Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒодатков≥ м≥ркуванн€ щодо перших завдань з аудиту.
28. јудитор повинен виконати наступн≥ д≥њ до початку виконанн€ першого завданн€ з аудиту:

а) виконати процедури щодо прийн€тт€ нового кл≥Їнта та конкретного завданн€ з аудиту (додатков≥ поради див. у ћ—ј 220);

б) провести обговоренн€ з попередн≥м аудитором, €кщо в≥дбулась зм≥на аудитор≥в, у в≥дпов≥дност≥ до вимог етики.

29. ћета та ц≥ль плануванн€ аудиту Ї однаковими незалежно в≥д того, чи Ї завданн€ з аудиту першим чи повторюваним. ѕроте п≥д час виконанн€ першого завданн€ може ви€витись необх≥дним зб≥льшити обс€г плануванн€, оск≥льки в такому випадку аудитор не маЇ попереднього досв≥ду сп≥впрац≥ з субТЇктом господарюванн€, €к це Ї у випадку плануванн€ повторюваного завданн€. ƒодатков≥ питанн€, €к≥ аудитор може розгл€дати п≥д час розробки загальноњ стратег≥њ та плану аудиту дл€ перших завдань з аудиту, можуть включати:

Х домовлен≥сть з попередн≥м аудитором (€кщо це не заборонено законом або нормативними документами), наприклад, щодо ознайомленн€ з робочими документами попереднього аудитора;

Х будь-€к≥ значн≥ питанн€ (включно ≥з застосуванн€м обл≥кових принцип≥в чи стандарт≥в аудиту або зв≥тност≥), що обговорювались з управл≥нським персоналом у звТ€зку з вибором його аудитором, пов≥домленн€ цих питань найвищому управл≥нському персоналу, та њх вплив на загальну стратег≥ю та план аудиту.

«апланован≥ аудиторськ≥ процедури дл€ отриманн€ достатн≥х та в≥дпов≥дних аудиторських доказ≥в щодо вступних баланс≥в (залишк≥в на початок пер≥оду) (див. параграф 2 ћ—ј 510 Уѕерш≥ завданн€ Ц залишки на початок пер≥одуФ).

ѕризначенн€ персоналу ф≥рми, €кий би мав в≥дпов≥дний р≥вень знань та компетентност≥ дл€ в≥дпов≥д≥ на оч≥куван≥ значн≥ ризики.

≤нш≥ процедури у в≥дпов≥дност≥ до вимог системи контролю €кост≥ ф≥рми щодо перших завдань з аудиту (система контролю €кост≥ ф≥рми може, наприклад, вимагати залученн€ ≥ншого партнера або старшого аудитора дл€ перев≥рки загальноњ стратег≥њ аудиту до початку виконанн€ важливих аудиторських процедур або перев≥рки висновк≥в до њх поданн€ кл≥Їнту).

 

ћ—ј 320 У—уттЇв≥сть в аудит≥Ф

 

–екомендац≥њ з вивченн€ ћ—ј 320.

1. ѕон€тт€ ДсуттЇв≥стьФ, њњ значенн€ в процес≥ аудиту ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

2. ¬заЇмозвТ€зок м≥ж суттЇв≥стю й аудиторським ризиком.

3. —уттЇв≥сть ≥ аудиторський ризик при оц≥нц≥ аудиторських доказ≥в.

4. ќц≥нка насл≥дк≥в викривлень.

5. ѕов≥домленн€ ≥нформац≥њ щодо похибок.

 

¬ступ.

1. ћетою цього ћ≥жнародного стандарту аудиту (ћ—ј) Ї встановленн€ стандарт≥в ≥ наданн€ рекомендац≥й щодо пон€тт€ суттЇвост≥ ≥ ≥њ взаЇмозвТ€зк≥в з аудиторським ризиком.

