Лекции.Орг


Поиск:
Тема Складання характеристики, резюме
знати особливості оформлення документів щодо особового складу, різновиди документів та їх форми, склад реквізитів документів;

вміти оформляти документи щодо особового складу, грамотно писати й оформляти документи.

 

І Законспектуйте за книгою Діденко А.Н.Сучасне діловодство. –К., 2000. – С 112- 115

Вправа Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Характеристика

ведучого інжинера Леснікова Ільї Зінов'євіча,

беспартійного, освіта — вища.

Пан Лесніков І.З працює на предприємстві із 1989 р. після скінчення Києвского політехничного інстітута. Часто печа-таєтся у научній прессі із актуальними статями. На про­тязі усієї роботи зарекомендував себе як добрий товаріщ, вічливий, має хороші відношення с робітниками. Неоднократ­но поощрявся за приймання активной участі в спортівних міроприємствах концерна грошовими нагородами. Всі без вик­лючення порученя виконує вовремя і сумліно.

С 1997 по 1998 рр. Лесніков Г. 3. був в составі группи по розробці нового генірального плана застройки концерни і як актівний учасник — нагороженний Похвальной Грамотой Вер-ховной ради Украіни. У 1994 році стажирувався в Краковсь-ком домобудівном комбінате (Польша).

Ця характерістіка видана для пред' явлення по місцю тре-бування.

Гол. Інженер (підпис) Пятаковскій Ю. Д.

Презідент концерни «Стімул» (підпис) Варіч Е. С.

 

Питання для самоконтролю

  1. Що таке характеристика?
  2. Чим характеристика відрізняється від резюме?
  3. Які відомості вказуються в тексті характеристики?
  4. Складіть власне резюме

Тема Телеграма. Факс

знати особливості оформлення документів, склад реквізитів документів;

вміти грамотно писати й оформляти документи.

 

 

І Законспектуйте за книгою Діденко А.Н.Сучасне діловодство. –К., 2000. – С 82-88

Складіть зразок телеграми

Питання для самоконтролю

1. Що таке телеграма?

2. Як приймають факс?

3. Які відомості вказуються в телеграмі?

Тема 5.4. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

Знати визначення оголошення, доповідних і пояснювальних записок,протоколу, їх реквізити, класифікацію

Вміти упорядковувати доповідні та пояснювальні записки, правильно писати виробничі протоколи та витяги з протоколів

 

 

І Законспектуйте за книгою Діденко А.Н.Сучасне діловодство. –К., 2000. – С 82-88

Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Начальнику цеху № 4

Акціонерного товариства

Доповідна записка

12.10.98 на другій зміні сталася пригода: Швець С.К. порушив правила експлуатації устаткування. Через це трохи не сталася аварія.

Начальник зміни М.Н.Деркач

Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Київська середня школа № 15 Директору школи

Харчук С.І.

Пояснювальна записка

Я пропустив уроки, бо разом з батьками відвідав виставку робіт сучасних українських скульпторів.

Учень 11-Б класу Підпис

Виправте помилки та відредагуйте поданий документ

Докладна записка.

ДіректоруЧП «Врожай” Іл'ічову Василію Леонидовічу від ст. механика ЧП «Врожай” Кучіренко Генадія Юр'євіча

Доповідаю, що мною Кучіренко Романом були виявлені нарушения технологичного режима у першій лабораторії 24 січня місяця цього року, завдяки нетбалості електріка Кісільова В. Л. Через це були виведені з строя 2 (два) інкубатора.

Акт про сбитки які були зроблені додаєтся. Ст. механік (підпис) Кучіренко Г. Ю.

Відредагувати текст, дописати відсутні відомості.

ВИТЯГ

з протоколу засідання правління

КСП “Нива”

Слухали: голову правління Марчука Ю.І. про надання матеріальної допомоги Семенцовій Н.П.

Ухвалили: надати матеріальну допомогу Семенцовій Н.П.

Оформіть запрошення, розмістивши пра­вильно реквізити на аркуші паперу формату А 4.

