Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќр≥Їнтовний розпор€док дн€ на процеси життЇд≥€льност≥ д≥тей.
¬дома ѕ≥дйом, ранковий туалет   ” дит€чому садку –анкова зустр≥ч д≥тей, ≥гри, самост≥йна д≥€льн≥сть за ви≠- бором д≥тей, ≥ндив≥дуальне сп≥лкуванн€, г≥мнастика   ѕ≥дготовка до сн≥данку, сн≥данок   ≤гри, п≥дготовка до зан€ть, зан€тт€ колективн≥ та ≥ндив≥≠- дуальн≥, самост≥йна д≥€льн≥сть за вибором д≥тей   ѕ≥дготовка до прогул€нки, прогул€нка, ≥ндив≥дуальн≥ за-≠ н€тт€   ѕоверненн€ з прогул€нки, п≥дготовка до об≥ду, об≥д   ѕ≥дготовка до сну, сон   ѕоступовий п≥дйом, оздоров≠- ч≥ процедури   ѕолуденок, ≥гри, самост≥йна д≥€льн≥сть, ≥ндив≥дуальн≥ (сп≥льн≥) зан€тт€   ѕ≥дготовка до прогул€нки, прогул€нка   ѕоверненн€ з прогул€нки, ве≠- чер€, ≥гри, самост≥йна д≥€ль≠- н≥сть за вибором д≥тей, бес≥≠- ди виховател€ з батьками   ѕоверненн€ д≥тей додому   ¬дома ѕрогул€нка з батьками   —пок≥йн≥ ≥гри з татом, бабу≠- сею, д≥дусем, г≥г≥Їн≥чн≥ про≠- цедури   ”кладанн€, колискова мами, н≥чний сон   6.30Ч7.30     7.30Ч8.30     8.30Ч9.00   9.00Ч10.00     10.00Ч12.00   12.00Ч13.00     13.00Ч15.00   15.00Ч15.30     15.30Ч16.30   16.30Ч18.00     18.00Ч18.45   18.45Ч19.00     19.00Ч20.00   20.00-20.30   20.30- 6.30 (7.30)

Ђ¬»’ќ¬”™ћќ «ƒќ–ќ¬” ƒ»“»Ќ”ї

’арактерним дл€ четвертого року житт€ Ї зб≥льшенн€ маси т≥ла дитини, п≥двищенн€ активност≥ дитини, посиленн€ њњ ц≥леспр€мованост≥, рухи стають р≥зноман≥тн≥шими й б≥льш координованими. ” цьому в≥ц≥ в д≥тей продовжуютьс€ формуватис€ навички охайност≥.

” де€ких д≥тей ≥з «ѕ– спостер≥гаЇтьс€ спов≥льнен≥сть ≥ недостатн€ координован≥сть дов≥льних рух≥в, що про€вл€Їтьс€ в тому, що рухи ще неточн≥, несм≥лив≥.

” 4-р≥чному в≥ц≥ д≥ти навчаютьс€ ходити р≥зноман≥тними способами. ” де€ких д≥тей ≥з «ѕ– складнощ≥ виникають при виконанн≥ приставних крок≥в вперед, у сторони, через порушену координац≥ю рух≥в та плоскостоп≥сть. “акож дл€ б≥льшост≥ д≥тей складними дл€ виконанн€ Ї ход≥нн€ в р≥зних напр€мках (врозт≥ч).

ƒ≥ти волод≥ють навичками б≥гати у вс≥х напр€мках, р≥зноман≥тними способами. јле дл€ де€ких д≥тей ≥з «ѕ– труднощ≥ виникають п≥д час б≥гу при зм≥н≥ напр€мку руху, у р≥зних напр€мках, б≥гу по звивист≥й дор≥жц≥ через в≥дсутн≥сть належноњ уваги, погану координац≥ю рух≥в, а також ≥з-за значних порушень роботи серцево-судинноњ системи.

÷ей в≥к характеризуЇтьс€ оволод≥нн€м ум≥нн€ми стрибати р≥зноман≥тними способами. —л≥д зазначити, що у де€ких д≥тей ≥з «ѕ– виникають труднощ≥ при виконанн≥ стрибк≥в на одн≥й ноз≥, перестрибувань через 5-6 паралельних л≥н≥й; перестрибуванн€ через невисок≥ (5-8 см) предмети дл€ б≥льшост≥ д≥тей Ї взагал≥ дуже складним процесом, що спричинено несформован≥стю координац≥њ рух≥в.

ƒ≥ти оволод≥вають ум≥нн€ми ман≥пул€ц≥њ з такими предметами €к м'€ч, кулька (д≥аметром 20Ч25 см), обруч, торбинка з п≥ском. ƒл€ де€ких д≥тей ≥з «ѕ– складнощ≥ спостер≥гаютьс€ з попаданн€м мТ€ча у ц≥ль; вс≥ рухи л≥вою рукою Ї недосконалими.

” чотирьохр≥чному в≥ц≥ д≥ти навчаютьс€ лазити, п≥дл≥зати, прол≥зати у р≥зних положенн€х т≥ла, робити кувирок вперед. ƒе€к≥ д≥ти ≥з «ѕ– прол≥заючи нап≥вприс≥вши п≥д мотузком, торкаютьс€ руками п≥длоги через втрату р≥вноваги; вправи на г≥мнастичн≥й ст≥нц≥, на похил≥й драбини Ї складними дл€ виконанн€, оск≥льки у б≥льшост≥ д≥тей Ї страх впасти чи не виконати певн≥ д≥њ, тому вони взагал≥ в≥дмовл€ютьс€ њх виконувати або ж т≥льки з≥ страховкою.

Ѕ≥льш≥сть д≥тей ≥з «ѕ–, виконуючи р≥зноман≥тн≥ вправи спр€мован≥ на розвиток р≥вноваги, б≥гаючи ≥ ход€чи м≥ж двома л≥н≥€ми, наступають на них; ход€ть по покладен≥й похило дошц≥, по г≥мнастичн≥й лав≥ лише з≥ страховкою, через страх та спов≥льнен≥сть ≥ недостатн≥сть координованост≥ дов≥льних рух≥в.

