Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ рекомендац≥њ та по€сненн€. ѕ≥сл€ опрацюванн€ лекц≥њ студенти самост≥йно вивчають в≥дпов≥дн≥ п≥дручники, навчальн≥ пос≥бники, науков≥ статт≥
ѕ≥сл€ опрацюванн€ лекц≥њ студенти самост≥йно вивчають в≥дпов≥дн≥ п≥дручники, навчальн≥ пос≥бники, науков≥ статт≥, матер≥али опубл≥кованоњ судово-сл≥дчоњ практики. ѕри цьому вони повинн≥ засвоњти й викласти суть сп≥вучаст≥ в злочин≥, њњ види та форми, значенн€ дл€ квал≥ф≥кац≥њ злочин≥в у сп≥вучаст≥. ƒл€ опануванн€ ц≥Їњ теми треба знати норми ст.ст. 26 Ц 31    ”крањни.

≤нститут сп≥вучаст≥ в злочин≥ Ї найб≥льш складним ≥ дискус≥йним у теор≥њ крим≥нального права, оск≥льки злочини вчин€ютьс€ не одн≥Їю особою, а дек≥лькома субТЇк-тами злочину, що визначаЇ особливост≥ њх в≥дпов≥дальност≥. ” теор≥њ крим≥нального права Ї дв≥ основн≥ концепц≥њ юридичноњ природи сп≥вучаст≥. ѕерша маЇ в основ≥ акцесорний (несамост≥йний) характер сп≥вучаст≥. ѕрихильники другоњ концепц≥њ розгл€дають сп≥вучасть €к самост≥йну форму злочинноњ д≥€льност≥. ѕри цьому студенти повинн≥ роз≥братись у цих концепц≥€х ≥ навчитис€ застосовувати њх на практиц≥.

—туденти мають засвоњти й дати визначенн€ сп≥вучаст≥ в злочин≥ €к умисноњ сп≥льноњ участ≥ дек≥лькох субТЇкт≥в злочину у вчиненн≥ умисного злочину (ст. 26    ”крањни). ѓм треба розгл€нути особливост≥ обТЇктивних ≥ субТЇктивних ознак сп≥вучаст≥ та встановити, чи Ї можливою сп≥вучасть у злочин≥ з непр€мим умислом.

ќбТЇктивн≥ ознаки сп≥вучаст≥:

а) участь у вчинен≥ злочину дек≥лькох субТЇкт≥в злочину;

б) сп≥льна участь у вчиненн≥ злочину.

—убТЇктивна ознака сп≥вучаст≥ Ц це сп≥льний умисел сп≥вучасник≥в. ¬≥н передбачаЇ:

а) взаЇмну по≥нформован≥сть сп≥вучасник≥в про злочинну д≥€льн≥сть кожного чи когось ≥з них;

б) усв≥домленн€ кожним ≥з сп≥вучасник≥в того, що в≥н своњми д≥€ми сп≥льно з д≥€ми ≥нших вчин€Ї злочин або спри€Ї його вчиненню;

в) бажанн€ або св≥доме допущенн€ настанн€ Їдиного злочинного результату.

—п≥вучасники в злочин≥ можуть виконувати р≥зн≥ рол≥. «г≥дно з ч. 1 ст. 27    ”крањни сп≥вучасниками злочину, пор€д ≥з виконавцем, Ї орган≥затор, п≥дбурювач ≥ пособник. “ому треба роз≥братись у кожному з цих вид≥в сп≥вучасник≥в, зТ€сувати њх обТЇктивн≥ та субТЇктивн≥ ознаки, в≥дм≥нн≥сть сп≥вучасник≥в один в≥д одного.

¬изначенн€ та розмежуванн€ форм сп≥вучасник≥в надасть курсантам (студентам) можлив≥сть правильно застосовувати крим≥нально-правов≥ норми. “ому сл≥д розум≥ти, що форми сп≥вучаст≥ Ц це обТЇднанн€ сп≥вучасник≥в, €к≥ розр≥зн€ютьс€ м≥ж собою за характером виконуваних ролей ≥ за ст≥йк≥стю субТЇктивних звТ€зк≥в м≥ж ними. «азвичай виокремлюють форми сп≥вучаст≥: залежно в≥д узгодженост≥ д≥й сп≥вучасник≥в ≥ залежно в≥д на€вност≥ под≥лу ролей м≥ж ними.

