Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 2. ƒосл≥дженн€ п≥знавальних псих≥чних процес≥в
ѕитанн€ 1. —пециф≥ка досл≥дженн€ в≥дчутт≥в. “ипов≥ помилки у досл≥дженн≥ в≥дчутт≥в.

ѕитанн€ 2. —пециф≥ка проведенн€ досл≥дженн€ р≥зних вид≥в сприйн€тт€. ќсобливост≥ ≥нтерпретац≥њ результат≥в досл≥дженн€ сприйн€тт€.

ѕитанн€ 3. ќсобливост≥ вивченн€ процес≥в памТ€т≥. —пециф≥ка емп≥ричного досл≥дженн€ р≥зних вид≥в памТ€т≥.

ѕитанн€ 4. ’арактеристика метод≥в досл≥дженн€ уваги.

–екомендована л≥тература: 3,4,5,7

 

ѕитанн€ 1. —пециф≥ка досл≥дженн€ в≥дчутт≥в. “ипов≥ помилки у досл≥дженн≥ в≥дчутт≥в.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

ѕри п≥дготовц≥ питанн€ студентам необх≥дно звернути увагу на специф≥ку використанн€ психод≥агностичних метод≥в досл≥дженн€ у практичн≥й д≥€льност≥, вимоги до використанн€ психоф≥з≥олог≥чних метод≥в досл≥дженн€ в≥дчутт≥в особистост≥; показники €кост≥ емп≥ричного досл≥дженн€ в≥дчутт≥в особистост≥; фактори, що впливають на результати досл≥дженн€ в≥дчутт≥в; особливост≥ ≥нтерпретац≥њ результат≥в метод≥в досл≥дженн€ в≥дчутт≥в.

ћетодики досл≥дженн€ в≥дчутт≥в:

- Ђƒосл≥дженн€ рол≥ в≥дчутт≥в у п≥знавальн≥й д≥€льност≥ людиниї

- Ђƒосл≥дженн€ зорових в≥дчутт≥вї

- Ђ¬им≥рюванн€ та оц≥нка полю зоруї (за допомогою периметра ‘ерстера)

- Ђ¬изначенн€ зорових просторових порог≥в розр≥зненн€ в≥дстан≥ї (точн≥сть оком≥ру)

- Ђƒосл≥дженн€ тактильного в≥дчутт€ї

- Ђƒосл≥дженн€ м΄€зово-суглобових в≥дчутт≥вї.

ѕ≥дготувати зв≥т на тему Ђ¬≥дчутт€ї, в €кому мають бути представлен≥ результати досл≥дженн€ одн≥Їњ людини та проанал≥зован≥ наступн≥ питанн€: в≥дм≥нност≥ м≥ж сприйн€тт€м та в≥дчутт€м; фактори, що можуть впливати на зм≥ну порог≥в зоровоњ, слуховоњ та тактильноњ чутливост≥; чи однакове поле зору дл€ р≥зних кольор≥в; вплив кольору на емоц≥йний стан людини

ѕитанн€ 2. —пециф≥ка проведенн€ досл≥дженн€ р≥зних вид≥в сприйн€тт€. ќсобливост≥ ≥нтерпретац≥њ результат≥в досл≥дженн€ сприйн€тт€.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

¬ивчаючи дане питанн€ зверн≥ть увагу на те, що сприйманн€ даЇ початков≥ в≥домост≥ про предмети, €вища д≥йсност≥, њхн≥ р≥зноман≥тн≥ зовн≥шн≥ €кост≥, створюЇ њхн≥ образи. ѕамТ€ть збер≥гаЇ ц≥ образи ≥ даЇ можлив≥сть подальшоњ роботи над ними, така робота в≥дбуваЇтьс€ за допомогою мисленн€ й у€ви, що анал≥зують те, що отримано за допомогою сприйманн€ ≥ збережено памТ€ттю, в≥дкривають за зовн≥шн≥ми €кост€ми речей њхн≥ внутр≥шн≥, прихован≥ властивост≥ ≥ в≥дносини, вивод€ть закони, що визначають р≥зн≥ сторони д≥йсност≥, будують нов≥ образи, що дозвол€ють зм≥нювати ≥ перетворювати д≥йсн≥сть. ≤ знову результати роботи мисленн€ й у€ви берутьс€ на збереженн€ памТ€ттю, що дозвол€Ї використовувати њх дл€ подальшого п≥знанн€. ¬становлено, що в основ≥ р≥зноман≥тних форм просторового анал≥зу лежить д≥€льн≥сть комплексу анал≥затор≥в, €к≥ взаЇмод≥ють м≥ж собою. ќсобливу роль у просторовому ор≥Їнтуванн≥ виконуЇ руховий анал≥затор, за допомогою €кого встановлюЇтьс€ взаЇмод≥€.