“акож важливим Ї розвиток др≥бноњ моторики. ” 4 роки у д≥тей розвиваютьс€ вм≥нн€ заст≥бувати іудзики, завТ€зувати шнурки; правильно тримати ол≥вець, пензлик, коп≥ювати по зразку квадрат (неч≥тко, ≥з загнутими кутами); р≥зати ножиц€ми пап≥р.

ƒл€ б≥льшост≥ д≥тей ≥з «ѕ– характерним Ї виконанн€ цих рух≥в у 6-р≥чному в≥ц≥ через утрудненн€ в засвоЇнн≥ нових рухових формул, особливо пов'€заних з др≥бними точними рухами; п≥двищенн€ руховоњ активност≥, непосидюч≥сть, розгальмуванн€, недостатн≥й розвиток др≥бноњ моторики.

Ќавчально-виховн≥ завданн€:

- тренувати у д≥тей серцево-судинну ≥ дихальну системи, загартовувати орган≥зм;

- формувати у д≥тей ≥нтерес до ф≥зичноњ культури та сп≥льних ф≥зичних зан€ть з однол≥тками;

- розвивати координац≥ю, р≥вновагу;

- зд≥йснювати систему корекц≥йно-в≥дновлювальних заход≥в, спр€мованих на розвиток псих≥чних процес≥в ≥ особист≥сних €костей вихованц≥в, попереджати виникненн€ вторинних в≥дхилень у психоф≥зичному розвитку дитини;

- формувати правильну поставу та розвиток стопи у кожноњ дитини;

- формувати вм≥нн€ виконувати рухи ведучоњ руки з великою ампл≥тудою та рухи кист≥ й пальц≥в рук при зоровому контрол≥;

- використовувати вправи та ≥гров≥ завданн€ на формуванн€ просторових у€влень.

 

’арактерним дл€ четвертого року житт€ Ї зб≥льшенн€ маси т≥ла дитини за р≥к на 1,5-2,0 кг, зр≥ст на 5-7 см; до 4 рок≥в маса т≥ла дос€гаЇ близько 16,5 кг, зр≥ст Ц 102 см, окружн≥сть грудноњ кл≥тки - 53 см. ѕ≥двищуЇтьс€ активн≥сть дитини, посилюЇтьс€ њњ ц≥леспр€мован≥сть, рухи стають р≥зноман≥тн≥шими й б≥льш координованими.

” цьому в≥ц≥ в д≥тей продовжуютьс€ формуватис€ навички охайно њсти: не кришити хл≥б, пережовувати њжу ≥з закритим ротом, не розливати страву, правильно користуватись ложкою, виделкою (до к≥нц€ четвертого року), серветкою. “акож д≥ти оволод≥вають навичками самост≥йно засукувати рукава, мити руки та обличч€, правильно користуватис€ милом, не мочити од€гу, насухо витирати обличч€ ≥ руки, в≥шати рушник у в≥дведене дл€ нього м≥сце; од€гатис€ без чиЇњсь допомоги, розр≥зн€ти передню частину од€гу в≥д задньоњ.

«м≥ст педагог≥чноњ роботи

«агартовуванн€. ѕроводити комплекс загартовувальних заход≥в з використанн€м природних фактор≥в. ” холодний пер≥од року дбати про щоденне перебуванн€ д≥тей на пов≥тр≥ до 4 год. ”л≥тку все житт€ д≥тей орган≥зовувати на пов≥тр≥.

ѕроводити загартовуванн€ сонцем п≥д час ранковоњ прогул€нки у весн€нол≥тн≥й пер≥од року, керуючись г≥г≥Їн≥чними рекомендац≥€ми.

“емпература в прим≥щен≥ маЇ бути такою, €к ≥ в перш≥й молодш≥й груп≥. ѕродовжувати проводити м≥сцев≥ ≥ загальн≥ процедури Ч ходьба по мокрому настилу, полосканн€ з≥ва водою к≥мнатноњ температури ≥ омиванн€ рук до л≥кт€.

ѕродовжувати купанн€ д≥тей у в≥дкрит≥й водойм≥, додержуючи вс≥х г≥г≥Їн≥чних ≥ педагог≥чних вимог (див. Ђ“рет≥й р≥к житт€ї).

¬прави з ходьби. –озвивати вм≥нн€ ходити на носках, високо п≥дн≥маючи кол≥на, на зовн≥шн≥й сторон≥ стопи, на п'€тках, робл€чи приставн≥ кроки вперед, у сторони. ’одити в колон≥, по колу, не тримаючись за руки; парами один за одним та в р≥зних напр€мах (врозт≥ч). ’одити, виконуючи завданн€ виховател€, ≥з зупинками, прис≥данн€м, повертанн€м, Ђзм≥йкоюї (м≥ж предметами на п≥длоз≥), п≥дн≥матис€ та спускатис€ по сходах, переступаючи обома ногами, сид≥ти з перехрещеними ногами.

¬прави з б≥гу. –озвивати вм≥нн€ б≥гати на носочках, в колон≥ по одному, невеликими групами, вс≥Їю групою в одному напр€м≥ та, зм≥нюючи напр€м руху (обб≥гаючи предмети, що сто€ть на п≥длоз≥), по пр€м≥й ≥ звивист≥й дор≥жц≥ (ширина 25Ч30 см, довжина 5Ч6 м); у р≥зних напр€мах, ≥з зупинками (прис≥данн€). “≥кати в≥д того, хто ловить; наздоган€ти того, хто т≥каЇ. ѕроб≥гати пов≥льно до 20 м. Ѕ≥гати в середньому темп≥ 20Ч25 с, у пов≥льному темп≥ Ч ≤ хв. 20 с.

