльність учнів вмотивована необхідністю дізнатися про щось нове для себе: власне одержана інформація на різних рівнях її узагальнення, разом з автоматизованістю мовленнєвих навичок є результатом виконаного завдання.

Таким чином, важливим фактором комунікативності спілкування у вправі є наявність «смислової задачі», розв’язання якої є особисто цікавим для студента.

Завершення підготовчого етапу передбачає виконання рецептивно-продуктивних комунікативних вправ на обговорення в малих групах плану проектної роботи, формулювання мети і визначення кінцевого продукту проекту.

Наведемо приклад вправи для планування проекту, яка виконується на підготовчому етапі.

1. Приклад – рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для формулювання проблеми проекту, визначення можливих форм її реалізації.

Task: The American artist Andy Warhol once said that what is the best in most capital cities of the world is the MacDonald’s Restaurant and only Moscow doesn’t have such a nice thing. Today this is not true any longer; even in Kiev, if you feel like an American hamburger you go to MacDonald’s.

Now work in small groups. Make a list of items in your everyday life that have British/ American origin. You have 5 minutes.

Share your ideas with the class (all the items are discussed and put down on the board in a mind-map).

П етап – виконавчий

2. Метою вправ виконавчого етапу є навчити учнів читати текст з розумінням загального змісту і важливих деталей, навчити висловлюватися на основі прочитаного або почутого тексту та передавати власне ставлення до його змісту, а також організувати самостійну діяльність учнів з читання та відбору текстів на обрану тему, проводити роботу по збору інформації з інших джерел. Учні навчаються створювати анкети та проводити опитування та інтерв’ю, письмово викладати результати проекту та ілюструвати їх різноманітними схемами і графіками.

Вправи: На виконавчому етапі учні виконують вправи, які готують їх до виконання проекту, а саме:

- вправи на формування задуму висловлювання,

- поєднання смислових частин висловлювання в цілий текст,

- складати різні види анкет і проводити анкетування

- планувати і проводити інтерв’ю,

- писати звіт.

Учні оволодівають прийомами письмового оформлення проекту та його усної презентації. На цьому етапі учні також навчаються викладати одержану інформацію у графіках, схемах, таблицях тощо. Крім того, виконавчий етап передбачає поточні усні звіти учнів про хід виконання проекту індивідуально, або у мікрогрупах, і заповнення ними звітних форм.

На цьому етапі у учнів формується лексична, мовленнєва компетенція, відпрацьовуються навички читання, письма и, як результат, формується граматична компетенція.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-22; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 342 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

621 - | 583 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.