Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


до постановки мети уроку та виховного заходу
ћета уроку та виховного заходу складаЇтьс€ з трьох основних компонент≥в: осв≥тн≥й (п≥знавальний), розвиваючий, виховний. ѕри визначенн≥ мети сл≥д звертати увагу на конкретн≥сть та методичну грамотн≥сть формулювань.

ќ—¬≤“Ќ≤… (п≥знавальн≥й)

ƒати пон€тт€...

–озТ€снити...

ѕознайомити учн≥в з...

‘ормувати вм≥нн€... (навички самоконтролю)

«акр≥пити... ≥ розкрити знанн€ учн≥в про...

ѕовторити...

¬чити... (пор≥внювати твори, стисло передавати)

Ќавчати (писати твори на матер≥ал≥ безпосередн≥х спостережень)

—формувати в учн≥в у€вленн€... (про голосн≥ та приголосн≥ звуки)

ќзнайомити... (з основними органами мови)

–озширити у€вленн€ д≥тей проЕ

”точнюватиЕ

¬досконалювати в учн≥в... (ум≥нн€ навички читанн€)

«багатити й узагальнити знанн€ про...

—истематизувати знанн€ й у€вленн€ учн≥в про...

 

–ќ«¬»¬јё„»…

–озвиватиЕ


- фонематичний слух та артикул€ц≥ю;

- мову д≥тей, збагачувати њњ новими словами;

- зд≥бн≥сть уважно в≥дноситись до значенн€ сл≥в;

- почутт€ прекрасного;

- зд≥бн≥сть св≥домо використовувати...

- анал≥тичн≥ ум≥нн€ д≥тей;

- вм≥нн€ сп≥вставл€ти (наприклад звуки);

- спостережлив≥сть; увагу; фантаз≥ю;

- допитлив≥сть; у€ву, памТ€ть;

- образне мисленн€;

- творч≥ зд≥бност≥;

- др≥бн≥ мТ€зи пальц≥в рук;

- естетичний смак;

- оком≥р;

- лог≥чне мисленн€;

- профес≥йн≥ €кост≥ майбутнього вчител€;

- образне у€вленн€;

- здатн≥сть до пор≥вн€нн€;

- образне активне сприйн€тт€;

- вм≥нн€ анал≥зувати, сп≥вставл€ти,

пор≥внювати, вибирати головне;

- вм≥нн€ робити власн≥ висновки;

- кольорове сприйн€тт€ (словесне малюванн€)

- фантаз≥ю, у€вленн€;

- нов≥ потреби, зац≥кавлен≥сть;

- позитивну емоц≥йну сферу;

- ≥нтуњц≥ю;

- симпат≥ю;

- художньо-образне мисленн€;

- в≥дбитков≥-оц≥нююч≥ зд≥бност≥;

- асоц≥ативне у€вленн€;

- творчу активн≥сть;

- зоровий анал≥затор, зоров≥ в≥дчутт€;

- почутт€ краси ≥ гармон≥њ;

- здатн≥сть емоц≥йно реагувати на про€ви

естетичного в навколишньому св≥т≥;

- вм≥нн€ п≥дм≥чати прекрасне у €вищах

та усв≥домлювати його;

- потребу в спогл€данн≥ минулого;

- художньо-творчу у€ву;

- асоц≥ативне-творче мисленн€;

- художньо-образн≥ €кост≥ зорового сприйн€тт€;

- здатн≥сть до емоц≥йно-естетичноњ оц≥нки;

- сприйн€тт€ ритму(вивченн€ поетичних твор≥в)

- памТ€ть (оперативно-дов≥льну, образно-зорову);

- дов≥льно-творчу у€ву;

- репродуктивну у€ву;

- вм≥нн€ через пор≥вн€нн€ встановлювати

схож≥сть та в≥дм≥нн≥ ознаки, властивост≥

певних обТЇкт≥в;

- абстрактне мисленн€;

- анал≥тично-синтетичне мисленн€;

- художнЇ мисленн€;

- емоц≥йну сферу;

- вм≥нн€ переживати почутт€ радост≥ в≥д

сприйн€тт€ твор≥в мистецтва;

- почутт€ гуманност≥;

- позитивн≥ мотиви навчанн€;

- п≥знавальн≥ ≥нтереси;

- почутт€ упевненост≥;

- вольов≥ процеси: прагненн€, бажанн€,

здатн≥сть до постановки мети ≥ дос€гненн€;

- мотивац≥йн≥ сфери д≥€льност≥;

- вм≥нн€ ч≥тко висловлюватис€;

- розвивати в≥дчутт€ прекрасного;

- формувати думки (висловлювати).