¬прави з стрибк≥в. –озвивати вм≥нн€ стрибати на м≥сц≥; п≥дстрибувати вгору, намагаючись д≥стати предмет (кулька, бр€зкальце), п≥дв≥шений вище в≥д п≥дн€тих угору рук дитини на 10Ч15 см. —трибати на обох ногах, просуваючись уперед (в≥дстань 2,5Ч3 м), стрибати на одн≥й ноз≥. ѕерестрибувати через 5Ч6 паралельних л≥н≥й (в≥дстань м≥ж ними 25Ч30 см), з кола в коло. ѕерестрибувати через невисок≥ (5Ч8 см) предмети. —трибати через Ђструмочокї з двох паралельних л≥н≥й (ширина м≥ж ними 20-25 см). —трибати в глибину з лави, куба (висота 15Ч20 см). —трибати на обох ногах угору, д≥стаючи руками г≥лки дерев або кущ≥в.

¬прави на коченн€, киданн€, лов≥нн€. –озвивати вм≥нн€ котити м'€ч, кульку (д≥аметром 20Ч25 см) в≥д виховател€ до дитини ≥ назад з положенн€ навпоч≥пки (в≥дстань 1,5Ч2 м). ѕрокочувати кульки, м'€ч≥ м≥ж предметами у ворота (ширина 60Ч50 см, в≥дстань 1,5Ч2 м).  идати м'€ч вихователев≥ обома руками знизу та в≥д грудей, ловити кинутий вихователем м'€ч (в≥дстань 1,5м).  идати предмети (м'€ч, торбинка з п≥ском масою 100 г) в горизонтальну ц≥ль (€щик, обруч) з в≥дстан≥ 1,5Ч2 м; кидати м'€ч обома руками в≥д грудей та знизу в кошик (€щик), що стоњть на п≥длоз≥ на в≥дстан≥ 2 м. ѕ≥сл€ киданн€ м'€ча об землю чи п≥длогу намагатис€ сп≥ймати його (один-два рази).  идати предмети правою та л≥вою руками у вертикальну ц≥ль (висота центру м≥шен≥ 1,2 м над п≥длогою).  идати предмети правою та л≥вою рукою (м'€ч, торбинка з п≥ском) на дальн≥сть (наприк≥нц≥ року не менше 1Ч3 м).

¬прави на повзанн€ та лаз≥нн€. –озвивати вм≥нн€ п≥дл≥зати п≥д мотузок, дугу (висота 50Ч40 см) з положенн€ навпоч≥пки та в упор≥ сто€чи на кол≥нах, спираючись кист€ми рук об п≥длогу. ѕроповзати м≥ж розставленими предметами (кульки, кегл≥) навколо та по пр€м≥й на в≥дстань до 5 м. ѕрол≥зати, нап≥вприс≥вши, п≥д мотузком, дугою (висота 50Ч40 см), не торкаючись руками п≥длоги. ѕовзати по г≥мнастичн≥й лав≥ в упор≥ сто€чи на кол≥нах. ѕрол≥зати в обруч пр€мо, л≥вим та правим боком. Ћазити по похил≥й драбинц≥, не пропускаючи щабл≥в. Ћазити приставним кроком по г≥мнастичн≥й ст≥нц≥, парканчиков≥ (висота до 1,5 м). ѕерел≥зати через колоду, €ка лежить на земл≥.

¬прави з р≥вноваги. –озвивати вм≥нн€ ходити ≥ б≥гати м≥ж двома проведеними на земл≥ (п≥длоз≥) л≥н≥€ми, не наступаючи на них (в≥дстань м≥ж ними 20Ч15 см). ’одити по дошц≥ (ширина 20 см), покладен≥й на землю. ѕереступати через покладен≥ дол≥ предмети (м'€ч, палиц€, рейка, драбинка). ’одити по ребрист≥й дошц≥. ’одити по покладеному пр€мо й по колу мотузку (10 м), приставл€ючи п'€тку одн≥Їњ ноги до носка ≥ншоњ. ’одити по покладен≥й похило дошц≥ (висота п≥дн€того к≥нц€ дошки 15-20 см), по колод≥. ’одити по г≥мнастичн≥й лав≥, з рухами рук (у сторони, вгору), повертаючись в обидва боки. ѕробувати робити Ђласт≥вкуї (сто€чи на одн≥й ноз≥, другу в≥двод€чи назад). « допомогою дорослих ковзати на обох ногах по крижаних дор≥жках.

¬прави дл€ рук та плечового по€су. –озвивати вм≥нн€ ставити руки на по€с. ѕ≥дн≥мати руки вгору через сторони, опускати руки по черз≥ (спочатку одну, пот≥м Ч другу, обидв≥ разом). ѕерекладати предмет з одн≥Їњ руки в другу перед собою, за спиною, над головою. ѕлескати в долон≥ перед собою ≥ ховати руки за спину. ѕ≥дн≥мати руки вперед, розводити у сторони, повертаючи њх долон€ми вгору, п≥дн≥мати й опускати кист≥, рухати пальц€ми. ¬иконувати обертальн≥ рухи пр€мими руками вперед та назад.

¬прави дл€ н≥г та на коригуванн€ плоскостопост≥. –озвивати вм≥нн€ ставати навшпиньки. ¬иставл€ти ногу на носок уперед, назад, уб≥к. –обити дваЧтри нап≥вприс≥данн€ п≥др€д. ѕрис≥дати, п≥дн≥маючи руки вперед, спираючись руками об кол≥на, обхоплюючи кол≥на руками ≥ пригинаючи голову. ѕо-черз≥ п≥дн≥мати з≥гнут≥ в кол≥нах ноги; робити п≥д з≥гнутою в кол≥н≥ ногою оплеск. —ид€чи захоплювати ступн€ми н≥г м'€ч, м≥шечки з п≥ском. ѕересуватис€ по палиц≥, валику (д≥аметр Ч 6Ч8 см) приставними кроками вб≥к, спираючись на середину ступн≥.

’одьба з опорою на зовн≥шн≥ крањ стоп (€к клишоногий ведмедик) ≥ на внутр≥шн≥х склеп≥нн€х стоп, на носках (€к лисичка). ’одьба з високим п≥дн≥манн€м стегна (€к кон€чка), носки в≥дт€гнен≥. Ѕ≥г на носках (€к мишка). ¬.п. Ц сид€чи на ст≥льц≥ (лав≥), ноги на ширин≥ стопи, руки на по€с≥. ¬≥дт€гнути носки, з≥гнути пальц≥ н≥г, повернутис€ у в.п. ѕовторити 20-28 раз≥в.