Ќайб≥льше визнанн€ й поширенн€ мав експериментальний метод досл≥дженн€ сприйн€тт€. ¬≥н припускаЇ: ≥) формулюванн€ г≥потези; 2) складанн€ плану експерименту; з) визначенн€ та контроль залежних ≥ незалежних зм≥нних; 4) збиранн€ експериментальних даних; 5) вериф≥кац≥ю г≥потези з використанн€м статистичних процедур.

¬ експериментах з≥ сприйн€тт€м застосовують так≥ методичн≥ п≥дходи:

Х тах≥стоскоп≥ю (суворо дозоване обмеженн€ часу експозиц≥њ дл€ контролю за швидк≥стю ви€вленн€, вп≥знанн€ чи ≥дентиф≥кац≥њ стимулу). –озвитком цього п≥дходу Ї процедури маскуванн€ ≥ метаконтрасту (посл≥довне або одночасне наданн€ значущого та шумового стимул≥в); передустановки (priming) (ц≥льовому стимулу передуЇ ≥нформац≥€ про його ймов≥рн≥ характеристики - локал≥зац≥ю, розм≥ри, категор≥ю тощо); п≥дпорогового нагромадженн€; швидкого посл≥довного наданн€.

Х хронометричний метод (вим≥р часу реакц≥њ €к ≥ндикатора ефективност≥ перцептивних процес≥в). –озр≥зн€ють просту реакц≥ю (на одиничний стимул) ≥ реакц≥ю вибору з дек≥лькох альтернатив. «а формою в≥дпов≥д≥ це можуть бути вербальна, моторна або ф≥з≥олог≥чна реакц≥њ.

¬им≥рювальний метод (в≥дносна чи абсолютна оц≥нка параметра стимул€ц≥њ). јнал≥з моторних компонент≥в перцептивноњ д≥€льност≥ (реЇструютьс€ рухи орган≥в, що сприймають: ока, руки, голови та ≥н., €к≥ дають оперативну просторово-тимчасову ≥нформац≥ю про процес сприйн€тт€).

ћан≥пулюванн€ пр€мого ≥ зворотного зв'€зк≥в у перцептивн≥й систем≥. «а допомогою спец≥альних пристроњв (псевдоскоп, псевдофон, ≥нвертоскоп, в≥братори, дзеркала, електронно-дисплейн≥ комплекси), х≥рург≥чних операц≥й або фармаколог≥чних ≥н'Їкц≥й внос€тьс€ систематичн≥ перекручуванн€ в природн≥ (к≥льк≥сн≥ ≥/або €к≥сн≥) сп≥вв≥дношенн€ м≥ж сприйн€тим об'Їктом ≥ спостер≥гачем.

√енетичний метод скеровано на виокремленн€ етап≥в розвитку перцептивних зд≥бностей. ћ≥стить прийоми онтогенетичного ≥ формуючого досл≥дженн€ сприйн€тт€. ” межах онтогенетичного досл≥дженн€, де часто неможливо одержати адекватний вербальний зв≥т, вим≥рюють параметри умовно-рефлекторних та ор≥Їнтованих реакц≥й, реакц≥њ звиканн€ ≥ переваги, досл≥дницьку ≥ ман≥пул€тивну д≥€льн≥сть д≥тей. Ќа р≥вн≥ сформованого сприйн€тт€ застосовують м≥крогенетичний та експериментально-генетичний методи.

јнал≥з под≥й не ставить жорстких обмежень на час експозиц≥њ стимулюючих об'Їкт≥в, на час в≥дпов≥д≥, а також на рухлив≥сть самого спостер≥гача в процес≥ сприйн€тт€.

ѕитанн€ 3. ќсобливост≥ вивченн€ процес≥в памТ€т≥. —пециф≥ка емп≥ричного досл≥дженн€ р≥зних вид≥в памТ€т≥.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

ѕри вивченн≥ питанн€ студенту сл≥д звернути увагу на те, що памТ€ть людини Ч процес запамТ€товуванн€, збереженн€ ≥ в≥дновленн€ минулого досв≥ду.