- —тимулювати вживанн€...

- ѕробуджувати ≥нтерес до Е


 

¬»’ќ¬Ќ»…

¬иховувати у д≥тейЕ


- любов до р≥дного краю;

- любов до домашн≥х тварин,

бажанн€ догл€дати за ними,

допомагати батькам по господарству;

- звичку дотримуватис€ режиму дн€;

- бережливе становленн€ до природи

(до рослинного св≥ту);

- любов ≥ повагу до матер≥;

- ≥нтерес до усноњ народноњ творчост≥;

- ≥нтерес до книги, бережливе

ставленн€ до нењ;

- ≥нтерес до художньоњ творчост≥;

- бережливе в≥дношенн€ до

шк≥льного майна;

- ≥нтерес до слова, р≥дноњ мови;

- патр≥отичн≥ почутт€;

- повагу до профес≥њЕ

- бережливе ставленн€ до своњх

особистих речей,

- доброту, поважливе ставленн€,

сп≥вчутт€ до людей;

- бережливе ставленн€ до часу,

- вм≥нн€ ц≥нувати кожну хвилину;

- ≥нтерес до давнини.


ѕрищеплювати Е

- бережливе ставленн€ до п≥дручник≥в;

- любов до усноњ народноњ творчост≥;

- ≥нтерес до творчост≥ (ќ.—.ѕушк≥на);

- ≥нтерес до минулого свого народу;

 

якост≥ €к≥ можна формуватиЕ

- правову св≥дом≥сть, нац≥ональну св≥дом≥сть;

- формувати естетичн≥ смаки.

якост≥ €к≥ можна виховуватиЕ

 

- особиста г≥дн≥сть (почутт€ особистоњ г≥дност≥); - правдив≥сть; - доброзичлив≥сть; - чесн≥сть; - щир≥сть; - чуйн≥сть; - милосердне ставленн€ до людей, природи; - справедлив≥сть (почутт€ справедливост≥); - патр≥отизм (почутт€ патр≥отизму); - почутт€ нац≥ональноњ г≥дност≥; - громадська активн≥сть; - в≥рн≥сть; - повага до старшихЕ - в≥дпов≥дальн≥сть; - гостинн≥сть; - самоповага; - вол€ (самоконтроль, самодисципл≥на, наполеглив≥сть, витримка, ур≥вноважен≥сть); - мужн≥сть; - р≥шуч≥сть, ст≥йк≥сть; - впевнен≥сть у соб≥; - почутт€ оптим≥зму; - почутт€ гумору; - життЇрад≥сн≥сть; - бадьор≥сть; - терпим≥сть; - старанн≥сть; - - орган≥зован≥сть; - ц≥леспр€мован≥сть; - витривал≥сть; - самост≥йн≥сть; - спостережлив≥сть; - творча активн≥сть; - самокритичн≥сть; - ощадлив≥сть; - вм≥нн€ слухати ≥нших; - шл€хетн≥сть у стосунках з особами ≥ншоњ статт≥; - дбайливе ставленн€ до природи, нац≥ональних багатств; - любов ≥ дбайливе ставленн€ до всього живого на «емл≥; - гуманне ставленн€ до людей; - толерантн≥сть; - акуратн≥сть (охайн≥сть); - дисципл≥нован≥сть; - культуру повед≥нки; - вв≥члив≥сть; - тактовн≥сть; - ≥н≥ц≥ативн≥сть; - працьовит≥сть; - шанобливе ставленн€ до закону, р≥дноњ культури, мови, традиц≥й, прац≥,державних ≥ нац≥ональних символ≥в.  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 359 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

519 - | 531 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.