Запрошення. Київська міська державна адміністрація та АТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" мають честь запросити Рум'янцеву Дану Мечиславівну на офіційне відкриття виставки-ярмарку "Різдвяний подарунок '98", яке відбудеться 11 грудня о 14.00 у Палаці спорту за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1. З 12 по 14 грудня ярмарок працює з 10.00 до 18.00; 15 грудня ярмарок працює до 15.00. На виставці-ярмарку будуть представлені: сувеніри та свят­кові аксесуари, ялинкові прикраси, іграшки та комп'ютерні ігри, канцтовари, побутова техніка, меблі, ювелірні вироби, годинники, одяг, взуття, шкіргалантерея, посуд, парфумерні вироби, харчові продукти, напої, фітодизайн, спортивно-ту­ристичний інвентар та обладнання. Чекаємо на Вас. Наші телефони: (044) 220-53-96, 220-55-38, 462-07-63, 220-56-30.

Прочитайте уривки із текстів звітів. З'ясуйте, до якої групи за способом оформлення тексту нале­жить кожний із них. Що ви знаєте про характер їх оформлення?

І. У музичній школі працює 23 викладачі, з них: з вищою освітою — 14 осіб, з середньою спеціальною — 9 осіб. У фортепіанному відділі працює 11 викладачів, у народному (міхові, духові, струнні інструменти) — 12.

Усього у школі навчається 308 осіб. Кількість учнів у відділах така: баян, акордеон — 87; духові інструменти — 32; скрипка — 10; фортепіано — 120; домра — 19; гітара — 40.

П. Було перевірено нову лінію оздоблювальних і оброблювальних машин на швейній фабриці № 4 м. Києва. Під час перевірки працівники фабрики довели свою високу фа­хову підготовку, а також продемонстрували великий асорти­мент обробок і оздоблень, високий ступінь безпеки нового потоку устаткування. Використання нової лінії потребує ви­сокого рівня знань і практики. Враховуючи це, для підви­щення кваліфікації працівників на фабриці було обладнано декілька кабінетів, забезпечених усім необхідним для навчан­ня: технічною літературою, наочністю, великою кількістю різноманітних тканин, фурнітурою.

 

Питання для самоперевірки

1. Що таке доповідна і пояснювальна записки?

2. Чим вони відрізняються?

3. З яких реквізитів складаються ці документи?

4. Що є важливим для усного та писемного оголошення?

5. Пояснювальна записка — це....

6. Цей документ пишеться на вимогу....

7. Якщо документ не виходить за межі установи, то....

8. Пояснювальна записка, яка виходить за межі установи,....

9. Цей документ містить такі реквізити:...

10. Запрошення — це документ, який....

11. За змістом і формуляром запрошення подібне до....

12. Цей документ містить такі реквізити:....

13.У тексті запрошення вказуються....

14. Запрошення підписується....

15.Обсяг запрошення залежить від....

16. Формули ввічливості та подяки за увагу вживаються в тексті запрошення, якщо....

17. Звіт — це....

18. За способом Відтворення тексту звіти бувають....

19.Вони оформляються на....

20.Звіт має такі реквізити:

21.Великий за обсягом звіт....

Тема 5.5.Особливості складання розпорядчих документів. Наказ, розпорядження, постанова.

Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, інструкція.

знати основні вимоги до складання й оформлення розпорядчих і організаційних документів, види документів, класифікацію і системи документації;

вміти правильно складати розпорядчі документи, грамотно їх оформляти.

 

І Законспектуйте за книгою Діденко А.Н.Сучасне діловодство. –К., 2000. – С, 52-56, 92-96

Напишіть наказ, правильно розташувавши реквізити.

Наказ. Дата. Номер. м.Харків. про переведення на іншу роботу. Перевести: Соловйову Людмилу Федорівну, старшого лаборанта інституту, на посаду завідувача кабінету іноземних мов з 00.00.00 з посадовим окладом 180 грн. На місяць. Підстава: заява Соловйової Л.Ф. із візами. Директор інституту І.Т.Зотов. Візи: Відділ кадрів, Керівник структурного підрозділу, Плановий відділ. З наказом ознайомлена. Підпис.

Завдання.

Оформіть правила дотримання техніки безпеки на вашому робочому місці

Питання для самоконтролю

1. Що таке інструкція?

2. Скільки років зберігається посадова інструкція?

3. Чим вона відрізняється від правил?

4. Що таке положення?

5. Як класифікуються положення?

6. Що таке статут?

7. Чим постанова відрізняється від розпорядження?

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 687 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

574 - | 584 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.