ѕовертатис€ вправо, вл≥во, п≥дн≥маючи руки вперед. —ид€чи, повернутис€ й покласти предмет позаду себе, повернутис€, вз€ти предмет. ¬ упор≥ сид€чи, п≥дт€гати до себе ноги, складаючи њх калачиком, вит€гувати; п≥дн≥мати по черз≥ ноги до себе, обхопивши кол≥на руками; п≥дн≥мати по черз≥ ноги вгору ≥ класти њх одна на другу (праву на л≥ву ≥ навпаки).

¬прави дл€ тулуба та на коригуванн€ постави. –озвивати вм≥нн€ сид€чи нахил€ти тулуб уперед. —то€чи на кол≥нах, нахил€ти тулуб уперед та сторони; лежачи на спин≥, п≥дн≥мати одночасно обидв≥ ноги вгору; лежачи на спин≥, рухати ногами, €к при њзд≥ на велосипед≥. Ћежачи на живот≥, згинати ≥ розгинати ноги (по одн≥й ≥ разом). ѕеревертатис€ з≥ спини на жив≥т ≥ навпаки. Ћежачи на живот≥, прогинатис€ ≥ п≥дн≥мати плеч≥, розвод€чи руки в сторони. Ћежачи на груд€х, руки за голову. ѕот€гнутись уперед, €комога сильн≥ше, ногами пот€гнутись назад, не в≥дривати њх в≥д п≥длоги. “римати 8-12 с. ѕовторити 6-12 раз≥в. “е саме, лежачи на спин≥.

ƒихальн≥ вправи. –озвивати вм≥нн€ виконувати дихальн≥ вправи. 1. ¬.п.: —то€чи, руки на по€с≥. ¬дих Ц видих з вт€гуванн€м та випинанн€м живота. 2. Ђ«адули св≥чкуї. «робити сильний видих. 3. ѕокласти на долоню з≥гнутоњ руки пап≥р, енерг≥йним видихом через з≥мкнен≥ губи, старатись здути його з руки. 4. ЂЌасосї. ¬.п.: —то€чи пр€мо, ноги разом, руки вздовж тулуба. «робити вдох, пот≥м нахилитись у сторону, виконуючи видих, рука просуваЇтьс€ вздовж ноги донизу, в цей час ≥нша рука п≥дн≥маЇтьс€ догори. ѕ≥д час цього промовл€ючи: Ђ—-с-с-с!ї. 5. Ђѕаровозї. ’одити по к≥мнат≥, виконуючи рухи з≥гнутими руками в л≥кт€х та говор€чи: Ђ„-у-хї.

¬прави на розслабленн€. –озвивати вм≥нн€ розслабл€тис€. –елаксац≥€ рук. «≥гнути л≥ву руку в запТ€ст€ так, щоб долон€ встала вертикально (Ђпарканчикї), утримувати њњ в такому положенн≥ прот€гом 5-10 секунд. ѕередпл≥чч€ залишаЇтьс€ нерухомим, мТ€зи передпл≥чч€ напружен≥. –озслабити руку, опустити кисть на п≥длогу. ƒек≥лька секунд лежати в розслабленому стан≥, сл≥дкувати за в≥дчутт€м розслабленост≥ в кист≥ руки та передпл≥чч≥. “е ж саме з другою рукою. –уки з≥гнути в запТ€ст≥ пальц€ми вниз, утримувати 5-10 сек., розслабитис€.

–елаксац≥€ н≥г. ¬се т≥ло розслаблене, тренуютьс€ лише ноги (спочатку л≥ва, пот≥м права). «≥гнути ногу в кол≥н≥, напр€гти мТ€зи ноги, утримувати 5-10 сек. ќпустити ногу на п≥длогу, розслабити мТ€зи. «≥гнути ступню носком до себе. Ќапр€гти литков≥ мТ€зи прот€гом 5-10 сек., розслабити њх.

–елаксац≥€ мТ€з≥в тулуба. ¬т€гнути жив≥т у себе, напружити мТ€зи преса, утримати це положенн€ прот€гом 5-10 сек., розслабитис€. ¬игнутис€ в попереку ≥з положенн€ лежачи на спин≥, утримати положенн€ прот€гом 5-10 сек., згодом повернутис€ в початкове положенн€ ≥ розслабитис€.

–елаксац≥€ мТ€з≥в шињ. Ќахилити голову вл≥во Ц заф≥ксувати напруженн€ правосторонн≥х мТ€з≥в шињ, згодом повернутис€ в початкове положенн€. Ќахилити голову вправо Ц заф≥ксувати напруженн€ л≥восторонн≥х мТ€з≥в шињ, повернутис€ в поч. пол.

–елаксац≥€ лицьових мТ€з≥в. «ц≥пити зуби. ¬≥дчути напруженн€. –озслабитись. ѕовторити вправи 2-3 рази. ¬≥дкрити рот. ”тримувати напруженн€ прот€гом 3-5 сек., згодом розслабитись. ѕовторити вправи 2-3 рази.

’вилинки-здоровинки. –озвивати вм≥нн€ виконувати Ђхвилинки-здоровинкиї. —ид€чи, ноги разом, руки внизу. 1-2 - зТЇднати руки за спиною або за ст≥льцем, прогнувшись у спин≥, голову не опускати Ц вдих; 3-4- опускаючи руки Ц тривалий видих. ѕовторити 3-4 рази.

“е саме, руки на стол≥ долон€ми вниз. 1-2 Ц хлопок по столу; 3-4 Ц хлопок у долон≥; 5-6 Ц невеликий поворот ≥ хлопок у долон≥ сус≥да; 7-8 Ц знову хлопок у долон≥. ѕовторити 4-5 раз≥в у р≥зному темп≥.