2. ¬ процес≥ проведенн€ аудиторськоњ перев≥рки аудитор повинен оц≥нювати суттЇв≥сть у взаЇмозвТ€зку з аудиторським ризиком.

3. ¬ У онцептуальн≥й основ≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф, розроблен≥й  ом≥тетом з м≥жнародних стандарт≥в бухгалтерського обл≥ку, пон€тт€ У суттЇв≥сть Ф визначаЇтьс€ так:

У≤нформац≥€ Ї суттЇвою, €кщо њњ пропуск або неправильне в≥дображенн€ можуть вплинути на економ≥чн≥ р≥шенн€ користувач≥в, прийн€т≥ на основ≥ ф≥нансових зв≥т≥в. —уттЇв≥сть залежить в≥д величини суми статт≥ або значущост≥ помилки, допущеноњ за певних обставин у звТ€зку з пропуском або неправильним в≥дображенн€м. “аким чином, суттЇв≥сть скор≥ше виступаЇ певним порогом або критер≥Їм в≥дс≥канн€, а не основною €к≥сною характеристикою, €ка маЇ бути притаманною ≥нформац≥њ, щоб вона стала корисноюФ.

—уттЇв≥сть.

4. јудиторська перев≥рка ф≥нансових зв≥т≥в маЇ на мет≥ наданн€ аудиторов≥ можливост≥ висловити думку про те, чи складен≥ ц≥ ф≥нансов≥ зв≥ти у вс≥х суттЇвих аспектах в≥дпов≥дно до визначеноњ концептуальноњ основи ф≥нансовоњ зв≥тност≥. ќц≥нка суттЇвост≥ Ї предметом профес≥йного судженн€.

5. –озробл€ючи план аудиту, аудитор установлюЇ прийн€тий р≥вень суттЇвост≥ з метою ви€вленн€ суттЇвих (з к≥льк≥сноњ точки зору) викривлень. ќднак треба враховувати й обс€г (к≥льк≥сть), ≥ характер (€к≥сть) викривлень. ѕрикладами €к≥сних викривлень Ї: недостатн≥й чи нев≥дпов≥дний опис обл≥ковоњ пол≥тики, коли Ї ймов≥рн≥сть того що користувач ф≥нансових зв≥т≥в буде введений в оману таким описом, а також ненаданн€ ≥нформац≥њ про порушенн€ нормативних вимог, коли Ї ймов≥рн≥сть того, що наступне застосуванн€ нормативних обмежень суттЇво знизить операц≥йн≥ можливост≥.

6. јудитор повинен розгл€нути можлив≥сть викривлень пор≥вн€но невеликих сум, €к≥ в сукупност≥ можуть суттЇво вплинути на ф≥нансов≥ зв≥ти. Ќаприклад, помилка в процедур≥, проведен≥й наприк≥нц≥ м≥с€ц€, може св≥дчити про потенц≥йне суттЇве викривленн€, €ке виникне, €кщо така помилка повторюватиметьс€ кожного м≥с€ц€.

7. јудитор розгл€даЇ суттЇв≥сть ≥ на р≥вн≥ ф≥нансових зв≥т≥в в ц≥лому, ≥ щодо сальдо окремих рахунк≥в, клас≥в операц≥й та ≥нформац≥њ, що розкриваЇтьс€. Ќа суттЇв≥сть можуть впливати законодавч≥ й нормативн≥ вимоги, а також фактори, що стосуютьс€ сальдо окремих рахунк≥в ф≥нансових зв≥т≥в ≥ взаЇмозвТ€зк≥в м≥ж ними. ” результат≥ можна отримати р≥зн≥ р≥вн≥ суттЇвост≥ залежно в≥д досл≥джуваного аспекту ф≥нансових зв≥т≥в.

8. јудитор повинен оц≥нювати суттЇв≥сть:

а) визначаючи характер, розрахунок часу та обс€г аудиторських процедур;

б) оц≥нюючи насл≥дки викривлень.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 331 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

535 - | 533 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.