«аконодавець у ст. 28    ”крањни визначив так≥ форми сп≥вучаст≥:

а) група ос≥б;

б) група ос≥б за попередньою змовою;

в) орган≥зована група;

г) злочинна орган≥зац≥€.

ќсобливу увагу студентам треба звернути на питанн€ в≥дпов≥дальност≥ сп≥вучасник≥в, зазначене в ст.ст. 29 ≥ 30    ”крањни. “акож варто засвоњти спец≥альн≥ питанн€ щодо в≥дпов≥дальност≥ за сп≥вучаст≥, наприклад: сп≥вучасть у злочинах з≥ спец≥альним субТЇктом; провокац≥€ злочину; ексцес виконавц€; безнасл≥дкова сп≥вучасть; невдале п≥дбурюванн€ чи пособництво; добров≥льна в≥дмова сп≥ву≠часник≥в.

—туденти повинн≥ вм≥ти розкрити суть добров≥льноњ в≥дмови сп≥вучасник≥в в≥д доведенн€ злочину до к≥нц€, визначити њњ в≥дм≥нн≥сть в≥д добров≥льноњ в≥дмови при неза≠к≥нченому злочин≥ (ст. 17    ”крањни).

–≥вень своњх знань з ц≥Їњ теми пропонуЇтьс€ перев≥рити, в≥дпов≥вши на питанн€ дл€ самоконтролю.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

 

1. „им зумовлюЇтьс€ п≥двищена небезпека вчиненн€ злочину у сп≥вучаст≥?

2. ” чому пол€гають обТЇктивн≥ ознаки сп≥вучаст≥?

3. „им характеризуЇтьс€ субТЇктивна ознака сп≥вучаст≥?

4. ўо розум≥Їтьс€ п≥д сп≥взапод≥€нн€м шкоди в не≠обережних злочинах?

5. як класиф≥куютьс€ форми сп≥вучаст≥?

6. ўо розум≥Їтьс€ п≥д орган≥зованою злочинною групою?

7. ўо входить у пон€тт€ "злочинна орган≥зац≥€"?

8. якою Ї крим≥нально-правова характеристика виконавц€?

9. ” чому пол€гають умови та меж≥ в≥дпов≥дальност≥ п≥дбурювача?

10. „им в≥др≥зн€Їтьс€ ≥нтелектуальне пособництво в≥д крим≥нально караного приховуванн€?

11. ўо таке ексцес виконавц€?

12. якими Ї особливост≥ добров≥льноњ в≥дмови при сп≥вучаст≥?

13. як розмежувати сп≥вучасть ≥ причетн≥сть до злочину?

14. як≥ ≥снують види причетност≥ й у чому пол€гаЇ њх крим≥нально-правове значенн€?

 

ƒодаткова л≥тература

 

5. јвак€н –.«. ќрганизатор и подстрекатель преступлени€ // ѕрокурорска€ и следственна€ практика. Ц 2005. Ц є 3 Ц 4. Ц —. 281 Ц 288.

6. јльошин ƒ.ѕ. ‘орми сп≥вучаст≥ в новому  рим≥на≠льному кодекс≥ ”крањни: проблеми реал≥зац≥њ правових норм // ѕраво ≥ безпека. Ц 2002. Ц є 1. Ц —. 15 Ц 20.

7. јльошин ƒ.ѕ., ќрлов ѕ.≤. ѕон€тт€ орган≥зованоњ злочинноњ групи в новому  рим≥нальному кодекс≥ ”крањни: теоретичний анал≥з // ¬≥сник Ќац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ. Ц 2002. Ц —пецвипуск. Ц —. 99 Ц 105.

8. јрутюнов ј. ѕроблемы ответственности соучастников преступлени€ // ”головное право. Ц 2001. Ц є 3. Ц —. 3 Ц 5.

9. јрутюнов ј. Ёксцесс исполнител€ преступлени€, совершенного в соучастии // ”головное право. Ц 2003. Ц є 1. Ц —. 5 Ц 7.