Ќоги злегка розставлен≥, руки на сид≥нн€ ст≥льц€. 1-2-не в≥дриваючи пТ€т в≥д п≥длоги, пот€гнути носки н≥г на себе; 3-4 Ц розслабити. ѕовторити 10 раз≥в у р≥зному темп≥.

¬каз≥вним пальцем покрутити н≥с л≥воруч та праворуч.

¬каз≥вним пальцем закрити одну н≥здрю, подихати, пот≥м другу ≥ знову подихати.

Ђѕожал≥тиї очен€та.

ѕов≥льно заплющити оч≥ та розплющити њх.

¬прави на розвиток др≥бноњ моторики. –озвивати др≥бну моторику. 1. «гинати та розгинати пальц≥ рук. 2. ¬.п.: —ид€чи, кист≥ на ступн≥. ѕривод€чи та в≥двод€чи кист≥, зрушувати предмет з м≥сц€ (м≥шечок з п≥ском, куб та т.≥.). 3. ¬.п.: —то€чи, руки перед грудьми, кист≥ в Ђзамокї. ¬≥дведенн€ рук уперед, угору. 4. ¬.п.: —ид€чи. ≤м≥тувати гру на барабан≥. 5. ¬.п.: —то€чи, в руках мТ€ч, одна рука зверху долонею вниз, друга знизу Ц долонею вгору. ѕовертати мТ€ч, зм≥нюючи положенн€ рук.

“акож важливим Ї розвиток вм≥нь заст≥бувати іудзики, правильно тримати ол≥вець, пензлик, коп≥ювати по зразку квадрат (неч≥тко, ≥з загнутими кутами).

јле дл€ б≥льшост≥ д≥тей ≥з «ѕ– характерним Ї виконанн€ цих рух≥в лише у 6-р≥чному в≥ц≥.

–ухлив≥ ≥гри та ≥гров≥ вправи. ≤гри з ходьбою, б≥гом, р≥вновагою: ЂЅ≥ж≥ть до менеї; Ђ он€чкиї; ЂЅ≥ж≥ть до прапорц€ї; Ђѕташка ≥ пташен€таї; Ђѕташен€та й к≥тї; Ђ“рамвайї; Ђћиш≥ та к≥тї; ЂЌе зап≥знюйс€ї; Ђ«найди св≥й кол≥рї; Ђƒ≥ти в л≥с≥ї.

≤гри з повзанн€м ≥ лаз≥нн€м: Ђ вочка ≥ курчатаї; Ђћиш≥ в комор≥ї; Ђ ≥шка ≥ кошен€таї; ЂЅдж≥лкаї; Ђ¬оронен€таї.

≤гри з киданн€м та лов≥нн€м предмет≥в: Ђ¬лучити в колої; Ђ’то дал≥ кине торбинку (м'€ч)ї; Ђѕ≥дкинь м'€ч вищеї.

≤гри з≥ стрибками: Ђѕо р≥вненьк≥й дор≥жц≥ї; Ђ—п≥ймай комараї; Ђ оза та вовкї; Ђ∆абкиї; Ђ√оробчики ≥ к≥тї; Ђ« купинки на купинкуї; Ђ’то збере б≥льше стр≥чокї; Ђƒострибни до прапрц€ї; Ђ√оробц≥-стрибунц≥ї.

≤гри на ор≥Їнтуванн€ в простор≥: Ђ¬≥дгадай, хто кричитьї; Ђ«найди св≥й будинокї; ЂЌе наступиї; Ђ ≥зонькаї.

ѕоради батькам:

«ац≥кавлювати д≥тей до активноњ д≥€льност≥.

ƒодержуватись режиму дн€.

√рати у р≥зноман≥тн≥ спортивн≥ ≥гри.

–озвивати др≥бну моторику.

„ерез насл≥дуванн€ д≥тьми батьк≥в, привчати навичкам самообслуговуванн€.

—л≥дкувати за правильною поставою.

ѕоказники ф≥зичного розвитку дитини:

- ходить на носках, робл€чи приставн≥ кроки вперед, у сторонни;

- б≥гаЇ на носочках, по пр€м≥й ≥ звивист≥й дор≥жц≥;

- т≥каЇ в≥д того, хто ловить, наздоган€Ї того, хто т≥каЇ;

- стрибаЇ на одн≥й ноз≥;

- стрибаЇ в глибину з лави, куба (висота 15Ч20 см);

- прокочуЇ кульки, м'€ч≥ м≥ж предметами у ворота;

- кидаЇ м'€ч вихователев≥ обома руками знизу та в≥д грудей, ловить кинутий вихователем м'€ч (в≥дстань 1,5м);

- проповзаЇ м≥ж розставленими предметами (кульки, кегл≥) навколо та по пр€м≥й на в≥дстань до 5 м;

- ходить по покладеному пр€мо й по колу мотузку (10 м), приставл€ючи п'€тку одн≥Їњ ноги до носка ≥ншоњ;

- тримаЇ пензлик.

Ђ–≤ƒЌј ѕ–»–ќƒјї

Ќавчально-виховн≥ завданн€:

- розширювати у€вленн€ про обТЇкти природи;

- розвивати у€вленн€ про €вища природи, заохочувати називати њх;

- розширювати у€вленн€ про рослини, тварини, знаходити њх на малюнках, картинках;

- формувати у д≥тей дбайливе ставленн€ до природи.

«м≥ст педагог≥чноњ роботи

Ќежива природа. —онце. ѕоказувати д≥т€м —онце та по€снювати його розташуванн€: зранку ≥ ввечер≥ —онце низько над будинками, деревами, тому св≥тла й тепла менше; вдень Ц високо в неб≥, тому св≥тла й тепла б≥льше. ¬ноч≥ —онц€ не видно.

¬ода. –озширювати у€вленн€ д≥тей про воду: вода Ї в р≥чках, озерах, колод€з≥ тощо. ƒощ ≥ сн≥г Ц це також вода. ¬они падають з хмар. ѕо€снювати €к правильно користуватис€ водою дл€ питт€: не забруднювати, не розливати, закривати кран.

