Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕереклад≥ть текст украњнською мовою.
”класти словник фахових терм≥н≥в (20 сл≥в).

јбстракц≥он≥зм, јкцент, јмп≥р, Ѕаченн€ живописне, Ѕ≥он≥ка, ¬≥дт≥нок, √ризайль, ƒекор, ƒизайн, ≤нтерТЇр,  ласицизм,  олаж,  ол≥рний баланс,  омб≥наторика,  онтраст,  уб≥зм, ћазок, ћанера, ћодерн, Ќеокласицизм, ќп-арт, ѕал≥тра, ѕерспектива, ѕленер, ѕуантил≥зм.

ѕо€сн≥ть р≥зницю у значенн≥ запозичених синон≥м≥в.

 онфл≥кт Ц з≥ткненн€, сутичка з ускладненн€м до боротьби.

≤нцидент Ц будь-€ка ненавмисна под≥€.

–ег≥он - велика ≥ндив≥дуальна територ≥альна одиниц€.

–айон - землеуправл≥нська одиниц€.

ѕрофес≥€ Ц фах.

—пец≥альн≥сть Ц комплекс набутих знань ≥ навичок.

 онтракт Ц письмова угода або догов≥р.

 онвенц≥€ Ц р≥зновид м≥жнародного договору.

ƒилема Ц судженн€, де предмету надаютьс€ два суперечн≥ положенн€.

ѕроблема Ц складне теоретичне або практичне питанн€, що потребуЇ розвТ€занн€.

«≥ сл≥в, поданих у дужках, вибер≥ть вар≥ант, €кий, на вашу думку, Ї найдоц≥льн≥шим.

” звТ€зку з набутт€м украњнською мовою статусу державноњ неодм≥нною Ї потреба в лексикограф≥чних прац€х, €к≥ б впор€дковували написанн€ сл≥в. —ловник, €кий базуЇтьс€ на четвертому виданн≥ У”крањнського правописуФ €вл€Ї собою написанн€ сл≥в разом, окремо, через деф≥с, що Ї одн≥Їю з нелегких проблем украњнськоњ орфограф≥њ.

—клад словника охоплюЇ не т≥льки загальновживану, а й спец≥альну р≥зногалузеву лексику. Ќехтуванн€ украњнськоњ мови з багатьох сфер сп≥лкуванн€ призвело до нехтуванн€ функц≥ональних можливостей, до Узавмиранн€Ф багатьох справжных форм вираженн€, на зм≥ну €ким за умов потужного тиску приходили форми спотворен≥, аж до так званого суржику. ¬≥дзначимо €к позитивне, що саме цей словник спр€мований на нормативну терм≥нолог≥ю, а тому автор запроваджуЇ до реЇстру деф≥н≥ц≥й, заф≥ксован≥ у державних стандартах або нещодавно введен≥ в об≥г мовленнЇвою практикою.

ѕереклад≥ть текст украњнською мовою.

¬ажливий аспект у життЇд≥€льност≥ колективу, знанн€ €коњ маЇ важливе практичне значенн€ дл€ кожного, хто працюЇ з людьми, - в≥дносини м≥ж людьми в груп≥.

÷≥ в≥дносини неминуче виникають м≥ж членами колективу в сп≥лкуванн≥ ≥ взањмод≥€х, пов'€заних з процесом реал≥зац≥њ завдань, на виконанн€ €ких спр€мован≥ њхн≥ зусилл€.

÷≥л≥ д≥€льност≥, њњ мотиви, орган≥зац≥€ д≥й учасник≥в визначають характер виникаючих в≥дносин.

¬≥дносини м≥ж людьми мають помилкову структуру. ¬ ц≥й структур≥ ≥снують не т≥льки об'Їктивн≥ фактори (характер ц≥лей, умови њх дос€гненн€, особливост≥ кер≥вництва, в≥дносини м≥ж членами групи, €к≥ склалис€), а й суб'Їктивн≥ (р≥вень св≥домост≥ самосв≥домост≥ член≥в колективу, р≥вень њх домагань, ≥ндив≥дуально -психолог≥чн≥ особливост≥, зд≥бност≥ людей та ≥н.)