10. Ѕажанов ћ.». ѕон€тие организованной преступной группы и преступной организации // «б. наук. праць ’арк≥вського центру вивченн€ орган≥зованоњ злочинност≥. Ц X.: ’арк≥вський центр вивченн€ орган≥зованоњ злочинност≥ при Ќац≥ональн≥й юридичн≥й академ≥њ ”крањни ≥м. ярослава ћудрого, 2000. Ц ¬ип. 1. Ц —. 7 Ц 25.

11. Ѕезбородов ƒ.ј. ѕодстрекательство к совершению преступлени€: ”чебное пособие. Ц “юмень: “юмен. юрид. ин-т, 2000. Ц 119 с.

12. Ѕел€ев Ќ.ј. »збранные труды / јссоц. юрид. ц. [ѕредисл.: јсланов –.ћ., Ѕойцов ј.»., ћацнев Ќ.»., –агимов ».ћ.]. Ц —ѕб.: ёридический центр ѕресс, 2003. Ц 569 с.

13. Ѕурчак ‘.√. —оучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Ц  .: ¬ища школа, 1986. Ц 208 с.

14. Ѕурчак ‘.√. ”чение о соучастии по советскому уголовному праву. Ц  .: Ќаукова думка, 1969. Ц 216 с.

15. Ѕыков ¬. ¬иды преступных групп: проблемы разграничени€ // ”головное право. Ц 2005. Ц є 2. Ц —. 18 Ц 21.

16. Ѕыков ¬. —овершение преступлени€ группой лиц по предварительному сговору // «аконность. Ц 1999. Ц є 3. Ц —. 7 Ц 9.

17. ¬олженкин Ѕ. Ќекоторые проблемы соучасти€ в преступлени€х, совершаемых специальными субъектами // ”головное право. Ц 2000. Ц є 1. Ц —. 12 Ц 16.

18. √оловк≥н ќ.¬. ‘орми сп≥вучаст≥, €к≥ охоплюютьс€ пон€тт€м груповоњ злочинност≥ // ѕроблеми пен≥тенц≥арноњ теор≥њ ≥ практики. Ц  ., 2004. Ц є 9. Ц —. 186 Ц 193.

19. √онтарь ». ѕосредственное исполнение: теори€ и проблемы судебной практики // ”головное право. Ц 2004. Ц є 2. Ц —. 18 Ц 20.

20. √ришко ≈. ѕон€тие преступного сообщества (преступной организации) и его место в институте соучасти€ // ”головное право. Ц 2000. Ц є 2. Ц —. 17 Ц 20.

21. √родецкий ё.¬. ƒобровольный отказ при соучастии: ƒис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ќациональна€ юридическа€ академи€ ”краины им. ярослава ћудрого. Ц ’., 2002. Ц 205 с.

22. √родецький ё.¬. ƒобров≥льна в≥дмова в орган≥зованих групах /  онституц≥€ Ц основа державно-правового буд≥вництва ≥ соц≥ального розвитку ”крањни: “ези доп. та пов≥домл. учасник≥в наук. конф. молодих учених (м. ’арк≥в, 30 червн€ 2001 р.) / «а ред. ћ.≤. Ћанова. Ц X.: Ќац≥ональна юридична академ≥€ ”крањни ≥м. ярослава ћудрого, 2001. Ц —. 167 Ц 170.

23. √уторова Ќ.ј. —овершение преступлени€ организованной группой как форма соучасти€ по уголовному праву ”краины // «б. наук. праць ’арк≥вського центру вивченн€ орган≥зованоњ злочинност≥ сп≥льно з јмериканським ”н≥верситетом у ¬ашингтон≥. Ц X., 2001. Ц ¬ип. 2. Ц —. 31 Ц 48.

24. ƒуванський ќ. ƒе€к≥ проблеми сп≥вучаст≥ за    ”крањни // ѕрокуратура. Ћюдина. ƒержава. Ц 2005. Ц є 9. Ц —. 29 Ц 32.

25. ™фремов —. —клад участ≥ у злочин≥ €к юридична п≥дстава в≥дпов≥дальност≥ сп≥вучасника злочину // ¬≥сник прокуратури. Ц 2006. Ц є 6. Ц —. 62 Ц 69.