«емл€. “верд≥ т≥ла. ¬правл€ти д≥тей розр≥зн€ти мТ€ку ≥ тверду землю; розум≥ти, що п≥сл€ дощу чи поливанн€ земл€ мокра, мТ€ка. ѕ≥сок буваЇ сухий, в≥н розсипаЇтьс€, не зл≥плюЇтьс€. ѕолитий водою п≥сок Ї мокрим, тому з нього легко зл≥пити €кусь форму.

ѕриродн≥ €вища. –озширювати у€вленн€ д≥тей про стан погоди: хмарно, сон€чно, ≥де дощ, сн≥г, дме в≥тер.

ѕори року. Ќадавати у€влень про пори року. ѕо€снювати найхарактерн≥ш≥ ознаки п≥р року: стан сонц€, неба, к≥льк≥сть тепла (холодно, прохолодно, тепло, жарко), стан рослин (цв≥туть, ростуть, опадаЇ лист€ чи без лист€), повед≥нка тварин (зТ€вл€ютьс€ мал€та, сховалис€ чи в≥длет≥ли на зиму тощо) та людей (тепло вд€гаютьс€, об≥гр≥вають житло, купаютьс€ в р≥чц≥ тощо).

–ослини. –озр≥зн€ти ≥ називати один-два види дерев (каштан, береза), кв≥тучих травТ€нистих рослин (тро€нда, тюльпан), дек≥лька вид≥в овоч≥в (цибул€, морква, бур€к, картопл€) та фрукт≥в (€блука, груш≥, сливи, вишн≥). –озр≥зн€ти овоч≥ ≥ фрукти за кольором ≥ смаком. ќзнайомлювати д≥тей з основними частинами рослин (стебло, лист€, кор≥нь, кв≥тка). ѕо€снювати д≥т€м, що рослини жив≥ ≥ дл€ росту њм потр≥бн≥ вода, земл€, св≥тло, тепло.

“варини. –озширювати у€вленн€ про тварин, €к≥ перебувають пор€д, типов≥ особливост≥ зовн≥шньоњ будови тварин: у к≥шки, собаки Ц гостр≥ к≥гт≥ на лапах; у кролика Ц довг≥ вуха; у кон€ Ц грива, копита; у риби Ц плавники; у птах≥в Ц крила. ƒопомагати д≥т€м пом≥чати ц≥кав≥ особливост≥ повед≥нки тварин: њд€ть, пересуваютьс€, чист€тьс€. ѕо€снювати, що тварини по р≥зному пересуваютьс€: ход€ть, б≥гають (корова, к≥нь, собака), стрибають (жаба, кролик, горобець), л≥тають (ворона, муха, комар), плавають у вод≥ (риби), на вод≥ (гуска, качка). ѕо€снювати д≥т€м €к визначати де€ких тварин по голосу (п≥вень, корова, собака, к≥т). ѕо€снювати, що тварини Ц жив≥ ≥стоти, вони не можуть жити без њж≥; тварини бувають св≥йськ≥ ≥ дик≥. ѕоказувати на малюнках: особливост≥ зовн≥шньоњ будови, де живуть, чим живл€тьс€.

Ќаше здоровТ€ ≥ природа. –озширювати у д≥тей у€вленн€ про окрем≥ особливост≥ будови життЇво важливих орган≥в: у рот≥ Ї €зик, зуби, у вухах Ц отв≥р; н≥с маЇ дв≥ н≥здр≥; оч≥ прикривають в≥њ; на шк≥р≥ Ї волосс€чко. Ќазивати ознаки здоровТ€ орган≥в: кол≥р, в≥дсутн≥сть болю, ушкоджень. ѕо€снювати д≥т€м правила безпечноњ повед≥нки в сон€чну, в≥тр€ну, дощову погоду та збереженн€ здоровТ€.

ѕоради батькам:

¬иховуйте у дитини ≥нтерес до €вищ природи, починаючи з набутт€ вм≥нь вдивл€тис€, милуватис€ рослинами ≥ тваринами; про€вл€ти спостережлив≥сть ≥ дбайливо ставитис€ до св≥ту природи. ƒосл≥джуючи предмети природи малюк намагаЇтьс€ сформувати ц≥л≥сне у€вленн€ про св≥т, €кий його оточуЇ, розвиваЇ сприйманн€, у€ву, памТ€ть.

ќзнайомлюючи д≥тей з овочами (фруктами), навчайте в≥др≥зн€ти фрукти ≥ овоч≥ на дотик, смак, за кольором. –азом з д≥тьми називайте ≥ групуйте њх (на одну купку фрукти, на другу Ц овоч≥). „итайте в≥рш≥ про овоч≥ (фрукти), п≥сл€ прослуховуванн€ в≥рша разом з дитиною назв≥ть овоч≥ (фрукти), про €к≥ йшла мова в ньому. ¬ ≥гров≥й форм≥ навчайте дитину визначати овоч≥ ≥ фрукти на дотик ≥з закритими очима.

‘ормуванн€ сприйманн€ важливий елемент псих≥чного розвитку дитини. ѕсихологи зазначають, що формуванн€ сприйманн€ чотирир≥чноњ дитини нев≥дТЇмно повТ€зане з розвитком чутливост≥ до кольор≥в, њх диференц≥юванн€. ¬еликий вплив на розвиток сприйманн€ дитини в≥д≥граюЇ ознайомленн€ з природою. “ак, розвиваючи сприйманн€ дитини, батькам перед прогул€нкою необх≥дно акцентувати увагу дитини на кольори природи, показувати картинки ≥з зображенн€м довколишньоњ природи (кв≥ти, трава, п≥сок, небо, хмари, а також р≥зн≥ предмети), в≥дпов≥дати разом з дитиною на запитанн€ Ђўо €кого кольору?ї. ѕ≥д час прогул€нки вибер≥ть будь-€кий кол≥р ≥ починайте шукати предмети цього кольору, наприклад, червоний Ц кв≥тка тро€нди, лист€ дерева восени, сукн€ ћар≥йки, автомоб≥ль тощо.