ќсновний метод досл≥дженн€ взаЇмов≥дносин в колектив≥ - спостереженн€. ¬оно даЇ можлив≥сть всеб≥чно з'€сувати зм≥стовний б≥к житт€ групи, њњ структуру, р≥вень розвитку, статус њњ окремих член≥в. ѕлодотворн≥ при вивченн≥ колектив≥в також р≥зн≥ форми анкетуванн€, опитуванн€, ≥нтерв'ю, результати €ких дають у€вленн€ про ц≥нност≥ групи, думки њњ р≥зних аспектах житт€ певноњ общинност≥.

5. «аписати б≥бл≥ограф≥ю словник≥в свого фаху.

1. јрх≥тектурн≥ терм≥ни 2-ге вид. Ѕезродний ѕ.ѕ.  ., Ђ¬ища школаї Ч 263 с.

2. –ос≥йсько-украњнський буд≥вельний словник / ”клад.: ¬.ћ.√ордЇЇв, –.я.«ельцер, ™.ј. ожан, ≈.ќ.ѕолторацька, ≤.ё. –езниченко. Ц  .: ¬ид-во У”крархбуд≥нформФ, 1994.- 512 с.

3. –ос≥йсько-украњнський словник: Ѕуд≥вництво / ”кл. ћ. √. ярмоленко, —. …. ÷имбал, ƒ. —.  ривенко та ≥н. Ч  .: Ѕуд≥вельник, 1994.Ч 256 с.

4. –ос≥йсько-украњнський та украњнсько-рос≥йський словник терм≥н≥в буд≥вництва та арх≥тектури в 2-х т.т. / —п≥вавтори —.∆уковський, –. ≥наш, ¬.Ѕазилевич, Ќ.ƒр≥вко. Ц Ћьв≥в: Ћ≥га-ѕрес, 2005. Ц “. ≤. Ц 960 с. Ц (терм≥нограф≥чна сер≥€ —лово—в≥т є 8) Ц разом з комп'ютерним диском

5. –ос≥йсько-украњнський арх≥тектурно-буд≥вельний словник  ињв: ћислене древо. Ц 2009.

6. –ос≥йсько-украњнський словник. Ѕуд≥вництво / —п≥вуклад., редактор л≥тер ј-ќ - Ћ. ќ. —имоненко. -  ., 1994.

7. ƒемська- ульчицька ќ. ћ. ѕитанн€ сучасноњ дахобуд≥вноњ терм≥нолог≥њ // ¬≥сник державного ун≥верситету УЋьв≥вська пол≥техн≥каФ: ѕроблеми украњнськоњ терм≥нолог≥њ. Ц 2000. Ц є402. Ц —.230-233. (” сп≥вавторств≥ з Ѕ.якимовичем).

8. јрх≥тектура.  ороткий словник-дов≥дник / «а ред. ј.ѕ. ћардера. Ц  .: Ѕуд≥вельник, 1995. Ц 282 с.

9. —учасна арх≥тектура: “ерм≥нолог≥чний словник. Ц Ћьв≥в: ¬ид-во Ќац. ун-ту УЋьв≥вська пол≥техн≥каФ, 2008. Ц 136 с.

10. ”крањнський тлумачний словник буд≥вельних терм≥н≥в / ќ.ћ. Ћ≥в≥н≠ський, ћ.ќ. Ћ≥в≥нський, ќ.ј. ¬асильковський, ƒ.‘. √ончаренко, ћ.≤. «а≠харчук. Ц  .: ”кр. акад. наук (”јЌ), ћѕ УЋес€Ф, 2006. Ц 528 с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 698 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

604 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.