26. ∆аровська √.ѕ. —п≥вучасть у злочин≥ за крим≥нальним правом ”крањни: јвтореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / ЌјЌ ”крањни; ≤нститут держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького. Ц  ., 2004. Ц 19 с.

27.  ваша ќ. ќбТЇктивн≥ ознаки орган≥затора злочину // ѕра≠во ”крањни. Ц 1999. Ц є 1. Ц —. 106 Ц 108.

28.  лименко ¬. ѕосередництво €к форма сп≥вучаст≥ у вчиненн≥ злочину (питанн€ крим≥нал≥зац≥њ) // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2005. Ц є 10. Ц —. 129 Ц 132.

29.  олб ќ.√. ѕроблеми визначенн€ пон€тт€ "сп≥вучасть у злочин≥" // Ќауковий в≥сник Ќац≥ональноњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц  ., 2004. Ц ¬ип. 6. Ц —. 333 Ц 339.

30.  оржанський ћ. √рупа ос≥б €к субТЇкт злочину // ѕраво ”крањни. Ц 2005. Ц є 11. Ц —. 78 Ц 81.

31.  узьм≥н —.ј. ƒо питанн€ про наукове визначенн€ орган≥зованоњ групи €к структурноњ складовоњ орган≥зованоњ злочинност≥ / —.ј.  узьм≥н // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2009. Ц є 20.

32. ћельник ћ. ¬иди сп≥вучасник≥в за новим  рим≥нальним кодексом ”крањни // ѕраво ”крањни. Ц 2001. Ц є 11. Ц —. 69 Ц 74.

33. ћельников ј.ћ.  рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за вчиненн€ злочину групою ос≥б: јвтореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ќац≥ональна академ≥€ внутр≥шн≥х справ ”крањни. Ц  ., 2004. Ц 18 с.

34. ћочкош я. ‘орми сп≥вучаст≥ у крим≥нальному прав≥ ”крањни: проблемн≥ питанн€ // ѕраво ”крањни. Ц 2006. Ц є 3. Ц —. 113 Ц 116.

35. Ќовицький √.¬. ѕон€тт€ ≥ форми сп≥вучаст≥ у злочин≥ за крим≥нальним правом ”крањни: Ќауково-практичний пос≥бник. Ц  .: ¬ища школа, 2001. Ц 96 с.

36. ѕопович Ќ. ¬чиненн€ злочину групою ос≥б без поперед≠ньоњ змови €к форма сп≥вучаст≥ // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету: —ер≥€ юридична. Ц Ћьв≥в, 2005. Ц ¬ип. 41. Ц —. 289 Ц 294.

37. “рухин ј. —оучастник преступлени€ // ”головное право. Ц 2006. Ц є 3. Ц —. 46 Ц 50.

38. ”лицкий —. »нститут соучасти€ в судебной практике // «аконность. Ц 2005. Ц є 11. Ц —. 25 Ц 27.

39. ”с ќ.¬. ќбъективные признаки подстрекательства // ѕроб-леми законност≥. Ц 2004. Ц є 69. Ц —. 141 Ц 147.

40. ”с ќ.¬. ѕ≥дбурюванн€ до злочину та ексцес сп≥вучасника // ѕроблеми законност≥. Ц ’., 2005. Ц ¬ип. 71. Ц —. 125 Ц 130.

41. ‘едоров ¬.ћ. ѕроблеми орган≥зованоњ злочинност≥ ≥ њх вир≥шенн€ в крим≥нальному закон≥ / ¬.ћ. ‘едоров // јктуальн≥ проблеми держави ≥ права: зб≥рник наукових праць. ¬ип. 47 / редкол. —.¬.  ≥валов та ≥н.; в≥дп. за вип. ё.ћ. ќборотов. Ц ќдеса: ёридична л≥тература, 2009. Ц —. 34 Ц 37.

42. ‘есенко ™.¬. ‘орми вчиненн€ злочину за сп≥вучаст≥ / ™.¬. ‘есенко // ѕроблеми правознавства та правоохоронноњ д≥€льност≥. Ц 2009. Ц є 3. Ц —. 95 Ц 99.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 283 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1366 - | 1195 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.