“ак≥ зан€тт€ допомагають навчитис€ спостер≥гати за природою, навколишн≥м св≥том, розр≥зн€ти ≥ правильно називати кольори. ¬одночас, спри€ють розвитку мисленн€, сприйн€ттю кольор≥в, загальноњ моторики.

ќзнайомлюючи дитину з тваринним св≥том спочатку запропонуйте розгл€нути картинки ≥з зображенн€м тварин. «верн≥ть увагу дитини на будову кожноњ тварини. ѕо€снюйте дитин≥, що тварина не може жити без њж≥. –озпов≥дайте, що њд€ть тварини: корова, к≥нь, коза Ц щипають траву; к≥шка, собака Ц пТють (хлепчуть) молоко, њд€ть мТ€со; ворона, горобець Ц клюють зерно, ловл€ть комах тощо.

ѕодаруйте дитин≥ домашню тваринку. ¬ такому в≥ц≥ малюков≥ п≥д≥йдуть аквар≥ум з рибиками, папужка, морська свинка, хомТ€чок. ѕознайомте дитину з твариною, з њњ зовн≥шньою будовою т≥ла (лапи, голова, око, вухо, н≥с, хв≥ст, крила тощо), розкаж≥ть дитин≥ про њњ звички (€к тварина њсть, €к спить, €к поводитьс€ тощо). ” цьому в≥ц≥ можна запропонувати дитин≥ виконати маленьке дорученн€ по догл€ду за твариною Ц принести води дл€ домашнього улюбленц€, дати тр≥шки њж≥. ƒогл€даючи за твариною, навчайте дитину називати тварину (кролик, рибка, щур, хомТ€чок). ¬≥дв≥дайте з дитиною зоопарк, познайомте з ≥ншими тваринами.

ѕо€снюйте дитин≥ особливост≥ живоњ ≥ неживоњ природи. „итайте казки та ц≥кав≥ ≥стор≥њ про природу.

–езультати навчально-виховноњ роботи:

- д≥ти знають, що тварини ≥ рослини Ц це жива природа, а вода, ірунт, кам≥нн€ Ц нежива;

- мають у€вленн€ про основн≥ €вища природи;

- можуть назвати особливост≥ зовн≥шньоњ будови т≥ла тварин найближчого оточенн€;

- мають у€вленн€ про необх≥дн≥сть дбайливого ставленн€ до живих ≥стот;

- мають у€вленн€ про будову та доступн≥, дл€ безпосереднього сприйманн€, функц≥њ орган≥в свого т≥ла, правила безпечноњ повед≥нки.

Ђ÷≤ ј¬ј ћј“≈ћј“» јї

Ќавчально-виховн≥ завданн€:

- формувати вм≥нн€ у д≥тей складати групи предмет≥в: один предмет це Ц один; один, ще один ≥ ще один Ц багато;

- ознайомлювати з пон€тт€ми Ђодинї, Ђбагатої, Ђмалої, Ђпор≥внуї;

- формувати вм≥нн€ пор≥внювати предмети методом накладанн€;

- створювати умови дл€ пор≥вн€нн€ предмет≥в за довжиною, шириною, висотою (довгий, короткий, однаков≥ за довжиною) ≥ за формою (круглий, квадратний);

- вправл€ти д≥тей обстежувати предмети зором, дотиком;

- формувати вм≥нн€ користуватис€ прийомами прикладанн€;

- заохочувати вид≥л€ти й називати геометричн≥ ф≥гури (коло, квадрат);

- формувати вм≥нн€ розр≥зн€ти основн≥ напр€ми в≥дносно себе (вперед, назад, угору, вниз, у сторони), розр≥зн€ти праву ≥ л≥ву руку;

- ознайомлювати д≥тей з частинами доби (ранок, день, веч≥р, н≥ч).

«м≥ст педагог≥чноњ роботи

 ≥льк≥сть та л≥чба. Ќавчати л≥чити в межах трьох на основ≥ пор≥вн€нн€ конкретних множин: один, два, три Ц всього три. ‘ормувати у д≥тей вм≥нн€ пор≥внювати 1 ≥ 2, 2 ≥ 3 предмета, встановлювати, де б≥льше предмет≥в, де менше.

Ќадавати у€вленн€ про предмети Ђоднаков≥ї, Ђр≥зн≥ї. ‘ормувати у д≥тей вм≥нн€ складати групи з окремих предмет≥в: один, ще один та ще один Ц це багато. –озширювати у€вленн€ д≥тей про пон€тт€ Ђодинї, Ђбагатої, Ђмалої, Ђпор≥внуї. ¬иконувати вправи на пор≥вн€нн€ груп за к≥льк≥стю елемент≥в, формувати вм≥нн€ посл≥довно накладати один предмет на ≥нший, чи прикладати один предмет до ≥ншого. ѕо€снювати, що к≥лька предмет≥в, €к≥ знаход€тьс€ поруч, позначають словом Ђбагатої, одиничн≥ предмети Ц словом Ђодинї.

ѕросторов≥ у€вленн€. ‘ормувати вм≥нн€ розр≥зн€ти основн≥ напр€ми в≥дносно себе (вперед, назад, угору, вниз, у сторону). ¬иконувати д≥њ за командами Ђвпередї, Ђназадї, Ђу сторонуї. «аохочувати користуватис€ в житт≥ позначенн€ми просторових напр€м≥в (вперед, назад). ‘ормувати здатн≥сть ор≥Їнтуватис€ у к≥мнат≥ дит€чого садка.

¬еличина. ¬правл€ти д≥тей пор≥внювати предмети за довжиною, висотою ≥ формою, застосовуючи прийоми накладанн€ ≥ прикладанн€. ‘ормувати вм≥нн€ пор≥внювати предметн≥ множини (без л≥чби) шл€хом встановленн€ взаЇмно-однозначноњ в≥дпов≥дност≥ елемент≥в пор≥внюваних множин, використовуючи прийоми накладанн€ ≥ прикладанн€ предмет≥в одн≥Їњ множини до предмет≥в другоњ. –озширювати вм≥нн€ обстежувати предмети зором, дотиком. ¬правл€ти пор≥внювати предмети за величиною ≥ к≥льк≥стю, однаков≥ ≥ р≥зн≥ за кольором, формою.