¬иди памТ€т≥ р≥зн€тьс€ за такими показниками:

Х часом збер≥ганн€ матер≥алу (миттЇва, короткочасна, пром≥жна,довготривала);

Х типом ≥нформац≥њ, що запамТ€товуЇтьс€ (рухова, образна, емо- ц≥йна, словесно-лог≥чна памТ€ть);

Х ступенем участ≥ вольового процесу в запамТ€товуванн≥ ≥ в≥дтворенн≥ ≥нформац≥њ (дов≥льна ≥ мимов≥льна памТ€ть);

Х ступенем св≥домост≥ запамТ€товуванн€ (механ≥чна, лог≥чна чи

смислова памТ€ть).

’оча памТ€ть залежить в≥д безл≥ч≥ фактор≥в (особливостей нервовоњ системи, середовища, характеру д≥€льност≥, установки, особливостей особистост≥), ≥снуЇ загальний шл€х њњ пол≥пшенн€ Ч оволод≥нн€ прийомами продуктивного запамТ€товуванн€. ћетодиками досл≥дженн€ памТ€т≥:

- ћетодика досл≥дженн€ мимов≥льного запам΄€товуванн€;

- Ђ¬изначенн€ дом≥нуючого типу запам΄€товуванн€ї;

- ћетодика вивченн€ обс€гу короткочасноњ та оперативноњ пам΄€т≥;

- ћетодика досл≥дженн€ обТЇму лог≥чного та механ≥чного запамТ€товуванн€;

- ћетодика досл≥дженн€ довготривалоњ пам΄€т≥;

- Ђƒосл≥дженн€ безпосереднього та опосередкованого запам΄€товуванн€ за допомогою методики Ђѕ≥ктограммаї;

- ћетодика досл≥дженн€ обс€гу словесно-лог≥чноњ пам΄€т≥;

- ƒосл≥дженн€ ретроактивного гальмуванн€;

- ƒосл≥дженн€ в≥дм≥нностей м≥ж вп≥знанн€м та в≥дтворенн€м.

” сучасн≥й психолог≥њ вс≥ окрем≥ досл≥ди з пам'€ттю людини звод€тьс€, в основному, до того, що випробуваний тим чи ≥ншим способом засвоюЇ матер≥ал, а пот≥м, через де€кий к≥льк≥сть часу, його в≥дтворюЇ, д≥знаЇтьс€ засвоЇне.

” кожному з таких досл≥д≥в експериментатор маЇ справу з трьома основними зм≥нними:

1. д≥€льн≥стю засвоЇнн€ або заучуванн€;

2. ≥нтервалом м≥ж засвоЇнн€м ≥ в≥дтворенн€м;

3. д≥€льн≥стю в≥дтворенн€.

 

ѕитанн€ 4. ’арактеристика метод≥в досл≥дженн€ у€ви. —пециф≥ка ≥нтерпретац≥њ результат≥в досл≥дженн€ уваги.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

¬ивчаючи питанн€ необх≥дно пригадати з дисципл≥ни Ђќснови психолог≥њї те, що увага €к ор≥Їнтувально-пошуковий процес спр€мовуЇ ≥ зосереджуЇ св≥дом≥сть на окремих обТЇктах д≥йсност≥ при одночасному в≥двол≥канн≥ в≥д ≥нших, обумовлюЇ виб≥рков≥сть, доб≥р ≥нформац≥њ, що надходить через органи чутт€.

”вагу характеризують:

Х обс€г Ч показник к≥лькост≥ обТЇкт≥в, що одночасно перебувають у пол≥ уваги (у дорослоњ людини в середньому пТ€ть Ч с≥м обТЇкт≥в);

Х ст≥йк≥сть Ч тимчасова характеристика уваги, показник тривалост≥ збереженн€ ≥нтенсивност≥ уваги;

Х концентрац≥€ Ч показник ступен€ зосередженост≥ св≥домост≥ на

обТЇкт≥;

розпод≥л Ч здатн≥сть утримувати увагу на к≥лькох обТЇктах одночасно, що даЇ можлив≥сть робити в≥дразу к≥лька д≥й, збер≥гаючи њх у пол≥ уваги;

Х переключенн€ Ч показник швидкост≥ переходу в≥д одного виду д≥€льност≥ до ≥ншого;

Х предметн≥сть Ч здатн≥сть вид≥л€ти певн≥ комплекси сигнал≥в в≥дпов≥дно до настановленн€ ≥ особист≥сноњ значущост≥; наприклад, слухаючи музику, людина не звертаЇ увагу на ≥нш≥ звуки.