√еометричн≥ у€вленн€ (форма). –озширювати у€вленн€ про найпрост≥ш≥ геометричн≥ ф≥гури. ‘ормувати вм≥нн€ вид≥л€ти й називати геометричн≥ ф≥гури (куб, кул€, квадрат, коло); виконувати д≥њ з геометричними ф≥гурами: пор≥внювати дв≥ геометричн≥ ф≥гури за розм≥ром ≥ кольором (маленька кул€ Ц велика кул€, маленький квадрат Ц великий квадрат). «алучати д≥тей до д≥й з геометричними ф≥гурами та ≥грашками: накладати, викладати, ставити, приставл€ти, прикладати, замикати прост≥р. Ѕудувати нескладн≥ буд≥вл≥ з геометричних форм (накладанн€, приставл€нн€, прикладанн€), використовувати в буд≥вл€х детал≥ р≥зного кольору.

„асов≥ у€вленн€. ќзнайомлювати д≥тей з частинами доби (ранок, день, веч≥р, н≥ч), у нескладних сюжетах визначати посл≥довн≥сть частин доби Ц ранок, день, веч≥р, н≥ч. ѕо€снювати слова, €к≥ вказують на тривал≥сть ≥ сп≥вв≥дношенн€ часу: зараз, п≥зн≥ше. ѕо€снювати д≥њ, €к≥ виконують д≥ти ≥ доросл≥ в р≥зн≥ частини доби.

ѕоради батькам:

ќволод≥нн€ дитиною математичними знанн€ми в≥дбуваЇтьс€ за рахунок ознайомленн€ з предметами та њхн≥ми частинами. ƒитин≥ варто допомогти накопичити чуттЇвий досв≥д взаЇмод≥њ з≥ св≥том ≥ навчати в≥дбивати його через модел≥, образи предмет≥в.

Ѕатьки повинн≥ ст ворити таке середовище, щоб дитина могла взаЇмод≥€ти з €комога б≥льш р≥зноман≥тними предметами й матер≥алами, ман≥пулювати з ними й в≥дображати њх у вигл€д≥ малюнк≥в, створювати конструкц≥њ.

√раючись з дитиною навчайте њњ пор≥внювати величину р≥вних ≥ р≥зних за розм≥ром предмет≥в (великий-малий, р≥вн≥ за величиною). ѕоставте ц≥ предмети пор€д, по€сн≥ть дитин≥ величину кожного з них, назв≥ть в≥дпов≥дним словом: вищий-нижчий, однаков≥ за висотою.

«а допомогою ≥грашок навчайте малюка пор≥внювати групи предмет≥в ≥ визначати де предмет≥в б≥льше, де менше. ¬изнач≥ть окремий предмет ≥з групи ≥ позначте його словом Ц Ђодинї.

ƒосл≥джуючи з дитиною геометричн≥ ф≥гури, навчайте визначати њх форму, розр≥зн€ти кулю ≥ квадрат. ѕор≥внюйте однаков≥ ф≥гури за величиною (великий квадрат, маленький квадрат), пропонуйте дитин≥ обстежувати ц≥ предмети за допомогою рук ≥ зору. Ќабуваючи досв≥ду ман≥пул€ц≥њ з р≥зними предметами, дитина не т≥льки оволод≥ваЇ знанн€ми про розб≥жност≥ м≥ж предметами (кольори, форма, розм≥р тощо), а й розвиваЇ мисленн€, памТ€ть, увагу.

Ќавчайте дитину розум≥ти ≥ використовувати слова, €к≥ позначають часов≥ ≥ просторов≥ пон€тт€ (ранок, день, веч≥р, сьогодн≥, завтра, тут, там, зверху, знизу).

ќднак необх≥дно памТ€тати, що тривал≥сть щоденних домашн≥х зан€ть з дитиною не повинна перевищувати 10-15 хвилин за один раз. ƒл€ дитини цього в≥ку гра Ї основним способом п≥знанн€ оточуючого св≥ту, тому вс≥ зан€тт€ повинн≥ проходити у вигл€д≥ гри.

–езультати навчально-виховноњ роботи:

- д≥ти вир≥зн€ють один предмет ≥з сукупност≥, називають словом Ђодинї, складають групу з окремих предмет≥в, позначають њњ словом Ђбагатої;

- мають у€вленн€ про способи пор≥вн€нн€ предмет≥в: накладанн€ ≥ прикладанн€;

- пор≥внюють дв≥ групи предмет≥в, називають словом Ђбагатої, Ђмалої;

- розр≥зн€ють ≥ пор≥внюють предмети за величиною ≥ формою;

- розум≥ють слова ≥ вислови, що означають ор≥Їнтуванн€ в простор≥ (попереду-позаду, вгор≥-внизу) ≥ в час≥ (ранок, день, веч≥р, н≥ч);

- виконують д≥њ з ≥грашками ≥ геометричними ф≥гурами.

Ђ–ќ«¬»¬ј™ћќ ћќ¬” “ј ћќ¬Ћ≈ЌЌяї

Ќавчально-виховн≥ завданн€:

- розширювати словник;

- розвивати ум≥нн€ сп≥лкуватис€, вести розмову у кол≥ д≥тей;

- ¬живати у мовленн≥ зменшувально-пестлив≥ слова;

- ќволод≥вати формами зверненн€ до дорослих;

- розвивати слухове сприйманн€ та фонематичний слух, правильну вимову звук≥в, дотриманн€ правильноњ артикул€ц≥њ звука окремо та в складах;

- залучати до сюжетноњ гри, до вир≥шенн€ проблемних ситуац≥й та њх коментуванн€;

- розвивати ум≥нн€ слухати казки та коротко в≥дтворювати њхн≥й зм≥ст, роз≥грувати ≥нсцен≥вки.

«м≥ст педагог≥чноњ роботи

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 336 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

491 - | 489 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.095 с.