”вага повТ€зана з д≥€льн≥стю де€ких мозкових структур, насамперед ретикул€рноњ формац≥њ ≥ нейрон≥в уваги, €к≥ м≥ст€тьс€ в основному в лобових частинах кори великих п≥вкуль. «м≥ну уваги можна встановити в простих спостереженн€х, але точн≥ш≥ дан≥ одержують у результат≥ експериментально-психолог≥чних досл≥джень. ƒл€ вивченн€ ст≥йкоњ уваги користуютьс€ спец≥альною таблицею. ѕравий стовпчик кл≥тинок накривають смужкою паперу, розбитою на так≥ сам≥ кл≥тинки. ƒосл≥джуваний маЇ простежити х≥д кожноњ л≥н≥њ ≥ в≥дм≥тити зак≥нченн€ њњ в≥дпов≥дним номером на смужц≥. «н€вши смужку, пор≥внюють њњ з еталоном ≥ визначають к≥льк≥сть помилок. ќбс€г ≥ ст≥йк≥сть уваги визначають за таблицею, на €ку безладно наклеЇн≥ 17 син≥х, 23 зелених ≥ 29 червоних кружечк≥в конфетт≥. ƒосл≥джуван≥ мають пол≥чити кружечки, не користуючись указкою або пальцем. ѕереключенн€ уваги можна досл≥дити за допомогою спец≥альноњ таблиц≥. ѕровод€ть три випробуванн€. ѕ≥д час першого пропонують указкою показати вс≥ парн≥ числа в зростаючому пор€дку в≥д 2 до 24 ≥ записують, ск≥льки на цс було витрачено часу. ƒруге випробуванн€ пол€гаЇ в тому, що треба показати ц≥ сам≥ числа у зворотному пор€дку - в≥д 24 до 2; час, витрачений на це, також ф≥ксуЇтьс€. “ретЇ випробуванн€: треба по черз≥ показувати парн≥ - в зростаючому, а непарн≥ - у зворотному. „ас, витрачений на виконанн€ третього завданн€, ви€вл€Їтьс€ б≥льшим за суму час≥в, €к≥ знадобилис€ дл€ виконанн€ першого ≥ другого завдань. –≥зниц€ часу Ї показником швидкост≥ переключенн€

≤снують ≥ ≥нш≥ методи вивченн€ уваги, наприклад, коректурна проба (тест Ѕурдона). «авданн€ досл≥джуваного пол€гаЇ в тому, щоб викреслити ≥з запропонованого набору л≥тер т≥, €к≥ ми йому задаЇмо (наприклад, ј, ћ,  , –). ¬раховуютьс€ не лише пропущен≥ л≥тери (€ких не було в запропонованому набор≥), а й час, витрачений на виконанн€ цього завданн€. ¬итрачений час ≥ к≥льк≥сть допущених помилок визначають ст≥йк≥сть уваги

 

«апитанн€ дл€ самоперев≥рки

1. як≥ методи досл≥дженн€ в≥дчутт≥в ви знаЇте?

2.¬ чому пол€гаЇ специф≥ка проведенн€ досл≥дженн€ в≥дчутт≥в?

3. як≥ типов≥ помилки у досл≥дженн≥ в≥дчутт≥в людини ≥снують? як досл≥джуютьс€ особливост≥ сприйманн€ форми при пасивному та активному ос€ганн≥?

4. яким чином можна вим≥р€ти обс€г сприйманн€ людини?

5. Ќавед≥ть приклади та проанал≥зуйте дек≥лька методик досл≥дженн€ оперативноњ памТ€т≥.

6. ѕроанал≥зуйте р≥зн≥ класиф≥кац≥њ метод≥в досл≥дженн€ памТ€т≥: за тривал≥стю збер≥ганн€ ≥нформац≥њ, за характером запамТ€товуванн€, за типом ≥нформац≥њ та ≥н.

7.як≥ особливост≥ уваги досл≥джуютьс€ методом коректурноњ проби?

8.як≥ ≥снують методики на вим≥рюванн€ ст≥йкост≥ та концентрац≥њ уваги?

9. ќсобливост≥ застосуванн€ таблиць Ўульте.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 853 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1937 - | 1782 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.